Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Sme otrokmi akí ešte neboli v celej histórii ľudstva. Čo myslíte kto stál za zrodom všetkých ideológií? Všetky ideológie  plánujú oni. Buržoázia, komunizmus, socializmus, boľševizmus, marxizmus-leninizmus, nežné revolúcie, prevraty, zmeny režimov v každom štáte. Za všetkým zlom hľadajte len ich, lebo len oni sú za všetko zodpovední. Sú veľmi chorí a zvrátení ale nie sú až tak sprostí ak sa im to dokonale darí už 250 rokov. Všetko zlo, ktoré  sa doteraz vo svete stalo spôsobili len oni a nikto iný. Ak sa niekto opýta a prečo im to svet dovolí? Ako je to možné? Tak odpoveď je ľahká.

Tri štvrtina sveta ani nevie, že oni za všetkým stoja. Nevedia, že oni sú tí, ktorí ťahajú niťami a všetko z pozadia ovládajú. Väčšina ľudstva je presne nimi preto otupená a cieľavedome držaná v klamstve cez média, ktoré na ich pokyn hlásia len to čo práve vyhovuje im. Väčšina ľudstva doplatila na svoje zdravie z liekov, otráveného vzduchu aj potravín, ožiarením z elektrosmogu, wifi. Práve nimi je držané ľudstvo v nevedomosti a  strachu. Toto všetko je robené vedome úmyselne tak, aby ľudstvo bolo poslušné a závislé na každom režime.

Aby ľudstvo počúvalo na slovo, aby bolo závislé na systéme a aby sa nemohlo búriť. Ja sa pýtam, ako sa môžete búriť keď nič neviete? Ak si myslíte, že ste slobodný a nič hrozné sa nedeje?  Ak neviete kto je váš nepriateľ? Nepriateľa porazíte len vtedy ak ho poznáte a všetko o ňom viete. Väčšina ľudstva  je otupená a toho nepriateľa vôbec nepozná. Hlavne, že oni poznajú nás a to dokonale. Práve preto si s nami robia čo chcú. Práve preto sa im darí táto manipulácia už 250 rokov. Stále ich do dnešných dní nikto nezastavil. Teraz sa pýtam. Nevidíte čo všetko sa stalo vo svete? Nevidíte ako umierajú ľudia v rôznych štátoch? Nevidíte ako nás politici klamú? Máte sa naozaj dobre keď robíte ak otroci celý život? Ste králi alebo chudáci čo ledva žijú? Vyrábate si sami potraviny? Vyrábate si sami technológie? Vyrábate hudobný priemysel a tvoríte ho? Tvoríte filmy aj Hollywood? Píšete a tlačíte knihy vy? Ovládate média? Ak si každý z vás ľudí odpovie sám pre seba vo svojom duchu a čistú pravdu tak zistíte, že vy neovládate vôbec nič. Len všetko čo vám oni ako systém dajú používate. Všetko čo existuje je od nich. Vy ste sa narodili do tohto sveta ako jednotlivec každý sám za seba. Všetko čo ste sa naučili v škole, všetko čo ste čítali z kníh, novín, časopisov  alebo ste počuli v televízii je podvod. Oni manipulujú s dejinami už dlhú dobu. Aj oni sa narodili ako jednotlivec každý iným rodičom. Len rozdiel je v tom, že oni tú moc dedia a odovzdávajú si ju aj s plánmi aj s peniazmi, ktoré vlastnia. Vybudovali tak silnú moc akú si vy obyčajní ľudia nedokážete predstaviť. Vy sa narodíte ako chudáci obyčajným ľudom, ktorí celý život poctivo musia pracovať za drobné a robiť im otroka. Oni sú tí čo ten systém otroctva nastavili. Oni sa narodia ľudom, ktorí majú moc a všetky peniaze sveta, ktoré sú v obehu.

Ich je málo a nás je veľa. Oni sú menšina. To číslo je alarmujúce ako málo ich naozaj je. Je to len pár rodín a im slúžiaci ľudia plus CIA a MOSAD. Nás je skoro 7 miliárd proti ním. Sme prevaha aká nemá obdobu a predsa nás všetkých ovládajú, manipulujú.

Vraždia nás ako psov. Teraz príde otázka na správnom mieste. Prečo tá manipulácia a to všetko čo som vymenoval? Preto, že ak im to odhalí celý svet a všetkých osvieti tak im odzvonilo. Astala Vista bejby. Bum, ich systém skončí za jeden deň. Asi si viete dobre domyslieť ako vyzerá 7 miliárd ľudí, ktorí dostanú pravdivé informácie o tom ako nás vraždia ak potkanov. Celý svet sa vrhne do Ameriky a nezastaví ich nikto. Plus k tomu Putin a iné štáty aj s bojovou technikou a najmodernejšími zbraňami.

Gutle Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda pred svojou smrťou vyhlásila:
”Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”Už teraz vám oznamujem Rotschildovci a vaša Satanistická junta vaše dni sú už spočítané. Za nami stojí Boh a celé nebo. Za nami stoja aj iné mimozemské civilizácie, ktoré nás ochraňujú.

"Nakupujte, keď v uliciach tečie krv." - Baron Rotschild

Ale o tom sa zmienim v inej kapitole. Pravda vždy zvíťazila. Všetko zlo vždy skončilo a nebolo trvalé. Náš najväčší nepriateľ nie sme my ľudia medzi sebou ako nám to systém skrze nich hovorí. Oni nás všetkých rozdeľujú, aby sme sa vraždili medzi sebou. Svojimi odpornými a roky premyslenými taktikami sa im to aj darí do bodky. Darí sa im to však len preto, že ľudstvo to nevedelo doteraz. Hlavne preto, že doteraz neboli technológie. Nebol internet a ani iní veci.

Ja vám všetkým hovorím, že internet ich zničí. Sami sa zničili. V čase keď zakladali internet a technológie ich ani vo sne nenapadlo, že sa všetky obrátia proti ním. Internet zakladali čisto na sledovanie ľudí. Na to, aby sledovali všetku komunikáciu medzi ľuďmi. Do toho spadá sms, emaily, sociálne siete, volanie cez mobily.  Americká vláda na príkaz Rotschildovcov sleduje celý svet. Každý jeden deň uskladňujú odpočúvaním dáta o výške 21 miliónov GB. Ľudia sa však spájajú aj osobne aj cez internet . Vymieňajú si informácie a zverejňujú tam youtube, rôzne články, názory a postrehy. Ľudstvo sa začína krok za krokom prebúdzať z hlbokého spánku.

Viete prečo som nazval túto kapitolu takto? Lebo otroci v minulosti aspoň vedeli, že sú otrokmi. Naše otroctvo stále trvá a je neviditeľné. Ak neviete, že ste otrok a trpíte to je zo všetkého najhoršie. My vôbec nežijeme tak ako chceme a tak ako by sme žili ak by neexistovali oni. My žijeme tak ako nám diktujú, tak ako nám dovolia. Všetko čo používame mám od nich a všetko z toho je namierené ako zbraň proti nám. Skúste sa všetci zahľadieť do seba do svojho vnútra a položte si otázku či ste vôbec naozaj šťastní. Celý život len pracujete. Ráno idete do roboty a večer alebo v noci chodíte domov. Takto stále dookola ako robot. Oddychu máte stále menej. Robíte stále viac a viac. Potom vás čaká robota aj doma. Výchova detí ak ich máte. Samé povinnosti, stres a problémy. Sami neviete čo je pre vás dobré. Hľadáte celý život sami seba a neviete sa nájsť. Šťastie hľadáte v činnostiach, ktoré vám ich nikdy neprinesú. Zábava, ktorú máme je umelo vytvorená od Rotschildovcov na to, aby sme boli tupí, sprostí a odovzdaní. Je toto vôbec život aký chceme? Je toto pravé šťastie?

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka