Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Anunnaki Nefilim skryto riadia Zem ukrytí pod povrchom v astrálnych svetoch a elita iluminátov len počúva ich príkazy
 

Na našej Zemi sa manipuluje s ľudstvom od čias čo ľudia chodia po Zemi. Z vesmíru našu Zem navštevovali rôzne druhy temných bytostí, ktoré takto lietajú po vesmíre a zotročujú každú rasu,  ktorá sa dá zotročiť alebo je slabšia. Chodievajú sem nespočetné množstvá civilizácií a nie všetky sú zlé. Nejakú dobu veľmi dávno tu dokonca priamo žili ešte pre tým ako vôbec existovali ľudia na Zemi. Z tých zlých sú najhorší Reptiliáni, Drakoniánci, šediváci a Annunaki Nefilim. Pôvodná elita Annunaki Nefilim tu zanechala svojich robotníkov Annunaki, ktorí žijú skrytí v astrálnych svetoch po Zemou. Anunnaki elita sa zo svojich ciest v čase, jedného dňa vráti a opätovne naštartuje Atu-waa. „Zanechaní“ by to sami nedokázali, keďže Atu-waa bolo zostrojené ako systém zahalený tajomstvom, a to z jediného dôvodu – nedôvery elity Anunnaki k druhým. Kritické informácie, akým je aj úvodný kód pre nastavenie Atu-waa k bodu nula, bol uchovávaný v takej prísnej tajnosti, že nik zo „Zanechaných“ k nemu nemal prístup.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Filmy\Anunaki foto\10599452_1578276025775161_2096759889543035657_n.jpg
Za všetkým zlom treba hľadať Annunaki Nefilim

Už som raz spomínal pokusy elity Anunnaki naznačiť „Zanechaným“ spôsob aktivácie Atu-waa. Každý jeden takýto pokus Elity však zlyhal. Nakoniec sa, v roku 2008, chronologický čas skončil, a Atu-waa by už nemohla naštartovať ani samotná Anunnaki Elita.
Je iróniou, že jediný na Zemi, kto mal prístup ku "kódu" boli Záchrancovia Svetla, ktorí ho objavili veľmi dávno. Tento "kód" bol, vlastne, pevne "napojený" na jemnohmotné telá Záchrancov Svetla. Proces získavania "kódu" by preto bol veľmi komplikovaný a náročný, každá chybička by viedla k jeho znehodnoteniu. Vlastníctvom "kódu" si títo konkrétni Záchrancovia Svetla zachránili aj vlastnú existenciu zoči-voči „Zanechaným“.
Pozemská vládnuca Elita ako Rotschildovci, Bushovci, Rockefelerovci, Clintonovci nemá kontrolu nad celou skutočnosťou nášho sveta. Oni len poslúchajú "príkazy Zanechaných“, ktorí zas, zo zákulisia, určujú vývoj hlavných udalostí. „Zanechaní“ však už začali pochybovať o domnelom sľube návratu ich Elity, a následnom ustanovení „raja" na Zemi, s prísnou hierarchiou – Anunnaki Elita na vrchole, „Zanechaní“ hneď pod nimi a zvyšok ľudia ako ich otroci.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Filmy\Anunaki foto\11209429_1578275942441836_4585794345875584907_n.jpg

Tieto bezcitné bytosti ničia naše rodiny a využívajú nás ako otrokov

 

Teraz, keď sa sen „Zanechaných“ o nastolení raja na Zemi zrútil, zamerali sa na náhradné riešenie, nevyhnutne obmedzený variant zasľúbeného Veľkého Raja, ktorý uväznená Anunnaki Elita nebola schopná naplniť. Plán „Malého Raja“ „Zanechaných“ bol mienený ako podstupeň veľkého plánu udalostí po návrate Elity. Lenže teraz je už Malý Raj ich jedinou nádejou. Malý Raj je pojmom už po tisícročia. Väčšina z toho, čo sa javí ako civilizačný vývoj, filozofický, náboženský, vedecký, technologický a iný pokrok, je len súčasť plánu „Zanechaných“ na vybudovanie dočasného Malého Raja. Zahŕňa kontrolu, manipuláciu a zotročenie ľudstva. Ľudia sú nutnou súčasťou jeho uskutočňovania, pred tým ako „Zanechaní“ prevezmú úplnú kontrolu nad svetom.
Tak, ako sa približuje realizácia Malého Raja, „Zanechaní“ odstraňujú z planéty všetkých „nežiaducich“. Netýka sa to len ľudí. Cieľom sú aj mnohé zvieratá. Deje sa to rôznymi spôsobmi, ich spoločným základom je však vytvorenie špeciálnej druhovej reakcie, čím sa programové vyhladzovanie stáva nepostrehnuteľnejšie a tým pre verejnosť prijateľnejšie.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Filmy\Anunaki foto\11263080_1578275855775178_4729805148591021241_n.jpg
Nemajú cit, nemajú empatiu, nemajú žiadne zľutovanie

 Napríklad, keďže „Zanechaní“ majú strach z niektorých plemien psov, ako staffordshirský teriér, rottweiler, dobermanské pinče, nemecký ovčiak, veľa incidentov, týkajúcich sa týchto plemien, sa široko medializuje, aby boli následné zákazy a utratenie zvieraťa ľahšie ospravedlniteľné. Zvieratám, rovnako ako aj ľudom, môže byť chybné správanie naprogramované geneticky a životnými podmienkami, čo vládna elita následne môže zneužiť na odstránenie takýchto jednotlivcov ako nežiaducich. Viď príklad, vyššie uvedených psích plemien. Ľudia sú, tak isto, „vytrieďovaní“ rôznymi spôsobmi. Zámerom „Zanechaných“ je stvorenie „dokonalej“ otrockej ľudskej rasy. „Dokonalej“ slúžiť Anunnaki pánom. Redukcia ľudstva sa začala. Záber je na tých, ktorí sú považovaní za ťažko kontrolovateľných alebo neužitočných. Môžu patriť k odborom, motorkárskym gangom, filozofickým, politickým, či radikálnym náboženským organizáciám, vzbúrencom, etnickým a kultúrnym menšinám. Hoci môžu pre mnohých vyznievať neprijateľne, ich združenia nie sú zločinecké a ich členstvom v skupine nemožno ospravedlniť pokusy o ich obmedzovanie. Jedna vec však bude istá, po tom ako elita odstráni všetkých nepríjemných - príde rad na tých ostatných, menej výbojných. Takmer všetky organizácie, ktoré by mohli predstavovať pre Anunnaki nebezpečenstvo sú dôkladne infiltrované a skompromitované. V Anunaki pláne pre Malý Raj na Zemi ostáva už len „zneškodniť“ tých niekoľko individualistov, ktorí nesú princíp slobody hlboko vo svojich srdciach. Mnohí z nich sú už agentmi vládnej elity identifikovaní a čoskoro budú na prvých vyhladzovacích zoznamoch. To, čo mnohí akademici pokladajú za psychologický vývoj človeka sú len rôzne stupne zmien, pripravené Anunnaki vedcami, ktorí takto zdokonaľujú svojich, v konečnej fáze, otrokov. Dokonalý otrok prináša veľký úžitok a pri tom nijako neohrozuje autoritu svojho pána. Anunnaki preto zámerne vytvorili človeka aj s jeho slabosťami, vpísanými do genetickej štruktúry, aby tak bol prístupnejší kontrole.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Filmy\Anunaki foto\11263110_1578275805775183_5838337706754548051_n.jpg
Robotníci Annunaki čakajú kedy sa ich vodcovská elita vráti na túto Zem aby dokončili svoj chorý plán

Ďalšia fáza vývoja človeka bude zahŕňať vkladanie umelého vedomia do mnohých ľudí. Takto vzniknuté hybridy budú fungovať ako biologické telá riadené Anunnakmi stvoreným umelým vedomím. Stručne povedané, budúcnosťou ľudstva je stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki „Zanechaných“. Keď umelé vedomie napadne ľudské telo, odsunie to pôvodné tak, že ho násilne odstráni, alebo potlačí. Väčšina tiel si zmenu ani neuvedomí, budú fungovať takmer rovnako, no už ako omnoho poslušnejší otroci Anunnaki pánov. Ľudia sú tak zmanipulovaní Anunnaki podvodom, že mnohí prijali myšlienku o biologickom tele ako najvyššom vyjadrení (zmysle) ich existencie. Tento klam sa až natoľko zakorenil, že mnohí naši vedci hľadajú život na iných planétach výhradne len v biologickej forme. Ich heslo: „kde je voda, bude aj život“ zmarí každý pokrok v pochopení predstavy o mieste človeka v skutočnej podobe všetkých vecí. Ľudia natoľko podľahli Anunnaki lžiam, že majú len malú šancu dostať sa z pasce hmoty. Hmota bola stvorená temnotou na zachytenie ducha. Pre polapené duše potom v rámci svojho plánu rozohrala temnota sériu ilúzií, napríklad ilúziu pohybu, ilúziu nepohyblivosti, ilúziu chronologického času a pod. Neskôr vytvorila aj Anunnaki ako vykonávateľov svojej vôle, hlavných agentov a dozorcov jej ríše.
Tí v snahe o absolútnu kontrolu nad našou planétou, budú môcť nakoniec ukázať obyvateľom Zeme svoju skutočnú tvár. „Zanechaní“ sú už z toho neustáleho skrývania, seba a svojich rodín, unavení. Pre svoj zámer prijatia programujú ľudí a zároveň pripravujú plány vyhladenia rôznych skupín na planéte, ktoré by im mohli odporovať, keď už sa raz zviditeľnia. V súčasných a budúcich krokoch k Malému Raju sa objavuje veľa vecí, niektoré už dlho plánované. Aby ľudstvo zmiatla, stavia sa vládnuca elita často na obe strany, hrá dobrých aj zlých. Napríklad, jedna skupina vládnych agentov popiera existenciu UFO, zatiaľ čo iná vyhlasuje UFO za pravdivé. Potom sú ešte zanietení hľadači, ktorých sa obe spomenuté strany snažia zavádzať. O UFO koluje mnoho poloprávd.
Medzi významné UFO odhalenia patrí nesporne aj nehoda v Roswelli. Hoci na Zem sa už UFO objekty neraz zrútili, nehoda v Roswelli s tým nemá nič spoločné. Po skutočných UFO nehodách totiž nezostávajú na zemi žiadne trosky. Údajné úlomky z Roswellu celkom určite nepochádzajú z UFO. Možno existovali skutoční svedkovia tejto udalosti, boli však vládnucou Elitou oklamaní. V Roswelli nájdeme aj múzeum, kde sú údajne uložené dôležité informácie o UFO. V nádeji na objavenie skutočných UFO dôkazov Roswell privábil už mnohých. Niektorí sa tu aj usadili, nevedomky tak nahrávajúc tímu obhajovateľov a tiež popieračov UFO, v oboch prípadoch v službách vládnucej Elity a jej agendy o pôvode UFO ako takom. V samotnom meste Roswell panuje atmosféra posmechu z UFO a mimozemšťanov. Múzeum v Roswelli má údajne model mimozemšťana, ktorý sa v ničom nepodobá na iných mimozemšťanov na našej planéte. Vzniká dojem, že sa jedná o tzv. „Sivého“ mimozemšťana, „Siví“ sa však výzorom vôbec nezhodujú s tým, ktorý je prezentovaný v Roswelli alebo v údajnom dokumente o telách získaných z miesta nehody. Tu v skutočnosti ide skôr o umeleckú tvorivosť v praxi, než o predstaviteľa nejakej mimozemskej rasy. V pozadí zverejnených informácií o Roswellskom incidente nájdeme vládnu elitu, ale s pravdou súvisia iné havárie. Vládnuca Elita hrá na oboch stranách. Zamestnali reverzných psychológov a zároveň Roswellský prípad popreli, vyhlasujúc, že šlo, okrem iných pochybných teórií, len o meteorologický balón. A podobne, udržujú Roswellské múzeum, a iné, aby vytvorili dojem autenticity údajnej havárie. Inak povedané, vládnuca Elita má vlastné dôvody pre manipuláciu Roswellským prípadom.

Popri kontrole informácií o UFO Elita zároveň, na viacerých frontoch, uplatňuje kroky plánu prevzatia. V súčasnosti, jeden z ich nenápadnejších zámerov, uskutočňovaných počas nimi samými naplánovanej recesie, zahŕňa nekonečné budovanie ciest po celom svete. Veľa takýchto ciest je potom „ozdobených“ „znakmi “, že sú súčasťou plánov na podporu obnovy. Tieto znaky vypovedajú o projektoch ako: „Americká obnova“, „Práca okamžite – od štátu Washington“, „Kanadský hospodársky akčný plán“, atď. Označenia podobného druhu nájdeme aj v Austrálii, Európe a ďalších regiónoch.
Súčasťou týchto cestných stavieb sú často aj mosty, alebo nečakané údery do tváre miest. Jedno majú spoločné. Množstvo výkopových prác, ťažké stroje na miestnych komunikáciách, a následné dopravné zápchy. Väčšina cestných konštrukčných strojných zariadení je nevyužívaných, a haldy stavebného odpadu ostávajú týždne až mesiace bez povšimnutia. Práca akoby sa často iba zámerne vyrábala - rozkopávajú sa dovtedy schodné cesty a rozbiehajú sa projekty, ktoré dlhodobo blokujú cestnú premávku. Cestné práce po celom svete nebolo možné odštartovať bez súdržného plánu. Presne tak, tieto projekty sa nezačali len tak, boli naplánované. Cestné staviteľstvo prináša motoristom zmätok a stres. Nie je preto žiadnym prekvapením, že z austrálskych ciest sú hlásené rekordné počty úrazov a nešťastí.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Filmy\Anunaki foto\11117244_1578275822441848_6352107634919084820_n.jpg
Elita Annunaki v plnej kráse

 V austrálskom meste Brisbane, vodiči len s veľkou námahou absolvujú zmätočné cestné obchádzky. Sviatoční vodiči sú o to viac frustrovaní a vynervovaní, ak majú prejsť mestom. Obrovské skladové stavebné bariéry zatienili množstvo dopravných značiek, vodiči sú preto absolútne závislí na dočasnom dopravnom značení, ktoré je však nepostačujúce a často nečitateľné. Celkový dojem z jazdy v Brisbane a podobne aj inde na svete, má zámerne vyvolávať istú emočnú odozvu nutnú pre špecifické naprogramovanie vodičov. Ako prechádzajú bludiskom cestných prác, doslova sa nevedomky stávajú pokusnými králikmi vládnucej Elity. Situácia z Brisbane je podobná aj v Melbourne v Austrálii, v Denveri, Colorado, USA a v mnohých iných mestách sveta. Iným typom cestných stavieb je budovanie mnohokilometrových úsekov. Opäť zahŕňajú výkopové práce a vyraďujú z prevádzky dopravné trasy a mnohé mosty. V súčasnosti k tomu dochádza v štátoch Južná Kalifornia, Colorado, Washington, v Kanade, Holandsku, Nemecku, Austrálii a mnohých iných krajinách. Na jednom z rozsiahlych cestných stavenísk južne od Denveru, Colorado, na ceste I-470 pozdĺž kilometrových úsekov rozbitých ciest pracovalo niekoľko skupín robotníkov. Jedna z nich pozostávala z asi dvanástich pracovníkov v gumených čižmách do výšky kolien. Nákladiak vylieval cement do dreveného debnenia formy asi štyri metre štvorcového obsahu. Robotníci stáli vo vnútri a cement sa roztekal okolo ich nôh. Oni, potom, brodiac sa v hmote vyrovnávali túto betónovú zmes drevenými doskami. Dokonca aj v treťom svete sa už upustilo od požívania tejto nedôstojnej, namáhavej a nehospodárnej stavebnej cestnej metódy. Bol to šok vidieť amerických cestárov v tak ponižujúcom postavení. Na stavenisku pritom čakalo niekoľko nevyužitých strojov, ktoré by si z prácou poradili aj bez neospravedlniteľného plytvania ľudskou silou a bez zbytočne zahanbujúceho plahočenia sa (partie robotníkov) v mokrom cemente. V Austrálskom štáte Queensland je parlament vytvorený z jedinej poslaneckej snemovne, na čele s premiérom, ktorý vedie väčšinovú stranu. Premiér disponuje výhradnou štátnou právomocou a smie konať podľa vlastného rozhodnutia. Reálna opozícia neexistuje a rovnako ani druhá snemovňa, kde by bolo možné dôležité záležitosti prediskutovať. Dosť však udivuje, že ostatné austrálske štáty sa usilujú o zrušenie senátov a prijatie vládneho modelu z Queensland. Ak by tak učinili aj ďalšie krajiny a štáty sveta, znamenalo by to veľmi skorý zánik demokratických systémov. Naozaj nie je ťažké predstaviť si ako hladko by mohlo dôjsť k nastoleniu nedemokratickej vlády Jedného Sveta, zvlášť keď Elita sveta toľkými rôznymi spôsobmi programuje ľudí na prijatie vládneho diktátu.

Ekonomickú recesiu zosnovali „Zanechaní“ a spustili ju ich agenti, vládnúca svetová Elita. Ako už niekoľko rokov upozorňujem, recesia z 30tych rokov 20. storočia bude len tieňom toho, čo nás čaká, keď sa do úplnosti rozvinie tá súčasná a skončí totálnym ekonomickým krachom. Napriek záchranným balíčkom, zmätočným správam, ako: „recesia sa končí – hop, asi skôr nie“, a napriek snahám dostať sa z ekonomickej kaše, Anunnakmi pripravená hospodárska a finančná depresia vyčerpá energiu aj z tých nemnohých, ktorí by jej ešte odporovali pri prevzatí nadvlády. Hrôzy, ktoré Anunnaki pre ľudstvo naplánovali sa nedajú ani domyslieť. No nech už má temnota a jej agenti pre ľudstvo v zálohe čokoľvek, všetci, ktorí si udržia nádej, budú nakoniec prenesení do skutočného domova, už nikdy viac sužovaní temnotou a jej predstaviteľmi.

O tom ako Annunaki Nefilim kontrolujú našu Zem a ovládajú ľudí je bezpredmetné sa baviť. Sú to bezcitné bytosti, ktoré sa nezastavia pred ničím. Ich vedecký a technologický pokrok oproti nášmu je diametrálne odlišný. Používajú proti nám dômyselné technológie, ktorými nás ľahko ovládajú a manipulujú na ich obraz tak ako to vyhovuje ich potrebám. Tá časť Annunaki robotníkov čo tu bola zanechaná ich elitou je tu stále prítomná a schovaná pod povrchom Zemi v nízkych astrálnych svetoch. Odtiaľ skryto všetko ovládajú a dávajú príkazy elitám tohto sveta ako Rotschildovci a im podobný. Už ako sme sa narodili zmenili manipuláciou našu DNA a náš kód vedomia. Robia to len preto aby sa ľudstvo dalo ľahko ovládať. Táto manipulácia nastala u každého z nás očkovaním po našom narodení. Tieto umelo nimi vyrobené látky vpichnuté do nášho organizmu úplne pozmenia a deaktivujú pôvodný plán nášho stvoriteľa a smer akým by sme sa inak vyvíjali ak by s nami nebolo manipulované. Nielenže pozmenia ale aj prerobia našu DNA na ich kód, cez ktorý väčšina ľudí na svete podľahne. U každého je to individuálne ako kto podľahne a čo to u daného jedinca vyvolá.

Medzi časté príznaky patria tieto javy: náchylnosť k hnevu a častým výbuchom zlosti, podráždenosť, slabosť, nevoľnosť, apatia voči životu a riešeniu problémov, nervozita, nesústredenosť, strata duševnej koncentrácie, psychická a duševná disharmónia, chudokrvnosť, náhle zmeny nálada, psychické a duševné poruchy, schizofrénia, psychopatizmus, socioapatizmus, sexuálna úchylnosť, celková vyčerpanosť, odsávanie životnej energie, vysoký krvný tlak, poruchy orgánov. Nie je možné presne definovať komu sa z tohto čo stane. To všetko závisí od sily jedinca a hlavne od jeho stavu duše čiže úrovni vedomia. Tu platí len jedno pravidlo, že čím silnejšia duša a úroveň tým menej problémov alebo žiadne. Silnú dušu ako som ja nedokáže zmeniť a ovládnuť vôbec nič. Nehovorím to ako machrovanie a zosmiešňovanie našich slabých bratov a sestier ale hovorím to ako čistý fakt. Sám chcem poslúžiť tak aby to malo výchovný a poučný charakter. Na mne jasne vidieť, že ak je duša silná a prebudená tak neexistuje spôsob ako ju zastaviť a niečím paralyzovať. Ale väčšina ľudí na svete čo nemá v osude, že sa duchovne prebudia a sú takto umelo blokovaný všetkými možnými prostriedkami tak tí majú smolu. V prvom rade je ich vedomie blokované tak aby sa ich duchovný stav nemohol prebudiť. To blokovanie má za následok ešte väčšie upadnutie do hmoty a stotožnenie sa s ňou. Takýto jedinec je ako zviera poháňané pudmi. Reaguje na všetko čo vidí a čo sa mu dá alebo ukáže. Dajte psovi slobodu má ju mať. Zoberte mu ju a už ju stratí. V akých podmienkach ho udržujte také zažíva. Spozná len to čo mu dáte a dovolíte. Ak mu nedáte nič zákonite nemôže nič spoznať. Toto je len čisto modelová situácia na vykreslenie toho ako to všetko funguje. Ako malý chlapec som choval škrečky. Mal som ich rád a ukazoval som sa im každý deň. Vždy som s nimi prišiel do kontaktu. Ak by som bol zlý človek alebo psychopat mohol som ich týrať každý deň. Alebo sa im vôbec nikdy neukázať. Predstavte si, že nádoba v ktorej chováte škrečky je naša Zem. My sme v tej nádobe. Narodíme sa v nej alebo budeme do nej donesený. Nikdy neuvidíme nikoho ale pritom budeme žiť. My si budeme myslieť, že si žijeme tak ako my chceme, a že nám nikto nič nerobí. Každý hlupák si to myslí aj teraz. Každý takýto človek ak mu poviete, že on nežije tak ako chce a nerobí to čo chce vás označí za blázna a chorého človeka. Pritom oni sú chorý, že nevedia ako tento svet funguje a kto za ním stojí. Takýto človek nevie, že všetka činnosť aj zábava ktorú vykonáva od narodenia je jedna veľká umelo podhodená manipulácia. Ak by mal škrečok len o kúsok väčšiu inteligenciu ako má bol by schopný robiť úplne všetko čo sním robíte a čo mu do jeho sveta podhodíte. Nikdy by vás nevidel a pritom by žil len tak ako chcete vy. On by si síce myslel, že žije ako chce on ale to je už jeho omyl tak ako aj ten náš. Teda tej časti ľudí čo si to myslí. Myslieť si môže každý čo chce. Nie je zakázané si myslieť ani mať názor. Ale znamená vôbec niečo ľudský názor? Nie neznamená. Neexistuje človek a ani nikdy neexistoval, ktorý by obsiahol všetku pravdu tak ako je daná. Preto hovorím my ľudia sme príliš malí a úbohí, aby sme mali nejakú prevahu nad tým ako všetko funguje a kto to riadi. To nehovorím len o zle, satanovi, mimozemskej manipulácii ale týka sa to aj Boha nášho stvoriteľa a toho ako je všetko ním nastavené.

My nemáme kontrolu vôbec nad ničím. Nemáme ju nad vesmírom, nad duchovným svetom, nad hmotným svetom, nad našou Zemou, nad katastrófami, nad našou smrťou a nemáme ju ani nad našimi životmi. Nikto z nás ju nikdy nemal ani mať nebude. Toto sú vážne veci a každý by si to mal jasne uvedomiť a akceptovať. Kto to nechce počuť ani akceptovať a nebodaj uteká pred pravdou toho pravda skôr či neskôr dobehne. Už len tak na záver si každý doma s rodinou vo svojom duchu položte tieto otázky.

Tvorím média? Odkiaľ mám informácie za celý život? Vyrábam oblečenie? Vyrábam lieky? Vyrábam potraviny? Vyrábam technológie? Prečo vôbec fajčím a pijem? Prečo drogujem? Prečo pozerám porno? Prečo som úchylný? Prečo pozerám všetko čo televízia ukáže? Prečo čítam noviny a čo od nich očakávam? Prečo sa zabávam tak a tak? Takto by som mohol pokračovať donekonečna kladením podobných otázok.

Teraz na záver sa vrátim ku škrečkom ako k modelovej situácii. Dajte im fajčiť a piť tak budú, dajte im lieky tak si ich dajú, dajte im otrávenú potravu tak si ju dajú, dajte im chemtrails budú ho mať a dýchať. Dajte im tam samice a budú sa páriť a uchyľovať. Aby sme to premietli na nás ľudí škrečok nemá rozum ako my ale my máme. Hráme sa na pánov tvorstva a pritom sme všetci len laboratórne potkany temných bytostí, ktoré si s nami robia čo chcú a do života nám dávajú iba to čo im vyhovuje tak aby nás ničili a nízko udržovali. Takže sa pýtam kto je na tom oveľa horšie my ľudia alebo taký škrečok? Ak by sme neboli tak primitívni tak by každý z vás pochopil, že fajčíte aj pijete len preto, že to niekto pre vás vyrobil aby vás zničil. Ste závislí na niečom čo by ste ani inak nerobili ak by to oni nevyrobili pre vás za účelom vášho ničenia a vašich závislostí. Fajčenie, pitie, drogy, porno, zábava, média to všetko je umelé ale nikto nevedomý to nechápe a chápať nechce. Sme otroci a budeme nimi do vtedy pokiaľ sa väčšina neprebudí lebo pár jednotlivcov to zlo nikdy nezničí. Ono to chce celkovú silu nás všetkých, aby sa s tým dalo niečo robiť. Ak budeme jednotní my vyhráme a ak nebudeme skončíme oveľa horšie ako bioroboti bez vlastnej pamäti. 

https://www.youtube.com/watch?v=e15os2qzkVw https://www.youtube.com/watch?v=uuqBd2vZ7oY Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka