Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

13 satanských pokrvných dynastií má na svedomí, že skoro každý človek na Zemi od narodenia až do smrti, žije v totálnej nevedomosti. Po mojom incidente v MHD som pochopil, že musíme nájsť spôsob ako toto poznanie o pravde dostať ku každému človeku na Zemi ale ako?


K napísaniu tohto konkrétneho článku ma prinútili moje pocity, ktoré som nadobudol okamžite pri mojom incidente s ľuďmi čiže cestujúcimi ako som ja. Čo sa stalo? Ako každý deň veziem sa v MHD a musím počúvať primitívne nevedomé reči všetkých ľudí, ktorí so mnou cestujú a prídu do styku alebo skôr ja s nimi prídem do styku z mojej strany a z môjho pohľadu. Je veľmi málo pravdepodobné v meste a v MHD natrafiť na človeka ako som ja. Ako z vašej strany tak aj z mojej, aby som sa len tak viezol s človekom čo ovláda všetko čo ja. Netvrdím, že sa to nikdy nestane alebo, že sa to už nestalo ale ako všetci prebudení vieme  je na svete iba 4 percentá ľudí čo ovládajú všetko čo ovládam ja a tí sú roztrúsení po celej planéte. Nebehajú takí ľudia len tak po ulici. Práveže naopak všetci ľudia čo dennodenne stretávate sú ľudia tupí, primitívni, bez poznania, žijúci v strachu, nešťastí, v chorobách, zúfalstve a v beznádeji. Ja do tých ľudí vidím ako cez röntgen. Stačí mi na nich jeden pohľad a viem o ich stave ako duševnom tak aj informačnom úplne všetko. Oni vidia tak isto mňa ako vidím ja ich z očí do očí. Ale oni ani netušia kto som a nevidia na mne vôbec nič. Ako by aj mohli keď sú otroci systému a sú bez duchovného poznania. Tápajú v prázdnote a idú slepou cestou, ktorá nikam nevedie. Všetci sú ako naprogramovaní roboti, ktorí robia jedno a to isté. Rovnako sa správajú, rovnako sa vyjadrujú až na nejaké odchýlky  rovnako rozmýšľajú.


Sám seba uvádzam ako názorný príklad pre celý svet. Tento príklad má slúžiť všetkým ľudom na svete ako vzor. Ako vzor k prebudeniu z totálnej nevedomosti a zo strachu. Ako vzor, ktorý má viesť ľudstvo správnym smerom. Ten správny smer sú správne a pravdivé informácie. Nebavím sa tu o hruškách a jablkách ale o informáciách, ktoré obsahujú jedinú a skutočnú pravdu. Tie informácie slúžia k vyslobodeniu každého človeka na Zemi. Ide o vyslobodenie zo systému, ktorý udržuje ľudí na celom svete v nevedomosti a v strachu. Ide o informácie, ktoré keď každý človek na svete pochopí a aplikuje do svojho života od základov zmení celý svoj život. Od charakteru, hodnôt, chápania sveta, vesmíru, Boha, duši, seba samého aj všetkého čo sa kedy vo vesmíre stalo. Kto obsiahne a pochopí túto pravdu oslobodí sám seba. Oslobodí svoju dušu a zbaví sa pút hmotného sveta raz a navždy v celej svojej večnosti.

Kto tieto veci ovláda? A kto má tieto informácie? Dobre vieme, že len 4 percentá ľudí z celej Zemi. Prečo len tak malé číslo? Predovšetkým preto lebo 13 satanských pokrvných dynastií manipuluje týmto svetom a zmenili celé dejiny aj všetky informácie, ktoré ste kedy počuli od narodenia až do vašej smrti. Takže urobili vďaka svoje moci všetko preto, aby pravda a tieto informácie neboli len tak dostupné národom na celom svete. Urobili všetko preto, aby do obehu dávali len informácie nepravdivé a úplne zmanipulované. To všetko len na jeden účel a to, aby celé ľudstvo držali v totálnej nevedomosti a v strachu. Aby si ľudstvo neuvedomilo jednu základnú vec, že sú len otroci týchto sociopatov, ktorí nás skryto ovládajú celé tisícročia.

Ešte skôr ako prídem k veci a ku pointe môjho článku aj celého môjho incidentu v MHD objasním dôležité fakty, ktoré sú nevyvrátiteľné.  Veľmi ľahko ma chápete vy čo ste prebudení ako ja. Už aj ľudia čo tieto veci len ako tak chápu sú už na tom dobre a tiež mi rozumejú. Ale skúste sa všetci zamyslieť koľko  je takých ľudí na celom svete? Koľko je takých na Slovensku alebo v Čechách? A koľko je takých ako ja? Takých čo ovládajú všetko čo ovládam ja? Do toho nerátam iba informácie o tom čo sa naozaj deje. To číslo by bolo oveľa väčšie ako 4 percentá. Rátam iba ľudí duchovne prebudených na najvyššej možnej úrovni čo plus k tomu ovládajú aj skutočný stav a dianie tohto sveta. A sme zas pri tom istom čísle. To číslo sú 4 percentá na celej Zemi. Uvediem presný príklad. V USA sa ľudia búria proti systému v ich krajine. Myslíte, že len za to, že sa búria a nejakých pár tisíc ľudí vie čo robia ilumináti, a že vôbec žijú. že len zato sa rátajú na najvyššiu duchovnú úroveň? Vedieť fakty o iluminátoch je len jedna časť zo skladačky pravdy ale stále to nijak nesúvisí s duchovnom a s Bohom. Nemám presné čísla keď sa ľudia búria vo svete a chodia na mítingy a demonštrácie. Aj u nás sa búria a sú demonštrácie a deje sa to po celom svete. Búriť sa je jedná vec ale poznať pravdu je iný level. Búri sa každý kto je nespokojný s vlastným životom a so stavom štátu v ktorom žije. Ak vidia občania nejakého štátu alebo mesta, že je prevrat, míting alebo demonštrácia, jednoducho sa zapoja aj oni. Platí jedno pravidlo na tomto svete a to spôsobili ilumináti. Ľudí naučili podriadiť sa väčšine. Čo to znamená v tomto príklade? Keď vidia ľudia veľkú masu národa bez rozmýšľania sa pripoja aj oni. Nikto z tých ľudí si už nekladie žiadne otázky. Ako napríklad, má to zmysel? Kto stojí za tým prevratom alebo demonštráciou? Kto je v pozadí toho všetkého? Aký to má cieľ? Čo tým naozaj dosiahneme? Má niekto z toho profit? Bude naozaj dobre po prevrate? Zmení to vôbec niečo? Dosiahneme naozaj niečo cez demonštrácie? Nie sú tie mítingy, prevraty a demonštrácie umelo vyvolané iluminátmi? Ak sú, tak ako rozoznáme, ktoré? Ako rozlíšime to. či demonštrácia alebo prevrat je z vôle ľudu alebo na príkaz vlády a ľudí, ktorí poslúchajú iluminátov?
Prečo kladiem také otázky? Lebo bežní primitívni ľudia žijúci v nevedomosti zabudli vidieť reálne fakty a skutočný stav ich života. Uvediem príklad zas len na sebe, aby sa necítil nikto nevedomý dotknutý. Mám 38 rokov. Je to dosť rokov na to, aby som zažil aj iný režim a dosť vlád a prezidentov. Ja som si uvedomil už dávno, že dobre nebolo nikdy a za nikoho. Všetci do jedného sú bastardi. Ale nevedomý ľud to nevidí dodnes. Nejaký dedko a babka vo veku 80-90 rokov zažili raz toľko zo života ako ja a dodnes čo im zubatá klope na dvere sa nepoučili. Stále máme voľby a zas po nich ďalšie. Menia sa nám vlády aj prezidenti a ako hovorím jedni bastardi za druhými. Ničia ľudí, ničia vlastnú krajinu, paktujú so Satanom a s iluminátmi. Kto paktuje so Satanom škodí národu čiže všetkým občanom v štáte. Kto je na strane Boha, svoj národ miluje a velebí. Kto miluje neškodí. ba naopak ľudom robí dobre. Preto sa pýtam vás všetkých starých pred smrťou, kto vám robil dobre? Kedy ste sa mali dobre? Všetci len chodia voliť k voľbám celý život ako roboti. Jedny voľby druhé voľby. Roky bežia čas plynie, chýli sa váš koniec a vy ste sprosto naleteli tomuto umelo vytvorenému systému. Nikto z vás nevidí žiadne zmeny ale aj tak len slepo volíte celý život. Chyba je vo vás a nie vo mne. Prekukol  som systém a viem kto za ním je. Pochopil som, že všetci sú jedno a to isté.

Je jedno, ktorí politici tam sú lebo aj tak skoro všetci plnia príkazy iluminátov a zbedačujú vlastné národy. To len na našej Zemi ako jedinej existuje táto chorá vec s názvom politika. Žiadne iné planéty nech sú tam akékoľvek civilizácie či menej vyvinuté alebo oveľa viac politiku nemajú. Politika je nástroj Satana a temných síl a naša Zem je také miesto experimentovania so všetkými dušami, ktoré sú tu uväznené.

Teraz prídem k tomu incidentu v MHD po mojom osobnom zážitku, aby môj čitateľ, ktorý číta moje články pochopil všetky súvislosti tak ako ich učím ľudí a chápem ja. Cestoval som v električke ako vždy. Električka skoro do niekoho nabúrala a vodič tak silno zabrzdil, že ľudí, ktorí stáli úplne vpredu pohádzalo na Zem. V tú chvíľu som si myslel, zas sme do niekoho narazili alebo niekto narazil do nás. Zároveň som si myslel, možno sme prešli aj nejakého človeka. Práve vtedy ako sa to stalo volal som so svojim otcom mobilom. Presnejšie môj otec volal mne.  Viedli sme bežný rozhovor a niečo sa ma pýtal. Ja som hľadel dopredu električky a sedel som asi v jej strede. Ako sa stal ten náraz práve som nahlas povedal otcovi, že ľudia vpredu električky popadali a že možno sme niekoho prešli alebo do niekoho narazili. Boli to len moje pocity nič viac. To, že sa mýlim som nevedel. Jeden starý presne 66 ročný muž, ktorý sedel na druhej strana oproti aj so svojim kamarátom zasiahol do môjho rozhovoru s mojim otcom, teda do tej časti čo počul ako otcovi hovorím čo sa stalo. Ten muž nevedel s kým volám ani kto som a čo ovládam. Ja som celú dobu ešte skôr ako mi otec zavolal musel počúvať jeho primitívny nevedomý rozhovor s jeho priateľom. Vtedy som počul, že má 66 rokov. Ten muž naplno na celú električku povedal tak, aby to počuli všetci. Nejaký sprostý aktivista čo všetko preháňa a kto vie kým je najatý všetko zveličuje a preháňa. S otcom som dohovoril a nepotreboval som viac a začal som ja. Hovorím priamo jemu. To čo ste povedal? Ja že som aktivista a posratý? Vy vôbec neviete kto som a neviem ako ste na to prišiel. Ako si vôbec dovoľujete starať sa do cudzích ľudí a do ich rozhovoru? Ani neviete s kým som volal. Bol to môj otec. Čo je na tom čo som mu povedal? Mýliť sa je ľudské. Vy ste neomylný a bez chýb? Ak áno hoďte do mňa kameňom. V tú chvíľu som mal také pocity, že sme do niekoho narazili alebo, že sme niekoho prešli. Okrem iného ja posratý nie som a nebojím sa nikoho a ničoho na svete. Vy ma vôbec nepoznáte ale ja poznám vás. Tak isto som celú dobu musel počúvať váš trápny rozhovor a nie som drzý ako vy, že by som zasahoval do toho čo ste celú dobu hovoril. Už keď sme pri tom čo vám teraz hovorím, vy ste stratený človek, ktorý trpí a ani o tom nevie. Ste otrok systému a žijete v totálnej nevedomosti. Vôbec nemáte predstavu o tom čo sa vo svete deje a ako je všetko čo vy ovládate zmanipulované. Vôbec neviete o svete nič.

Nie je potrebné, aby som tu vypisoval všetko čo som hovoril ale trvalo to asi 6 minút v kuse. Všetko som hovoril tak nahlas, že som do slova kričal na celú električku a nikoho som nešetril. Bolo mi jedno, že sa všetci ľudia na mňa pozerajú s otvorenými ústami a so strachom. Bolo na všetkých vidieť, že sa boja a nikdy také veci nepočuli. Keby ste ich videli, tak mali výraz vystrašenej veveričky, ktorá poslednýkrát vidí svet. Nešetril som vôbec nikoho a čo si o mne myslia ma nezaujímalo. Ten muž toho veľa nepovedal a zmohol sa len na pár protirečení. Povedal mi, mladý muž ja vás úprimne ľutujem a je  mi vás ľúto. Máte v niečom pravdu ale nie vo všetkom. Potrebujete pomoc a veľmi vás ľutujem. Ja mu hovorím. Jediný kto je tu chorí ste vy a nikto iný. Celá spoločnosť je chorá a vy všetci čo každý deň so mnou cestujete v MHD a sú vás plné ulice ste chorí. Vy o svete neviete vôbec nič. Všetko čo viete sú choré veci. Zbytočnosti a veci k ničomu nevedúce. Všetko ako rozmýšľate od svojho narodenia až do svojej smrti majú na svedomí ilumináti a 13 satanských pokrvných dynastií, ktoré manipulujú celý svet a hlavne v tejto dobe. Najviac sa im to darí cez média a hlavne najrýchlejšie pretože to všetko čo je vysielané ide do celého sveta naraz. Všetci ľudia na svete sú závislí na systéme, ktorý oni tvoria a nikto z vás sa nedokáže od toho systému odpojiť. Stačí len vyhodiť televízor alebo ho prestať úplne pozerať.

Je potrebné stretávať sa s ľuďmi ako som ja. Je potrebné obklopovať sa ľuďmi, ktorí chápu tieto veci a vedia všetko čo sa deje. Tak isto je dôležité zháňať pravdivé informácie o stave sveta a o tom čo všetko sa deje či už po stránke geopolitickej ako aj stránke duchovnej. Potom mu hovorím a všetkým na celú električku: Vy neviete vôbec nič o svete ani o tom kto naozaj ste a prečo žijete. Neviete vôbec nič. Ste len úbohí nevedomí otroci, ktorí ani nevedia čo robia a kto ich ovláda. Nad našimi hlavami sa každý deň pácha genocída a to skoro v každom štáte. Každý štát až na výnimky toto zažíva pretože majú v moci ich politikov a centrálne banky. Hovoril som toho oveľa viac ale všetko už nemá zmysel spomínať. Ide mi o podstatu toho prečo vznikol tento článok. Celá pointa tkvie v tom, že raz jedna osoba a neviem kto to naozaj bol a kto to mohol v skutočnosti byť, mi napísala niečo drzé, provokatívne a podľa mňa bola nasadená iluminátmi. Pod skrytou identitou to bola žena ale mohol to byť ktokoľvek. Napísala mi to ako komentár na jeden z mojich článkov. Už neviem, ktorý to bol presne lebo som ich napísal veľmi veľa. Napísala zhruba toto: Gasudarjon ty si o sebe čo myslíš? Kto si ty? Vari Boh? Nerob z môjho Slovenského národa debilov a primitívov. Nehraj sa na spasiteľa, a že ty si jediný čo toto vie a ovláda. Skoro všetci vedia čo sa deje a nemysli si, že ty si im to ukázal ako prvý. Slovenský národ nie je sprostý a toto všetko čo ty učíš už dávno vie a nie je to nič nové. Teraz vysvetlím presne prečo to spomínam a ako to súvisí s celým článkom aj mojim incidentom v MHD.

Ak by bola pravda čo tá osoba napísala tak každá osoba, ktorú poznám od narodenia a všetci ľudia, s ktorými prichádzam do styku by sa netvárili ako vyšinutí keď počujú reči môjho typu. Každý Slovák by vedel všetko čo ovládam ja. Nikto by sa netváril, že som chorý a ako keby som bol z iného sveta. Tí ľudia, ktorých som za celý život stretol tieto veci nikdy v živote nepočuli. Nemali odkiaľ. Všetko čo ovládajú a na základe toho ako rozmýšľajú to je presne to o čom som hovoril. Všetko sa naučili cez systém, ktorý ovládajú satanisti. V tom systéme sú zahrnuté všetky možné prostriedky, ktoré dokázali aplikovať a nenápadne umelo podstrčiť ľudstvu. Ide o školský systém, v ktorom sa miliardy detí učia choré primitívne veci k ničomu neslúžiace. Tieto informácie nemajú žiadnu skutočnú hodnotu ani žiadny výučný charakter. Oni sa len na výučný charakter hrajú a ľudia to nevedia.

Na základe toho celého sa zo všetkým čo kedy počuli stotožňujú a tieto informácie, ktoré do seba od narodenia nasávajú považujú za normálny ľudský vývoj. Oni však nevedia, že túto planétu ovládajú chorí ľudia a skryté temné entity. Nevedia ani to, že sú otrokmi týchto ľudí, a že všetko čo sa naučili a čo ovládajú im títo chorí ľudia umelo podstrčili, aby ich zdegenerovali a zastavili ich skutočný duchovný vývoj. To znamenám, že sú im utajované všetky fakty a nepoznajú skutočnú pravdu o zmysle ľudského života, ani to prečo žijú, kto v skutočnosti sú, kto je Boh, čo je duchovný svet a mnoho iných vecí. Z toho vyplýva len jedna vec a to taká, že 13 satanských pokrvných dynastií drží ľudstvo pod kontrolou a robí si s nimi čo chce. Všetci ľudia na svete sú doslova udržovaní v nevedomosti a nemôžu sa brániť. Nevedia pred čím sa majú brániť. Bránite sa len vtedy ak je na to skutočný dôvod a ak cítite nebezpečenstvo. Pri tom sa na nás pácha genocída každý deň, čí už vo vzduchu, v potravinách, v lekárenskom priemysle atď. Všetky naše ľudské práva a právo na šťastný život sú nám postupne krok po kroku nenápadným nanúteným spôsobom ukradnuté. Je to presne tak ako keď si dáte slučku na krk a niekto Vám ju bude milimeter po milimetri zaťahovať. To, že prichádzate o život si uvedomíte keď už bude neskoro. To znamená len jednu jedinú vec, že ľudia na celom svete ak by ovládali to čo ja a to čo všetkých učím, tak by mohli bojovať proti nepriateľovi, ktorého teraz nepoznajú, ak ktorý sa im všetkým smeje do tváre. Tieto zvrátené satanistické kreatúry nikdy nezničí len jeden človek ani ja sám, ale zničíme ich len spolu. Pretože v jednote je sila. A spoločnými silami dokážeme uzdraviť tento celý svet.


Moji milovaní bratia a milované sestry a všetci ľudia na celom svete. Ak nechcete byť ako stádo oviec, ktoré ide poslušne sociopatom vyznávajúcim satana na porážku, tak je našou úlohou prebúdzať každého človeka vo vašom okolí a to za každú cenu. Slobodu si zaslúži iba ten kto pre ňu bojuje a nenecháva to na iných.

 

 

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka