Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Za kráľovským trónom stojí niečo väčšie ako samotný kráľ. Je to kráľ temnoty a nenávisti samotný Satan označovaný ako GP.
Všetci ľudia na svete, ktorí kedy mali bohatstvo moc a slávu to mali dané len preto lebo zapredali svoje duše Satanovi. Jedna vec je keď karmicky ako duša za zásluhy z iných životov dostanete peniaze a máte ľahký život. Ale moc na ovládanie štátu alebo sveta je daná Satanom a nie Bohom. Satan si vyberá zdevastované a zdegenerované duše plné deštrukcie. Sú to ľudia plní egocentrizmu, pýchy, sebectva, nenávisti, nevedomosti, násilia, zvrátenosti a sexuálnej deviácie. Vážení,  tu už dávno prebieha boj dvoch svetov, čiže dualít. Je to boj o duše. Boh chráni duše od záhuby a volá ich na cestu pokoja, mieru, lásky a odpúšťania a Satan robí presný opak. Všetky duše chce zahubiť a zotročiť. On nemá v sebe lásku a všetko čo je dobré pre nás je zlé pre neho. Láska ho bolí a ničí. Ale k tomu sa ešte vrátim keď budem písať o zbraniach proti nemu, ktoré ho energeticky ničia a rozkladajú.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\devil-03.jpg
Satan láka duše aby ich strhol k sebe do nižších astrálnych svetov.

Vec sa má tak, že Satan ovláda hmotný svet ako celok. Treba si položiť otázku čo je to presne hmotný svet a treba to jednoznačne definovať a analyzovať. Hmotný svet je všetko čo podlieha rozkladu v dôsledku konečnej evolúcie. Všetko čo vidíme a poznáme je hmotné. To čo nevidíme je mimo nás a naše možnosti chápať tu na tejto Zemi a v hmotnom svete.

Satan bol nositeľom svetla a žil čisto v duchovnom svete lebo svet hmotný nikdy pred tým neexistoval. Satan bol priamo pri Bohu ako jeho zástupca a priamo najväčší z najväčších serafínov v anjelskom svete a ich hierarchickom značení podľa veľkosti sily svetla a vibrácií podľa intenzity sily svetla ich duchovného vyžarovania. Satan bol priamo napojený na zdroj a svetlo ktorým bol Boh osobne. Exitoval len Boh a nikto iný ale vplyvom svojej vôle a nekonečnej múdrosti rozšíril svoje vedomie a vyhradil zo seba vedľajšie energie, ktoré už neboli priamo s ním úplne spojené. Teda nedalo sa už povedať o jednote s jeho vôľou. Takto vznikla ohraničená a deliteľná samostatná duchovná jednotka teda bytosť s vlastnou vôľou ale silou aj svetlom priamo zo zdroju čiže od Boha. Táto bytosť Satan vznikla spolu súčasne aj s inými bytosťami svetla a celej anjelskej ríši. Nemá zmysel sa tu baviť ľudským myslením prečo sa tak stalo a prečo Boh nechcel ostať sám. Dá sa však predpokladať a to je pravdepodobné, že vedomý si svojej nekonečnosti, nechcel ostať sám. Chceli by ste vy ostať sami celú večnosť? Ja nie. Preto ako zdroj lásky a svetla vytvoril bytosti na svoj obraz, aby neostal sám. Tieto bytosti svetla dostali vlastnú hierarchiu aj plán čo budú robiť okrem toho, že dostali slobodnú vôľu s konkrétnymi pokynmi. Tak isto vznikli aj iné duše ako sme my ľudia čiže večné vedomia. Nazvime to ako chceme. Duch, duša, večné vedomie, to sme presne my.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\foto Satanská kniha\16208-devils-angel-1920x1080-fantasy-wallpaper.jpg
Satan devastuje a loví duše, aby ich mohol v nižších astrálnych dimenziách teda svetoch mučiť a týrať

Satanov osud spečatený po vyhnaní od Boha

Satan bol priamo Bohom vyčlenený z duchovného sveta a nebol mu už umožnený prístup vrátiť sa nikdy späť. Skôr ako sa tak stalo Boh pozbavil Satana síl a oslabil ho. Nezobral mu úplne všetku moc ale zobral mu jej dosť na to, aby Satan nad ním nikdy nevyhral. Ono to máte tak ako je nejaký človek voči vám nenávistný. Pri svojej nenávisti a zaslepenosti vás osočuje, uráža, závidí vám, nedopraje vám, preklína vás a robí kopu iných negatívnych činov, nazvime to emócií. Prečo emócií? Lebo všetko zlo čo človek robí sú emócie. Vy vidíte človeka ale to je len omyl a ilúzia. Za tým človekom, ktorý vám ubližuje sa v jeho tele skrýva ukrytá duša. To tá duša robí to zlo. Zlo sú emócie duše. Ak niekto robí zlo, to zlo robí duša. Prečo ho robí? Lebo trpí a je pomýlená ale hlavne žije v duchovnej nevedomosti. Je neznalá skutočnej pravdy alebo žije v iluzórnom svete tým, že je paralyzovaná od svojej skutočnej podstaty a svojho zdroja, ktorým je Boh. Ak sa duša stotožňuje s telom vtedy trpí a je zmetená. Myslí si, som toto telo a idem si užívať pokiaľ sa dá. Taká duša nevie, že žije večne a telo je len schránka na krátky čas. Taká duša si myslí vplyvom ilúzie, že je na tomto svete len krátko a tým jej vedomie skončí navždy po smrti a že už nebude. Z toho jasne vyplýva jedna vec. To je tá, že kto si myslí, že už nikdy nebude, svoje telo považuje za hmotu a chce si užívať za každú cenu. Do toho platí aj ubližovanie iným ľudom a tvorom. Myslí si aj o všetkých iných tvoroch tak ako o sebe, že ani oni už nikdy nebudú. Preto sa netreba  čudovať keď si myslia, že ak niekomu ublížia, zničia mu život alebo ho zabijú, že to je jeho jediný život tak ako ten ich. Toto všetko je nevedomosť ale hlavne duchovná slepota.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\foto Satanská kniha\seytan-dili.jpg
Táto zhnitá tvár je len ukážka ale jeho pravá tvár je tak odporná, že táto fotka je krásne leto proti tomu ako naozaj vyzerá

S tejto príčiny sa rodí všetko zlo na svete a z ničoho iného. Prečo toto všetko hovorím? Satan to dobre vie ako to je a čo duše prežívajú. Dobre vie, že väčšina z nich trpí aj bez neho a nevedia sa zorientovať. On robí všetko preto, aby ich ešte viac zničil ale hlavne, aby ich dostal k sebe. On totiž dobre vie kým on bol a odkiaľ prišiel. Vie ako sa búril proti Bohu a chcel ho zvrhnúť. Vie ako Boh miluje ľudí, čiže svoje duše a ako ich čaká domov. Na tejto ceste duše musia prejsť vývojom a úplne sa očistiť. Boh chce duše späť a dal im na to kopu životov ako to dosiahnuť. Satan nechce, aby tieto duše prišli k Bohu lebo Boha nenávidí z celej duše. On je priam posadnutý zlom a nenávisťou. Vy si ani neviete predstaviť aký bol Satan krásny vtedy ako býval z Bohom. Aj on je len duša a je zbavený domova ako my ale na rozdiel od nás na celú večnosť. Jeho to zlo rozkladá v celej jeho večnosti. Vysvetlím ako. Aj vy ľudia duše v telách sa trápite. Ak sa ničíte tak to je vaša duša kto trpí, nie telo. Ak ste zlý a emócie vás zničia, tak aj vy budete zničený a škaredý. Ak je človek čím viac zlý a nenávistný okamžite sa to začne prejavovať na jeho tele a výzore. Poznám kopu ľudí, ktorí boli pekný a zlo ich zničilo a sú z nich múmie a kreatúry, takzvané atrapy. Satan sa stal najväčším zlom a tak silnou nenávisťou, ktorú si nikto z vás nedokáže predstaviť. On je tak zničený a zdevastovaný, že by ste umreli do slova od strachu ak by vám bolo umožnené vidieť jeho tvár. Hovoril som, že telo nemá ale má telo polo hmotné aj mentálne. Má aj telo duchovné tak ako aj my ale to telo vyzerá inak ako to naše teraz. Sme duše ale v duchovnom svete u Boha každý z nás má svoje duchovné telo, ktoré funguje na iných energiách aj vibráciach ale hlavne nepodlieha rozkladu hmoty ani zániku. Dušu nie je možné vidieť voľným okom v hmote pretože je to zhluk energií. Ani nás nikto nevidí aj vtedy keď sa na nás priamo pozerá. Vidí telo ale nie dušu. Vy sami sa nevidíte ani v zrkadle. Vidíte telo ale to nie ste vy. To duša je tá silná energia čo má vedomie a čo vidí aj počuje. Takže ak by sa vám Satan zjavil osobne nie ako duch ale ako naozaj vyzerá teraz, tak nikto z vás by to neprežil od strachu, to vám garantujem. Momentálne nie ste na to pripravený nikto z vás pokiaľ ste v tele ako ja. Ak budeme po smrti ako čistá duša už by sme to zvládli ale stále by to bolo hrozné. Ale ak ste vedený Bohom a veríte v čistú lásku, tak Satan vás nikdy neporazí ani neovládne, tak ako ani tu na zemi tak ani po vašej smrti.
Satanisti ovládajú celý svet ako globálne krídlo skrze negatívne mimozemské civilizácie. Satan je GP označovaný ako globálny prediktor. Všetky tajomstvá satanistov vyzradené.

Teraz môžem prísť do bodu v ktorom analyzujem ako funguje Satan v hmotnom svete. Na to potrebuje obete ktoré ovláda a manipuluje. Prečo? Lebo on je otec podvodov a klamstiev. Ak iluminátom alebo temným mimozemským entitám sľúbil, že oni budú jeho ľudia tak ich klamal. Ak im sľúbil, že im dá moc po ich smrti zas ich klamal. Oni totižto žijú tak isto v hmote ako my všetci a sú hmotou posadnutí. Sú v prvom rade nie posadnutí ale hlavne duchovne slepí. Nepoznajú Boha a úplne na neho zabudli. Preto teraz ani jediný sionista a iluminát na svete nevie čo sa mu naozaj stane po smrti. Ak by to vedeli, tak vám garantujem nie lenže by milovali Boha a plakali by kade by chodili ale ich plač a kajanie by boli také silné a hlasné, že by ich bolo počuť z Mesiaca ako silno kvília. Oni by potom chceli všetko zmeniť a rozdať všetky tony zlata aj peniaze čo tlačia národom len nech to odčinia čo robili. Majú však veľmi veľkú smolu a budú ukrutne trpieť ale od toho im už nikto nepomôže. Prečo? Lebo za tie genocídy sa nedá vymazať karmicky účet. Sami si vybrali zlo slobodnou vôľou. Sami si to zlo musia odčiniť ako následky ich príčin, ktoré vyvolali. Oni budú trpieť vo veľmi nízkych svetoch astrálnych a rodiť sa budú stovky krát ako kripli, mrzáci, slepí, hluchý, bez končatín a budú aj oni zabití a mučení inými, aby všetko karmicky odčinili až do vtedy pokiaľ sa ich karma a duša nezbaví záťaže a nevyrovná si svoj účet. Nie všetkým sa to však podarí a tí čo to nedokážu na večnosť ostanú ničení Satanom, ktorého teraz tak veľmi bránia a uznávajú a pre ktorého zabíjajú ľudí ak mravce bez citu. Satanisti sú preto na svete lebo je to odvodené celkom  jasne od názvu. Slúžia Satanovi. On ako duch potrebuje vždy bytosti, ktoré sú v hmote, aby skrze nich mohol činiť svoje plány a ciele. On sám nedokáže nič ani vás zabiť. Dokáže len duše ovládať, posadnúť a teda mu slúžiť. On je škaredý a zničený. Každá energia lásky ho rozkladá. Práve preto sa potrebuje živiť strachom z duší teda vás ľudí. Celý satanizmus čierneho kabalu, ilumináti a ich prisluhovači sa riadia systémom, ktorý majú od Satana aby sa on mohol priživovať na zle a tých energiách strachu, nenávisti a utrpenia. Jeho to nabíja a dáva mu to silu. Oni všetci fungujú len čisto na tomto princípe, že sa živia strachom a to ich udržuje pri moci. Tak si všetci domyslite prečo robia vojny vo veľkom. Prečo asi tak potrebujú ovládať média, aby robili klamstvá a šírili takto strach a paniku. Naše média ako aj cudzie sú ich prisluhovači a či sú si toho vedomí čo robia alebo nie mali by byť popravení už teraz v tomto živote, aby netrpeli ešte viac karmicky potom po smrti. Sú totiž zodpovední za utrpenie a držanie národov v strachu a v nevedomosti

Odkaz iluminátom

Ja vám však hovorím ilumináti, sionoisti, chazari a satanisti, vy zhnité duše, beda vám vy odporní farizeji a zatratenci. Nikdy neviete kedy príde vaša hodina ale tam vám už nepomôže nikto. To máte za všetko zlo čo ste ublížili mojim bratom a sestrám, aby ste vedeli aký ste boli slepí a posadnutí otcom lží a nenávisti Satanom, ktorý vás pekne oklamal ako  malé sprosté deti.

Sionisti, chazari, ilumináti, satanisti čo ste si vybrali to budete znášať keď vás bude Satan mučiť. Boh nech je nad vami milostivý.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka