Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Rotschildovci a ich časová priamka postupnosti zotročenia sveta
 

Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta, ma primäli k tomu, aby som sa tejto téme začal viac venovať a tak sa v najbližšej dobe sústredím najmä na odhaľovanie skutočného vplyvu tejto veľkej a megavplyvnej rodiny, o ktorej (nielen) slovenské médiá píšu ako o “zväčša milovníkoch dobrého vína a vzácnych umeleckých predmetov, s len nepatrným vplyvom v porovnaní k časom ich najväčšej slávy. “

Po prečítaní samotného článku by vás už podobné mediálne klamstvá nemali príliš prekvapiť. Už v deväťdesiatych rokoch 19. storočia si kúpili veľkú spravodajskú agentúru Reuters a kúpy ďalších agentúr (a samozrejme televízií, rádiových programov, vydavateľstiev atď.) na seba nenechali dlho čakať. Dnes už prakticky neexistuje mienkotvorné médium, na ktoré by nemali vplyv.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\rothschild-family-tree.jpg
Rodokmeň Rotschildovcov

Ak patríte k tým, ktorí súčasné smerovanie svetových udalostí považujete za prirodzené, odhoďte akúkoľvek zaujatosť a prečítajte si o jedinej moci súčasnosti – moci MEDZINÁRODNÝCH BANKÁROV

Rothschildovci držia kontrolu nad svetom už veľmi dlhý čas a ja k tomu predkladám v nasledujúcich riadkoch svoje dôkazy. Rothschildovci svojim zriadením sionizmu, zradili princípy Torah a spôsobili veľké utrpenie po celom svete. Kde sa len dá menujem individuálnych Rothschildovcov, avšak kvôli tajnosti, do ktorej sa zahaľujú, nie je menovanie presného Rothschilda vždy možné. Chcem tiež poznamenať, že tento článok nekritizuje každého s menom Rothschild, proste len kriminálny prvok tejto skupiny, ktorý spôsobil zradu, ktorú podrobne opisujem. Okrem toho, veľmi veľká časť tohto zločineckého prvku už nenosí meno Rothschild a je obrovské množstvo dôkazov poukazujúcich na skutočnosť, že ľudia, ktorí v súčasnosti kontrolujú Spojené štáty, Britskú a Izraelskú vládu sú v skutočnosti Rothschildovci.

Časová priamka Rothschildovcov

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\0_f47c9_307046d_orig.jpg
Rodina sociopatov Rotschildovcov pokope zo starých čias

1743: Mayer Amschel Bauer, narodený v nemeckom Frankfurte, ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára a zlatníka. Ponad vchodové dvere umiestňuje červený štít.

1753: Narodila sa Gutele Schnaper (budúca manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Počas tohto desaťročia pracuje Mayer Amschel Bauer pre banku vlastnenú Oppenheimerovcami v nemeckom Hanovery, je vysoko úspešný a stáva sa mladším partnerom. Počas práce pre banku sa zoznamuje s Generálom von Estorffom. Po otcovej smrti sa Bauer vracia do Frankfurtu, aby prevzal jeho obchod. Bauer rozpoznáva význam červeného štítu a svoje meno mení na Rothschild. (“Rot“ znamená v Nemčine “červený“ a “schild“ znamená “štít“) Mayer Amschel Rothschild teraz zisťuje, že Generál von Estorff patrí k dvoru Princa Williama z Hanau. Preto s ním znovu nadväzuje známosť pod zámienkou predaja vzácnych mincí a bižutérie za znížené ceny. Ako plánoval, je následne predstavený samotnému princovi Williamovy, ktorý je viac než potešený zníženými cenami, ktoré pýta za svoje vzácne mince a bižutériu a Rothschild mu ponúka prídavok za každý ďalší obchod, ktorý mu Princ zoženie. Rothschild sa následne stáva blízkym spoločníkom Princa Williama a napokon obchoduje s ním a s členmi dvora.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostáva povolenie od Princa Williama, aby zavesil vo svojich obchodných priestoroch ceduľku, prehlasujúcu, že je “M. A. Rothschild, dvorný činiteľ, na základe dohody s jeho veličenstvom, princom Williamom z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si berie Gutele Schnaperovú. Zároveň zostavuje plány na vytvorenie skupiny zvanej Ilumináti a poveruje Adama Weishaupta jeho organizáciou a vývojom.

1773: Narodil sa Amschel Mayer Rothschild.

1774: Narodil sa Salomon Mayer Rothschild.

1777: Narodil sa Nathan Mayer Rothschild.

1788: Narodil sa Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.

1791: Rothschildovci prostredníctvom Alexandra Hamiltona (ich agenta vo vláde Georgea Washingtona) zriaďujú centrálnu banku v USA, nazvanú The Bank of the United States. Táto je zriadená s 20 ročnou zmluvou.

1792: Narodil sa Jacob (James) Mayer Rothschild.

1796: Amschel Mayer Rothschild si berie Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchádza z Frankfurtu do anglického Manchestru, kde za pomoci svojho otca a bratov vyváža anglický textil do Európy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si berie Caroline Sternovú.

1806: Napoleon vyhlasuje, že jeho “cieľom je odstrániť dom Hesse-Cassel z vlády a vymazať ho zo zoznamu mocností.“ Po dopočutí sa tohto, Princ William z Hanau utečie z Nemecka, ide do Dánska a svojim majetkom v hodnote vtedajších 3 000 000 dolárov poveruje Mayera Amschela Rothschilda.

Nathan Mayer Rothschild si berie Hannah Barent Cohenovú, dcéru bohatého londýnskeho obchodníka a svoj obchod začína sťahovať do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschildovi sa narodí jeho prvý syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Keďže blokáda Kanála (La Manš) znepríjemňovala vývozný obchod, Nathan Mayer Rothschild prechádza na New Street v Londýne a presadzuje sa ako bankár.

1810: Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith zomierajú. Táto udalosť urobí z Nathana Mayera Rothschilda jediného veľkého bankára v Anglicku. Salomon Mayer Rothschild ide do Viedne a zakladá tam banku, M. Von Rothschild und Söhne.

1811: Výsada pre Americkú banku vyprší a keď má byť zakladajúca listina na 20 rokov opäť obnovená, je to zamietnuté. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznáva potenciál Ameriky a niekoľkým štátom poskytuje pôžičky, čím sa vlastne stáva oficiálnym európskym bankárom vlády Spojených štátov. Keďže podporuje vytvorenie Bank of the United States, hrozí: "Buď bude poverovacia listina obnovená, alebo sa Spojené štáty ocitnú v najkatastrofálnejšej vojne."

1812: Financovaní Rothschildovými peniazmi, Briti vyhlasujú Spojeným štátom vojnu. Plánom Rothschildovcov bolo spôsobiť Spojeným štátom v tejto vojne taký dlh, že by sa museli skloniť pred Rothschildovcami a povoliť predĺženie výsady pre Rothschildom vlastnenú Bank of the United States. Vojna dvíha národný dlh zo 45 miliónov dolárov na 127 miliónov dolárov

19 septembra zomiera Mayer Amschel Rothschild. Vo svojej poslednej vôli vydáva presne stanovené pravidlá, ktorými sa má Dom Rothschildovcov riadiť:

1) Všetky kľúčové pozície v rodinnom obchode musia zastávať výhradne členovia rodiny a len mužskí členovia rodiny majú povolené podieľať sa na ňom. Najstarší syn najstaršieho syna sa mal stať hlavou rodiny (táto podmienka mohla byť zmenená iba ak väčšina rodiny rozhodla inak). Toto sa stalo hneď v roku 1812, kedy bol za hlavu rodiny zvolený Nathan Mayer Rothschild. (Je dôležité poznamenať, že Mayer Amschel Rothschild mal aj päť dcér, takže dnes je šírenie Rothschildovej sionistickej dynastie bez mena Rothschild širokosiahlé.);

2) Členovia rodiny si mali brať prvého a druhého bratranca/sestrenicu, aby sa zachoval rodinný majetok. Napríklad, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dcéru ďalšieho syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bolo v ďalších generáciách považované za menej dôležité, pretože boli prehodnotené rodinné ciele a dochádzalo k svadbám s členmi iných bohatých rodín.

3) Nemohol byť zverejnený žiadny zoznam rodinných nehnuteľností; žiadny súdny spor sa nesmel konať vo veci hodnoty dedičstva.

Jacob (James) Mayer Rothschild odchádza do Paríža, aby tam založil banku de Rothschild Frères. Narodil sa Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda.

1814: Čo sa týka 3,000,000 dolárov, ktoré Princ William z Hanau zveril Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy a na vysvetlenie toho, čo sa stalo potom, obraciame sa na Židovskú Encyklopédiu z roku 1905, zväzok 10, strana 494, na ktorej sa píše, “Podľa legendy boli tieto peniaze schované do súdov z vínom a uniknúc pátraniu Napoleónových vojakov keď vstúpili do Frankfurtu, boli znovu odkryté neporušené v rovnakých sudoch v roku 1814, keď sa princ William z Hanau vrátil do Nemecka. Fakty sú trochu menej romantické a viac efektívne.”

Táto posledná veta naznačuje, že peniaze neboli Princovi nikdy vrátene. Encyklopédia ďalej hovorí, že Nathan Mayer Rothschild tieto 3,000,000 dolárov investoval do “zlata z východoindickej spoločnosti, vediac, že bude potrebné v kampani o Wellingtonský polostrov.”

Z ukradnutých peňazí získal Nathan “nie menej než 4 zisky:

z predaja Wellingtonských cenných papierov;

z predaja zlata Wellingtonovi;

z požičiavania peňazí zarobených za zlato;

na poslaní zlata do Portugalska.”
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\23e30-rothschild2bfamily2bsons.jpg
Tento príbeh je známy ako Mayer Amschel Rotschild posiela svojich 5 psychopatických  synov uctievačov diabla do sveta

V septembri začína kongres vo Viedni, ktorý trvá až do júna 1815. Rothschildovci dúfajú, že na ňom vytvoria akúsi "Ligu národov". Diskusie sa točia okolo vytvorenia Európskej federácie, ktorú by tvorila skupina nezávislých kráľovstiev, ktoré by boli zviazané spoločnou administratívou, ktorá by, okrem iného, zaisťovala spoločnú obranu. V ich pláne bolo Švajčiarsko učinené neutrálnym štátom, ktorý mal slúžiť ako pokladnica pre ich financie.

Ruský cár za plánmi na Európsku federáciu rozpoznal spiknutie Iluminátov a nesúhlasil s ňou a preto v roku 1915 podpísal s Rakúskom a Pruskom zmluvu Svätej Aliancie. Zmluva zaručovala suverenitu akejkoľvek monarchie, ktorá sa bude držať kresťanských princípov v štátnych záležitostiach.

Rakúsky minister zahraničia, princ Klemens Furst von Metternich, najvplyvnejší štátnik v Európe a Rothschildov agent, povedal, že jeho idea Európskej federácie si kladie za cieľ iba zachovať spoločenský poriadok, a že je presvedčený, že Alexander je choromyseľný.

Pravým účelom kongresu vo Viedni pre Iluminátov bolo, vytvoriť federáciu, aby mohli získať politickú kontrolu nad väčšinou civilizovaného sveta. Mnoho európskych vlád bolo u Rothschildovcov zadlžených, čo im dalo do rúk mocný nástroj. Ilumináti boli pri svojom prvom pokuse neobyčajne blízko k získaniu kontroly nad svetom. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očakával deň, kedy sa jeho rodina pomstí zničením cára a jeho rodiny, čo sa nakoniec uskutočnilo v roku 1917.

1815: Päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v Anglicku) aj Napoleónovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch strán vo vojnách. Vďaka skutočnosti, že títo bratia mali banky rozšírené po celej Európe, dávalo im to možnosť vybudovať bezkonkurenčnú sieť tajných ciest a rýchlych kuriérov. Títo Rothschildový kuriéri boli jediný obchodníci, ktorí mali povolené prejsť cez anglickú aj francúzsku blokádu.

Boli to tiež títo kuriéri, kto udržiaval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o priebehu vojny, takže mohol používať túto spravodajskú službu, aby kupoval a predával zo svojej pozície pri výmene akcií v súlade s touto službou. V tom čase boli britské cenné papiere volané konzuli a obchodovalo sa s nimi v priestoroch výmeny dlhopisov. Nathan Mayer Rothschild nariadil všetkým svojim pracovníkom v týchto priestoroch, aby začali predávať konzuli. Pred ostatnými obchodníkmi predstierali, že Británia prehrala vojnu a preto začali zúfalo predávať. Z toho dôvodu cena konzulov prudko klesla na hodnote a vtedy dal Nathan Mayer Rothschild tiché inštrukcie svojim pracovníkom, aby skúpili všetky konzuli, ktoré im prišli pod ruku. Keď dorazili správy o tom, že

Británia v skutočnosti vojnu vyhrala, konzuli stúpli na cene dokonca ešte vyššie než boli pred koncom vojny, čím priniesli Nathanovi Mayerovi Rothschildovi zisk približne 20 ku 1. Toto dalo Rothschildovcom úplnú kontrolu Britskej ekonomiky, v tom čase už finančného centra sveta po porážke Napoleona a prinútení Anglicka založiť Bank of England, ktorú kontroloval Nathan Mayer Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild neskôr vyhlásil:

“Nezaujíma ma ktorá bábka je posadená na Anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium a obeh peňazí v Británii kontrolujem ja.”

Rothschildovci používajú svoju kontrolu nad Bank of England aj na to, aby nahradili metódu posielania zlata z krajiny do krajiny a namiesto toho používajú svojich 5 bánk tiahnucich sa naprieč Európou, na zriadenie systému debetu a úveru, bankového systému známeho dnes.

1816: Výsada pre Bank of the United States je predĺžená na ďalších 20 rokov a Rothschildovci opäť kontrolujú obeh peňazí. Britská vojna proti Amerike kvôli tomu stála životy tisícok Britských a Amerických vojakov, ale Rothschildovci dostali svoju banku.

1818: Po zabezpečení masívnych pôžičiek vo Francúzsku v roku 1817 za účelom pomoci obnovy po ich ničivej porážke pri Waterloo, Rothschildový agenti kupujú obrovské čiastky francúzskych vládnych dlhopisov, spôsobiac, že ich cena vzrastá. 5 novembra hodia veľké množstvo na otvorený trh, čím spôsobujú, že ich hodnota prudko klesá a Francúzsko sa ocitá vo finančnej panike.

Rothschildovci potom zasiahnu, aby sa chopili dodávky peňazí pre Francúzsko. Bolo to v tom istom roku, kedy boli Rothschildovci schopní požičať 5 000 000 libier Pruskej vláde.

1822: Rakúsky cisár urobil z piatich bratov Rothschildovcov barónov. Nathan Mayer Rothschild odmieta titul prijať.

1827: Sir Walter Scott vydáva svoju 9 zväzkovú knihu, Život Napoleóna, a v zväzku 2 uvádza, že Francúzska revolúcia bola plánovaná Iluminátmi (Adam Weishaupt) a financovaná peňažnými zmenárnikmi Európy (Rothschildovcami).

1828: Prezidentom sa stáva Andrew Jackson. (siedmy prezident Spojených štátov v rokoch 1829 až 1837) Jeho slogan znel: "Nech vládne ľud." Jackson tvrdil: "Pokiaľ má Kongres podľa Ústavy právo vydávať papierové peniaze, bolo mu toto právo dané preto, aby ho používal a nie, aby ho udeľoval jednotlivcom alebo korporáciám." Jackson povedal, že riadenie centrálnej banky "by bolo uskutočňované niekoľkými jednotlivcami nezávislými na vláde, ktorí by získali kontrolu nad pracovnou silou a príjmami väčšiny ľudí."

V priebehu prezidentskej kampane v roku 1828 Jackson pri prejave na adresu bankárov povedal: "Ste brloh zmijí. Mám v úmysle vaše hniezdo vypáliť a s pomocou Božou ho aj vypálim."

1832: Senátom prešiel návrh zákona na novú zmluvu (4 roky pred vypršaním tej starej) pomerom 28-20 a Dolnou komorou pomerom 107-85 a každý vedel, ako sa Jackson zachová. Prezident banky Biddle sa vyhrážal:

"Keď ho Jackson bude vetovať, ja budem vetovať jeho!" Jackson zmluvu vetoval a banku zrušil. Tajomníkovi štátnej pokladne nariadil, aby odstránil všetky vklady vlády z amerických bánk a uložil ich do štátnych bánk.

1835: 8 januára Jackson zaplatil poslednú splátku nášho národného dlhu a bol to jediný okamžik amerických dejín, kedy bol národný dlh zredukovaný na nulu a Spojené štáty boli schopné nahromadiť prebytok 35 miliónov dolárov, ktoré boli rozdelené medzi jednotlivé štáty. Nicholas P. Trist, prezidentov osobný tajomník, povedal: "Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona a najdôležitejšia služba, akú kedy svojej vlasti preukázal."

Na prezidenta je spáchaný pokus o atentát, o ktorom neskôr vyhlásil, že vie, že zaň boli zodpovední Rothschildovci.

Rothschildovci získavajú právo na ortuťové doly v Španielsku. Bolo to v čase najväčších ústupkov na svete a keďže ortuť bola nevyhnutným prvkom v rafinácii zlata a striebra, toto dalo Rothschildovcom prakticky svetový monopol.

1837: Rothschildovci posielajú ďalšieho zo svojich agentov do Ameriky. Volá sa August Belmont (pravým menom August Schonberg, príbuzný Seligmanovej rodiny z Frankfurtu). V roku 1829, ako pätnásťročný chlapec, začal pracovať pre banku vo Frankfurte a prejavil sa ako finančný génius. V roku 1832 bol povýšený a začal pracovať v banke v Neapoli, takže mohol byť plne začlenený do medzinárodného bankovníctva. Jeho poslaním bolo vyvolávať finančné problémy v južných bankách. Riadil banku v New York City a stal sa vedúcou postavou vo finančných kruhoch tým, že kúpil obligácie vlády a neskôr sa stal finančným poradcom prezidenta.

Po svojich rokoch boja proti Rothschildovcom a ich americkej centrálnej banke, Prezident Andrew Jackson napokon uspeje vo vyhnaní Rothschildovej banky z Ameriky. Trvalo až do roku 1913, kedy boli Rothschildovci opäť schopní zriadiť svoju tretiu centrálnu banku v Amerike, v podobe Federálnej rezervy.

1836: Zomiera Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prehlasuje:

Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a ja sa nebudem zaujímať o to, kto tvorí jeho zákony.

1840: Rothschildovci sa stávajú maklérmi zlata anglickej banky. Zakladajú kancelárie v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desiaty prezident Spojených štátov v rokoch 1841 až 1845) vetuje zákon o obnove výsady pre Bank of the United States. Obdrží stovky listov s vyhrážkami, že bude zavraždený.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines vo Vítkoviciach a rakúskouhorskú spoločnosť s vysokými pecami, ktorá patrí medzi najvyšších 10 v svetových priemyselných spoločnostiach. Benjamin Disraeli (ktorý sa neskôr stal dvakrát britským ministerským predsedom) vydáva Coningsby, v ktorom charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda ako “pána a majstra peňažných trhov celého sveta a samozrejme prakticky pána a majstra všetkého ostatného. Doslova držal v hrsti príjem Severného Talianska a monarchovia a ministri všetkých krajín sa uchádzali o jeho rady a boli usmerňovaní jeho návrhmi.“

1845: Andrew Jackson (siedmy prezident Spojených štátov) zomiera. Tento veľký vlastenec zanecháva inštrukcie vo svojej záveti, aby mal na svojom náhrobnom kameni vyryté, “Zabil som Banku“, odkaz na to, že v roku 1938 vypudil z krajiny druhú centrálnu banku Rothschildovcov.

Jacob (James) Mayer Rothschild, teraz známy pod menom Barón James de Rothschild získava kontrakt na stavbu prvej veľkej železnice naprieč krajinou. Bola nazvaná Chemin De Fer Du Nord a spočiatku viedla z Paríža do Valenciennesand, neskôr sa spojila s rakúskou sieťou železníc, ktorú dal postaviť jeho brat Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si berie dcéru svojho strýka, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschilda a vo voľbách získava parlamentné kreslo pre City of London. Požiadavkou na vstup do parlamentu bolo odprisahať prísahu na skutočnú kresťanskú vieru. Lionel de Rothschild toto odmietol, keďže bol Žid, a tak jeho kreslo v parlamente zostalo prázdne 11 rokov, až pokým bola povolená nová prísaha.

1848: Zomiera Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschilda.

1849: Zomiera Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda. Pred svojou smrťou vyhlásila:

Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”

1850: V tomto desaťročí začínajú stavby panstiev v Mentmore v Anglicku a Ferrières vo Francúzsku, a po svete ich bude nasledovať viac Rothschildovských usadlostí, všetky naplnené umeleckými dielami.

1852: N.M. Rothschild & Synovia začínajú rafinovať zlato a striebro pre Royal Mint, Bank of England a iných medzinárodných zákazníkov.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje Château Brane Mouton, vinohrad v Bordeaux a premenúva ho na Château Mouton Rothschild.

1854: Zomiera Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschilda.

1855: Zomiera Amschel Mayer Rothschild. Zomiera Salomon Mayer Rothschild. Aj Kalmann (Carl) Mayer Rothschild zomiera.

1858: Lionel De Rothschild napokon zasadá na svoje miesto v parlamente, keď je požiadavka prísahy na skutočnú kresťanskú vieru rozšírená aj na iné prísahy. Stáva sa prvým židovským členom Britského parlamentu.

1861: Prezident Abrahám Lincoln (16 prezident Spojených štátov od roku 1860 do jeho zavraždenia v roku 1865) kontaktuje Rothschildovcov v pokuse získať pôžičky na podporu prebiehajúcej Americkej občianskej vojny.

Rothschildovci súhlasia pod podmienkou, že Lincoln povolí výsadu na založenie ďalšej centrálnej banky Spojených štátov a je pripravený platiť úroky vo výške 24% až 36% zo všetkých požičaných peňazí.

Lincoln je veľmi nahnevaný kvôli tejto výške úroku a tak dáva vytlačiť svoje vlastné úrokom nezadlžené peniaze a informuje verejnosť, že toto je teraz platidlo pre verejné a súkromné dlhy.

1862: Do apríla je vytlačených a rozšírených 449 338 902 dolárov Lincolnových úrokom nezadlžených peňazí.

Prehlasuje:

Dali sme ľuďom tejto republiky najväčšie požehnanie aké kedy dostali, ich vlastné papierové peniaze na platenie ich vlastných dlhov.
V tom istom roku noviny The Times of London prinášajú príbeh, obsahujúci nasledujúce prehlásenie:

Ak by sa tá zlomyseľná finančná politika, ktorá má svoj pôvod v Severoamerickej republike mala stať zatvrdnutou vo svojom upevňovaní, potom sa táto vláda vybaví svojimi vlastnými peniazmi bez výdavkov. Vyplatí si dlhy a bez dlhov aj zostane. Bude mať všetky peniaze potrebné na pokračovanie svojho obchodu. Stane sa prosperujúcou nad rámec precedensu v dejinách civilizovaných vlád sveta.
Mozgy a bohatstvo všetkých krajín pôjdu do Severnej Ameriky. Tá vláda musí byť zničená, kým ona nezničí každú monarchiu na planéte.

1863: Rothschildov bankový dom v talianskom Neapole, C. M. de Rothschild e figli, zatvára, po zjednotení Talianska.

Rothschildovci využívajú jedného zo svojich agentov v Amerike, Johna D. Rockefellera, aby vytvoril obchod s ropou, ktorý sa bude volať Standard Oil, ktorý nakoniec prevládne nad všetkou svojou konkurenciou.

1864: Prezident Abrahám Lincoln spoznáva ruského Cára, Alexandra II (1855 – 1881), ktorý mal tiež problémy s Rothschildovcami, keď odmietal ich neustále pokusy o založenie centrálnej banky v Rusku. Prezident Lincoln žiada Cára o pomoc v občianskej vojne a Cár posiela časť svojej flotily, aby zakotvila pri New Yorku a inej časti Kalifornie. Cár dáva jasne najavo Britom, Francúzom a Španielom, že ak zaútočia na ktorúkoľvek stranu, Rusko zaujme pozíciu po boku prezidenta Lincolna. Lincoln následne víťazí v občianskej vojne.

1865: Vo vyhlásení pred Kongresom prezident Abrahám Lincoln uvádza:

Mám dvoch veľkých nepriateľov, Južnú armádu pred sebou a finančné inštitúcie za sebou. Z týchto dvoch, tá za mnou je mojim najväčším nepriateľom. Neskôr toho istého roku je Lincoln zavraždený. Nathaniel de Rothschild sa stáva členom parlamentu pre Aylesbury v Buckinghamshire.

1868:
Jacob (James) Mayer Rothschild zomiera, krátko po kúpe Château Lafite, jednej zo štyroch najväčších špičkových viníc vo Francúzsku. Je posledným synom Mayera Amschela Rothschilda.

1869: Rothschildovci sa v Londýne stretávajú s Morganom a Drexelom (synom zakladateľa najvplyvnejšieho bankového domu vo Philadelphii) a prostredníctvom spoločnosti Northern Securities Corporation začína upevňovanie moci a vplyvu Rothschildovcov v Spojených štátoch. Morgan pokračuje v partnerstve, ktoré začalo, keď jeho otec fungoval ako dvojitý agent pre Rothschildovcov a pre vládu USA.

1870: Zomiera Nathaniel de Rothschild.

1873: Stratové medené bane Rio Tento v Španielsku sú kúpené skupinou zahraničných finančníkov vrátane Rothschildovcov. Tieto bane predstavujú najväčšie zásoby mede v Európe.

1875: N. M. Rothschild & Synovia podnikajú vydanie akcií na získanie kapitálu na prvý projekt tunela cez kanál na prepojenie Francúzska a Anglicka, kde polovica kapitálu pochádza od Rothschildom vlastnenej Compagnie du Chemin de Fer du Nord.

Tento rok tiež Rothschildovci zaisťujú ministerskému predsedovi Benjaminovy Disraelimu financie pre Britskú vládu, aby získali hlavný podiel na stavbe Suezského Prieplavu. Táto dohoda bola uskutočnená vo veľkej tajnosti Lionelom De Rothschildom.

1876: Otto von Bismarck vyhlasuje:

Rozdelenie Spojených štátov do dvoch federácií rovnakej sily bolo rozhodnuté dlho pred občianskou vojnou vysokými finančnými silami v Európe. Títo bankári sa obávali, že Spojené štáty, ak zostanú v jednom celku ako jeden národ, dosiahnu ekonomickú a finančnú nezávislosť, ktorá by zmarila svetovú finančnú nadvládu bankárov. Hlas Rothschildovcov prevládol. Predvídali obrovskú korisť ak dokážu nahradiť dve nevýrazné demokracie, zadlžené finančníkom, dynamickou republikou, sebaistou a sebestačnou. Preto vyslali svojich vyslancov, aby využívali otázku otroctva a tak zväčšovali priepasť medzi dvoma časťami Republiky.

1881:
Prezident James A. Garfield (20 prezident Spojených štátov, ktorý bol vo funkcii len 100 dní) prehlásil dva týždne pred svojim zavraždením nasledovné:

Ktokoľvek kontroluje obeh peňazí v našej krajine je absolútnym vládcom všetkého priemyslu a obchodu.....a keď si uvedomíte, že celý systém je veľmi ľahko kontrolovaný, či už tak či onak, niekoľkými mocnými mužmi na vrchole, nie je ani nutné vám hovoriť ako vznikajú obdobia inflácie a ekonomickej krízy.
Edmondovi Jamesovi de Rothschildovi sa narodí syn Maurice de Rothschild.

1883: Po vykopaní 6000 stôp tunela La Manš, Britská vláda projekt zastavuje, uvádzajúc skutočnosť, že by bol hrozbou pre bezpečnosť Británie.

1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela De Rothschilda, sa stáva prvým židovským členom snemovne lordov a je mu udelený titul Lord Rothschild.

1886: Francúzska banka Rothschildovcov, de Rothschild Frères získava značné čiastky ruských ropných polí a vytvára Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť, ktorá sa rýchlo stáva druhou najväčšou v ťažbe ropy.

1887: Rothschildovci financujú zlúčenie diamantových dolov v Kimberley v Južnej Afrike. Následne sa stávajú najväčšími podielnikmi v tejto spoločnosti, De Beers, a dolujú drahé kamene v Afrike a Indii.

1888: Narodila sa Noémie Halphenová, budúca manželka Mauricea de Rothschilda.

1891: Britský robotnícky vodca urobí nasledujúce prehlásenie na tému Rothschildovci:

Táto krv cicajúca banda bola v tomto storočí príčinou nevýslovného darebáctva a utrpenia v Európe a svoj ohromný majetok nahromadila vďaka podnecovaniu vojen medzi štátmi, ktoré nikdy nemali mať medzi sebou nezhody. Kedykoľvek je v Európe problém, kdekoľvek sa šíria fámy o vojne a mysle ľudí sú vydesené strachom zo zmeny a kalamity, môžete si byť istí, že krivonosy Rothschild je niekde nablízku v oblasti nepokojov.“

Podobné komentáre robia Rothschildovcom starosti a tak ku koncu 19. storočia kupujú spravodajskú agentúru Reuters, aby mali nejakú kontrolu nad médiami.

1895: Edmond James de Rothschild, najmladší syn Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda navštevuje Palestínu a následne poskytuje finančné prostriedky na založenie prvých tamojších židovských kolónií, čo má napomôcť dlhodobému cieľu vytvorenia Rothschildovcami vytvorenej krajiny.

1897: Rothschildovci zakladajú Sionistický Kongres a pripravujú jeho prvé zhromaždenie v Mníchove. Avšak, kvôli miestnej židovskej opozícii je preložený do švajčiarskeho Bazileja a koná sa 29 augusta. Zhromaždeniu predsedá Theodor Herzl, ktorý je následne zvolený za Prezidenta Sionistickej Organizácie.

1898: Zomiera Ferdinand de Rothschild.

1901: Rothschildov bankový dom vo Frankfurte, M. A. von Rothschild und Söhne, je zatvorený, pretože nie je žiadny mužský dedič, ktorý by ho prevzal.

1902: Narodil sa Philippe de Rothschild.

1906: Kvôli rastúcej nestabilite v regióne a zvyšujúcej sa konkurencii od Standard Oil, Rothschildovci predávajú Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť spoločnostiam Royal Dutch a Shell.

1907: Rothschild a Jacob Schiff, hlava bankového domu Kuhn, Loeb and Co., v prejave pred newyorskou obchodnou komorou varuje, že:

Buď budeme mať centrálnu banku s dostatočnou kontrolou finančných zdrojov, alebo táto krajina podstúpi najvážnejšiu a najďalekosiahlejšiu peňažnú paniku vo svojich dejinách.

Náhle sa Amerika ocitne uprostred ďalšej typickej radovej Rothschildovcami zosnovanej finančnej krízy, ktorá ako zvyčajne ruinuje životy nevinných ľudí po celej Amerike a prináša miliardy pre Rothschildovcov.

1909: Maurice de Rothschild si berie Noémie Halphenovú.

1911: John F. Hylan, vtedy starosta New Yorku, vyhlasuje:

Skutočná hrozba pre našu republiku je neviditeľná vláda, ktorá ako obrovská chobotnica rozprestiera svoje slizké chápadlá nad našim mestom, štátom a národom. Na čele je malá skupina bankových domov, na ktorej členov sa všeobecne odkazuje ako na medzinárodných bankárov.

Werner Sombart vo svojej knihe Židia a Moderný Kapitalizmus, uviedol, že v roku 1820 začala “Éra Rothschildovcov,” a zakončil to tým, že, “V Európe je len jedna moc a tou sú Rothschildovci.”

1912: V decembrovom vydaní časopisu “Truth, (Pravda)” George R. Conroy píše o bankárovi Jacobovi Schiffovi:

Pán Schiff je hlavou veľkého súkromného bankového domu Kuhn, Loeb, a spol., ktorý predstavuje Rothschildové záujmy na tejto strane Atlantiku. Je opisovaný ako finančný stratég a roky je finančným sprostredkovateľom veľkej sily zvanej Standard Oil. Bol ruka v ruke s Harrimanovcami, Gouldovcami a Rockefellerovcami vo všetkom ich podnikaní pri stavba železníc a stal sa ústrednou silou v železničnej a finančnej moci v Amerike.”

1913: Rothschildovci zakladajú v Spojených štátoch Anti Defamation League (ADL) (Ligu proti Hanobeniu) s úmyslom označiť za “antisemitu“ každého, kto spochybňuje alebo napáda Globálnu elitu. Čo je dosť podivné, v tom istom roku ako robia vyššie zmienené, zriaďujú aj svoju poslednú (fungujúcu dodnes) centrálnu banku v Amerike, Federálnu Rezervu. Kongresman Charles Lindbergh uvádza po prijatí Zákona o Federálnej Rezerve 23 decembra nasledovné:

Tento zákon potvrdzuje najgigantickejší trust na svete. Keď prezident podpíše tento zákon, bude zlegalizovaná neviditeľná vláda peňažnej moci.....Týmto bankovým a menovým zákonom je páchaný najväčší zločin v dejinách. Je dôležité poznamenať, že Federálna Rezerva je súkromná spoločnosť a nie je ani federálna ani nemá žiadne rezervy. Opatrne sa odhaduje, že zisky presahujú 150 miliárd dolárov ročne a Federálna Rezerva nikdy vo svojej histórii nezverejnila svoje kontá.

1914: Rothschildovci už kontrolujú tri európske spravodajské agentúry, Wolff (1849) v Nemecku, Reuters (1851) v Anglicku a Havas (1835) vo Francúzsku. Rothschildovci využívajú agentúru Wolff na vmanipulovanie Nemcov do zápalu vojny. Od tejto chvíle sú Rothschildovci len zriedkakedy zmieňovaní v médiách, pretože teraz už médiá vlastnia.

1918: Rothschildovci nariadia popravu Cára Nikolasa II a celej jeho rodiny v Rusku Bolševikmi, ktorých kontrolujú. Toto je odplata Rothschildovcov (okrem iného) za to, že Cár Alexander II podporoval prezidenta Abraháma Lincolna v roku 1864. Je pre nich veľmi dôležité zavraždiť celú rodinu vrátane žien a detí, aby ukázali svetu, že toto sa stane, ak niekedy skrížite cestu Rothschildovcom.

1919: Po skončení prvej svetovej vojny sa koná Versailleská mierová konferencia, ktorá má rozhodnúť o výške reparácií, ktoré musí Nemecko zaplatiť víťazom. Na tejto konferencii je tiež rozhodnuté o potvrdení Izraela ako židovskej vlasti. Kontrola nad Palestínou je daná Británii. V tom čase tvoria Židia len menej ako jedno percento populácie Palestíny. Hostiteľom tejto konferencie je jej šéf, Barón Edmund de Rothschild.

29 marca prinášajú noviny Times v Londýne správy o bolševikoch v Rusku:

Jednou zo zvláštnych čŕt bolševického hnutia je vysoké percento neruských skupín medzi jeho vodcami. Z dvadsiatich alebo tridsiatich komisárov alebo vodcov, ktorí zaisťujú ústrednú mašinériu bolševického hnutia, nie menej než 75% sú Židia.

Je oznámené, že Rothschildovci sú nahnevaní na Rusov preto, lebo neboli pripravení umožniť im založenie centrálnej banky vo svojom národe. Preto zhromaždili skupiny židovských špiónov a poslali ich do Ruska, aby tam vyvolávali podporu pre revolúciu.

Boli im dané ruské mená, napr. Trocky bol členom prvej skupiny a jeho pôvodné meno bolo Bronstein. Tieto skupiny boli poslané do oblastí po celom Rusku, aby vyvolávali nepokoje a rebéliu. Jewish Post International Edition z 24 januára 1991 potvrdzuje, že Vladimir Iljič Lenin bol židovského pôvodu.

N. M. Rothschild & Synovia dostávajú trvalú úlohu určovať denne svetovú cenu zlata. To sa koná v kanceláriách City of London, denne o 11:00, v rovnakej miestnosti až do roku 2004.

1920:
Winston Churchill píše článok do Illustrated Sunday Herald, s dátumom 8 február:

Od dní Spartaka-Weishaupta až ku Karlovi Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko), Rose Luxemburgovej (Nemecko) a Emme Goldmanovej (USA), toto celosvetové sprisahanie na prevrátenie civilizácie a rozriedenie spoločnosti na základe spomaleného vývoja, závistlivej zlomyseľnosti a nemožnej rovnosti neustále rastie... a teraz nakoniec táto skupina výnimočných osobností z podsvetia veľkých miest Európy a Ameriky strhla Ruský národ za vlasy a stala sa prakticky neochvejným pánom ohromného impéria.
1926: N. M. Rothschild & Synovia refinancujú Spoločnosť Podzemných Elektrických Dráh v Londýne, ktorá má rozhodujúci podiel v celom londýnskom systéme podzemnej prepravy.

Maurice de Rothschild má syna, Edmonda de Rothschilda.

1934: Sú reformované švajčiarske bankové zákony o utajení a stáva sa zločinom, za ktorý je možné ísť do väzenia, ak akýkoľvek bankový úradník poruší tajomstvo banky. Všetko toto je prípravou na Rothschildovcami pripravovanú Druhú svetovú vojnu v ktorej ako zvyčajne financujú všetky strany.

Zomiera Edmond de Rothschild.

1938: Rakúsky bankový dom Rothschildovcov vo Viedni, S. M. von Rothschild und Söhne, je zatvorený následkom nacistickej okupácie Rakúska.

1939: I.G. Farben, vedúci svetový výrobca chemikálií a najväčší nemecký výrobca ocele dramaticky zvyšujú svoju výrobu. Táto zvýšená produkcia je takmer výlučne použitá na zbrojenie Nemecka na Druhú svetovú vojnu. Táto spoločnosť bola kontrolovaná Rothschildovcami a mienila použiť Židov a iných nelojálnych ľudí ako otrockú silu v koncentračných táboroch.

1940: Hansjurgen Koehler vo svojej knihe, “Vo vnútri Gestapa,” uvádza nasledujúce o Márii Anne

Schicklgruberovej, Hitlerovej starej matke:

“Malá slúžka.......prišla do Viedne a stala sa domácou slúžkou.......v sídle Rothschildovcov.......a Hitlerovho neznámeho starého otca by bolo pravdepodobne treba hľadať v tomto skvostnom dome.”

Toto potvrdzuje aj Walter Langer vo svojej knihe, “Hitlerova myseľ,” v ktorej uvádza:

“Adolfov otec, Alois Hitler, bol nemanželským synom Márie Anny Schicklgruberovej.......Mária Anna Schicklgruberová žila vo Viedni v čase keď otehotnela. V tom čase bola zamestnaná ako slúžka v dome baróna Rothschilda. Hneď ako jej rodina zistila, že je tehotná, bola poslaná späť domov.....kde sa narodil Alois.”

1943:
8 februára, sionista Izaak Greenbaum, riaditeľ Jewish Agency Rescue Committee, v prejave k Sionistickej Výkonnej Rade prehlasuje:

Ak sa ma spýtajú, či by som dal z peňazí UJA (United Jewish Appeal) na záchranu Židov, budem hovoriť nie a opäť opakujem nie!
A pokračoval tvrdením:

Jedna krava v Palestíne má väčšiu cenu než všetci Židia v Poľsku!
1948: Na jar tohto roku Rothschildovci podplácajú prezidenta Harryho S. Trumana (33 prezidenta Spojených štátov v rokoch 1945 až 1953) dvoma miliónmi dolárov na jeho kampaň, aby uznal Izrael ako suverénny štát.

Potom prehlasujú Izrael za suverénny židovský štát v Palestíne a v priebehu pol hodiny prezident Truman vyhlasuje, že Spojené štáty sú prvým cudzím národom, ktorý ho uznáva.

1953: N. M. Rothschild & Synovia zakladajú British Newfoundland Corporation Limited na získanie 60,000 štorcových míľ pôdy v kanadskom Newfoundland, ktorá zahŕňa elektráreň využívajúcu silu z Hamiltonových (neskôr premenovaných na Churchillových) vodopádov. V tom čase to bol najväčší stavebný projekt, akého sa kedy ujala súkromná spoločnosť.

1955: Edmond de Rothschild zakladá v Paríži Compagnie Financiere.

1957: James de Rothschild zomiera a je oznámené (Rothschildovcami vlastnenými médiami), že odkázal veľkú sumu peňazí pre štát Izrael na stavbu ich budovy parlamentu, Knessetu. Prehlasuje, že Knesset by mal byť “symbolom v očiach všetkých ľudí o večnosti štátu Izrael.”

V Paríži zomiera Maurice de Rothschild.

1962: de Rothschild Frères zakladajú Imétal ako zastrešujúcu spoločnosť pre všetky ich obchodné záujmy v ťažbe minerálov.

Frederic Morton vydáva svoju knihu, Rothschildovci, v ktorej uvádza:

Hoci kontrolujú veľké množstvo priemyselných, obchodných, ťažobných a turistických korporácií, ani jedna z nich nenesie meno Rothschild. Vzhľadom na to, že sú to súkromné spoločenstvá, domy rodiny nikdy nemusia (a ani to nerobia) zverejňovať čo i len jedinú stránku o ich majetku, alebo akúkoľvek správu o ich finančných podmienkach.

Tento prístup odhaľuje skutočný cieľ Rothschildovcov, odstrániť všetku konkurenciu a vytvoriť svoj vlastný svetový monopol.


C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\ukraina-e-vo-sopstvenost-na-semejstvoto-rotshild-259400.jpg
Rotschildovci pokope aj z ich satanskými deťmi

1963: 4 júna prezident John F. Kennedy (35 prezident Spojených štátov v rokoch 1961 až 1963) podpisuje zákon 11110, ktorý vracia vláde Spojených štátov moc vydávať peniaze, bez toho aby šiel cez Rothschildovcami vlastnenú Federálnu Rezervu.

O menej než 6 mesiacov, 22 novembra, je prezident Kennedy zavraždený kvôli tomu istému dôvodu prečo bol zavraždený Abrahám Lincoln v roku 1865. Chcel tlačiť americké peniaze pre Američanov, v protiklade k ziskuchtivej cudzej elite vojnových štváčov. Tento zákon 11110 je zrušený prezidentom Lyndonom Bainesom Johnsonom (36 prezidentom Spojených štátov v rokoch 1963 až 1969) Edmond de Rothschild zakladá vo Švajčiarsku La Compagnie Financière (LCF). Táto spoločnosť sa neskôr vyvinie do investičnej banky s mnohými pobočkami. Berie si tiež ženu menom Nadine a majú spolu syna Benjamina de Rothschilda.

1967: de Rothschild Frères sa premenuje na La Banque Rothschild.

1968: Zomiera Noémie Halphenová, manželka Mauricea de Rothschilda.

1970: Britský ministerský predseda Edward Heath menuje Lorda Victora Rothschilda za riaditeľa svojej politickej jednotky. Zatiaľ čo je na tomto poste, Británia vstupuje do Európskeho spoločenstva národov.

1973: Vo svojej knihe, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen uvádza:

Hlavným dôvodom pre historické cenzurovanie role medzinárodných bankárov v politickej histórii je skutočnosť, že Rothschildovci sú Židia....
....Židovskí členovia tohto sprisahania používajú organizáciu zvanú Anti-Defamation League (ADL) (Liga proti ohováraniu) ako nástroj na presvedčenie každého, že akákoľvek zmienka o Rothschildovcoch a ich spojencoch je útokom na všetkých Židov. Týmto spôsobom potlačili takmer všetky poctivé vedecké práce na tému medzinárodní bankári a z celej témy urobili tabu na univerzitách. Ktorýkoľvek jednotlivec alebo kniha, odhaľujúci túto tému, sú okamžite napadnutí stovkami kancelárií ADL po celej krajine. ADL prostredníctvom svojich vysoko profesionálnych očierňujúcich kampaní nikdy nedopustí aby pravda alebo logika zavadzali v ceste.
....V skutočnosti, nikto nemá väčšie právo byť viac nahnevaní na klan Rothschildovcov ako ostatní Židia....Impérium Rothschildovcov pomáhalo financovať Adolfa Hitlera.”
Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls spoločnosti N. M. Rothschild & Synovia v Newfoundland sú dokončené. N. M. Rothschild & Synovia tiež vytvárajú novú
časť tzv. asset management (manažment aktív) spoločnosti, ktorá obchoduje celosvetovo. Z tohto napokon vzišla spoločnosť Rothschild Private Management Limited.

Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje malomeštiacke vinice Clarke v Bordeaux.

1980: Začína celosvetový fenomén privatizácie. Rothschildovci za ním stoja od samého začiatku, aby sa zmocnili kontroly nad všetkým verejne vlastneným majetkom na celom svete.

1981: Banque Rothschild je znárodnená Francúzskou vládou. Nová banka sa volá Compagnie Européenne de Banque. Rothschildovci následne zakladajú nástupcu tejto francúzskej banky, Rothschild & Cie Banque (RCB), ktorá sa neskôr stane vedúcim francúzskym investičným domom.

1985: N. M. Rothschild & Synovia odporúčajú Britskej vláde privatizáciu Britského plynárenského priemyslu. Následne vláde odporúčajú aj privatizáciu prakticky všetkého štátom vlastneného majetku vrátane Britskej ocele, Britského uhlia, všetkých Britských regionálnych elektrární a všetkých Britských regionálnych vodární.

1987: Edmond de Rothschild vytvára the World Conservation Bank, ktorá je navrhnutá na to, aby prenášala dlh z krajín tretieho sveta do banky a obratom tieto krajiny budú banke dávať svoju pôdu. Dôvodom je, aby Rothschildovci mohli získať kontrolu nad tretím svetom, ktorý predstavuje 30% povrchu Zemskej súše.

1988: Zomiera Philippe de Rothschild.

1989: Londýnski a Parížski Rothschildovci oznamujú uvedenie novej dcérskej spoločnosti, Rothschild GmbH, v nemeckom Frankfurte.

1995: Bývalý vedec na poli atómovej energie, Dr Kitty Little tvrdí, že Rothschildovci už kontrolujú 80% svetových zásob uránu, čo im dáva monopol v oblasti nukleárnej energie.

1996: Amschel Rothschild, 41, je zaškrtený šnúrou vo svojej hotelovej izbe v Paríži. Francúzsky ministerský predseda prikazuje francúzskej polícii, aby uzavrela vyšetrovanie a sionista Rupert Murdoch dáva svojim redaktorom a riaditeľom správ po celom svete pokyny, aby to označili za srdcový infarkt, alebo samovraždu, ak už sa o tom vôbec musia zmieňovať.

1997: Edmond de Rothschild zomiera v Ženeve na emfyzém (pľúcnu chorobu).

1998: Vo Frankfurte, teda meste z ktorého pochádzajú Rothschildovci, je zriadená Európska centrálna banka.

2001: 11 septembra je Britániou, Amerikou a Izraelom zorganizovaný útok na Svetové Obchodné Centrum, na príkaz Rothschildovcov, ako zámienka na odstránenie slobody ľudí po celom svete výmenou za bezpečnosť, presne tak, ako to urobili z ohňom v budove Reichstagu v Nemecku v 30 rokoch. Útoky použijú tiež na získanie kontroly nad niekoľkými národmi sveta, ktoré nedovoľujú zriadenie Rothschildových centrálnych bánk a tak menej ako mesiac po týchto útokoch americké ozbrojené sily útočia na Afganistan, ktorý je jedným z iba 7 národov, ktorý ešte nemá Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku. Týždeň pred útokmi na WTC je Zim Shipping Company presťahovaná zo svojich kancelárií vo WTC, porušiac svoj kontrakt a stojac spoločnosť 50 000 dolárov. Nikdy nebol uvedený žiadny dôvod, ale Zim Shipping je spolovice vlastnený štátom Izrael. (Rothschildovcami)

2003: Spojené štáty podnikajú útok na Irak, ktorý je teraz jedným zo šiestich národov, ktorý nemá Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku.

2005: 7 júla je spáchaný bombový útok na Londýnsku sieť metra. Izraelský minister financií, Benjamin Netanyahu, je v Londýne v čase útokov, aby sa zúčastnil ekonomickej konferencie v hotely nad stanicou metra, kde sa majú výbuchy odohrať, namiesto toho však zostáva vo svojej hotelovej izbe, po tom čo je informovaný pracovníkmi izraelskej tajnej služby, že sa očakávajú útoky.

Na celom svete teraz zostáva už len 5 národov bez Rothschildovcami kontrolovanej centrálnej banky: Irán; Severná Kórea; Sudán; Kuba; a Líbya.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\Rothschild-1.jpg
Jacob Rothschild, Baron Rothschild

Záver
Americká a britská spravodajská služba zdokumentovali dôkazy, že Dom Rothschildovcov a ďalší medzinárodní bankári financovali obe strany vo všetkých vojnách od Americkej revolúcie. Finančník Haym Solomon, ktorý podporoval patriotov v priebehu Americkej revolúcie a neskôr požičiaval peniaze Jamesovi Madisonovi, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroeovi, bol agentom Rothschildovcov. Ako som sa už zmienil, počas napoleonských vojen jedna vetva rodiny financovala Napoleona, zatiaľ čo druhá vetva podporovala Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie národy.

Rothschildovci pôsobia v oblasti v srdci Londýna, ktorá je známa ako 'The City'. Leží na severnom brehu Temže a zaujíma plochu 677 akrov alebo jednej štvorcovej míle (je tiež známa ako "najbohatšia štvorcová míľa na svete"). Je doslova stredom finančného sveta. Všetky dôležité britské banky tu majú svoje hlavné kancelárie, rovnako ako pobočky 385 zahraničných bánk, vrátane 70 zo Spojených štátov. Môžeme tu nájsť Bank of England, burzu, Lloyd's of London, Baltic Exchange (námorná preprava), Fleet Street (domov nakladateľských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukom, cukrom a vlnou) a London Metal Exchange. Od zriadenia súkromne vlastnenej Bank of England sa 'The City' stalo miestom s posledným slovom v záležitostiach krajiny, zatiaľ čo ministerský predseda, kabinet a parlament sa stali len fasádou skutočnej moci.

Je známe, že Rothschildovci stoja za zjednocovaním všetkých národov Európy do jedného politického celku, Európskej Únie, ktorý je ďalším krokom smerom k jednotnej svetovej vláde.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\Evelyn-de-Rothschild-Net-Worth.jpg
Evelyn Rotschild

 

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\okuliare\nat-rothschilds-taxi-app-has-run-into-some-huge-problems.jpg
Nathaniel Philip Rothschild

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda   PRINT RSS
             
Hlavná stránka