Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Vplyvní a najbohatší židia sú zlo a paraziti tohto sveta. Oni sú tí, ktorí vedú svet do záhuby a páchajú na ňom genocídu už od čias starého Babylonu
Každý človek, ktorý je prebudený duchovne ako aj geopoliticky vie, že židia sú zlo a to doslova. Židia sú potomkami Liranov zo súhvezdia Vegy.  Židia sem prišli s dvoma rasami. Oni a paraziti, ktorých označujeme ako temné mimozemské entity likvidujú na planéte suroviny ako Plutónium a iné vzácne kovy. Ako náhle ich vyťažia zničia planétu a ľudí zotročia. Toto sa deje na našej planéte už posledných 6000 rokov len ľudstvo ako celok si to nejako nevšíma. Ako by si aj mohlo keď je 96 percent ľudstva držaných cez média veľmi nízko a skutočné informácie o stave našej planéty sa nemajú odkiaľ dozvedieť.
Títo židia sú potomkovia 13 satanských rodových dynastií zo starého Babylonu. Ak sú otec a matka čistokrvní, tak sa to prenáša na 100 % ak aj ich potomkovia boli čistokrvný ale ak otec ma decko s nežidovkou tak sa pokrvná línia stráca na 15 % ak matka je židovka a otec nežid tak sa prenáša gén 50%, čiže tí najhorší židia sú ak sa nemiešali s inými rasami.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\židia\CcFVIwnWEAE4_Ee.jpg
Dávidova hviezda má magickú moc je to symbol zla a deštrukcie.

Prívlastok Chazarský žid majú preto  lebo sú najzákernejší. Presne oni sú tí kto zlikvidovali vyspelú Slovanskú ríšu pri Kaukaze a volala sa Chazarská ríša. Oni ju rozvrátili intrigami a občianskou vojnou.
V dnešnej dobe v ktorej práve žijeme majú títo židia posledných 60 rokov uľahčenú prácu s tým ako všetky národy dezinformovať a klamať úplne o všetkom čo sa kedy stalo na našej Zemi. Hlavne majú tú prácu ľahkú v tom, že prvýkrát my ako ľudstvo žijeme v takej dobe, v ktorej môžete doslova ovládať celý svet. Nikdy predtým nebolo možné celému svetu robiť to isté súčasne v ten istý deň. Ako to myslím? No predsa tak, že len cez technológie aké máme dnes je to možné. Mám na mysli noviny, televízne stanice, knihy čo každý z nás pozná pod názvom média. V starých časoch nebolo možné vymývať ľudom mozog tak ako dnes a jediné čo sa dalo udržovať ich nízko a v strachu iba cez náboženstvo, ktoré židia rozdelili po celej planéte tak, aby rozdelili národy proti sebe a držali ich od seba. To židia majú na svedomí ten stav v akom sme sa dnes ocitli. Sami žiadne náboženstvo neuznávajú a od Boha sú na svetelné míle vzdialení. Ale zato pre ľudí na celom svete to zariadili tak, aby ich mali pod kontrolou a aby ich mohli cez tieto náboženstvá ovládať a potom ak príde čas, ktorý oni očakávajú, a ktorý naplánovali, aby ich mohli zničiť. To značí len jedno. Skrze skrytú moc a satanizmus majú celý svet pod kontrolou. K tomu, aby to bolo možné si museli dokázať za celé tisícročia vybudovať nekonečné množstvo zásob zlata a peňazí. Dnes už všetci vieme komu vďačíme za chudobu na svete. Vieme komu vďačíme za finančné otroctvo, za hladomor, za vojny, za genocídy, za umelo vytvorené choroby a vírusy. Hlavne vieme, že to židia sú tí, ktorí majú na svedomí banky a záložne, aby mohli z ľudí urobiť nástoj totálnej mašinérie zvaný despotická nedobrovoľná skrytá tyrania. Židia z národov urobili duševných aj finančných otrokov a utýrali všetko živé čo žilo a žije.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\židia\25_05_2014__08_26_34533966b0286343ecaa483c67c99ab3f4ad86a_640x480.jpg
Satan sa hrá s celou našou Zemou a drží ju pevne v rukách. Dal moc vyvoleným židom, ktorí plnia jeho príkazy do bodky pomocou satanizmu a čiernej mágie.

Deje sa to do dnes a nikto to nezastavil. Títo ľudia sa schovávajú za všetky možné prívlastky a označenia. Židia sú zákerná hybridná rasa z vesmíru, ktorá likviduje a podmaňuje  všetko živé. Nepoznajú lásku a jediné čo poznajú je zlo. Ich negatívna stránka nemá obdobu a hranice. Nezastavia sa pred ničím. Ich spoločným cieľom je vládnuť a vraždiť. Sú to deti Satana plné tmy, nenávisti a deštrukcie. Iba vďaka satanizmu a čiernej mágii napojenej na temné entity a démonov sa im darí ovládať tento svet. Majú však jeden veľký problém. Dnes nie je včera. V minulosti boli skrytí pred všetkými národmi a vedeli o nich len konkrétni politici a pár ľudí.  Ako by sa aj o nich dozvedeli v tých časoch? Ľudia ako celok nepoznali média ako dnes. Nemali televízor ani internet. Nemali tlač ani prostriedky na to, aby si celý svet mohol medzi sebou zdieľať informácie ako dnes. Nemali ani dopravné prostriedky a poštu ako dnes. Väčšinou ani na jednom kontinente nepoznali susedné štáty a nie ešte situáciu na celom svete. Ak sa niekto rozhodol cestovať, tak jediná možná cesta bola loďami a všetky ciele boli pre nich vtedy neznáme svety. Prvá bola iba lodná doprava a ako vieme až potom vznikla doprava železničná a to nebolo tak dávno. A ako posledná vznikla doprava automobilová a letecká. Takže celé tisícročia ľudstvo vôbec netušilo čo sa na Zemi deje a prečo. Netušili prečo existuje vôbec zlo a kto ho udržuje. Nemali informácie aké máme dnes my. Neexistoval vtedy spôsob ako sa zjednotiť na celom svete a zomknúť do jedného celku.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\židia\6763614_orig.jpg
Vládnuce elity držia moc na týmto svetom z poverenia Satana a každý deň robia tajné satanské rituály proti občanom na celom svete.

Ak sa niekto pýta ako je možné, že sa vyskytne jeden národ alebo určitá skupina ľudí, ktorá dokáže v dlhom časovom úseku bez prestania ovládať a ničiť svet, tu máte dokonalé vysvetlenie. Národ židov ako som už vysvetlil na začiatku sem bol donesený z mimozemskej negatívnej civilizácie Liranov zo súhvezdia Vegy. Na príkaz Satana bolo vytvorené jeho dielo cez bytosti, ktoré dnes poznáme pod názvom židia. Títo židia boli špecificky modifikovaní a ich štruktúra DNA bola upravovaná. Boli vytvorení iba na jediný cieľ a to slúžiť Satanovi v ničení a dobývaní vesmíru. Takto vznikli na našej Zemi satanské pokrvné dynastie vládnucej elity, ktorá drží moc na touto planétou a má ju celú silno pod kontrolou. Ich štruktúry a začiatky panovania siahajú tisíce rokov do dávnej minulosti.
„Trinásta pokrvná línia“ je odvodená z antiky a z kmeňa Dan. Bolo prorokované, že sa tento kmeň stane čiernou ovcou národa Izrael a že sa „rozháda“ zo všetkými ostatnými kmeňmi. Kmeň Dan bol použitý ako istý druh siatia alebo nazvime to úrody Judáša Iškariótskeho. Ríša kmeňu Dan se v dejinách ukázala ako najmocnejšia satanská pokrvná dynastia nášho sveta. Nahromadila  nesmiernu moc i bohatstvo a vlastní už všetko, aby mohla Antikristovi pripraviť cestu na tento svet.
Od prvých počiatkov tieto hnusné bezcitné bytosti používali zbrane a triky svojho stvoriteľa Satana pretože iba za pomoci satanizmu a vplyvu čiernej mágie je možné vytvoriť to čo sa podarilo im. A to ovládať a ničiť celú Zem bez prestania tisíce rokov.
Dá sa vytvoriť jedna obrovská kniha o zločinoch, ktoré spáchali na našej Zemi všetkým národom, ktoré kedy žili, a ktoré stále žijú. Aby som nemusel písať celé litánie týchto zločinov tak vymenujem len tie najzávažnejšie:

Manipulácia s ľudstvom
Duševná genocída
Fyzická genocída na národoch a etnikách: Arménska genocída, Rwanda, Sudán, založenie štátu USA vyvraždením indiánov, založenie Izraelu kde obetovali vlastný národ, ktorý skončil v koncentrákoch, genocída Palestínčanov, Kurdov, Sýrskych kresťanov, založenie Austrálie vyvraždením pôvodných obyvateľov.
Duchovná genocída
Otrávenie potravín na celom svete
Otrávenie oblečenia
Otrávenie vzduchu cez chemtrails kde na nás lietadlá každý deň striekajú jedy ako stroncium, bárium, lítium, kadmium, hliník, uhoľný popolček z elektrárni, nanočastice, vírusy a plesne.
HARP- manipulácia s počasím za účelom škodiť a likvidovať zdravie národov ako aj likvidovať ekonomiky národov cez prírodné katastrofy náhlymi zmenami počasia, umelé tsunami, umelé pôvodne a tajfúny, umelé požiare, umelé zemetrasenia.
Vytváranie nízkej primitívnej zábavy cez média na udržiavanie národov v nevedomosti.
Dezinformácie a klamanie o všetkom čo sa deje vo svete cez média.
Vytvorenie všetkých náboženstiev na svete za účelom odvedenia národov od skutočného Boha a od pravdy.
Zakuklený satanizmus v skrytej forme pred očami všetkých veriacich v kostoloch a mešitách.
Vytvorenie bánk, zmenárni a záložní za účelom finančného otroctva.
Lacná pracovná sila
Otrokárstvo
Obchod z bielym mäsom
Prostitúcia
Drogy: kokaín, heroín, ópium. LSD, marihuana, hašiš
Porno
Sledovanie obyvateľstva a všetkých národov z čoho vyplýva strata súkromia, do toho je zahrnuté: odpočúvanie telefónnych hovorov, sledovanie komunikácie všetkých emailov, sms, verejných diskusií na sociálnych sieťach.
Obchod s ľudskými orgánmi
Založenie všetkých zločineckých skupín pod názvom mafie
Pranie špinavých peňazí
Ovládanie Vatikánu, islamu, judaizmu a pravoslávnej cirkvi za účelom konečného víťazstva nad touto Zemou ako všetky náboženstvá proti sebe rozhnevať, aby sa medzi sebou vyvraždili.
Vytvorenie a financovanie teroristických organizácií: ISIS, Al kajda, Boko Haram, Taliban
 Zabitie všetkých politikov, vodcov krajín a významných osobností, ktoré im stáli v ceste.
Odpočúvanie politikov
Vyhrážanie politikom fyzickou likvidáciou
Manipulácia s komoditami na burze za účelom likvidácie ekonomík konkrétnych štátov
Najväčší podvod v histórii ľudstva cez lekársku vedu kde lekárska veda ničí zdravie ľudí a urýchľuje im smrť a pravé liečebné metódy sú utajované.
Násilné a umelé vytvorenie rakoviny na národoch
Umelé vytvorenie všetkých smrteľných chorôb v laboratórium za asistencie MOSADU, CIA a FBIA na príkaz Rotschildovcov
Nakazenie celého svetu týmito smrteľnými chorobami : AIDS, vírus DENGUE, prasacia chrípka, španielska chrípka, vtáčia chrípka
Pokusy na pacientoch nemocníc, väzňoch, deťoch: pichanie do žíl jedovatých látok ako plutónium, olovo a niekoľko tisíc násobné ožarovanie.
Tlačenie peňazí cez FED len tak z ničoho zo vzduchu
Podvody vo voľbách prezidentov na celom svete, pápeža a dosadzovanie si svojich ľudí do všetkých vysokých funkcií: NATO, OSN, červený kríž

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\židia\antechrist.jpg
Toto je skutočný otec a stvoriteľ všetkých židov sám Satan osobne, ktorý vytvoril 13 satanských pokrvných dynastií.

Nemám chuť a ani sily na to, aby som pokračoval v nekonečnom zozname obludných zločinov a zverstiev týchto sociopatov bez citu slúžiacich Satanovi. Nech si každý triezvy, dobrý a múdry človek utvorí sám predstavu ako naložiť s týmito kreatúrami. Môj osobný názor je taký, že trest smrti im je málo a nič nevyrieši. Ich bolesť musí byť taká, aby nemala konca v celej večnosti. My všetci ľudia na celom svete musíme povstať a týchto 13 satanských pokrvných dynastií musíme chytiť a ukázať ich celému svetu zs slovami, hľa to sú oni. Musíme ich donútiť, aby sami priznali svoje činy a aby všetky tieto činy vyšli na svetlo takým spôsobom, aby toto všetko čo sa dialo a čo nám bolo zatajované uzrel celý svet. Aby každý človek na svete žijúci v nevedomosti vedel, že žil v totálnom otroctve a nikdy nebol slobodný.
Musíme vybudovať nový svet a to svet slobodný zakladajúci sa na pravých ľudských hodnotách. Svet, v ktorom budeme prvýkrát slobodní a naozaj šťastní. Taký svet v ktorom budeme všetci na svete vedieť, že my sme jedno a to isté. Svet, v ktorom si budeme všetci hovoriť bratia a sestry. Svet, v ktorom černoch bude objímať bieleho, aj aziata, aj araba a naopak. Svet, v ktorom nás už nič nebude rozdeľovať, ani náboženstvá ani dogmy ani vojny a ani nič iné. Chcem pre vás všetkých takýto svet kde už nebude žiadna faloš, žiadna pretvárka, žiadne manipulácie ani podvody. Každý z vás moji drahí bratia a sestry si takýto svet zaslúži. Budeme sa všetci navzájom milovať, ctiť a rešpektovať. My takýto svet môžeme mať ale iba vtedy ak všetci spojíme sily do kopy a budeme tvoriť jeden silný celok. My sme bratia a toto učenie je potrebné šíriť do celého sveta.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\židia\ob_0c935f_image.jpg
Zastavme týchto odporných zhnitých parazitov spoločne ako jeden celok - máme všetci neskutočnú moc a oni to vedia

 

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka