Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Rotschildovci nám chcú zobrať lásku a pokoj pretože Satan nikdy nespí a chce zničiť všetky duše


Rozhodol som sa napísať všetkým dobrým ľudom na svete, drahým bratom a sestrám všetky veci, ktoré by mali ovládať k tomu, aby porazili zlo na tejto Zemi a hlavne, aby porazili svoju nevedomosť a aby sa dokázali zbaviť utrpenia. Prečo mi na tom záleží? Pretože milujem lásku a dobro. Pretože vo všetkých vidím jedno a to isté, že sme bratia a sestry, že sme nesmrteľné duše a večné vedomie. Rotschildovci sú najhorší ľudia na svete, ktorí vyznávajú Luciferianizmus a osobne uctievajú Satana. Robia čiernu mágiu a satanistické rituály. Je potrebne vedieť sa brániť týmto ľudom. Je potrebné zvyšovať duchovnú úroveň ľudí ako aj poznanie.
Láska a ľudský život sú tie najvzácnejšie a najhodnotnejšie dary v celom vesmíre. Ako nás miluje Boh? A ako sa môžeme naučiť milovať čistou a úprimnou láskou?

Naša láska je nedokonalá a nie je absolútna. Boh je absolútny a zvrchovaný vládca inak by nemohol byť pomenovaný týmto atribútom. Inak by nemohol byť Bohom a stvoriteľom. Boh sa o nás stará tak ako nikto. Boh je s nami stále celú večnosť pri každej našej skúške ktorú podstupujeme v tomto hmotnom vesmíre plného utrpenia a bolesti. Veľmi veľa pomýlených a duchovne nevedomých ľudí na svete si nevie vysvetliť kde sa nachádza Boh keď sa na Zemi deje zlo a utrpenie. Keď sa dejú genocídy a bedačenie celého sveta. Pýtajú sa kde Boh je? A pýtajú sa ak existuje prečo to dovolí? Potom povedia on neexistuje inak by sa to nedialo. Tým celým to ukončia a ešte sa zahrajú na veľkých filozofov so žabacou mentalitou.
Žabacia filozofia je filozofia mŕtveho chrobáka v preklade. Je to filozofia ľudí obmedzených mentálne aj fyzicky, ktorí sú závislí len na hmote. To znamená, že duchovne sú zaseknutí a zablokovaní. Vidia len zmyslami a veria len tomu čo držia v ruke a čo vidia naživo. Sú ako žabiak žijúci celý život v jednej malej studni na dedine. Tento žabiak nepoznal okolitý svet a všetko čo bolo mimo jeho studni bolo pre neho neexistujúce. Hoci všetko mimo neho existuje on to nepozná a práve preto to zavrhne. Jeho otázky sú obmedzené úplne vo všetkom a tak isto je obmedzené aj jeho poznanie. Taký žabiak dáva len otázky plné bludov a nevedomosti. Taký žabiak nevie vôbec nič a predsa poúča iných. Tento náš žabiak spoznal jedného žabiaka, ktorý raz prišiel k jeho studni. Ten druhý žabiak bol vo svete a pocítil čo to znamená svet. Pocítil čo to znamená oceán. Pocítil čo to znamená nekonečné množstvo vody oproti množstvu vody v studni nášho dedinského žabiaka. Okamžite ak ho náš žabiak uvidel spustil na neho otázky. Kde si bol? Aký veľký je svet? Ako to pochopím a ako je veľký? Ty si bol v oceáne? A to je čo? Kam siaha taká voda? Je väčšia ako táto studňa? Ak je väčšia koľko krát? Ten náš dobrodruh mu vysvetlil všetko ale stále náš žabiak ostal zaseknutý a nevedel si to celé predstaviť. Teraz sa pýtam správnu otázku na mieste ak je náš žabiak v stave, že je obmedzený len na svoju studňu a nevie si niečo vôbec ani len predstaviť tak ako môže potom už rozmýšľať v iných súvislostiach a v duchovnej rovine keď nepozná ani len základné veci?

Myslím, že na túto odpoveď si odpoviete všetci sami ako domácu úlohu z čias školských. Mohol by som pokračovať tak dlho, že by som napísal viac kníh len o tom ako uviesť príklad ako o tomto našom slávnom žabiakovi, ktorý všetko vedel tak, že nič nevedel. Takýchto ľudí nám behá po svete väčšina s touto žabacou mentalitou práve preto to nazývam žabacia filozofia. Ešte si dovolím uviesť jeden príklad. Máte ľudí, ktorí sa narodili na Zemi ale niekto ich odobral matke po narodení a umiestnil ich hlboko po Zem kde ich držal celý život v diere. V tej diere mali všetko na bývanie ale nemali tam obloky, aby videli svetlo, nemali tam internet, ani televíziu. Jesť dostávali aj sa mohli umývať ale nič iné nepoznali. Zas položím otázku. Myslíte, že týchto ľudí presvedčíte o tom čo je denné svetlo a že vôbec existuje? Myslíte, že ich presvedčíte o krásach prírody, oceánoch, o mesiaci, o slnku, o hviezdach? Ničomu z toho neuveria a nebudú si to vedieť predstaviť, že to vôbec existuje. Pritom sú na tej istej Zemi kde to všetko existuje. Už chápete čo znamená Boh? Boh je tu všade, v každej veci, v každom z nás a pritom ho nevidíme a nepočujeme. Boh je v nás a my všetci sme v ňom. Boh je tu s nami celú večnosť a nikdy sa od nás neodpútal ani nás nikdy neopustil. To naopak my sme opustili Boha a priečili sme sa mu a práve preto sme sa tu ocitli. On nás neodhodil lebo stále nás miluje nekonečnou láskou. Len nám dal možnosť znovu ho milovať a vrátiť sa k nemu. Máme na to dlhý čas zmeniť svoje srdcia, svoju dušu a zbaviť sa všetkých negatívnych činov a zaťažení. Všetko sú to hrubo hmotné zaťažujúce vibrácie od ktorých sa musíme očistiť. Aj náš fyzický otec rodič ak sa mu priečime a vidí, že nám niet pomoci nechá nás tak. Nech sami okúsime čo je to život a bolesť aby sme sa prebudili. Pritom je to stále náš otec a miluje nás rovnako. Bojí sa o nás a dúfa, že dostaneme rozum. Láska ktorú ku nám cítil je stále tam aj keď nie je s nami. Tak isto je to aj z našim pravým a jediným otcom ktorým je Boh milostivý a milujúci. Všetky naše činy a zlo ktorého sa tu na Zemi ľudia dopúšťajú im nikto nekáže robiť. Sami zodpovedajú svojou slobodnou voľbou možnosti rozhodnúť sa medzi dvoma voľbami. Medzi zlom a dobrom. Dokonca ani Satan nedokáže našu slobodnú vôľu ovplyvniť ak sme my silní. To znamená, že so zlom, ktoré sa na tejto Zemi deje nemá Boh absolútne nič spoločné a nie je za neho zodpovedný. To je presne to čo nechápu ľudia so žabacou mentalitou. Boh nezasahuje do slobodnej vôle človeka lebo dal človeku slobodnú vôľu. Preto všetko zlo čo tu na Zemi produkujeme si robíme sami. Boh nikdy nebude zasahovať do niečoho čo má výučný charakter pre dušu čo sme my, aby sa zmenila. Bez zla by sme nikdy nevedeli čo je to dobro. Bez zla by sme sa nikdy nezmenili. Milujme preto svojho nebeského otca a všetky živé bytosti. Milujme a nakazme svojou láskou celý vesmír. Nemilujme len tých čo nás milujú lebo akú máme potom zásluhu? Je ľahké milovať tých čo milujú nás. Ak sa chceme volať oprávnene božími deťmi tak musím byť ako náš nebeský otec milostivý Boh. A naučme sa milovať aj nepriateľov. Boh prišiel na Zem v podobe Ježiša aby miloval hriešnikov a aby zmenil ich. Nás miluje ale tí čo sú dobrí a múdri tých netreba meniť a naprávať. Práve preto milujme hriešnikov a krok za krokom z trpezlivosťou ich naprávajme a meňme k dobrému. Potom naše zásluhy pretrvajú na veky v celej našej večnosti a Bohu budeme najmilší.

Kde začína duchovná úroveň a ako sa k nej dopracovať? A ako vieme, že sme naozaj spasený Bohom?
Duchovná úroveň začína až vtedy ak sa začnete meniť. Ako? Musíte sa začať meniť vo svojom vnútri čiže vo svojej duši. Tento proces sa nedá vynútiť. Nedá sa naplánovať. Tieto impulzy sú od Boha priamo a musia vám byť dané Bohom. Viete drahí priatelia drahé sestry a bratia nikto z nás neviem momentálne v tomto živote a v tomto tele kým sme boli v minulom živote. Nikto nevie ani tie ďalšie životy. Duša ostáva stále dušou a sme večným vedomím. Len sme mali možnosť svoju dušu nespočetne veľa krát očisťovať a preto sa musíme rodiť. K tomu aby sa duša zmenila a zbavila negatívnej energie potrebuje k tomu telo. Telo je obal pre dušu ako keď si my obliekame šaty a obleky. Stále ostávame človekom aj keď si obliekame iné oblečenie. Tak isto aj duša je stále dušou aj keď stále máme iné telo. Stále sme to my.


To svetlo, ktorým je Ježiš Kristus chcú ilumináti zničiť lebo on je pravda cesta a život. Ak budeš Ježiša úprimne milovať budeš mať život večný.
Naša identita sa len potlačí lebo vždy v každom tele musíme prežiť iný život. Duša sa vyvíja v každom tele od začiatku. Prečo? Aby sa znovu a znovu učila odstraňovať staré chyby a nedostatky. Duša je stále na tej istej úrovni keď nemá telo ale ak ho má tak vtedy sa prispôsobuje danému typu tela. Telo dostávame podľa zásluh, ktoré sú duchovné a podľa pokrokov ktoré dosahujeme. Okrem toho v duchovnom svete vidíme všetko inak ako tu na Zemi a veľa krát si po dohode z Bohom určujeme my sami telo aké dostaneme. Tak isto si sami určujeme aj čo budeme zažívať. Každé zlo, ktoré teraz zažívame a nám to spôsobuje bolesť a trápenie si skoro vždy až na nejaké výnimky vyberáme sami. Určujeme si aj to akým rodičom sa narodíme a v akom štáte alebo na akej planéte. Práve preto každý nevedomý človek, ktorý práve teraz veľmi trpí a zažíva zo svojho pohľadu a svojim videním duševnú bolesť si to v skutočnosti vybral sám. Veľmi chápem aký je život zložitý a ťažký. Chápe to aj milujúci Boh a dobre vie ako sa cítime. My to čo zažívame robíme pre našu večnosť. Práve preto si treba uvedomiť čo je to celá večnosť oproti mizivému prchajúcemu momentu? Náš život, ktorý teraz prežívame ja aj vy aj my všetci je len ilúzia. Je síce naozajstný a skutočný ale je to len jedna z tisíce etáp našej duši a toho čo musíme prežívať. Každý život trvá len krátko a v každom živote sa ani nenazdáme a musíme aj tak odísť. Vieme to dobre všetci a každý je od malého dieťaťa konfrontovaný zo smrťou. Každý sa s tým musí žiť a nikto tomu neutečie. Podľa úrovni vedomia a nadobudnutých skúseností každý vidí rôzne veci a aspekty života inak.

Duchovná úroveň je úplne niečo iné ako byť obyčajným veriacim. Obyčajný veriaci sa síce tiež nevyhne všetkému či niečo vie alebo nevie ale rozdiel je v tom, že ten kto má duchovnú úroveň je vedený priamo Bohom. Pri tejto úrovni sa stáva nositeľom svetla a každý kto ho vidí naživo vidí v ňom živého Boha lebo milostivý Boh osvieti jeho dušu natoľko svetlom, že toto svetlo mení svet aj každého človeka, ktorý sa na vás díva skrze vaše oči. Lebo vaša duša je osvetlená Bohom. Oči sú zrkadlom duše a každý kto sa do nich pozrie vidí Boha osobne. To svetlo vidia aj keď vidia len vašu postavu ale kontakt z očí je najviac. Lebo len vtedy je možné sa pozerať priamo do duše a tá v sebe nesie všetky vedľajšie energie živého Boha. Tieto energie sú vyvrhnuté z Boha a sú iskrou ako iskry z plameňa, ktoré keď sa zjednotia tvoria celok a celý zdroj je oveľa silnejší ako samostatná iskra, ktorá nenesie takú silu ako celý oheň. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje ľudskými slovami . Ale takto osvietená duša Bohom naberá na sile lebo Boh ju vedie a tá sila narastá. Vrátim sa k viere a ľudom čo chodia do kostola. Oni sú tak isto naši bratia a sestry ako ja a my všetci. Len rozdiel medzi veriacim bez duchovnej úrovne a veriacim s duchovnou úrovňou je abnormálne priepastný. V kostole nebudete nikdy v živote počuť to čo ovládam ja. Sami kňazi a celá Vatikánska katolícka cirkev nevedia o Bohu vôbec nič. Celé je to jeden veľký podvod a vedú ľudí do záhuby tým čím ich udržujú. Po prvé sami sú v nevedomosti a schovávajú sa za Boha v rúchu. Samozrejme sú tam aj výnimky ale tých je veľmi málo. Skôr je to rarita ak sa tam taký nájdu. Ak vediete reči môjho typu pre cirkev ste nepriateľ. Sám vidím z histórie ako cirkev ničí všetky hodnoty. Všetci dobre vieme ako cirkev v mene Boha vraždila. Prenasledovali múdrych ľudí a popierali všetku pravdu ktorú oni hlásali. Upaľovali na hraniciach ľudí ako som ja sám. Zabíjali ľudí ktorí ľudí učili pravdu a ukázali svetu, že všetko je inak ako nás učili. Ja nie som proti cirkvi ani Vatikánu ale som proti tým ľudom ktorí tam vládnu . Dnes vieme o vesmíre viac ako dakedy. V tých časoch ste povedali, že Zem je guľatá a že obiehame okolo Slnka a že existuje život aj mimo Zeme a už ste boli mŕtvy ako zabili významného Talianskeho astronóma. Inkvizícia prenasledovala každého kto sa priečil cirkvi a mal odlišný názor nie len na Boha a ich učenie ale aj na Zem a na celý vesmír. Dokonca zabíjali aj ľudí ktorí menili ľudí k dobrému ako ja robím a ľudí ktorí vedeli vyliečiť choroby čo robím tak isto aj ja. Tu sa mi naskytá položiť všetkým vám drahý bratia a sestry otázku na cirkev a Vatikán. Ak cirkev a Vatikán ako celok idú po ceste živého Boha a Ježiša Krista tak je ich správanie a ich činy cestou ako sa má vyvíjať cirkev? Je toto cesta pokory a lásky? Je Vatikán na správnej ceste? Dodnes sa nič nezmenilo. Ako to viem? Vieme to všetci. To či to už niekto nechce počuť je jedna vec ale pravde sa nedá utiecť. Pravda sa ťažko počúva ale pravda nás oslobodzuje a zbavuje ilúzie.


Pápež František je zradca všetkých kresťanov a priamo slúži diablovi.

Vatikán je do dnes ako celok rovnaký. Robia podvody, manipulujú nevedomými veriacimi, udržujú ich v naivite a nevedomosti, hlavne ich zvádzajú na slepú cestu a tá cesta vedie jedine tak do záhuby a poblúdenia duše, ktorá je ešte viac zmetená. Vatikán perie špinavé doslova krvou posiate peniaze Talianskej mafii Camora aj Cosa Nostra čo v preklade znamená naša vec. Okrem toho perie špinavé peniaze aj iným mafiám ako kolumbijský drogový kartel v Medeline. Najsmutnejšie na celom je ten fakt, že Ilumináti sa infiltrovali do Vatikánu už veľmi dávno ešte oveľa skôr ako nejaká rodina Rotschildovcov existovala. Ilumináti ovládajú Vatikán úplne a majú v ňom svojich ľudí. Odkedy existujú Rotschilovci momentálne králi Iluminátov tak od vtedy doslova podporujú Vatikán peniazmi, ktoré tlačia zo vzduchu cez americký FED. Voľby pápeža súm úplný podvod tak isto ako voľby amerického prezidenta. Už roky dopredu vždy vedia kto to bude. Oni totiž určujú celý chod tohto sveta a to treba zastaviť. Práve preto hovorím, že obyčajní veriaci nevedia vôbec ale vôbec nič. Sú manipulovaní, otupovaní a držaní v nevedomosti a hlavne v strachu. Vatikán neučí lásku ale bludy. Vatikán nevie čo to je pravá láska, ktorá je čistá nepoškvrnená a úprimná. Vatikán Boha nepozná a nevie o ňom a o duchovnom svete vôbec nič. Teraz to najdôležitejšie a to je fakt, že cirkev bola založená Ježišom Kristom živým Bohom, ktorý chodil po našej Zemi. Ježiš ju založil a Vatikán jeho posolstvo špiní a robí mu hanbu. Ježišovo učenie a jeho odkaz je jasný. Majte pokorné srdcia a zbavené skazy a pýchy. Buďte ako deti jednoduchí a čistí srdcom. Žite v chudobe a v pokore. Pomáhajte každému bratovi a sestre lebo oni sú vo mne a ja som v nich. Nikomu neubližujete a každému robte len dobre. Neurážajte, nezvyšujte hlas, nebuďte pyšní a namyslení. Ak len jedného brata nenávidíte na svete tak nenávidíte mňa a mne robíte zle. Jeho učenie ostalo potlačené priamo Vatikánom lebo sám Vatikán nie je poslom Boha živého a milostivého ale je poslom Satana osobne a jeho temných mocností. Satan má obývačku priamo v USA, v Izraeli a vo Vatikáne a pendluje medzi týmito troma oblasťami. Ak sa niekto opýta prečo aj Izrael tak preto, že práve Izrael je rodisko Ježiša Krista keď bol v tele človeka živý Boh. Práve Izraelský ľud nesie zodpovednosť za jeho zabitie. Karma nie je len u jednotlivcov ale aj u štátov a národov. Všetci čo teraz žijú a vybrali si narodiť sa v Izraeli nesú kolektívnu karmu a zodpovednosť za smrť Ježiša Krista. Oni totiž odsúdili, nepochopili a hlavne zabili živého Boha, ktorý nás všetkých stvoril. Boh je láska aká nemá obdobu. Neexistuje bytosť, ktorá dokáže milovať ako náš milujúci nebeský otec.
Neexistuje jazyk na svete ani slovná zásoba, ktoré by vedeli opísať ako moc nás Boh miluje. On živý Boh a stvoriteľ všetkého sa natoľko ponížil pred svojim stvorením, že zostúpil zo svojho kráľovstva na Zem do hmotného svete. Zostúpil z duchovného sveta do tohto miesta plného zla a negatívnej energie. Urobil to z lásky ku nám, aby pochopil v tele človeka aké je veľmi ťažké byť človekom. Aby aj on okúsil bolesť akú zažívame my.

On ju poznal len v myšlienkach a v tom zmysle, že pozná naše myšlienky aj minulosť aj budúcnosť. Ale až takto to zažil sám keď bol v tele človeka lebo vtedy bol polovičný, Uvedomoval si že je Bohom ale už nemal takú moc ako keď je kráľom v duchovnom svete. Preto hovoril sám sebe keď bol v bolestiach a trápení Bože ak je to možné zober so mňa túto bolesť. Boh dokáže všetko a preto nie je pre neho problém byť zároveň v duchovnej podobe aj na viacerých miestach v tele človeka. Nikdy nikoho neodsudzujme ani nikým nepohŕdajme lebo Boh je v každom. Sme jeho deti a sme jedno a to isté. Okrem toho nikdy nevieme kedy sa nám Boh osobne zjaví pre našimi očami v tele žobráka alebo niekoho iného. Boh nás pozná a skúša naše srdcia. Ak chceme obstáť v tejto skúške tak vás všetkých prosím naučte sa milovať každého a všetko. Veď akú máme zásluhu ak milujem len tých čo milujú nás? Ak nás niekto obdaruje a mi mu to vrátime akú máme zásluhu aj vtedy? Nie je vari ľahké milovať len tých čo milujú nás a obdarovať tých čo nás obdarovali? Ja vám hovorím milujte všetkých a robte dobre všetkým, obdarúvajte všetkých a pomáhajte všetkým. Nie len dobrým ľudom ale aj nepriateľom. Ten kto sa to nikdy nenaučí nikdy sa neočistí a bude sa rodiť večne a žiť v utrpení. Kto sa chce zbaviť karmy a byť očistený navždy musí sa to dokázať naučiť. Veru hovorím vám drahí bratia a sestry každým dňom sa pokúšajte robiť pokroky. Neostávajte na mŕtvom bode a postupujte k zmene svojej premeny. Rozmýšľajte nad sebou v skrytosti. Odporúčam každému zahladiť do svojho vnútra a čo tam nájdete aj keby sa vám hnusilo tak to krok za krokom odstraňujte. K Vatikánu len toľko ako dodatok, že robí opak Ježiša Krista aj všetkých svätých.

Pravý kresťan ktorý miluje lásku a dobro by sa nikdy nestretával zo satanistami a iluminátmi ako je Obama. Ale ako je vidieť majú k sebe blízko. Z očí pápeža jasne vidieť zlo a to sa nedá zamaskovať ničím ani pretvarovaním. Pápež má za úlohu cirkev doviesť ku zničeniu a nastoliť nový svetový poriadok.

Vatikán žije v bohatstve a kňazi a kardináli a vysokopostavení ľudia si užívajú ako sa len dá pokiaľ ich ovečky ktoré klamú žijú v neistote, chudobe a v strachu. Práve preto vyzývam rozpredať celý majetok Vatikánu a rozdeliť všetko medzi chudobu na celom svete. Vyčariť úsmev na tvári trpiacim a zúboženým je posolstvo Ježiša a toho akou cestou kráčam ja. Kto sa ku mne pridá a pôjde so mnou na tú jedinú pravú cestu je na vás lebo máte všetci slobodnú vôľu. Názov ako som začal Kde začína duchovná úroveň a ako sa k nej dopracovať? Tak toto je duchovná úroveň lebo viera je nič. Ja verím, že budem bohatý a nebudem potom trpím, Verím, že bude teplo a stále nebude zas trpím. Viera je veriť neviditeľné a očakávať to ale my sme nedokonalí a aj sa mýlime často. Pravá duchovná úroveň je viac ako veriť a potom sa sklamať. Pravá duchovná úroveň je istota, že poznáme Boha osobne, že cítime jeho pohľad aj jeho dotyk. Vždy keď vieme, že Boh je v nás a my sme v ňom. Kto spozná Boha cíti jeho prítomnosť stále pri sebe i napriek tomu, že ho nevidí. Boha pozná len ten kto sa mení a kto je na ceste premeny o akej som tu písal. Každý kto na tejto ceste nie je nevie o Bohu nič a žije v nevedomosti. Práve preto sa nemáme nechať cez cestu viesť slepými lebo nás manipulujú a nesú nás k Satanovi namiesto k Bohu. Ak chceme tento svet zmeniť nesmú cez cestu viesť slepí slepých ale musí nás viesť cez túto cestu k Bohu osoba, ktorá je nositeľom svetla a ktorá pozná nebeského otca dokonale ako on pozná ju. Ja otca poznám ale nie som jediný na svete len som prostredníkom k spáse duší lebo to je môj cieľ a robí ma to šťastným ak vidím ako končí utrpenie ľudí. Nezaujímam sa o seba lebo o seba sa nebojím ale bojím sa o duše bratov a sestier. Vyviesť dušu z temnoty na svetlo je pre mňa šťastie. Sám na sebe dobe viem ako sa zmenil môj život ak som nadobudol toto poznanie a ako ľahko sa prebíjam cez bolesti a utrpenie, ktoré v podstate už ani necítim. Inokedy by som sa zbláznil a chcel umrieť.

Očakávam, že tak ako pred 2000 rokmi tak i teraz sa nájdu ľudia, ktorí ma budú hanobiť a zosmiešňovať tak ako Ježiša Krista. Zlo sa bojí lásky a dobra. Zlo sa bojí ukázať na svetlo a jediné čo dokážu ľudia vedení satanom je ničiť, hanobiť, prenasledovať, urážať a zosmiešňovať. Ja im však odkazujem nech im Boh odpustí pretože oni nevedia čo činia. Raz to však pochopí každý z nich ale už bude pozde.

Veru hovorím vám kto Boha spozná nájde večný život a nájde pokoj v duši aj cestu ako prekonať všetky bolesti.

Do neba k Bohu existuje len jediná cesta a tá je veľmi úzka. Prejdú cez ňu len tí, ktorí zaprú sami seba a zbavia sa všetkého zlého, dokážu odpúšťať každému a všetkých budú považovať za svojich bratov a sestry

 Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


Celosvetové zhromaždenie démonov

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:

„Doteraz sme kresťanom bránili , aby chodili do kostola. Dnes, keď naši ložoví bratia zmenili v ich organizácii Kristovo učenie na ekumenizmus ,ktorým ich učíme ,že Bohu už je jedno čomu človek verí a akým modlám sa klania, ich už môžeme smelo nechať nech prichádzajú a myslia si, že sú kresťania. Naši kňazi v ich kostoloch už od nich nechcú aby sa obrátili a činili pokánie. Už im nekážu ,aby sa odvrátili od svetského života a stali novým stvorením-novým človekom zrodeným z Ducha a z vody, ktorý už nežije svetu, ale Bohu.

Namiesto toho im hovoria, aby sa snažili žiť lepšie a pokojne si užívali tento život, lebo Boh je láska. Povedzte im ,že Ježiš už zaplatil za to ,aby si oni mohli žiť ako chcú. To sa im bude veľmi páčiť a do ich radov sa budú hrnúť všetci hľadajúci ,lebo nebudú musieť vo svojom živote nič meniť a budú pri tom kresťanmi. Takýto kresťania už ale patria nám! Nami dosadený pápež im prikázal ,aby už nikoho neobracali na vieru v Krista, ktorý jediný im môže odpustiť hriechy a darovať večný život , ale aby rešpektovali ostatné náboženstvá ,ktoré sú našim dielom a my sme ich namiešali národom podľa ich chúťok. Z kresťanských kostolov sme už vyhnali Ducha Svätého a nahradili ho našim tolerantným duchom asissi-duchom synkretizmu s pohanstvom, tak nech len prichádzajú do kostolov počúvať naše evanjelium, ktoré im káže žiť so všetkými v pokoji, bez ohľadu na hriech! Budú mať zdanie nábožnosti ,ale bez jej sily a budú patriť nám. Už teraz nie je rozdiel v tom ,ako žijú oni a ako pohania. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznali pravdu. Ale snažme sa im aspoň podsunúť naše, ekumenické výklady tohto Božieho slova!

Tých pár pravoverných kňazov a veriacich , ktorých sa nám nepodarilo oklamať našim pokoncilovým učením a ostali verní evanjeliu i tradícii cirkvi označia naši teologovia a pohlavári organizácie za sektu, ktorej sa majú nami zvedené ovečky pod trestom vyhýbať. Keby o nich bolo príliš počuť, tak ich naše médiá onálepkujú a pošpinia. Potom sa budú báť ku nim pridať aj tí, ktorí poznajú pravdu o tom ,ako sme im v cirkvi zmenili učenie.

Musíme všetkým ľuďom zabrániť v tom, aby si mohli vytvoriť dôverný vzťah so svojím Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola, tam sa im to už vďaka našej teologii nepodarí. Ale pripravíme ich o čas, aby nemali čas spoznať pravý zmysel života a vybudovať si vzťah s Ježišom Kristom“, ktorý je Boh.

Práve toto od vás chcem, povedal diabol. „Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojím Spasiteľom a po celý deň udržovali toto životodarné spojenie ! „A ako to máme spraviť?“ zvolali démoni. „Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si veľa možnosti, ako zamestnať ich myseľ,“ odpovedal diabol. „ Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a požičiavali si peniaze. Ani si neuvedomia, ako si sami vložia nohu do tejto našej slučky. Tým im vytvoríme pocit neustáleho existenčného ohrozenia a stres bude rozkladať ich myseľ i dušu.

Presvedčite ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a ich manželov, aby pracovali sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli žiť prázdny život pre materiálne veci a zábavky tohto sveta. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Nech sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domove úniku od pracovného stresu! Pôsobte neustále na ich mysle, aby nepočuli tichý a nenápadný hlas a Ježišovo klopanie na dvere ich srdca.. Zlákajte ich aby si a cestách stále púšťali rádio, alebo magnetofón, aby mali doma neustále zapnuté
televízory, DVD prehrávače a počítače a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácií neustále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich mysle a preruší ich spojenie s Bohom.“ „Dbajte, aby mali a stoloch s kávou alebo čajom, množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardmi. Naplňte ich emailové schránky hlúposťami, katalógmi obchodov, stávkami a všemožnými novinkami a ponukami zliav na výrobky, a služieb zdarma a falošnými nádejami. V novinách , časopisoch a v televízii im neustále ukazujte chudé a pekné modelky, aby ich muži začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami. Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu bolesti hlavy! Ak nedajú svojím manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Neustále ich presviedčajte, že cudzoložstvo nie je hriech. Toto ich rodiny rýchlo rozbije. Deti sme už vyhlásili za majetok štátu a môžeme s nimi pod zámienkou ochrany ich práv rozbíjať rodiny a obchodovať s nimi. Všetci tento náš podvod prijali.

Dajte im Santa Clausa a aby tak ukryli skutočný zmysel Vianoc pred svojimi deťmi. Nami vychované generácie už nebudú vnímať ,že ide o oslavu narodenín ich Spasiteľa, ale budú si myslieť ,že sú to sviatky zimy. ,Dajte im veľkonočného zajačika, aby nerozprávali o Ježišovom
zmŕtvychvstaní a moci nad hriechom a smrťou.“ „Snažte sa, aby sa z dovoleniek vracali vyčerpaní. Zamestnajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o BOŽOM STVORENI. Namiesto toho, posielajte ich do zábavného parku, na športové akcie, hry, koncerty a do kina. „Hlavne, ich ustavične zamestnávajte!“ „A keby sa stretli s duchovným spoločenstvom, naveďte ich, aby viedli plané reči a ohovárali, aby tak odchádzali domov so zlým svedomím. Naplňte ich životy dobrými svetskými vecami, aby nemali čas ,ani potrebu čerpať silu od Ježiša. Potom
si na neho nespomenú ani v chorobe ,ťažkostiach, či hodine smrti. Tak budú čoskoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie aj rodinu aj večný život.“ „TO ZABERIE! Bude to fungovať!“ „To bol ale plán!“

Démoni sa pustili horlivo do práce a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac zaneprázdnení, aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať, že Ježiš má moc zmeniť život.
Uspel diabol v tomto pláne?
Posúď sám. Znamená byť ,, ZANEDPRÁZDNENÝ“ - byť otrokom diabla?

Filip Dobrovsky


http://markglogg.eu/?cat=20
https://wiernipolsce.wordpress.com/author/markglogg/

PAN w Z-nem (13 cz. II z III): „Cywilizacja krzyża” w Świetle Rozumu (Estetów oraz Pelagian)

1. Estetyka „Krzyża Pańskiego” i Dobro jakie z niego promieniuje

Oceniając mój ostatni „PAN w Z-nem 13 (cz. I)” tekst pt. „Chrześcijańska Wiara w świetle Rozumu (Nestorian oraz Mahometan)” (http://markglogg.eu/?p=1408), dr Zbigniew P. (zbig@kul.lublin.pl) napisał:

Panie Marku
krótko co do merytoryki:
Obraz Chrystusa ukrzyżowanego faktycznie jest potworny i tu można by się zgodzić z Pana wstrętem – ale ta potworność to nic innego, jak właśnie to “wzięcie na siebie” wszystkich grzechów ludzkich… Więc to tylko pokazuje ich potworność.

Pytanie jednak zasadnicze brzmi: Czy to „wzięcie na siebie wszystkich grzechów ludzkich” dało jakiś odczuwalny pozytywny wpływ na ludzkość? Jeden z moich korespondentów (bodajże z USA), zainteresowany teologicznymi sprawami współpracownik Izraela Szamira, „Ken Freeland” (diogenesquest@gmail.com) utrzymuje, że NIE UDAŁO SIĘ ZAOBSERWOWAĆ ŻADNEGO POLEPSZENIA SIĘ ZACHOWANIA LUDZI po ukrzyżowaniu Jezusa z Nazaretu (patrz Addendum do cz.III). Więc po co się On w ogóle dał ukrzyżować, zatruwając tym swym obrazem dusze chrześcijan?

Jest też i mój (mglogo@poczta.fm) osobisty zarzut wobec „brania na siebie wszystkich grzechów ludzkich”. Komu mianowicie, ten niezbyt piękny „altruizm” pomazańca bożego (Chrystusa) był potrzebny? Mnie na pewno nie. Moje grzechy to MOJA WŁASNOŚĆ i wypraszam sobie, aby ktoś pozbawiał mnie czegoś, co przecież jest częścią MEJ OSOBOWOŚCI, z której jestem Słusznie Dumny (gr. megalopsychos).

W tej optyce możemy powiedzieć (MG + Ken F.), z pełnym poczuciem odpowiedzialności, że dokonana przez agenta Sanhedrynu, Szawła alias św. Pawła – i z ewidentnie egoistycznych pobudek rozpowszechniana przez Kościół – interpretacja ukrzyżowania jednego z opozycjonistów teokratycznej władzy w Izraelu jako „zbawcze samo poświecenie się”, w interesie wierzących w ten bull-shit, to trywialne ZAPROSZENIE DO BUDOWY CYWILIZACJI ŚWIATA PRZESTĘPCZEGO: z jednej strony ludzie zacni z tak głupiego zachowania się „zbawiciela ludzkości” nie mają żadnego pożytku, a zatem i impulsu („reinforcing stimuli”) by kultywować oraz wzmacniać swe zacne postęowanie. A z drugiej Notoryczni Przestępcy, wiedząc że ich zbrodnie zostają „wymazane”, li tylko poprzez wiarę i jakieś tam pozorowanie skruchy, doskonale wyczuwają, że „nieskończenie dobry” Bóg nie sformułował żadnych ograniczeń w ich przestępczym rzemiośle. Jak to niedawno zauważył jeden z mych byłych studentów „dyl” (fedf@wp.pl): „Judeo-chrześcijaństwo bazujące na obu Testamentach, jako instruktażu dla potencjalnych kryminalistów, to był i jest szczyt człowieczego upadku.

Głoszenie patologii „przez krzyż zbawienia”, to tylko czubek gigantycznej GÓRY LODOWEJ ŻYDO-CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZAKŁAMANIA ŚWIATA. Na zewnątrz” ledwo widocznej Góry Kłamstwa, o którą może się – jeśli „Bóg” i jego kapłani się nie opamiętają – rozbić się Statek Kosmiczny o nazwie Ziemia. 

By wskazać co nam grozi, już w obecnym „XXI Amerykańskim Stuleciu”,  pozwolę sobie wykorzystać, wprowadzony przez Feliksa Konecznego na początku XX wieku, tak zwany quincunx czyli pięć kategorii egzystencjalnych bytu ludzkiego. Jest to „prawda i dobro jako przejawy życia duchowego, zdrowie i dobrobyt jako przejawy życia cielesnego, oraz piękno jako kategoria wspólna sferom: duchowej i cielesnej”. Otóż to PIĘKNO – z którego Koneczny zrobił PUNKT CENTRALNY jego „wyznaczników cywilizacji” – w chrześcijaństwie skondensowane jest w obrazach Drogi Krzyżowej oraz Krzyża, przyozdabiającego co ważniejsze punkty orientacyjne chrześcijan.

Doktor filozofii „ZbigP” z KUL przyznał, że te Obrazy Krzyża i Męki Pańskiej są w istocie zaprzeczeniem piękna:

To tak jak się z kimś spotykamy – jeden na drugiego oddziałuje tym, kim jest i co ma w sobie. A tu – my naszymi grzechami i marnością, a Bóg swoją nieskończoną dobrocią. I On spotworniał pod wpływem tych grzechów i  win, a my możemy wypięknieć od Boskiej dobroci.
Czy jednak „piękniejemy” gdy na co dzień przebywamy w towarzystwie takich obrazków, jak te powyżej? Czy jest może dokładnie na odwrót? Przecież to „piękno potworności” jakie promieniuje z kadru filmu Pasja” Mela Gibsona z roku 2004 – w swej istocie jakżesz podobnego do kadru z filmiku dokumentującego lincz Muammara Kadafiego w roku 2011 – bynajmniej nie wzbudza w nas szlachetnych odruchów, a u ludzi oglądających film Gibsona odruchy wręcz wymiotne. Zwłaszcza gdy w obu przypadkach (Jezusa i Kadafiego) jesteśmy przekonani, że były to zacne postacie, starające się zapewnić swym narodom Dobro(byt), wysokiej klasy edukację (Prawdę), oraz Zdrowie (vide „Zielona książeczka” tego ostatniego, będąca przykładem autentycznej DOBREJ NOWINY – i to nie tylko dla narodów Afryki).

Czy zatem zdanie „I On spotworniał pod wpływem tych grzechów i  win, a my możemy wypięknieć od Boskiej dobroci.” nie jest zmontowaną przez Budowniczych Kościoła (św. Pawła oraz Augustyna) poznawczą ZAĆMĄ, skrywającą rzecz POTWORNĄ jaka się dzieje z ludźmi w rzeczony „boży bullshit” wierzących? (Patrz „Czy Chrystus Rex to zombie?; z ilustracjami na http://markglogg.eu/?p=821)

W roku 2008 jeden z najbliższych współpracowników papieża Benedykta XVI, Tomasz Węcławski (tomaszpolak.w@gmail.com) dokonał oficjalnego aktu apostazji. Według niego To, co było w centrum orędzia Jezusa i jego ruchu: głoszenie królowania Boga, schodzi na drugi plan, na pierwszy natomiast wysuwa się »chrystologia« – wizja Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa), Syna Bożego, Pana wszystkich rzeczy i Zbawiciela wszystkich.” (Patrz artykuł „Casus profesora Węcławskiego”).

Podsumowując przyczyny swej apostazji Węcławski stwierdził, iż

@1. Jezus przegrał swą walkę o rekonstrukcję istniejącej (za jego czasów w Izraelu) hierarchii socjo-religijnej.

@2. Stał się ofiarą mesjanistycznych nadziei, co doprowadziło do jego odrzucenia przez elitę oraz do jego śmierci.

@3. Najbardziej bolesną klęską Jezusa było to, co się stało po jego ukrzyżowaniu – interpretacja jego klęski jako ofiary.

Jeśli była to ofiara, to był i OFIARODAWCA, a nim była, w sposób zbiorowy, kapłańska elita starożytnego Izraela. A dzięki tej ofierze nastąpiło przewidywalne „wymazanie” grzechów tejże Żydo-Elity, oraz jej przyszłe sukcesy w zbożnym dziele rozpowszechnia, w następnych tysiącleciach, potępianych przez Jezusa z Nazaretu, patologicznych stosunków socjo-religijnych charakteryzujących biblijny Izrael. Tak zwany „KRZYŻ PAŃSKI” TO TOTALNA KLĘSKA DĄŻEŃ JEZUSA do realizacji na ziemi ustroju („Królestwa bożego”) opierającego się na Pięknie, Prawdzie i innych wyznacznikach (kulturowo-)cywilizacyjnych wskazanych przez Zygmunta Konecznego.

O tym, jak NIEPIĘKNIE zaczęli się zachowywać Polacy wraz z „nową ewangelizacją”, która przybyła do naszego kraju wraz z  papieżem JPII (odpowiednio do jego misji przygotowanym przez „zamach” w Watykanie 13 maja 1981), pisałem już w średnio nagłośnionej pracy „TractatusTheologico-Philosophicus” przed 15 laty. Cytuję: „Obecnie w Polsce, po kilku dekadach bezbożnego komunizmu, krzyż znowu zawisł w sali Sejmu i jak na komendę, “zagraniczni inwestorzy” zaczęli szarpać co tylko jeszcze pozostało, z naszego narodowego majątku. Zaś najaktywniejszym współpracownikiem tych “inwestorów” okazała się być “Solidarność”, która powstawała 20 lat temu w cieniach krucht i krzyży. Gdy zaś doszła do władzy, to nagle oświecił ją etos TKM (Teraz K… My do żłoba) niczym się nie różniący od zachowania się obłąkanych chciwością ludzkich bestii”.

Już chociażby ta mini-obserwacja „życia w nowo-zewangelizowanej Polsce” wskazuje, że „krzyż Pański” ma wiele wspólnego z popędem do egoistycznego gromadzenia bogactw przez jego wyznawców. Przed dwoma laty był to nawet temat konferencji „Mut zur Ethik” w Szwajcarii, w której uczestniczyłem – patrz „Bóg i Zło(to)”. Jak to zauważył bardzo religijny duński romantyczny filozof Soeren Kirkegaardkler założył sobie (złotodajny) biznes pod nazwą „Jezus Chrystus”.

A jeśli chodzi o złoto, to w istocie ma ono cechy mistyczne, na co wskazał już W. Szekspir w „Timon Ateńczyk

Toć odrobina tego zmienić zdolna czarne na białe, szpetne na urodne, A złe na dobre, podłe na szlachetne, (głupotę na mądrość), tchórza na rycerza. … Ten żółty niewolnik wypleni religię, błogosławić będzie wyklętych, za wzór stawiać trędowatych (patrz cz. III z III)

I dokładnie taki sam jest Mistyczny Efekt opisanego przez ZbigaP z KUL-u „upiększenia” duszy ludzkiej przez uczestnictwo w POTWORNOŚCI ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu, potraktowanego jak cichy i pokorny „baranek boży, który gładzi grzechy świata”:

O zaiste konieczny był grzech Adama,
Który został zgładzony śmiercią Chrystusa!
szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!
Uświęcająca siła tej nocy (ukrzyżowania Chrystusa)
Oddala zbrodnie, z przewin obmywa,
Przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym (kary się lękającym)

(Jest to fragment „hymnu” autorstwa św. Augustyna, śpiewanego po łacinie przez kler w sobotnią noc Wielkanocy; spolszczoną wersję tego specyficznego hymnu, wychwalającego grzech a nawet i zbrodnie – „szczęśliwa wina” – autor otrzymał od emerytowanego księdza proboszcza Jana Kurdybelskiego z Wrocławia.)

Mówiąc prostymi słowami, „piękno” ukrzyżowania jest niczym innym jak kamuflażem OBRZYDLIWOŚCI zachowań w ten bull-shit wierzących chrześcijan, a zwłaszcza „żyjącego z krzyża” kleru. Jak to zauważył, już przed stu laty Stanisłw Ignacy Witkiewicz „z nie ukaranego Zła tylko jeszcze większe Zło może wyniknąć”. Nic dziwnego zatem, że bardziej spostrzegawczy i odważni ludzie od prawie dwóch tysięcy już lat kontestują ZAKŁAMUJĄCĄ ŚWIAT wartość grzechów odkupienia. I były – i w przyszłości będą się powtarzały – „anty chrześcijańskie” próby uwolnienia się od zaduszania krzyżem odruchów Dojrzałego Rozumu (megalopsychos). By przypomnieć dwie XX-wieczne „wielkie herezje” o charakterze socjalistycznym: stalinizm oraz hitleryzm:

(Dla przypomnienia, Józef Stalin, który był wychowankiem jezuickiego, prawosławnego seminarium duchownego w Tyflisie, w roku 1931 kazał wysadzić w powietrze konsekrowaną zaledwie 48 lat wcześniej, największą w świecie cerkiew Chrystusa Zbawiciela w Moskwie; w 69 lat później, w wigilię roku 2000 ta odbudowana Cerkiew Chrystusa Zbawiciela Kryminału – który się w niej systematycznie gromadzi z okazji bogato relacjonowanych przez telewizję prawosławnych uroczystości – została ponownie konsekrowana).

Hitlerowcy też kleru nie szanowali, czytelnictwo Biblii zostało w roku 1942 w Niemczech zakazane. A jak przypomina I. T. Lisiak, kler katolicki hitlerowcy wręcz tępili, pomimo konkordatu z Watykanem błogosławiącego wojska niemieckie ruszające przeciw bezbożnemu ZSRR – ideolodzy nazizmu uważali że Kościół jest (żydowską) agenturą, wymuszającą na ludziach zachowania godne niewolników. O poczynaniach świętego Pawła, twórcy Kościoła który „z całą mocą usankcjonował niewolnictwo”, interesujący tekst opublikował Mariusz Agnosiewicz na portalu „Racjonalista”.

2. Anty Pelagianizm, czyli walka budowniczych paulińskiego Kościoła z przejawami ponad chrześcijańskiego ROZUMU

ZbigP z KUL w korespondencji z 15 stycznia napisał:

Nauka chrześcijańska podkreśla konieczność dobrych czynów, a te mogą być tylko doskonałe dzięki Bogu. Własne siły ludzkie nawet przy jakimś wyrobieniu w cnocie są słabiutkie, zresztą i ludzka cnota bez Boskiego wsparcia chyba bardziej jest czymś teoretycznym, pięknie nam błyszczącym z kart dialogów Platona i dzieł Arystotelesa.

Temat samodoskonalenia się „bezbożnego” człowieka jest w istocie skrzętnie przemilczany przez związki religijne odwołujące się do ZEWNĘTRZNEGO (transcedentalnego) Boga Stwórcy. Do wydanej w roku 1993 książki „Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii” załączyłem indeks ważniejszych pojęć, a w nim:

SAMODOSKONALENIE poznawcze i ruchowe – według filozofii platońskiej, konfucjańskiej, buddyjskiej, a także chrześcijańskiej i marksistowskiej, jest to podstawowy cel (finalizm › teleologia) życia człowieka.› Lamarkiści dostrzegali ten cel życia także w zachowaniu się innych istot ożywionych, a w szczególności u ptaków i ssaków. Koncepcji samodoskonalenia poznawczego brak w › judaizmie, a także w ogarniętej obsesją doskonalenia ekonomii, nowoczesnej, liberalnej filozofii judeo-chrześcijańskiej.

Obecnie, w prawie 23 lata po wydaniu „Atrap i paradoksów”, wypada mi uściślić, kto spontanicznego samodoskonalenia się ustrojów ożywionych nie chce widzieć. Otóż kler chrześcijański (ponoć głównie ZACHODNI), jak to podkreślił ZbigP z KUL, uważa że „własne siły ludzkie nawet przy jakimś wyrobieniu w cnocie są słabiutkie, a te (ludzkie czyny) mogą być doskonałe tylko dzięki Bogu.” Jak jednak wyglądają DOBRE CZYNY, z których wszyscy – bez wyjątku – odnoszą korzyść, ludzie „pięknieją w duszy” a zatem i w swych czynach także pięknieją? Otóż dobrym nauczycielem jest ktoś, kto pomaga innym skonstruować sobie w miarę najprecyzyjniejszy obraz świata – w tym i siebie samego. Takim nauczycielem bez wątpienia był i Sokrates i Jezus z Nazaretu i jest nim wskazany powyżej profesor Węcławski, znany mi tylko ze wzmianek w prasie sprzed blisko 8 laty.

Kto zatem, przez przeciwieństwo, jest Człowiekiem Złym, swą działalnością wpychający innych w Świat Kłamstwa, którego mieszkańcy po prostu brzydną?

Brzydną dokładnie tak jak dotknięci trądem ludzie, których zewnętrzne organy czucia obumarły (w tym także i nerwy oczne, wywołując w pewnym stopniu dziedziczną glaukomę) i którzy to Ślepcy Nauki oraz Wiary swą działalnością stwarzają Świat Brzydoty? Są to następcy tych, wyklinanych przez Jezusa z Nazaretu, „Uczonych w Piśmie, Faryzeuszy Ślepych”, którzy widzieć nie chcą, że szukanie PRAWDY, w każdym aspekcie dostrzeganej zmysłowo rzeczywistości, jest entelechią (wewnętrznym motorem działań, patrz Arystoteles) każdego wyżej zorganizowanego zwierzęcia, a zatem i człowieka. Głoszony przez tych, dobrze znanych w historii Izraela Faryzeuszy, „BÓG ZEWNĘTRZNY” oddziaływujący na ludzi (zwierzęta go nie znają), w postaci nacisków „społecznych” by pewnymi sprawami się nie zajmować, może tylko ZNIEKSZTAŁCAĆ wytwarzany społecznie obraz świata – z ewidentną szkodą dla wszystkich, bez wyjątku, tego świata mieszkańców.

Bo właściwie cała „umoralniająca” działalność Kościoła Katolickiego w świecie to systematyczna DEFORMACJA ORAZ ZADUSZANIE ludzkich „zwierzęcych dążeń” do doskonalenia o tym świecie wiedzy. A to w szczególności w formie zapewnień kleru, że bez pomocy („łaski”) ZEWNĘTRZNEGO BOGA, nie może być (z definicji problematycznego) po śmierci Zbawienia. Jak to dopiero w ostatnich dniach odkryłem, ten DOGMAT KOŚCIOŁA wiąże się z potępieniem irlandzkiego myśliciela Pelagiusza i jego ucznia Celestiusza, przez inspirowany Świętym Augustynem Sobór w Efezie w 431 roku, a następnie w Orange w 529 oraz przez Sobór Trydencki w 1546 roku, czyli w dobrze ponad tysiąc lat po czasach Pelagiusza oraz jego ucznia!

Oto tezy Pelagiusza, których zasadność każdy NIE-PÓŁGŁÓWEK może potwierdzić poprzez obserwację siebie samego:

1) człowiek może o własnych siłach czynić dobro.
2) ponieważ został stworzony jako istota śmiertelna, jego skłonność do grzechu wynika z przyzwyczajenia i nie jest przypisana naturze ludzkiej.
3) wykroczenie 
Adama polegało jedynie na daniu złego przykładu całej ludzkości
4) nie istnieje 
predestynacjai każdy człowiek może być zbawiony mocą swej woli, nawet bez pomocy łaski Bożej.( bowiem Grzech Adama obciążał tylko jego, nowo narodzone dzieci są w takim samym stanie jak Adam przed upadkiem.)
5) (
nawet prze przyjściem Chrystusa byli ludzie bez grzechu, którzy osiągali życie wieczne), działanie łaskima jedynie charakter “pomocy Bożej” – “oświecenia” udzielanego “wedle zasługi”, “łaska” zatem pomniejsza znaczenie postawy moralnej, jej funkcja i znaczenie powinno być pominięte i zastąpione wymiarem sprawiedliwości.

I jeśli Kościół – już od ponad półtora tysiąca lat – zwalcza „herezję” polegającą na „ludzkim marnym przekonaniu”, że ludzie potrafią skutecznie dążyć do DOBRA swym własnym wysiłkiem, wspartym działalnością stymulujących do rozumowania nauczycieli (patrz Sokrates, patrz Epikur, patrz Pelagiusz), to traktowanie na poważnie takiego Kościoła to GRZECH PRZECIW ROZUMOWI, którym przecież cała Przyroda Ożywiona jest przesycona. Należy po prostu z humorem traktować tę bandę „sukienkowych biznesmenów”, którzy od prawie dwóch tysięcy lat robią Żydowski Interes na „słodkich, drogocennych ranach” wiszącego na krzyżu ich Zbrodni Odkupiciela.

To przecież do tych „uczonych w Piśmie” (patrz zdjęcie powyżej), powołujących się na swe „powinowactwo” z dziećmi Abrahama (Rz. 4:16), jak najbardziej stosują się te oto słowa Jezusa, przytoczone przez św. Łukasza 23:

29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30 i mówicie: “Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków!

11.02.2016

(część III z III obecnego tryptyku „Wiara w świetle Rozumu” wkrótce)


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka