Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Naše milované Slovensko je poklad, ktorý si nikdy nedáme zničiť satanistami pretože je v ňom ukryté veľké množstvo duchovných energetických centier a meridiánov, ktoré ochraňujú náš národ a celú planétu.

Moji milovaní drahí bratia a sestry môjho Slovenského národa. Ako už všetci zainteresovaní a duchovne ako tak prebudení viete čo sa vo svete deje a kto za všetkým zlom stojí. Tak isto už viete ako všetko funguje a prečo sa dejú konkrétne veci. Tí ktorí to počujete prvý krát tak každému vrelo odporúčam čítať všetky moje články, ktoré som publikoval na internete na necenzurovaných stránkach. Jeden z našich milovaných bratov dáva môjmu slovu hlas a tak isto moje články nadobúdajú aj elektronickú podobu. Pravda, ktorá sa nedá ničím zastaviť sa takto šíri rýchlosťou ohňa.
Je našou svätou povinnosťou chrániť všetko živé a udržovať krásne hodnoty a tradície tohto významného jedinečného Slovenského národa. Naša krásna Zem a krajina má živú dušu a telo so živým vedomím. Sme svedkami premien a každý z nás skôr či neskôr pocíti tieto zmeny tak ako ich aj pochopí. Sme jedna veľká rodina. Nikto nie menej ani viac. Všetci sme jedno. V prvom rade bratia a sestry, pochádzame zo spoločného zdroja od nášho nebeského večného milostivého otca všemohúceho živého Boha vládcu duchovného sveta. Narodili sme sa na tento svet na túto Zem do tohto Slovenského národa. Nič z toho nie je len tak bez príčiny. Všetko má skutočnú vysvetliteľnú duchovnú príčinu. Ak chcete v akejkoľvek veci a záležitosti hľadať vysvetlenie a príčinu, tak verte tomu, že všeobecne ateistickým myslením nikto na nič nepríde a každý bude od pravdy nekonečne vzdialený. Pravda je pritom tak blízko a na dosah ruky. Pravda sa nám sama núka a ukazuje aha tu som. Len problém je v tom, že veľa našich duchovne neprebudených bratov a sestier ju nevidí a nepočuje. Prečo? Lebo majú zastreté všetky obzory a ich duchovné vedomie je zablokované. Pravda sa dá vždy vysvetliť vo všetkom len vtedy ak pochopíte Boha a duchovné záležitosti teda príčiny, ktoré za všetkým stoja pretože všetko má príčinu aj začiatok u Boha a všetko je sním prepojené. Len v Bohu a v duchovnom poznaní sa dá nájsť pravda a oslobodenie. My všetci čo sme na tejto krásnej Slovenskej zemi narodení sme sa sem inkarnovali z istého dôvodu. Aby sme boli súčasťou niečoho veľkého, jedinečného a už nikdy neopakovateľného. Spolu s Českou republikou tvoríme duchovné centrum tejto Zemi a celého nášho multivesmíru.
V poslednej dobe bojujeme s veľkými problémami ako jednotlivci tak aj náš národ spolu s našimi českými bratmi a sestrami. Najväčším problémom sú imigranti, nie je to prirodzený fenomén, je to fenomén vytvorený umelo, umelo naplánovaný, pripravený a riadený za účelom zničiť a zlikvidovať kultúru jednotlivých národov v Európe. Niečo také je možné dosiahnuť alebo vojnou – čím by zlikvidovali celý národ, alebo dlhodobým spôsobom tým, že do toho národa včlení iné odlišné etnikum, odlišné mentálne, odlišné geneticky, ktoré sa bude s národom asimilovať. Viaceré skúsenosti z histórie ukazujú, že vždy keď dôjde k asimilácii medzi “menej“ vyspelým a rozvinutejším etnikom, vždy na to doplatí „vyspelejšie“ etnikum. To je to, čo sa v súčasnej dobe v priestore Európy začína postupne diať.
Pritom už postupným tlakom na výchovu mládeže a v školách sa im podarilo znížiť úroveň vedomostí a záujmu o svojich predkov a energiu, ktorú nám tu zanechali a ktorá od nich plynie a tryská na našich územiach. Postupne takto strácame vrodenú silu.
zemegulaA tu z hĺbok vesmíru prichádzajú od Stvoriteľa energie, ktoré iniciujú vznik týchto troch energetických centier, ktoré majú za úlohu energeticky posilňovať, podporovať a vitálne pozdvihovať región Strednej Európy, ale postupne aj celú Európu.
Boli vybudované v miestach, ktoré vysoké duchovné a spirituálne Sily vyhodnotili ako energeticky najsilnejšie lokality v Európe.
Na viac tieto energie sú podporované aj treťou infrazvukovou stacionárnou vlnou, ktorá vychádza z pyramídového komplexu v Gíze a ako najsilnejšia prechádza celou planétou. Táto vlna prechádza Rakúskom, časťou južnej Moravy a južnou časťou Slovenska. V rámci Prestolu Slovenska sú pod jej vplyvom tieto centrá: Prakovce, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Košice, Sečovce Trebišov a tiež horské centrá : Lastovičí vrch, Ostrý vrch, Kojšovská hoľa, Bogota, Hradisko, Bradlo – Skalka. Infrazvuková stacionárna vlna pracuje v pásme 1,24 – 1,28 Hz a jej šírka je zhruba 40 km.
Prestol Česko-sliezky Kráľovská Stolica má jangový náboj
Prestol Slovenská má jinový náboj
Prestol Rakúska bude mať nulový, neutrálny náboj
Každý Prestol bude fungovať na dvoch úrovniach:
Na národnej úrovni svojho národa

Daný národ bude energeticky zásobovať energiou a bude pôsobiť ako ochranný energetický element,
bude harmonizovať mentálnu a emočnú úroveň, poskytovať zdroj inšpirácie, vízií a dôležitých ideí.
Prestol Slovenska je štrukturálne zložitejší ako Kráľovská stolica a bude z hľadiska energetického výraznejší a silnejší. Okrem národnej úlohy bude v rámci paneurópskeho regiónu jeho úlohu pracovať najmä s Ukrajinou, čo vzhľadom na súčasnú situáciu obyvateľov na Ukrajine bude náročná úloha.

Úlohou tohto centra bude tiež harmonizovať a vitalizovať ukrajinský národ, neutralizovať akékoľvek militantné extrémne egoistické, zákerné idei a plány a výrazne posilňovať Ducha Ukrajinského národa.
Okrem toho bude zahŕňať aj Maďarsko, kde z hľadiska energetického a dátového sa bude z dlhodobého hľadiska snažiť o podstatne vyššiu mieru harmónie medzi slovenským a maďarským národom s neutralizáciou nacionalistických tendencií na obidvoch stranách.
Z pohľadu slovenského národa sa toto centrum stane od jari 2017 najsilnejším energetickým centrom na Slovensku a aj najsilnejším zdrojom vitálnej životnej energie pre celý slovenský národ.
Na Zemi sú miesta, ktoré svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá .
Tak ako planéta Zem, tak aj každý národ ma svoje územie dýchajúce históriou predkov s vlastnými energetickými miestami. Zdravie a sila národa závisí práve od starostlivosti o tieto centrá. Hovorí sa, že koľko dáme, toľko dostaneme. Tak, ako národ udržuje a lieči svoju krajinu, tak ho ona spätnou väzbou dobíja a posilňuje, či si to jednotlivci uvedomujú alebo nie. Krajina má potom „akési šťastie“. Vyhýbajú sa jej rôzne výrazné prírodné katastrofy a celkovo sú tam ľudia spokojní.
Najsilnejším energetickým centrom územia národa je miesto, kde sídli duša národa symbolizujúca jeho emócie a city. Na Slovensku je studnica duše geograficky sústredená do prostredia tajomnej hory, ticho spiacej sopky na východe krajiny, Vihorlat. Samotný vrch s okolitými čarovnými jazierkami nesie historický vývin vnútorného sveta slovenského národa, jeho spoločenskú podstatu, motiváciu a rozvoj. Duša Slováka je horúca ako láva a zároveň čistá a osviežujúca ako voda jazier. Prítomnosť na tomto mieste umožňuje človeku spojiť sa so studnicou duše národa a čerpať z jej historického bohatstva. Svojimi liečivými účinkami pôsobí na psychické problémy. Pomáha odstraňovať pocity smútku, samoty , hnevu, nenávisti a sklamaní.

ENERGETICKÉ UČINKY MERIDIÁNOV KRAJINY

Spojením energetických miest národa vzniknú energetické meridiánové územia, ktoré majú svoj špecifický reprezentačný charakter. Na Slovensku sú vytvorené tri takéto meridiány. 
ZLATÝ DUCHOVNÝ MERIDIÁN

Nositeľa duchovného vývoja a účelu národa tvorí spojnica Blatnice a Vihorlatu. Uzly nachádzajúce sa na tejto spojnici liečia mnohé zdravotné problémy, nielen fyzického charakteru , ale aj psychického. Čarovná, tajuplná Blatnická dolina, odolné masívy Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách majú silné blahodarne účinky na horné a dolné dýchacie cesty. Hrdo týčiaca sa Kráľova hoľa liečivo vplýva na srdce a cievny systém. V blízkosti Vihorlatu sa nachádza Jasenovský hrad. Energia tohto pokojného miesta s tajomnou históriou pomáha spracovávať nestrávené staré krivdy a bôle človeka. Mestským patrónom Zlatého meridiánu je Spišská Nová Ves, ktorá má výraznú duchovnú históriu. Samotné mesto s riekou Hornád, pretekajúcou Slovenským rajom, inšpirujúco upokojuje emócie a city a lieči mnohé psychické problémy.
Blatnica


Kráľova Hoľa

MERIDIÁN DUCHOVNEJ VÔLE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Vzniká spojením Blatnice a hradu Devín. Žiarenie toho meridiánu liečivo pôsobí na kostný a svalový systém, oči a uši. Dôležité centrá sú Malé Karpaty ako známe miesto Mariánka, ktoré pomáha rozpúšťať strach a úzkosť. Oblasť Považského Inovca , vrch Marhát, upevňuje životnú stabilitu a istotu, nájdenie ústredného bodu životného pôsobenia jednotlivca. Mestským patrónom meridiánu sú Bojnice s najintenzívnejším vyžarovaním v mieste samotného zámku, ktoré podporuje odvahu vyjadrenú slovami : Nič sa neboj!

MERIDIÁN DUCHOVNEJ LÁSKY SLOVENSKÉHO NÁRODA

Spája hrad Devín a horu Vihorlat. Reprezentuje národný prejav lásky, súcitu a starostlivosti. Najsilnejšou lokalitou je vápencový vrchol Zobor, nachádzajúci sa pri mestskom patróne meridiánu, starobylom meste, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov, pri Nitre. Silové miesto Zoboru so zvyškom mohutného hradiska a neskutočne pestrou flórou, početnými povrchovými krasovými javmi patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Energia prírodnej rezervácie prebúdza a stimuluje lásku k národu, rozpúšťa negatívne pocity samoty a opustenosti. Prostredie kaštieľa Topolčianky a zrúcaniny hradu Dobrá Niva pomáhajú pri liečení neplodnosti a ochorení ženských orgánov. Oblasť Detvy s panenskou prírodou a folklórnou tradíciou, okolie Rožňavy ako aj samotného skvostu našej krajiny Betliarapozitívne stimuluje krvný obeh a zároveň rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Najsilnejšia komplexná psychická očista nastáva v mieste Stos, nachádzajúcom sa vo Volovských vrchoch. 

Devín


Devín

Marianka

Marianka

DUCHOVNÉ SRDCE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Nachádza sa na území vnútri týchto troch meridiánov. Mestským patrónom duchovného srdca je jedno z najstarších slovenských miest – Zvolen, ktorého energia pomáha prebudiť najvzácnejší cit, lásku. Neďaleko neho sa nachádzajú známe kúpele Sliač so svojimi liečivými účinkami na srdce a cievny systém. Minerálny prameň vyvierajúci na tomto mieste je jediný v celej Európe.

BRATISLAVA JE ZLATÝM GRÁLOM SLOVENSKA
V Bratislave sa odohrali všetky významné historické udalosti nášho národa a začalo tu aj formovanie a osídľovanie nášho národa. Okrem toho je Bratislava najsilnejším energetickým centrom Slovenska a to z dvoch príčin. Inkarnovalo sa do nej najviac veľkých duší, anjelov, archanjelov a nanebovzatých majstrov priamo od Boha aby zachránili túto Zem a spojili spoločné sily ako energeticky tak aj rozumovo. V Bratislave pri kultúrnom dome Istroplis je fontána. Tento mechanizmus pod povrchom Zeme vytvára na kvantovej úrovni energiu, ktorá podporuje celú túto oblasť. V čase Atlantídy bola Istropolis Bratislava plná skutočných nástrojov, ktoré vytvárajú Kryonskú energiu. Táto socha je indikátorom toho, že pod povrchom Zeme v hĺbke 2 km v úrovni kvantového tela planéty Zem je atomický systém, ktorý každý z nás má vo svojom tele.


Bratislava

Fontána Istropolis
Je to energia, ktorá slúži k holografickému tvoreniu čiže energetickému zhmotňovaniu a odhmotňovaniu a slúži na cestovanie v čase a priestore. Táto fontána je hviezdna brána.
Milovaní bratia a sestry máme poklad po ktorom chodíme a sme súčasťou veľkých vecí a zmien. Ten dar, ktorý nám však nikto nikdy nezoberie nosíme priamo v sebe vo svojom srdci a vo svojej duši. Sme priami potomkovia Boha a máme v sebe nekonečnú múdrosť a lásku. Ak sa prebudí čoraz viac našich bratov a sestier a dostanú dar duchovného poznania naša sila vzrastie a nikto a nič nás nezastavia. Pretože naše Slovensko je dar od Boha a veru hovorím vám Slovensko žiadna sila nezničí. Ani sily z pekiel a temné légie spolu so Satanom nezmôžu nič. My hrdý Slovenský národ povstaneme z popola a vyhráme svoj boj za národ za slobodu a zachránime všetky krásne hodnoty, ktoré chcú zlé sily zničiť.
Ja Gasudarjon Andromeda prehlasujem hrdo a z celého srdca budem stáť za všetkými ľuďmi dobrej vôle a nezídem nikdy z cesty, neustúpim a nevzdám sa  pokiaľ zlo bude chodiť po tejto Zemi.


https://www.youtube.com/watch?v=1C1pP7bAEScGasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka