Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Skutočná pravda o Kosove medzi Albánskom a Srbskom. Všetko čo ste si doteraz mysleli bol jeden veľký podvod tak ako všetko iné čo majú na svedomí ilumináti a propaganda veľmocí.

 


Začnem tým, že žiadny národ nemôže za chyby svojich vládnych činiteľov. Ak robia vládni činitelia vlastnému  štátu zle to neznamená, že s tým má niečo spoločné prostý ľud. Ak robia vládni činitelia nejakého štátu zle okolitému svetu alebo konkrétnym štátom, tak isto za to nemôže prostý ľud. Stačí uviesť najvýstižnejší príklad. USA cez politikov a iluminátov likvidujú celý svet. Vieme to dobre všetci. Ja sa pýtam, nesie vinu na tom aj obyčajný ľud USA? Môže ľud USA za kroky svojich chorých iluminátskych politikov?  Môže vôbec obyčajný ľud USA za to ako v minulosti vznikol genocídou a vyvražďovaním Indiánov ich štát? Dám vám jasnú odpoveď za nič z toho ľud USA nemôže. Okrem toho už keď tam žijú nič s tým neurobia. Hádam sa nemajú celé USA teraz presťahovať do celého sveta? Hádam nemáme teraz nemá celý svet prijímať imigrantov z USA a rozdeľovať si ich medzi sebou?

Za dejiny svojho národa tak isto bežní ľudia, ktorí žijú v súčasnosti nezodpovedajú a nenesú na tom žiadnu vinu. Vinníkov všetci dobre poznáme. Vždy treba pomenovať konkrétne deje tak ako sa stali. Treba pomenovať fakty faktami bez prekrúcania. Netreba miešať všetkých do jedného celku, ale treba pomenovať menami len tých čo nesú vinu. Presne tých, čo nesú vinu ak žijú treba aj postaviť pred súd, aby ich celý svet odsúdil za ich činy. Teraz prejdem k jadru tohto článku o Albánsku. Skôr ako začnem objasňovať položím otázku. Koľkí z vás poznajú skutočnú pravdu? Kto z vás vie čo je to skutočná pravda? Kto z vás tvorí a vydáva knihy? Nikto. Preto vám hovorím, ak nevydávate knihy, tak ani nemôžete urobiť nič s tým čo sa v nich dočítate. Ak nám zámerne budú klamať v každej knihe, tak sa pravdu nedozviete z kníh nikdy. Sú aj ľudia, ktorí neklamú ani im nikto nekáže klamať pre účely iluminátov ale aj tak pravdu nepoznajú. Ak niekto píše knihy len s tým, že si myslí, že má pravdu ešte to neznamená, že ju má. Teda taký človek píše v nevedomosti a všetko čo šíri sú buď nezmysly alebo neúplné pravdy. Ak čítame knihy tak prijímame názory iných ľudí alebo s tým nesúhlasíme.

Koľkí z vás sa zaoberáte celým svetom? Koľkí z vás môžete povedať, že všetko viete? Koľkí z vás môžete s istotou povedať, že vôbec poznáte dokonale históriu vlastného štátu? Aj z vlastnej histórie prijímame len to čo nám povedali iní. Ak by boli okolnosti okolo nášho vzniku iné, ani by sme o tom nevedeli. Však dobre vidíme na celom svete aká prebieha bitka medzi temnotou a svetlom. Vidíme ako sa mocnosti snažia dezinformovať a robiť propagandu vo svoj prospech. Nemyslite si, že aj také Rusko je sväté. Práve Rusko a USA sú majstrami v klamaní, zavádzaní a dezinformovaní ako nikto na svete. Rusko síce nerobí také zlo ako USA ale v propagande a dezinformovaní mu USA nemôžu ešte stále konkurovať. Každý si robí propagandu tak ako potrebuje na dosiahnutie vlastných cieľov. Albánsky národ existuje na tomto svete tak dlho, že vtedy ešte neexistovala ani starodávna Grécka civilizácia. Zase sa pýtam, koľkí z vás toto vedia?

Keď Grécko zakladalo štát Albánsky národ už existoval. Je z toho celkom logické, že Albánsko muselo dovtedy už žiť na nejakom území. Teraz prichádza na rad najdôležitejší nikým nevyvrátiteľný fakt a to ten, že Srbsko, ktorému akože patrí Kosovo, vtedy bolo ešte mame v bruchu. Nebolo ani tam. Srbsko sa ešte niekde potulovalo karmicky v inom živote, ak si mám z toho robiť srandu. O Slovanoch vtedy nebola ani reč. Vôbec neexistovali. Celý svet sa mylne domnieva, že Srbsko a Kosovo sú večne späté. Ja však každého vyvediem z omylu a z hlbokej nevedomosti. Večné nie je nič a už vôbec nie na tomto svete. Všetko má svoj začiatok aj koniec. Okrem toho ak Albánsky národ existoval už pred viac ako 4000 rokmi ba aj predtým a obýval celé územie kde sa dnes nachádza. Obýval aj časť Srbska a celé Kosovo. Obýval aj časť Macedónska, a z Grécka severný Efir. Tak ja sa pýtam celkom jasne a zrozumiteľne celého sveta a vás všetkých, ako môže nejaké Srbsko vlastniť Kosovo? Ako môže niekto kto ani neexistoval, odrazu vlastniť cudziu zem Kosovo? Ako môže vlastniť zem, ktorá inému národu patrila už 4000 rokov pred tým? Ilýrska civilizácia je civilizácia, ktorá sa dnes označuje za Albánsky národ. Táto Ilýrska civilizácia existovala ešte pre tým, len vtedy neniesla ani tento názov ale iný. Albánsky národ je jeden z najstarších národov v celej Európe. Ich jazyk tak isto. Albánsky jazyk sa totiž považuje za jeden z najstarších v Európe a za nástupcu jazykov, ktorými na Balkáne hovorili pôvodne Ilýrske kmene. Albánčina je samostatnou vetvou indoeurópskych jazykov a má len málo spoločné s jazykmi, ktoré poznáme. Používajú sa len dva základné dialekty- na severe gegský, na juhu toskický. Každý si môže naštudovať a zistiť z rôznych zdrojov, aby nemal len jeden kedy vzniklo Srbsko.

Odkedy vôbec existovali Slovania? Podotýkam, že Slovanov netreba brať ako celok ale bavíme sa čisto o Srbsku a jeho vzniku. Je samozrejmé, že ako Srbsko sa nenazývali tak isto ako sme sa my nenazývali Slovensko. Ale dá sa dokázať odkedy sa začal formovať Srbský národ aj z čoho vznikol. Teda dá sa určiť jeho prvotný vznik. Ako počítam tak počítam, časový rozdiel je abnormálny medzi existovaním Srbského a Albánskeho národa v prvopočiatočnej forme. Som proti zlu a neprávostiam. Vždy som na strane pravdy a lásky. Nikdy nenadržiavam nikomu lebo držím sa len pravdy, lásky a Boha. Pritom by som rád priviedol veci na správnu mieru a všetkých uviedol do skutočného obrazu o Albánsku. Moje osobné záujmy sú nespočítateľné a je ich tak veľa, že si musím viesť agendu čo všetko ma zaujíma a čo všetko som sa dokázal naučiť. Najviac zo všetkého pre mňa aj tak znamená Boh. Ale je dobre ak je človek okrem duchovného vedomia vzdelaný aj vo všetkých iných aspektoch, či už všeobecnom aspekte alebo svetovom tak, aby vedel o všetkom čo ne tejto Zemi existuje a všetko čo sa deje. Takto vyzbrojený človek má pred sebou celý svet a nikto ho nemôže oklamať. Takýto človek pozná odpovede skoro na všetko čo na svete existuje. Takýto človek sa dokáže zapojiť do všetkých možných činností aj rozhovorov lebo vo všetkom sa vyzná. Nemám rád USA ako aj ich politiku a ľudí, ktorí to tam roky riadia. Všetci vieme, že sú to ilumináti a Rotschildovci. USA ako celok sú nevinné aj s obyvateľstvom. Maximálne z hľadiska duchovného ako celok majú svoju karmu, za ktorú sú už kolektívne zodpovední všetci. Ale tak ako USA majú svoju karmu, tak isto ju majú všetky štáty aj národy. USA sa pred takými 250 rokmi keď vznikali neangažovali do Albánska ani toho územia. Myšlienka angažovať sa tam začala vznikať niečo pred prvou svetovou vojnou ešte takých 20 rokov dozadu. V tomto modernom svete sa začali ilumináti len preto starať o Albánsko lebo všetci milujú zločin a podporujú drogy a nešťastie. Ilumináti totiž dobre vedia, že ak budú držať Albánsko pod ochranou a starať sa aj o územie Kosova, tak budú mať vydláždenú cestu pre ópium z ktorého sa vyrába ten najčistejší heroín. Najprv zničili ekonomiku Afganistanu, aby dostali ich centrálnu banku pod kontrolu. Ako dostali Afganistan pod kontrolu aspoň ekonomicky to už dnes vieme. Na to si sami zničili mrakodrapy ako zámienku na inváziu do Afganistanu. Afganistan je okrem nerastných nálezísk aj silný v drogách. Teraz americkí  politici -bábky iluminátov, majú pod kontrolou drogy z Afganistanu a všetky cesty cez Afganistan do Európy majú zabezpečené. Práve preto držia Albánsko pod svojou ochranou. Práve preto dosiahli, aby sa Kosovo oddelilo od Srbska. Cez Kosovo majú tranzit, ktorý vedie z Afganistanu tak isto aj cez Turecko. Končí to v Kosove a odtiaľ majú všetky cesty do Európy, aby zničili ľudstvo a urobili čo najviac ľudí na svete závislých na drogách a aby boli z nich chodiace trosky. Neuznávam zlo a drogy odsudzujem. Jediné čo neodsudzujem je pravda. Pravda je taká, že aj napriek zlu USA  má Albánsko  všetky práva domáhať sa Kosova. To čo sa stalo v Kosove je veľmi smutné a zlé ale to neznamená, že obyčajný ľud za to môže. Ak niekomu niečo patrí má to mať.

Kosovo patrí Albánsku a som za to, aby sa tak stalo. Ak by svet zničil iluminátov aj drogy Kosovo by sa stalo čisté a Albánsky národ by sa prvý krát dostal naspäť k svojej vlasti oficiálne. Boli o to pokusy počas Hitlera ale veľké Albánsko vydržalo len malú chvíľu. Od roku 1331 sa Albánsko už ku Kosovu nedostalo. Vtedy totiž prišiel Srbský kráľ Štefan Uroš 1 a ten násilným spôsobom sám seba vyhlásil samozvaným kráľom celej oblasti. Vtedy obsadil Albánsko, Macedónsko aj časť Grécka. Presne vtedy sa odohrala tá skutočnosť, že vraždil  albánsky národ. Vraždil ho v tak veľkom rozsahu, že tá udalosť sa tiež nazýva genocída. Ak môžeme nazývať genocídu teraz v dobe v ktorej žijeme, tak musíme pomenovať týmito slovom aj minulosť. Všetky tieto vojny aj v minulosti boli tiež genocídy. Takže dovtedy nikomu nič nerobiaci Albánsky národ bol okradnutý a vyrabovaný. Bolo mu nasilu odobraté Kosovo a Albánci zažili ako prvý genocídu. Ak niekto hovorí o tom, že Albánsko je zlo a že Albánsko robilo genocídu Srbsku, tak sa hlboko mýli. Dovolím si povedať aj to, že Albánsko dovtedy bolo kresťanské. Potom v tú dobu zároveň len o niečo neskôr prišli Turci ako osmanská ríša a začali robiť nájazdy aj na Srbsko, aj na Albánsko, Macedónsko, aj na Grécko. Srbi sa nedali islamizovať a radšej bojovali. Albánsko pristúpilo na dohodu a nechalo sa islamizovať. Takže takto sa stali Albánci moslimami. Srbsko potom začalo závidieť Albáncom, že im dajú Turci pokoj. To už bol problém celého Srbska. Je každému predsa jasné, že ak poslúchate máte pokoj aj výhody. Hádam neočakávali Srbi, že ak budú nepriatelia Turkov, tak Turci ich len tak nechajú. Teraz uvediem tú najdôležitejšiu časť všetkého. Srbsko v tých časoch bolo už pravoslávne. Malo vieru Kristovu a aj napriek toho sa Srbský kráľ Boha a viery nedržal lebo vraždil a raboval. Takže Srbský národ pod jeho vedením sa len za vieru schovával. Nemôžem hovoriť za prostý ľud, lebo neviem ako vieru brali oni. Ale kráľ vládol a on ako celok aj so Srbskom nebol veriaci ale barbarský. Albánsky ľud až dovtedy v celej svojej histórií sa len bránil a nikdy nikoho nenapádal ani nevraždil. Až potom ak sa stala Albánsku táto krivda a až vtedy ak boli islamizovaní Turkami od Turkov prevzali násilie aj krvnú pomstu. Krvná pomsta v Albánsku sa nazýva besa. Netreba sa čudovať národu, ktorému sa stane krivda, že sa začne búriť a mstiť. Na svete je veľmi málo ľudí čo poznajú dokonale tieto dejiny bez toho, aby neboli oklamaní knihami alebo propagandami štátov ako USA alebo Rusko. Putina mám rád veľmi ale ani on nie je svätý. Aj on len bráni záujmy  svoje vlastné a ochraňuje Srbsko, akože sme Slovania. Ale to, že sme Slovania neznamená, že budeme za každú cenu brániť niekoho aj keď ten niekto sa v minulosti dopustil zla a genocídy. Pýtam sa a nie v zlom, kde bolo Rusko keď USA ničilo Juhosláviu? No? Môj drahý brat Putin aj keď ťa mám rád, tak kde bol tvoj národ vtedy? Prečo ak všetko viete čo sa deje aj čo sa pripravuje ste nechali zničiť Juhosláviu? Prečo ste nechali bombardovať Srbsko? Tu jasne vidieť, že vám Srbsko bolo ukradnuté aj Juhoslávia lebo ste to nechali tak. Takže teraz reči typu sme Slovania na mňa neplatia. Ako som už povedal milujem Boha a pravdu. Pravda je taká, že Albánky ľud má sväté právo na Kosovo. Srbsko ho okradlo o Kosovo a potom si tam postavili kostoly. Ak už niekde žijú a množia sa tam a roky idú tak je jasné, že už potom Srbský národ vidí, že sú tam doma a že tam majú kostoly. To však nič neznamená, lebo Albánsky ľud nie je sprostý a svoju históriu dobre pozná. Albánci v každej svojej či už modernej alebo tradičnej piesni vždy spomínajú Kosovo aj Prištinu a dobre vedia prečo. Plačú a cnie sa im za ich domovinou, ktorú celé stáročia nemali len preto, že sú Srbi vrahovia a zlodeji. Je mi ľúto, čo vzniklo v Kosove za štát len kvôli USA a že je tam narkomafia, ale to nič nemení na fakte že Kosovo patrí Albánsku aj vždy patriť bude. Srbský národ je tisíckrát horší ako Albánsky. Srbský národ páchal genocídu na vlastnom obyvateľstve a nie len štátnici ale aj prostý ľud sa neštítil to robiť. Okrem toho asi málokto vie čo sa deje v Srbsku aj teraz. Tam na obyčajnom futbale ak sa stretne Partizan Beograd a Crvena Zvezda Beograd proti sebe tak sa vraždia. Srbský ľud je tak chorý, že vlastní sa zabíjajú medzi sebou len kvôli sprostému futbalu. Obviňovať Albánsko zo zločinu kvôli drogám, prostitúcii a predaju orgánov je choré lebo najprv by sa každý mal zahľadieť na svoj štát. V Srbsku sa deje to isté a v takom Rusku tiež už keď sme pri tom. Okrem toho taká Čína je na svete najväčší hráč na trhu z predajom orgánov. Vlastným obyvateľom ich kradnú a tých zabíjajú vo veľkom ako psov. Ak by štát tomu chcel zabrániť tak to zastaví okamžite. Ale ak sa na tom podieľajú tí ktorí vládnu, tak tu máte všetci odpoveď. Ja osobne patrím medzi málo ľudí, ktorí okrem toho, že sa špecializujem skoro na všetko, dokonale ovládam Albánsku pravdu aj ich celú históriu. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nsko

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka