Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Pravda, ktorá zmení celý svet čím transformuje ľudské poznanie a zbaví nevedomosti, chorôb a utrpenia.
Tento môj článok je výnimočný v tom, že na jeho úplnom konci prikladám tie najlepšie linky aby sa každý človek na svete mohol orientovať v tom o čom píšem a hlavne, aby každý jasne videl dôkazy aké veci sa tu na Zemi dejú a kto udržuje Zem vo vojnách a utrpení tisícročia. Po prvý krát v živote odhalím tak isto až na úplnom konci za linkami kto som a prečo sa skrývam pod menom Gasudarjon Andromeda.

Ako každý človek na svete ani ja som sa nenarodil s vedomosťami. Tak isto som musel prejsť školou pekla a rôznych druhov utrpenia a bolestí. Darmo sme všetci múdre a staré duše. Darmo pochádzame od Boha ale ako náhle vkročíme na túto Zem do 3 dimenzie a ponoríme sa do hmoty ihneď zabudneme kto sme. Tak isto zabudneme odkiaľ sme, kam kráčame a čo je našou prioritou tu na Zemi. Cez pasce hmotných ilúzií a systému nastavených temnými silami, ktoré manipulujú so Zemou sa nedarí ľudstvu duchovne prebudiť. Len malá časť ľudí tu na Zemi sa prebudila. Zvyšných 80 percent ľudstva je v nevedomosti a v strachu. Strach je iba ilúzia. Temné sily ho umelo naočkovali ľudstvu a zasiali ho skrytým sofistikovaným systémom do každého z nás. Mám jedno obrovské šťastie, že som sa prebudil a prišiel som na to kto som. Duchovné prebudenie znamená to, že duša v tele zistí kto naozaj je a prestane sa stotožňovať s telom. Telo si začne vážiť a prestane ho likvidovať ako to robí väčšina nevedomého ľudstva. Ako si likvidujú telo? Predovšetkým si ho nevážia. Zneužívajú jeho funkcie na úplne inú činnosť aj poslanie na aké nám má v skutočnosti slúžiť. Prejedajú sa, sexuálne sa uchyľujú, znevažujú ľudskú lásku medzi mužom a ženou, znevažujú rodinu, holdujú nerestiam a chorej zábave k ničomu nevedúcej ubíjajúcej nie len telo ale aj dušu. Okrem toho sú závislí na množstve závislostí ako aj alkohole, fajčení, drogách. Najhoršie zo všetkého je však to ak každý nevedomý jedinec pácha duchovnú samovraždu. To sa deje vtedy ak mesto duchovného rastu stratí celý svoj život úplne zbytočne nezmyslami pripútanými k hmote. Mesto postupu vyššie klesne. Tak devastuje svojho ducha čím trpí v bolestí a utápa sa dookola v týchto stavoch ako v bludnom kruhu.

Ako som spomenul áno bol som aj ja nevedomý ale mám šťastie. Cez bolesť a rôzne skúšky som si vyformoval ducha aj svoj charakter. Zmenilo mi to celý život a vedomie sa transformovalo stále krok po kroku vyššie. Dosiahol som stav tak vysokého vedomia a takých informácií, ktoré menia celú túto planétu Zem aj všetkých ľudí na nej. Hlavne som sa dostal k takým informáciám, na ktorých základe ak začnete rozmýšľať a riadiť sa podľa nich tak dokážete zmeniť nie len svoj život ale aj život všetkých ľudí na Zemi. Zmeniť v zmysle takomto:


Zbaviť ľudí raz a navždy nevedomosti a utrpenia.
Dostať vedomie ľudí na tú najvyššiu možnú úroveň aká existuje.
Zbaviť ľudí raz a navždy chorôb a lekárov. Ak používam slovný zvrat raz a navždy tak myslím doslova raz a navždy. 
Dokážem vyliečiť všetky choroby na svete aké kedy existovali.

Takí ľudia, ktorí žijú v nevedomosti sú naučení od narodenia cez tento systém podriadiť sa záujmom štátu ale hlavne ľudí, ktorí na celej Zemi udržujú globálny mocenský systém. Takí ľudia rozmýšľajú iba tak ako ich naučili ľudia, ktorí tento systém riadia. Aby som išiel k veci ešte viac priamo ako to myslím. Neexistuje na Zemi ani jediný človek ani jediná bytosť, ktorá sa na Zem narodila oblečená. Každý sa narodil holý do tela matky, ktorá ho porodila. Každý sa narodil slobodný a zdravý. Ale zároveň sa narodil do Zemi do tejto planéty, ktorú už tisícročia a to doslova ovládajú a majú pod kontrolou temné démonské sily. Tieto sily nechcú priamo narúšať zákon jednoty daný Bohom ani galaktický kódex podľa, ktorého sa riadia všetky civilizácie v celom vesmíre a iných galaxiách. Dobre vedia, že by boli eliminovaní čo sa vždy aj stalo. Takže vymysleli taktiku ako obísť tieto zákony, aby robili zlo nie priamo ale cez iné bytosti a oni sami sú z toho vonku.  Nesú zodpovednosť za to čo robia aj tak ale nie priamu ako keby to vykonávali oni sami. Takže vybudovali z našej planéty Zem miesto kde nastavili karanténu  a nás ľudí majú ako otrokov. Dosadili k moci 13 satanských pokrvných dynastií. A všetky kráľovské rodiny ako aj Vatikán, jezuitov, rosekruciánov, slobodomurárov a ako najväčších čiernu šľachtu. Títo ľudia pod vplyvom zla a odpojenia sa od Boha ako svojho zdroja sú naprogramovaní programom týchto temných síl a vykonávajú v mene týchto síl na tejto Zemi ich agendu a ich záujmy ako s touto planétou tak aj s nami ľuďmi, ktorých považujú všetkých za svojich otrokov.

Takže teraz si všetci sami za seba vo svojom vnútri v skrytosti a po tichu zodpovedajte tieto otázky: 

Prečo chodím do roboty?
Prečo ak som chorý vždy bežím k lekárovi?
Prečo beriem tabletky a prečo robím všetko čo lekári radia?
Prečo sledujem televíziu a čítam noviny a inú tlač?
Prečo používam stále nové a nové technológie? 
Na akom základe vôbec rozmýšľam a vidím tento svet ako aj sám seba a všetko čo sa kedy na Zemi stalo?
Na akom základe vidím vesmír alebo všetko čo o ňom viem?
Prečo sa iní ľudia boja smrti?

Prečo sa ja sám bojím smrti?
Skadiaľ mám informácie o tom aká je naozaj smrť?
Prečo existuje toľko veľa náboženstiev, siekt, hnutí?
Prečo existuje vôbec politika a toľko politických strán?
Prečo existuje toľko veľa zábavy a rôznych závislostí na svete?

Prečo na Zemi stále až do dnes trvajú vojny, genocídy, hladomor, zbedačovanie ľudstva, zvrátenosti, neresti?
Kto zaviedol na Zem alkohol, drogy, fajčenie a čo zo toho tí ľudia majú?
Načo vôbec slúži televízia a všetky média?
Na čo vôbec slúžia banky a kto ich zaviedol? A hlavne na čo ich je tak veľa na celom svete keď sú skoro na každom kroku?
Zdajú sa mi úroky a dane normálne? Viem kto za tým všetkým stojí?
Prečo vlastne každý deň od narodenia sadám za televíznu obrazovku a prečo verím všetkému čo vysielajú?
Rozmýšľam vôbec sám za seba od narodenia? A ak nie tak prečo som dovolil, aby som rozmýšľal tak ako vidím cez systém?
Prečo robím to isté čo vidím robiť všetkých ľudí?
Chcem to vôbec robiť sám od seba? Alebo len musím lebo inak to nejde a som k tomu donútený systémom?

Ak ste si každý sám za seba odpovedali teraz odpoviem ja ako to naozaj je a ako to funguje.
Nikto z vás nie je slobodný. Všetci ste otroci. Narodili ste sa slobodný a zdravý ale okamžite sa stávate otrokom a pokusným králikom sociopatov, ktorí ovládajú Zem a manipulujú nie len s ňou ale aj s inými časťami vesmíru. Ste pre nich len odpad a hnusný hmyz, ktorý im vadí a zavadzia. Ste pre nich len dojná krava na energiu a na peniaze. Okrem toho váš využívajú pre svoje ciele tým, že vás cez programy a ideológie manipulujú proti sebe. Využívajú vás na boj vo vojnách tým, že národy poštvú proti sebe. Nemusia tak bojovať oni ale robíte to za nich. Pri tom oni sedia vo svojich palácoch z čistého zlata a rátajú zisky v tonách zlata a diamantov. Tam kde je nešťastie a ľudské utrpenie, bieda, tragédie, bedákanie, plač a vojny tam sa darí im a oni z toho ťažia 2 veci. Peniaze a  energiu z ľudí. Ste pre nich len dobíjač energie čím sa živia. Oni sa živia vašou emočnou energiou. Vy slabnete a ste chorí a zničení a oni sú zdraví a stále mocnejší a bohatší.

Do roboty chodia všetci ľudia na svete iba preto, že ľudia, ktorí tento svet ovládajú vymysleli robotu, aby zotročili ľudstvo a urobili to cez banky, ktoré zaviedli. To sa nazýva Babylonské finančné otroctvo. Nebyť tých ľudí a ich moci a entít temných, ktoré stoja za nimi nikto na svete by nikdy v živote nemusel pracovať a byť otrok. Funguje to tak, že ak sa bytosť narodí na tento svet už je všetko nimi pre každú dobu ako systém nastavené. Každý ak sa narodí vidí kam sa narodil a prispôsobí sa dobe a okolnostiam. Vidíš že všetci pracujú? Vidíš. Tak pracuješ aj ty lebo ti je od narodenia hovorené kto nepracuje umrie, pracovať sa musí, bez práce nie sú koláče, kto nepracuje nech nežije. Tieto všetky prázdne  kecy a bla bla bla sú len programy pre ľudstvo. Aby ľudia držali hubu a krok a aby nerozmýšľali a nekládli žiadne otázky navyše.

Systém, ktorý oni riadia chce, aby sa ľudstvo nikdy nevymanilo z otroctva a aby sa ľudia nikdy nedozvedeli ako to na Zemi funguje a kto to riadi, Aby sme sa nedozvedeli ani to kto naozaj sme. Tak isto ani, aby sme sa nedozvedeli ako naozaj vypadá vesmír a to, že existujú vôbec iné druhy mimozemšťanov. V prvom rade však tento globálny mocenský systém robí všetko preto, aby sa ľudia nemohli prebudiť lebo ak sa prebudia a budú ovládať to čo ja a ovládali by to všetci na Zemi tak ľudstvo ich zabije a zničí ale hlavne by sa ľudstvo nikdy nenechalo chytiť do pascí do akých je chytené ako celok teraz. 

Akú sú to pasce?

V prvom rade je to boj o duše. Duše sme my. Sme čistá energia bieleho svetla. Nie sme telo a naše mená ako sa voláme to je len podvod. Každý máme meno tu na Zemi ako aj telo. Ale každá duša čo sme my je od Boha ako malá nepatrná častica priamo od neho. Boh sme vlastne aj my všetci. Každý z nás. Len sme upadli do hmoty a musíme sa reinkarnovať. To prečo a ako k tomu došlo vysvetlím potom. BOH je čisté nekonečné svetlo a veľká nad Duša. Jeho poznanie nemá koniec teda je neohraničené. Jeho transcendentálna podoba je tak isto nekonečná. Tvorí všetko mysľou. On zo seba zo svojej nekonečnosti ako z celku oddelil nekonečné množstvo malých častí a to sme my. Sme on ale každý máme vlastnú jedinečnosť a individualitu.

Tieto temné entity nazvime ich temné sily a démoni sú tak isto z Boha lebo BOH je náš zdroj. Boh je zdroj všetkému a každému. Tieto temné sily sa od Boha odpojili. Sami vlastnou slobodnou vôľou si to vybrali. Vybrali si zažiť stav aké to je byť opakom lásky a svetla. Aké to je žiť v temnote a bez toho, aby vedeli, že sú od Boha. Vytvorili dualitu. Ak existovala iba láska a do vtedy neexistovalo nič iné je logické, že prvý krát v živote sa museli vytvoriť podmienky na to aby vznikla dualita. Boh je nekonečná láska a nezasahuje do výberu duše ako svojho stvorenia a rešpektuje slobodnú vôľu ako aj náš výber. Neostávalo mu nič iné ako týmto dušiam dovoliť žiť tak, že ich pôvodná matrica teda implantát napojený priamo na zdroj teda na Boha sa odpojila. K čomu však došlo? Bytosti teda duše ako večné vedomie ak sa odpojili od zdroja zabudli navždy kto sú a odkiaľ sú. Vytvorila sa dualita a iné polarity dosiaľ nikdy neexistujúce a nepoznané. Ani Boh nevedel čo značí opak lásky a svetla. Dal im na výber ale vtedy aj keď je nekonečne múdry si neuvedomoval až ako ďaleko ich vývoj a ich správanie zájde. Ak sa raz vytvorila dualita je z cela logické a nevyvrátiteľné, že musí vzniknúť opak svetla a lásky. Teda vznikol stav kde nastala tma a nenávisť. Tieto bytosti začali robiť temné a nenávistné veci. Treba si však položiť otázku pre koho zlé veci a pre koho dobré? Sebe robili dobre pretože od toho momentu už inak žiť nevedeli ako opak svetla a opak lásky. Oni tým pádom potrebovali zdroj energie ako udržiavať svoje telá a nájsť spôsob ako a čím ich bude niekto alebo niečo udržovať pri živote. Tak ako my potrebujeme regeneráciu, jesť a spať a nejaké zdroje pre návrat síl ako aj ich načerpanie tak aj oni potrebovali to isté. Temné sily vymysleli to, že ak iné bytosti budú trpieť a oni ich budú týrať tak z tých bytostí budú energeticky vysávať energiu. To sa stalo zdrojom ich potravy. Ako aj jediným spôsobom ako môžu mať silu a prežiť.

 

Do toho však musím vysvetliť jednu zásadnú vec. Ich silu a novú energiu im nemôže dať nikto iný len bytosti napojené stále na Boha a to sme my. Nie len my ale všetky civilizácie svetla v celom vesmíre. My sme napojení na Boha ako na zdroj stále ako aj iné civilizácie. Ak tieto temné démonské entity dosiahnu stav ako týrať iné bytosti svetla tak sa stane čo? V prvom rade u takej bytosti ako sme my príde k tomu, že bytosť teda človek ako aj iné tvory ak trpia vykazujú stav odovzdávania energie. Akej energie? Stav mysli každého jedinca produkuje emócie a my ľudia máme najširšie možné spektrum emócii aké existujú od 1 dimenzie až po 15 dimenziu vo vesmíre. Iné bytosti nemajú tak veľký emočný dosah teda také široké spektrum emócií ako my. Takže ak trpíte čo robíte? Opak toho ako keď sa máte dobre a keď je všetko krásne a radostné. Tieto stavy poznáme my ľudia pod týmito názvami: bolesť, zúfalstvo, beznádej, trápenie, traumy, šok, smútok, depresia, vyčerpanosť, slabosť, apatia, duševná nevyrovnanosť, duševná destabilizácia, nenávisť, závisť, ohováranie, psychopatizmus, labilita, samovražedné sklony, urážanie, nadávky atd. Nemá zmysel ďalej písať čo všetko je zlo a čo opak dobra a lásky. 

Ak dostanú tieto temné bytosti ľudí do tohto stavu tak vysávajú z ľudí emočnú energiu. Tým sa živia a parazitujú na našom biopoli ako aj našej aure cez, ktorú cucajú našu životnú energiu. 

Takže teraz si to dajme do reálu ako postavili tento svet a ako ho udržujú. Cez Babylonské finančné otroctvo vytvorili banky. Oni sú vlastníkmi všetkých bánk aké existujú na Zemi a to skoro každej. Oni vytvorili finančný systém aj banky aby ak ich dajú do obehu, aby mohli ovládať všetky štáty. Peniaze nikdy pred tým neexistovali na tejto Zemi. Týchto 13 satanských pokrvných dynastií ovláda celú Zem a má globálny mocenský systém cez svoje inštitúcie, ktoré riadi. Ak zoberieme do úvahy ten fakt, že za tisícročia ukradli ľudstvu triliardy dolárov presne 300 triliárd v dolároch a v zlate tak sa nemôžeme čudovať čo udržuje ich moc a silu celú dobu. Za tieto nekonečné peniaze si za celú dobu vytvorili Vatikán, jezuitov, všetky náboženstvá, sekty, hnutia a ideológie, korporácie, média. Na čo je to dobré? Na to, aby ľudstvo rozdelili od seba na čo najviac najmenších kúskov ako je to len možné. Ak vytvoria systém, aby sa ľudia mesto toho, aby sa zjednotili proti ním naopak rozdelili a boli od seba ešte viac vzdialení tak nie je možné aby sa ľudia mohli dať do kopy ako celok. Ak vytvoríte spôsob ako ľudí rozdeliť a poštvať proti sebe a do ich hláv dať programy, ktoré sú deštruktívne, protichodné tak namiesto toho, aby si rozumeli, zblížili sa, zjednotili sa ešte viac sa neznášajú medzi sebou a nenávidia sa. Takto ľudia vidia v druhých národoch ako aj jednotlivcoch nepriateľov inak mysliacich inak chápajúcich svet ako sú oni sami. Takto sa z nás bratov a sestier čo sme všetci jedno a to isté stávajú nepriatelia. Ak každý národ a každý jednotlivec inak vidí a chápe svet cez rôzne nimi vymyslené náboženstvá a ideológie ako aj teraz v túto dobu rôzne politické strany a hnutia tak sa stane čo? No predsa vidíme v každom svojho nepriateľa, pretože je iný a nemá názor ako my, nesúhlasí s nami, má iné ciele, iné spôsoby myslenia, konania atd. Takže takto nie je možné spolu vychádzať a rozumieť si a už vôbec nie je možné zjednotiť sa v jeden celok. 

Vrátim sa k bodu číslo dva v otázkach čo si má každý sám položiť. Najprv som riešil robotu prečo každý musí robiť. Teraz ide o lekárov. Prečo ak som chorý bežím hneď k lekárovi? No pretože, oni cez systém oklamali ľudí a každý kto sa narodí do systému to považuje za normále čo sa na Zemi deje a čo sa tu robí. Tak isto ak vidí človek robiť celý svet aj svoju rodinu to isté berie tie činnosti ako samozrejmé. Naučili ľudí opak toho ako to všetko v skutočnosti je. Tým ich udržujú v stave zabudnutia ale aj klamu čím ich chytili do mnohých nespočetných pascí, z ktorých niet úniku. Naše telo je v skutočnosti jeden veľký stroj a kópia vesmíru.

Telo je samo liečiaci stroj, ktorý sa opraví sám ale to za predpokladu ak do tela nedávame jedy a vieme čo máme robiť. Ilumináti satanisti, ktorý ovládajú Zem a ľudí na nej navrhli všetko tak, aby ľudia boli nielen klamaní vo všetkom od narodenia až do smrti ale, aby boli aj otrávení jedmi, ktoré nám umelo podstrčili cez lekársky biznis, cez potraviny a koniec koncov už aj cez otrávený vzduch, pretože v tejto novej dobre nám každý deň striekajú nad našimi hlavami ich neoznačené lietadlá jedy a my to poznáme pod názvom chemtrails. Okrem toho aby nám nestačilo tak na nás púšťajú silné elektromagnetické žiarenia v podobe HARP, jadrového urýchľovača CERN a tak isto na Long Island v USA. Ak do toho prirátame ako naučili ľudí žiť a v akom systéme ich udržujú tak je z toho jasné len jedno. Každý človek v nevedomosti žijúci je zapletený do kopy chorej zábavy a kopy ideológií a mozgových pochodov, ktoré ho odvádzajú od skutočnej pravdy a podstaty ľudského bytia. Takýto človek závislý na X zbytočnej zábavy nevie svoj život prežiť plnohodnotne z hľadiska svojej duchovnej podstaty aká mu je daná to znamená, že zbytočne žije svoj život a nenaplní svoj duchovný vývoj tak aby sa prebudil a aby sa dostal oveľa ďalej a hlavne bližšie k cieľu na ceste domov k Bohu odkiaľ všetci pochádzame a kam sa máme vrátiť. Takže každá bytosť, ktorá je nevedomá sa musí rodiť znovu a znovu. Takto to môže pokračovať až nekonečnú dobu.

Taká bytosť, ktorá sa však prebudí sa energeticky odpojí od systému temných síl a pretrhne navždy putá z ich systémom aj ich pascami. Vrátim sa však k lekárom. Nainfikovali ľudí cez systém, že lekárov potrebujeme aj ich liečbu. Nahovorili nám, že tak isto potrebujeme aj ich moderné metódy. Nie je to však pravda. Nepotrebujeme lekárov, ich lieky ani ich metódy. Lieky sú umelé jedy umelého pôvodu vysoko toxické a narúšajú pôvodný prírodný proces teda vývin nášho tela a organizmu ako jedného veľkého celku. Lieky sú brzdy a do tela nepatria. Nedokážu vyliečiť ľudí iba potlačovať skutočné príčiny. Naopak telu bránia žiť podľa skutočných noriem a zákonov duchovných tak ako sú nastavené Bohom. Okrem toho lieky naše telo konkrétne pečeň a ľadviny rozkladajú. Nevedia ich vylúčiť a to rozkladá nie len ich ale aj samotné bunky a ostatné orgány. Ak nastane v tele hnilobný rozklad tak bunky začnú hniť a tie nakazia celú krv a všetky iné orgány. Lekári nie sú však zlo a nerobia svoje kroky v zlom. Oni sú tak isto ľudia ako my a sú nakazení tými istými chorými nám ľudom podvrhnutými ideológiami iluminátov. Lekári tak isto skočili na tie ideológie a cez ne si ich osvojili čím sa s nimi stotožňujú. Ak sa s niečím stotožňujem tak vlastne tomu naplno verím a na základe toho si myslím, že konám správne ale aj na základe toho rozmýšľam. To značí, že správanie ľudí ako aj rozmýšľanie nepochádza z ničoho iného ako z toho, že tieto vzorce svojho konania a myslenia im boli umelo vštiepené iluminátmi. Takto nám po svete vlastne behajú doslova ľudia hotové zbedačené kaliky, ktorý nemyslia od narodenia sami za seba ale tak ako ich systém cez iluminátov naučil. Len ten kto sa prebudí a dopracuje k tomuto poznaniu a odhalí skutočnú pravdu len ten sa navždy oslobodí a zbaví tohto otroctva ako finančného, fyzického tak aj duševného. My ľudia sme boli väzňami a táto planéta je karanténa kde prebieha boj o mysle ľudí a ich ovládanie.

Povedal som, že sa vrátim k tomu ako to tu na Zemi zariadili temné sily a ako to dosiahli. Aby som sa nemusel opakovať zo svojich minulých článkov tak som prišiel na to, že nechám rozprávať aj hnutie odporu cez ich články a vkladám vám všetkým ich linky kde to v prvých 13 článkoch vysvetľujú úplne dokonale. Ak to každý na svete pochopí tak sa zbaví nie len nevedomosti ale dosiahne aj maximálne duchovné prebudenie a poznanie.

Je to stránka hnutia odporu, ktorá sa volá Bod Zlomu. Hnutie odporu za pomoci galaktickej konfederácie síl svetla a Putina a jeho Ruska oslobodzujú Zem od temných síl a iluminátov.

http://bod-zlomu.blogspot.sk/ 

Hlavných 13 článkov kde je všetko najdôležitejšie čo sa na Zemi deje a kto to robí a akým spôsobom vybudovali na Zemi karanténu a ako ľudí urobili otrokmi a cez aké technológie sa im to podarilo:


http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/hnuti-odporu.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/galakticky-kodexplaneta-zeme-je.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/pad-archonu.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/odstraneni-kabaly.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/zavoj.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/hlavni-plan.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/bratrstvo-hvezdy.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/etericka-archonska-sit.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/pad-chimery.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/aktualizace-plasmaticke-planetarni_14.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/karantena-zeme-konec-hry.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/aktualizace-situace-solarniho-systemu.html 

http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/ochrana.html Chemtrails

https://www.youtube.com/watch?v=q37ueYrHxjA 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pc6M0pZSgA 

https://www.youtube.com/watch?v=uYr3gXrhKFk 

https://www.youtube.com/watch?v=H73D6jq4qYE 

https://www.youtube.com/watch?v=NmpDB7dVRx

https://www.youtube.com/watch?v=p3-lQJWMWLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=XlQKi4e3lEM 

https://www.youtube.com/watch?v=XlQKi4e3lEM 

https://www.youtube.com/watch?v=60jNjJtNKG8 

https://www.youtube.com/watch?v=exFs02ka8w0 

https://www.youtube.com/watch?v=lYvJmIhoYUk 

https://www.youtube.com/watch?v=TNoZDv6usNs 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfvol8l30Io 


Naj články o Chemtrails

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g6.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g95.html Petr Chobot

https://www.youtube.com/watch?v=i-mYQqmQShE 

https://www.youtube.com/watch?v=9KIcs7S8AyM 

https://www.youtube.com/watch?v=IvVdbNQ5MtE 

https://www.youtube.com/watch?v=Mpc8ofksz7M 

https://www.youtube.com/watch?v=IlYmoSCUU7E 

https://www.youtube.com/watch?v=9B6Xud-lEpo 

https://www.youtube.com/watch?v=yYq6GPYGWCE 

https://www.youtube.com/watch?v=TICI-DfvsCk 


Nigel Farage

https://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE

https://www.youtube.com/watch?v=jWGIO-hItd0 

https://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE 

https://www.youtube.com/watch?v=CXDMTOQvQwE 

https://www.youtube.com/watch?v=fVaAN5VrLB4 

https://www.youtube.com/watch?v=gHg7p_g8J7w 

https://www.youtube.com/watch?v=dIbgfJWbYd8 

https://www.youtube.com/watch?v=2eVkHtKkO-M 

https://www.youtube.com/watch?v=sp6IPIlDw18 

https://www.youtube.com/watch?v=nm6nxKL0LKc 

https://www.youtube.com/watch?v=G20vSOJyY-I 


Luisa Muratori


https://www.youtube.com/watch?v=D7sSIDPt4kk 

https://www.youtube.com/watch?v=4TdkdJtAv0w 

https://www.youtube.com/watch?v=iN64X_W9GbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nlohpzCbEUE 

https://www.youtube.com/watch?v=4NQcZQg7V-A 

https://www.youtube.com/watch?v=AbI4PoYtTBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1C1pP7bAESc 

https://www.youtube.com/watch?v=rTIDA7bwmEY 


George Sorros

https://www.youtube.com/watch?v=ezl7Z4DD36Y 

https://www.youtube.com/watch?v=3LLA4cMuXOc 

https://www.youtube.com/watch?v=mRDpo9wCue8 

https://www.youtube.com/watch?v=V8ASNF0AdEY 

https://www.youtube.com/watch?v=KxHnOmBP4SI 

https://www.youtube.com/watch?v=xlbD8Ib43vk 

https://www.youtube.com/watch?v=I86zpggqbhwMichael Jakson


https://www.youtube.com/watch?v=3lnMky57phw 

https://www.youtube.com/watch?v=dIS-2DwIcDc 


13 satanských pokrvných dynastií 

https://www.youtube.com/watch?v=_XZ1OEIN8QY 

https://www.youtube.com/watch?v=lkvdvQLkatE 


na čítanie celé 2 knihy v PDF

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf 

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf 


Putin

naj články o tom ako likviduje Satanistov a oslobodzuje Zem

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g61.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g64.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g67.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g81.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g91.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g76.html Lekárska veda je podvod a nebezpečné veci zdraviu škodlivé.

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g79.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g33.html 

http://tadesco.cz/wifi-tiche-zlo-ktere-nas-vsechny-pomalu-jiste-zabiji/ 

http://tadesco.cz/nove-vakciny-dokazi-trvale-zmenit-vase-dna-aneb-kdyz-si-lekari-hraji-bohy/ 

http://tadesco.cz/vyzkum-ukazuje-ze-dokonce-i-bezpecna-uroven-bpa-nenarozene-dite-skodliva-prispiva-k-problemum-vyvojem-mozku-pohlavi/ 

http://tadesco.cz/5-prirodnych-sposobov-odstranenia-mykozy/ 

http://tadesco.cz/vim-rakovine-ni-vydelava-farmafie/ 

http://tadesco.cz/5-chyb-ktere-lidi-delaji-kdyz-zjisti-ze-maji-rakovinu/ 

http://tadesco.cz/vlada-usa-potvrdila-spojenie-medzi-ortutou-autizmom/ 

http://tadesco.cz/proc-dobre-hned-probuzeni-pit-vodu-japonci-vedi-uz-davno/ 

http://tadesco.cz/manipulacia-vedcov-korporaciami-ako-vdaka-monsantu-konzumujeme-toxicky-glyfosat/ 

http://tadesco.cz/rusko-pripraveno-stat-se-svetovym-lidrem-ve-vyvozu-biopotravin/ 

http://tadesco.cz/vite-co-jite-vsichni-vyrobci-potravin-vymyvaji-a-oblbuji-vas-mozek-za-ucelem-zisku-slovensky-farmar-objevil-revolucni-pestovani-zeleniny/ 

http://tadesco.cz/mistni-lekar-nam-rekl-ceho-jsou-vyrobeny-ockovaci-latky-vite-slozeni-vas-prekvapi/ Benjamin Fulford 

Hovorca spoločnosti bieleho draka, ktorá likviduje chazarskú satanistickú mafiu a tak isto oslobodzujú Zem z otroctva


http://tadesco.cz/odstranovani-chazarske-mafie-pokracuje-masivnim-zatykani-saudu-nasleduje-zatykani-americanu/ 

http://tadesco.cz/cistky-od-chazarskych-mafianu-se-zintenzivnuji/ 

http://tadesco.cz/cistky-od-chazarskych-mafianu-se-zintenzivnuji/ 

http://tadesco.cz/byvali-prezidenti-zbankrotovane-korporace-usa-zebravem-maratonu-kmotra-bushe/ 

http://tadesco.cz/vyjednava-se-samitu-trumpem-kim-jong-unem-pote-selhaly-pokusy-chazarske-mafie-rozpoutat-svetovou-valku/ 

http://tadesco.cz/prichazi-neco-velkeho-shoduji-se-zdroje-mi6-mossadu-cia-nsa-pentagonu-yakuzy-dalsi/ 

http://tadesco.cz/usa-provedly-jaderny-utok-severni-koreu-japonsko-se-rozhodlo-vykopnout-premiera-abeho/ 


Ako manipulujú národmi, ako sa im to podarilo a cez aké metódy zotročujú ľudstvo.


http://necenzurovane.net/gosudarjon/g1.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g2.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g5.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g10.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g11.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g12.html 

http://necenzurovane.net/prez/kiska8.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g15.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g16.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g17.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g18.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g19.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g21.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g22.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g23.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g26.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g39.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g43.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g47.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g49.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g50.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g62.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g70.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g71.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g74.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g83.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g85.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g87.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g88.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g90.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g93.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g94.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g96.html 

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g97.html 


Viktor Orbán 

Premiér Maďarska, ktorý bojuje proti iluminátom lebo ho chráni Putin a biela šľachta čo je opak čiernej šľachty. Orbána chránia rodina Pálfyovcov a rodina Esterházy. 


https://www.youtube.com/watch?v=n9X2cYB7OKg 

https://www.youtube.com/watch?v=cQf9U4TQa4c 

https://www.youtube.com/watch?v=e6w8ybqa5EA 

https://www.youtube.com/watch?v=heNsvefd2to 

https://www.youtube.com/watch?v=UIzUGOtoLXs 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZT37l9vWCw 

https://www.youtube.com/watch?v=rYcqDjTwB Marine Le Pen

https://www.youtube.com/watch?v=xs7n-nF4zxI 

https://www.youtube.com/watch?v=jheWLedhmQA 

https://www.youtube.com/watch?v=z3GKI9yyImo 

Kto je Gasudarjon Andromeda?

Najprv si prečítajte aký bol môj život a čo som zažil.

Ako 16 ročný som doma v našom byte mal kontakt 2 krát za sebou s mimozemšťanmi z galaxie Andromeda. Pochádzajú z jej špirálovitého ramena ale zo zakriveného časopriestoru. Sú z tej najvyššej možnej dimenzie aká v zakrivenom časopriestore existuje. Aká dimenzia to je nemôžem z taktických dôvodov povedať. Ich veliteľ sa volal Gasudarjon a bol ich generálom. Povedal, že boli práve vo vojne, ktorá prebiehala naprieč celou ich galaxiou ako aj našou galaxiou mliečnou cestou. Vtedy sa písal rok 1994. Ja som si jeho meno vybral ako anonym pretože, mám jeho ochranu a energetický štít. Som pod neustálym dohľadom tejto nám naklonenej rasy. Je to však úplne iná rasa ako rasa Andromedanov, ktorá kontaktovala Alexa Coliera. A je to úplne iná rasa ako tá, ktorá ničí celý náš svet v podobe Archonov a skupiny Chimera, ktorý taktiež pochádzajú z galaxie Andromeda ako temné bytosti odpojené od Boha. Andromeda ako galaxia je však obrovská a žije tam milióny civilizácií. Preto nemôžu byť všetci zlí. Z taktických dôvodov nikdy neuvediem ako sa tí moji mimozemšťania privolávajú. Z tých istých dôvodov neuvediem ani to ako to celé prebiehalo a ako som k nim prišiel.

Ja osobne som v tele človeka ako každý z nás. Reinkarnoval som sa sem ako ostatný. Som v skutočnosti Arkturián z galaktickej konfederácie, ktorá pochádza z 10 až 11 dimenzie. Arkturiáni pochádzajú z dimenzie 5 ale niektorí jedinci vlastným duchovným vývinom dospeli až do týchto vysokých dimenzií.

Takže ak som veľa krát písal, že sa nebojím nikoho a ničoho na svete alebo, že ilumináti a satanisti ani temné sily nado mnou nemajú žiadnu moc tak takto som to myslel. Moja sila ako fyzická tak aj duševná mi dáva moc a silu nad temnými silami. Boh ma vybral ako jedného z mála ľudí tu na Zemi na tie najväčšie ciele a mám vlastnú misiu, ktorá je maximálne úspešná a plním ju excelentne do bodky. Láska a pravda sú mi sväté a vyvediem túto Zem z utrpenia. Zem bude čoskoro oslobodená a to raz a navždy. Okolo celej Zemi vo výške 13, 6 km ako aj pod ňou ale aj vo výške 20 km, 30 km, 40 km 80 km sú rozostavení moji bratia v počte pár miliárd vesmírnych lodí v podobe úplne celej galaktickej konfederácie. Všetci sú tienení teda krytí maskovaním v podobe tekutého metánu a plazmatických prvkov. To preto, že žiadna technika Zeme ich nedokáže pomocou radaru ani satelitov identifikovať a tobôž už nie zostreliť. Moja vlastná armáda Arkturiánov vlastní tú naj vyspelejšiu technológiu v tomto vesmíre ako aj najväčšie vesmírne plavidlo. Preto mi je iba do smiechu, aby mňa alebo mojich ľudí niekto zničil. Preto sa môžem vyhrážať aj samotnému  peklu čo som aj niekoľkokrát robil.. Satanisti budú zničení a boli z tým už oboznámení všetci aj Vatikán, jezuiti, čierna šľachta a ostatní. Bolo im povedané toto. Ak sa nezdáte budete zabití a zlikvidovaní. Za malú chvíľu moji ľudia  zničia posledné veci okolo Zemi čím temné sily podmínovali Zem. Vtedy ak tie veci prestanú existovať a ľudstvo už nebude rukojemníkom tak nastane priamy útok. Vy všetci o malú chvíľu uvidíte nový svet a všetko sa vám bude meniť pred očami.

Váš Gaudarjon veliteľ vesmírnej lode Arkturiánov v tele človeka na Zemi.

Z lásky k mojim milovaným bratom a sestrám a k celému ľudstvu .

http://www.exopolitika.cz/arkturiani-jedna-z-nejvyspelejsich-pozitivnich-civilizaci/4027

https://www.youtube.com/watch?v=mXcJEPaf8FE

https://www.youtube.com/watch?v=PSueATbqJAU

https://www.youtube.com/watch?v=U_HwdmAGnC8

https://www.youtube.com/watch?v=MPd73wrH0lw

https://www.youtube.com/watch?v=45Nrj9RhxCU

https://www.youtube.com/watch?v=gsad-x3qo4s

https://www.youtube.com/watch?v=Fm2B0muJXDE

https://www.youtube.com/watch?v=fGx2khNXh2s

https://www.youtube.com/watch?v=TddiYFoZPe8
https://www.youtube.com/watch?v=bQhxrvc37aQ


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka