Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Hmotu stvorila energia. Energia je hybnou silou života a tou energiou je živý BOH. Všetci démoni, Satan aj temné légie sa pred ním trasú lebo on je zákon a slovo z ktorého všetko vzniklo.Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. Tento výklad ste už určite mnohí počuli. Je to tak drahí priatelia. Moji milovaní bratia a sestry náš pán a tvorca všetkého živého je bytosť skrze, ktorú všetko vzniklo. Bohu nie je nič nemožné. Boh tvorí skrze energiu, ktorou je on sám. Boh je entita, je to duch, duša ale iných rozmerov ako sme my a inak ako si to my vôbec dokážeme predstaviť. Všetky tajomstvá sú obsiahnuté priamo v Bohu a nám sú zastreté závojom nepochopenia a úžasu. Ani v tých najväčších snoch a predstavách  nikto z vás nepochopí kto je naozaj Boh. On má všetky atribúty dokonalosti a slávy pretože on nepochádza z tohto sveta a je večným zdrojom. Je to zdroj, v ktorom má všetko svoj počiatok aj koniec. Boh je alfou a omegou všetkého stvoreného, prejaveného aj neprejaveného. To znamená, toho čo vidíme i toho čo nevidíme. Boh je najvyššia osobnosť. Jeho telo je večné, blažené s večným poznaním. Náš pán a večný otec nemá počiatok, pretože on je počiatkom všetkého, a je príčinou všetkých príčin. Naša láska k Bohu musí byť večne prítomná v našich srdciach aj v srdciach všetkých živých bytostí. Prečo? Lebo on je náš zdroj aj stvoriteľ súčasne. Z neho sme vzišli a k nemu sa vraciame. Ak sa odvrátime od svojho zdroja nájdeme len stav biedy, chaos, zmätok, beznádej a zúfalstvo. Potom celý svet plače a narieka a rúti sa zlým smerom.


Rozhodnite sa prijať Boha do vášho srdca a on vám ukáže svetlo, ktoré je pravda, cesta a život
Bez Boha sme jedno veľké prázdne nič. Bez Boha nemáme vôbec nič lebo on je naše všetko. Ak sa napojíme na zdroj, ktorým je Boh, tak on osvieti vašu dušu a ukáže vám skutočnú cestu. Pretože Boh je pravda, cesta aj svetlo a niet inej cesty len cesty Boha a jeho jediného Božieho syna Ježiša Krista. Boh a Ježiš sú jedno. Sú rovnakej Božskej podstaty. Majú v sebe večný život a obaja ukazujú smer, ktorým máme ísť. Jeden kraľuje v duchovnom svete a druhý sa nám ukazuje a rozdáva v prejavenej podobe. Ježiš bol vyslaný na záchrannú misiu v tele človeka kde sa sám Boh rozdáva a obetuje na záchranu svojich duší, ktoré stvoril. Bez Boha sme neživí. Milujme svojho Boha bratia a sestry lebo niet väčšej bolesti na svete ako žiť prázdny bez toho, aby sme vedeli kto skutočne sme a kto je našim otcom. Mnohí nevedomí, ateisti ale aj zle duchovne chápajúci veriaci si vôbec neuvedomujú aká je skutočná pravda. Za svojich rodičov považujú tých, ktorí ich splodili fyzicky. Ale oni vo svojej nevedomosti nevedia, že duša a to sú oni bola a vždy bude večná a prejavená aj bez ich rodičov. Rodičia sú len prostriedok na to, aby v hmote mohol duch, čiže duša vstúpiť do tela podľa zásluh z minulých inkarnácií a vybrať si sám takých rodičov a také skúšky aké si zaslúži a aké jeho duša potrebuje k ďalšiemu vývoju.

Neutekajme od kríža pretože aj on ho niesol. Kríž formuje nášho ducha a robí nás silnými. Takto kráčame pomaly ale isto k svojmu Bohu nášmu zdroju.

Niet ničoho čo by sme potrebovali získať drahí bratia a sestry v podobe hmotnej ako sa naháňame za vecami, majetkami, kariérou a blahobytom. To všetko sú len bludné stavy duše a nášho ega. Je to celková pomätenosť ducha, ktorý je popletený v hmote. Jediné čo potrebujeme je milovať z celého srdca a z hĺbky duše nášho Boha. Byť si ho dobre vedomý. Myslieť na neho každý deň v celom živote. Modliť sa k nemu a prosiť ho o pomoc. Ak budú vaše skutky aj váš život v súlade s Bohom a jeho zákonmi, tak vtedy sa vám dostane aj priamej odpovede od Boha. Nemôžete čakať, že Boh vám pomôže a podá ruku vtedy keď to robíte vypočítavo a ak prosíte len vtedy keď je s vami zle. Takto to neplatí. Boh vás dobre pozná. Pozná vaše skutky aj vaše myšlienky. Nič neostane skryté. Práve preto vyzývam aj všetkých ľudí a vládnych činiteľov, aby prestali byť na strane Satana a aby si uvedomili čo vlastne robia pretože sa všetci rútite do záhuby. Je čas, aby každý človek na tejto planéte precitol a vzýval toho kto vám dá večný život a nie toho kto vám dá večné zatratenie.

Ak budete pokorní, skromní a budete veriť v svojho Boha celým svojim srdcom, tak vyleje na vás svojho ducha a dá vám všetky milosti a poznania

Vtedy keď človek očistí svoje srdce naslúchaním o Bohu a jeho ospevovaním, tak vtedy si rozviniete čistú lásku k Bohu, ktorá sa prirodzene prebudí. Utrpenie nám spôsobuje naša myseľ a telo. Okrem toho aj prírodné pohromy a iné živé bytosti. Nech máme v hmotnom svete akékoľvek postavenie vždy na nás bude mať vplyv nejaké utrpenie. To znamená, že môžete byť aj prezident, aj miliardár, ale ak nepoznáte Boha vždy budete trpieť lebo vaše aktivity aj všetky činnosti smerujú k jednému bodu a tým bodom je to, že v ničom hmotnom sa nedá nájsť šťastie. To preto, lebo my sme tu na Zemi len dočasne. Nie sme toto telo a nikdy sme neboli. Ak duša nedostáva večný pokrm a duchovné poznanie, tak chradne a je nešťastná. Tu máte vysvetlenie toho prečo sú všetci na svete nešťastní. Hmotnými vecami sa šťastie dosiahnuť nedá lebo nie sú večné ani trvalé. Naša duša je večná aj trvalá a preto potrebuje len poznať dokonale Boha, svoj večný zdroj a svojho stvoriteľa. Tento hmotný svet je pre utrpenie stvorený na to, aby formoval našu dušu. Tá sa následkom formovania môže vyvinúť až tak duchovne vysoko, že sa naspäť vráti domov do duchovného sveta odkiaľ pochádza. Utrpenie slúži iba na jedinú vec a tou je podnet aby sme sa povzniesli k Bohu a aby sme pochopili, že len Boh je naše všetko lebo mi nič iné nemáme. Ja poznám Boha svojho otca dokonale a on pozná mňa. Vie, že sa na nič nehrám a vie aj to, že moje srdce je čisté. Pozná moju dušu aj všetky moje myšlienky. Pred Bohom som holý a on do mňa vidí tak ako aj do vás. Preto nikomu neradím namýšľať si, že vy ste niekto. Ani to, že ste pánmi sveta a že vy vediete svoj život. Vy nevediete vôbec nič. Bez Boha by sa nepohlo vôbec nič. Boh vám dáva život, to že ste tu, dáva vám vodu,  jedlo, bývanie, vašich rodičov a úplne všetko čo existuje na Zemi a v celom vesmíre. Všetko patrí jemu a vaše nie je vôbec nič. Ak by nebolo Boha nebolo by vôbec nič, On robí aj to, že vy môžete dýchať, tráviť potravu, dáva vám slobodnú vôľu, dáva vám pocity. Preto oslavujte Boha večného a milostivého lebo bez neho ste len slepí a chromí. Všetci sa vo svojom vnútri ponorte do seba a proste skryto o odpustenie u Boha. Proste, aby vás viedol a aby stále stál pri vás. To čo vám hovoria v kostoloch sú nízke primitívne bludy a reči Satanove lebo sama cirkev je Satanov nástroj, tak ako aj celý Vatikán. Tí ľudia budú za to súdení a trest ich neminie pretože zviedli miliardy ľudí a slúžia Satanovi. Zabudnite na kostol a začnite žiť sami za seba pre vašu večnosť. Lebo ide o veľa kde a s kým tú večnosť strávite či zo Satanom, ktorý vás bude trýzniť alebo s Bohom, ktorý vás nekonečne miluje a dá vám všetko o čo len požiadate ak budú vaše srdcia a prosby čisté a v súlade z Božím poriadkom.
Preto vás teraz naučím okrem Otčenáša, ktorý ako jedinú modlitbu nikto neprekrútil lebo Boh to nedovolil, aj individuálnu modlitbu k Bohu, ktorú môžete vždy improvizovať. Toto je len malá ukážka.
Večný Bože prosím príď mi na pomoc a stoj stále pri mne. Osloboď ma od vplyvu zla a všetkých negatívnych vecí. Daj mi svoje vedenie a opatruj moju dušu, pretože ty vieš najlepšie čo moja duša potrebuje. Presekni mi všetky putá strachu, ktoré ma oberajú o všetku životnú energiu a o moju regeneráciu. Zbav ma večný Bože všetkých nečistých síl a všetkých negatívnych energií. Vytiahni so mňa všetky nečisté sily aj entity. Nedovoľ Pane aby na mne bazírovali temné sily ani iné duše. Nedovoľ Satanovi a jeho temným légiám, aby mali nado mnou moc. Pane urob ma tvojim nástrojom. Nech sa stanem tvojim Božím rytierom. Nech každý človek a každý bytosť, ktorá sa na mňa pozerá vidí vo mne teba. Pane daj mi silu akú máš ty, aby som bojoval bez strachu a bez bolestí proti zlu. Zbav ma všetkého strachu a bolesti nech už neviem čo to je. Zvýš mi vibrácie na najvyššiu možnú úroveň aká je v súlade s tvojim Božím plánom. Očisti mi moje bunky. Nech je každá jedna moja bunka v tele očistená a osvetlená tvojou nekonečnou Božskou láskou a tvojim večným svetlom. Pane očisti celé moje telo, všetky moje orgány, moju auru, môjho ducha a vlej do mňa svoju Božskú energiu a svoju lásku. Pane milujem ťa z celého srdca preto chcem, aby si viedol všetky moje kroky lebo len s tebou prežijem a som silný.


Boh je tu pre nás všetkých

 Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka