Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Zbraň proti iluminátom a sionistickému režimu, ktorý nás drží v nevedomosti a strachu

Napísal som jedinečnú univerzálnu knihu o ľudskom živote ako sa navždy zbaviť utrpenia a nevedomosti.


Vážení drahí bratia a sestry. Napísal som zatiaľ 5 kníh. Jedna je o bojových umeniach, ktorá je univerzálna vo všetkom ale o tom tu nejdem písať. Napísal som aj 2 knihy o iluminátoch kde dopodrobna rozoberám ich praktiky. Napísal som aj knihu o ľudskom živote ako sa navždy zbaviť utrpenia a ľudskej nevedomosti. Knihy nie sú ešte vydané ale pracujem na tom aby sa tak stalo.

Vás informujem týmto spôsobom o tom. Ak by som tie knihy vydal a všetci bratia a sestry, ktorí by si sa k ním dostali a prečítali by si ich a aplikovali by to všetko vo svojich životoch, tak sa zbavia utrpenia a nevedomosti raz a navždy. Za tým si stojím. Tento systém je nastavený presne tak, že tí čo vládnu nechcú, aby boli ľudia šťastní a aby sa prebudili.Ak otvoríte svoje srdce a odhodíte staré myslenie váš život sa náhle zmení. Zasiahne vás nekonečná láska a poznanie.
Kniha je napísaná tak, aby si tam každý človek našiel všetko potrebné ako svoj život zlepšiť o 100 percent. Aby každý pochopil všetko čo s čím súvisí a čo sa deje na tejto zemi. Ako to tu funguje aj politicky ale aj všeobecne. V knihe sú aj veci ako mať vlastné zdravie navždy pod kontrolou a ako doviesť svoje telo do takého stavu, aby ste nikdy v živote nepotrebovali lekárov ani lieky nakoľko je to ľahké a ja sám tak činím. Len k tomu všetkému je potrebné zmeniť svoje myslenie, hodnoty aj charakter. Všetky veci musí človek začať chápať ako celok a musí ich vedieť aplikovať do svojho života. Neexistuje človek na zemi, ktorého by sa to netýkalo a ktorý by bol úspešný v tomto smere keby vynechal len jednu vec z toho o čom tam píšem. Nedá sa kričať do sveta ono to nejde ono to nefunguje pokiaľ nevieme, že také niečo vôbec existuje, že sa to dá a je to možné. Nedá sa kričať nejde to a pritom ztoho neurobíte vôbec nič. To by bolo pokrytectvo. Jednoducho celý náš život tak ako ho žijeme môže mať každý z vás vo vlastných rukách a prežiť ho bez utrpenia a to v akejkoľvek forme pokiaľ vieme čo máme robiť a ako. Každý z nás sa narodil na tento svet do už zabehnutej spoločnosti, ktorá už fungovala a fungovať bude aj bez nás. Každý z nás sa narodil do nejakej rodiny nejakým rodičom, ktorí ho vychovali. Od vlastných rodičov ale aj okolia každý z nás odkukal myslenie aj správanie. Ak sa narodíme nevedomým rodičom a to nemyslím v zlom ako urážku ale nevedomým vo všetkých sférach od všeobecnej úrovne až po duchovnú nemôžeme očakávať, že nám niekto ukáže správnu cestu.

Celý svet totiž funguje tak, že slepý vedú cez cestu slepých a presne preto to tak vyzerá ako to funguje. Ak sa nájde niekto kto ľudí vyvedie zo záhuby na svetlo a ukáže im cestu aj správny smer len vtedy s a všetko konečne zmení. Blúdiaci a slepí potrebujú prísť na svetlo a až vtedy pochopia všetko správnym vedomím, ktoré je zatiaľ zakalené sedimentmi a kalom. Máte to isté vtedy ak sa chcete pozrieť na krásu prírody cez oblok alebo na Mesiac a vy nemôžete vidieť vôbec nič lebo špina na obloku vám to nedovolí. Ak chcete vidieť všetko musíte kal a špinu odstrániť. Naša vlastná nevedomosť vo všetkom je tým kalom a tou špinou, Ak sa všetko odstráni raz a navždy sa vám zmení celý život a zvýši sa nielen vaše vedomie ale aj duchovná úroveň. Práve preto Rotschildovci, ktorí vládnu tomuto svetu spolu so Satanom ktorého vyznávajú robia všetko možné preto, aby čo najviac ľudí zabili, odstránili, otrávili potravinami, chémiou, striekaním oblohy jedmi zvanými chemtrails a zábavou v televízií, aby čo najviac ľudí držali otupených a zničených lebo presne to sú prostriedky ako sa ľudia duchovne neprebudia. Práve preto to robia lebo oni to dobre vedia.

 Existujú však silné duše ako ja, ktorých nezničí vôbec nič a aj napriek tomu všetkému to na nich nemá dosah a ich vedomie sa rozvinie. Mojim cieľom je prebudiť čo najviac ľudí a zlepšiť blaho tohto sveta. Vyčariť úsmev čo najviac trpiacim ľudom a zlepšiť ich kvalitu života tak ako to bude možné. Len človek sebecký zahladený sa stará len o seba. Taký človek ktorý je milujúci, ľudský a duchovne rozvinutý sa stará predovšetkým o všetkých len nie o seba.

Práve preto mi je zrejmé, že všetci naši bratia a sestry, ktorí na mňa útočia a píšu sem blbé komentáre, sú duše plné nevedomosti a nízkej duchovnej úrovni poznania. Nikdy nebudem reagovať na ich slová lebo oni sú stratení, len o tom svojom stave nevedia. Nepatrím medzi ľudí, ktorí sa nechajú kýmkoľvek vyprovokovať. Ja nepociťujem potrebu reagovať na negatívnu energiu ani v týchto osobách zvyšovať akoukoľvek mojou reakciou odpor. Okrem toho mi je celkom jasné aj to, že ako náhle sa v systéme objaví niekto nový ako napríklad ja, tak elity, finančníci, politici a podobné skupiny si najímajú ľudí, ktorí na takéto osoby útočia, aby ich urážali alebo zosmiešňovali. Podľa toho čo viem, tak aj oni samotní to robia pod skrytou identitou. Mňa nezastaví nikto na svete a to doslova. Všetci čo majú len trochu úrovni dobre vedia, že človek plný lásky a dobra také veci nerobí. Preto vy čo to robíte ste zlo a to zlo treba jasne nazvať. Ja hovorím, že taký človek, ktorá nedokáže z úst vypustiť lásku a pozitívne slová nech nehovorí nič a nech si tie jedy  nechá sám pre seba. Už pred 2000 rokmi Ježiš na našej Zemi hovoril, že ak jeho hanobia a ponižujú aj vás budú tak isto. Kto zaprie sám seba a nesie svoj kríž a pôjde po ceste lásky, pokory a pravdy, ten bude prenasledovaný, hanobený, mučený ba aj zabitý. Ten kto miluje lásku a dobro a hlása pravdu, ten je nepriateľ chorých duší,  ktoré sú skazené a boja sa odhalenia, aby ich stav aj činy neprišli na  svetlo. Taká duša plná zla sa zmôže jedine na nečestné veci ako urážky, zosmiešňovanie a provokácie. Z toho celého je jasné, že ten kto ma uráža je zlo a to zlo ho samo zožiera ako  rakovina. Je to presne obraz toho čo ten človek sám produkuje a čo nestrpí. Lebo kto je dobrý a čestný, tak ten lásku a pravdu strpí. Taký človek je tolerantný a vydrží počúvať všetko. Akékoľvek antipatie sú len odrazom hlbokej nevedomosti a skazenosti duše a hlavne duševnej nestability a nevyrovnanosti sám zo sebou. Ten komu vadí pravda a komu vadí, to, že niekto tu pomáha zo srdca trpiacim nemôže byť dobrom ale taký človek je farizej a syn Satana.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka