Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ak chceme krajší svet musíme sa tolerovať navzájom a milovať

 

 

Treba si položiť najprv otázku či vieme čo je presná definícia tolerancie a čo všetko tolerancia zahŕňa.  Tolerancia už len s toho slova hovorí sama o sebe. Z toho logicky vyplýva, že musíme niečo tolerovať. Musíme vedieť vychádzať s ľuďmi a vedieť im načúvať. Nie je to len o umení vedieť s niekým vychádzať. Je to aj o tom ako sa dokázať prispôsobiť ľudom a pritom neprísť do žiadneho spoločného konfliktu. Pri tolerancii človek nesmie byť poháňaný egom, nesmie myslieť sám na seba a len na svoje potreby a vlastné záujmy.

Ak by sa všetci ľudia na svete dokázali naučiť tolerovať okamžite by bol ľahší vzduch a všetkým by sa nám žilo oveľa krajšie. Kopa zla by prestala okamžite existovať. Veď len uvážte koľko zla na svete vzniká kvôli tomu, že sa ľudia nedokážu tolerovať. Celá väčšina ľudí ani nemá pojem o tom čo to je. Ak ľudia nevedia čo to je a nemajú v sebe tieto hodnoty nemôžeme očakávať žiadne zmeny vo svete a ani v našich rodinách.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\kniha\aké hodnoty treba vytvárať 2.jpg
Do dnešných dní neexistuje pokoj na Zemi preto, že ľudom chýba tolerancia čo je základ vychádzania spolu.

Nestačí len vedieť tieto veci, o ktorých hovorím. Každý človek toto všetko musí aj aplikovať do svojho života. My ľudia musíme týmto žiť. Ak budeme my tolerantní k druhým tak aj oni budú mať iný postoj ku nám. Ak chceme zažívať pekný prístup ku nám tak aj my musíme dávať pekné veci v oblasti správania k druhým. Je úplne jedno ku komu. Takto sa máme správať úplne ku každému. Od svoje vlastnej rodiny až k úplne cudzím ľudom, ktorých nepoznáme.

Ako má tolerancia vyzerať medzi ľuďmi?
Pri rozhovoroch s ľuďmi necháme druhého človeka hovoriť.
Vypočujeme si úplne všetko čo nám iný človek hovorí až do konca.
Neskáčeme druhým do rozhovoru.
Aj keď vidíme, že má niekto odlišnú úroveň, alebo absolútne nesúhlasíme s tým čo hovorí aj tak mu to nedávame najavo a necháme ho hovoriť.
Neurážame ľudí, neponižujeme ich.
Sme tolerantní voči iným rasám, náboženstvám, názorom.
Aj keď na nás niekto útočí a hovorí nám nepekné veci ani tak nás to nesmie vyviesť z rovnováhy a všetko si vypočujeme bez urážok a bez pomsty.

Ak niekto pýta od nás pomoc z lásky a zo srdca mu musíme pomôcť. Pomáhať treba všetkým a stále. Na svete je veľké množstvo ľudí čo pomáha len zo zištných a vypočítavých pohnútok. Kalkulujú a počítajú čo z pomoci budú mať a či sa im to vráti. Ak vedia, že sa im to nevráti tak nepomôžu vôbec. Iný to robia len pre to aby boli videný na verejnosti a budovali si takto svoj imidž. Takáto pomoc sa nepočíta a pred trestom Božím neutečie nikto. Pomáhať treba z lásky a zo srdca. Bez reptania a bez slov. Neexistuje nič krajšie v Božích očiach ako pomáhať si medzi sebou navzájom a vytvoriť jednotu zo všetkými ľuďmi na svete. Svet je rozdelený na veľa častí len preto, že sú ľudia od seba rozdeľovaní namiesto toho aby sa spájali a zjednocovali. Ak by sa celý svet naučil jednoduchú vec ako je tolerancia tak všetci by sme vedeli spoločne vychádzať. Tolerancia je pritom veľmi ľahká a predsa sa to do dnes ľudstvu ako celku nepodarilo naučiť. Situácia je však taká aká je. Nedokážeme tolerovať ani vlastné pocity a veľká časť ľudí umelo potláča aj ich. Netolerujeme sa ani vo vlastných rodinách, na pracovisku, netolerujú sa štáty navzájom, politici, náboženstvá. Ako chceme vytvárať krajší život a lepšiu spoločnosť ak nedokážeme ani takúto jednoduchú vec ako je tolerancia? Všetko sa zmení ak dokážeme chcieť a uvedomíme si, že svet tvoríme aj my. Sme jeho súčasťou a spolu všetci tvoríme jeden celok. Ak si to uvedomíme, že všetci sme jedno tak rozdiely sa navždy stratia. Svet veľmi potrebuje uzdravenie a to vo všetkých smeroch. Ak uzdravíme tento svet uzdravíme aj svoje šedé životy v ktorých nachádzame len samé utrpenie namiesto toho aby sme našli nekončené šťastie a lásku. Už dnes každý z vás môže urobiť niečo pre zlepšenie života aj celej Zemi. Neodkladajte to na iný deň a začnite už dnes.

Najlepší a najmúdrejší kanál aký existuje, ktorý prebúdza naše národy, a ktorý dáva ľudom silu žiť a vzoprieť sa tyranii a otroctvu

YouTube kanál Gasudarjon Andromeda

https://www.youtube.com/channel/UC5gciiPsUX8DO2Ixd1huAGA

RuTube kanál Gasudarjon Andromeda

https://rutube.ru/video/person/5098596/

a všetky články Gasudarjon Andomeda nájdete po otvorení stránky na pravo medzi rubrikami na necenzurované stránky

http://www.necenzurovane.net/index.html

web Bod Zlomu, v ktorom je všetko čo sa nikdy inak nedozviete. Najsilnejšia je sekcia s názvom Odhalení. 
https://bod-zlomu.blogspot.com
https://bod-zlomu.blogspot.com/p/blog-page_18.html
Tadesco
https://tadesco.cz

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka