Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Aké hodnoty treba na Zemi vytvárať?

 

 

 

Malé dieťa, ktoré sa narodí a pomaly vyrastá ešte v malom veku nevidí svet tými istými očami ako dospelý. Nevie rozpoznať a posúdiť čo je zlé a dobré. Nevidí krutosti sveta, zlo, klamstvá, pretvárku. Malé dieťa je plne odkázané na svojich blízkych a predovšetkým na svoju najbližšiu rodinu ako je mama a otec. Nie všetci rodičia na svete sú dobrým príkladom pre svoje deti. Zas na druhej strane ani nie všetky deti majú kompletnú rodinu. Často sa stretávame stým, že dieťa ostane úplná sirota alebo ostane len s jedným rodičom. Ak má dieťa len jedného rodiča kompletnú rodinu mu už nikto nenahradí. Deti, ktoré majú jedného rodiča alebo sú úplná sirota majú najväčší sklon a náchylnosti k tomu, že ich život, ktorý sa im zdá tvrdý zavedie na šikmú plochu a sami nemajú dostatok lásky. Je to čistý fakt ale nie vždy to platí. Záleží totiž od jednotlivca čo mu je osudom určené a aké má vlastnosti, aký má charakter a duševnú silu. To čo je nám dané nezmení nikto na svete ale vlastnosti, charakter a duševnú silu môžeme zmeniť a pretvárať. Na to, aby bolo možné meniť človeka musí človek sám chcieť od seba, musí to byť v ňom. Hlavne sa musí vyskytnúť v jeho blízkosti osoba, ktorá ho dokáže zmeniť, a ktorá mu dokáže poskytnúť informácie na túto zmenu.

Dieťa ešte nemá v nízkom veku naplno rozvinuté schopnosti ako tomu bude keď dospeje. Charakter a vlastnosti sa prejavia až vtedy ak bude človek dospelý. Na dieťati sa nedá ešte určiť aký to bude človek. Každé dieťa sa nám zdá milé, zlaté a nevinné ale nie je to tak. Inak by všetci ľudia na svete, ktorí kedy žili a žiť budú boli dobrí a milujúci. Inak by neexistovalo zlo na tomto svete. Všetko zlo, ktoré existuje na svete spôsobujú ľudia ktorí boli kedysi deťmi.

Sú veci medzi nebom a zemou, veci, ktoré nie všetci chápu, veci ktoré sa vymykajú ľudskému chápaniu a predsa existujú. Duša človeka má inteligenciu, vlastnosti a charakter tak si len svoju úroveň prenáša do ďalšieho života. To zlo drieme v každom malom dieťati a len čaká kedy sa vyvinie v ľudskom tele a kedy sa naplno prejaví. Tak isto je to aj z dobrom.

Bez ohľadu na to aký charakter a vlastnosti si duša človeka prenáša aj tak sa dá správnym prístupom človeka zmeniť a podchytiť jeho správanie. Dá sa zmeniť jeho pohľad na svet a na neho samého. Je možné každého z nás vychovávať v duchu lásky, čestnosti a pravdy. Ak chceme, aby tento svet, v ktorom žijeme neupadal, aby sa zlo zmenšovalo, aby nastal blahobyt a porozumenie tak iná cesta nevedie. Jediná možná cesta je cesta zmeny. Tá zmena musí nastať v každom jednotlivcovi, ktorý žije na tejto Zemi.

Každý z nás ľudí na svete sa narodil v nejakej rodine. Práve rodina je základnou bunkou v spoločenstve medzi ľuďmi. Milióny rodín na Zemi tvoria celý svet, v ktorom žijeme. Ak chceme, aby svet fungoval správne a aby bol na Zemi raj, porozumenie a láska tak toto všetko musí byť najprv v našich rodinách. Problém je práve v tom, že v našich rodinách to tak nie je. Nechcime od celého sveta aby bol pokoj a láska keď naše rodiny nefungujú. Netvrdím, že neexistujú aj vzorové rodiny na svete, ale to sú ojedinele vzácne výnimky. Ten kto kričí chcem mier na svete, chcem poriadok, spravodlivosť, porozumenie, lásku a nemá ju vo svojej rodine a sám je príčinou mnohých sporov a zla tak taký človek je pokrytec. Najprv sa musia uzdraviť naše rodiny ak chceme na svete blahobyt, pokoj, čestnosť, porozumenie a lásku. Zlo na tejto Zemi pretrváva od kedy sú ľudia a ako vidíme tak je tu stále. Nikdy nebude svet uzdravený pokiaľ nenastanú zmeny v našich rodinách. Ak bude všetko v našich rodinách krásne tak sa uzdraví naša spoločnosť a celý svet. Zmena musí nastať v každom z nás. Pokrytectvo je ak chceme zmenu len od druhých a keď čakáme na to ako sa menia len druhý. Čakať na to ako dopadne svet a mi sami pritom neurobíme vôbec nič. To je najväčšie pokrytectvo aké môže na tejto zemi existovať. Takto sa nezmení vôbec nič. Preto sa musí každý nad tým vážne zamyslieť a hlavne sám nad sebou a svojim svedomím.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\kniha\aké hodnoty treba vytvárať.jpg
Bohužiaľ aj takéto veci sa dejú na svete, že hodnoty idú bokom a predávajú sa ľudské orgány za vidinou zisku. Tento svet je plný zla a takýchto ohavností.

Každý uvedomelý človek vie rozlíšiť čo je zlo a čo je dobro. Tí čo páchajú zlo to vedia tiež okrem duševne chorých jedincov. Problém je v tom, že aj keď vedia čo je zlo aj tak ho páchajú a je im to jedno. Veľa ľudí na svete v danej situácii keď robí nejaký čin tak si v tú chvíľu myslí, že je to najlepšia voľba. Málokto sa pozerá dopredu na možné následky. Pýtate sa ako je to možné? To je tiež znak nevedomosti. Za ľudskými zlými činmi stojí viac faktorov, ktoré ľudí k tomu poháňajú. Príčinou zla na svete je v prvom rade nevedomosť ako som už povedal. Potom je na príčine egoizmus, ktorý u väčšiny ľudí prerastá až do egocentrizmu. Ďalej sú to pýcha, posadnutosť po bohatstve a kariére. A v poslednom rade je to bezbožnosť či skôr čistý ateizmus.

Aj keby som vymenoval oveľa viac faktorov ktoré za tým stoja aj tak majú všetky spoločného menovateľa a tým je nevedomosť. Nevedomosť je totiž každý z vymenovaných faktorov. Ak by ľudia boli viac uvedomelý po intelektuálnej, všeobecnej aj duchovnej rovine tak by sa nevedomosť a zlo na svete vytratili. Nie je to také jednoduché ako to na prvý pohľad vyzerá na papieri. Všetkých ľudí na svete rozdeľujú odlišné úrovne. Nedá sa k niekomu len tak prehovoriť a po našom vypočutí by sa už zmenil. To už vôbec nie aby to chápal. Je to síce jednoduché čo hovorím ale ak v niekom nie je tá inteligencia a úroveň tak slová cez neho vylezú von z hlavy ako keď sa hovorí, že hádzať hrach na stenu. Veľmi rád uvádzam výstižné príklady a ak mám uviesť na vysvetlenie príklad tak to vysvetlím takto. Ľudia drogovo závislí sú na pokraji života a vy im darmo hovoríte nerob to, prestaň s tým inak umrieš, zachráň sa ešte sa to dá. Taký človek vás nepočúva. Je to nízkou mierou inteligencie a nemajú pud sebazáchovy. Ešte sa dá uviesť aj taký príklad, že pôjdete vysvetľovať jadrovú fyziku niekam zaostalým Rómom do osád alebo zaostalým kmeňom do Papui Novej Guinei. Výsledok ostane rovnaký. Aj keby ste im o tom prednášali rok v kuse tak vás nikdy nepochopia. Budú to síce počuť, ale nebudú mať ani poňatie o čom hovoríte aj keď budete hovoriť tou istou rečou. Presne takto je to aj s tým, aby sa ľudia zmenili. Dá sa zmeniť veľmi veľa ľudí, ale nedá sa zmeniť celý svet. Určite nie hneď.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\kniha\aké hodnoty trba vytvárať 3.jpg
Najväčšia hodnota je jedinečný a neopakovateľný ľudský život spojená z čistou bezpodmienečnou láskou

Tie správne hodnoty, ktoré by ľudia mali v sebe mať a mali by v tom duchu aj rozmýšľať sú tieto:
Milovať sám seba, milovať svojich blízkych, vedieť milovať aj svojich nepriateľov, odpúšťať sebe samému aj všetkým ľudom, ktorí nám ublížili, ďakovať aj za to málo čo máme, byť čestný, byť vedený len dobrými úmyslami, láskou a pravdou.
Všetko iné ako to čo píšem je odklon od dobra a preto vznikajú nešťastia a utrpenia počas toho ako ľudia žijú na tejto Zemi až do dnešných dní. Ak chceme naozaj pocítiť zmeny vo svete tak pokiaľ nebudú vo vládach sveta taký politici čo sa riadia týmito hodnotami tak dovtedy môžeme my ľudia len snívať o zmene a dobre. To, že takých politikov a vladárov sveta nemáme to vie každý múdry človek. Preto sa netreba čudovať ako tento svet upadá namiesto toho aby napredoval k lepšiemu.

Najlepší a najmúdrejší kanál aký existuje, ktorý prebúdza naše národy, a ktorý dáva ľudom silu žiť a vzoprieť sa tyranii a otroctvu

YouTube kanál Gasudarjon Andromeda

https://www.youtube.com/channel/UC5gciiPsUX8DO2Ixd1huAGA

RuTube kanál Gasudarjon Andromeda

https://rutube.ru/video/person/5098596/

a všetky články Gasudarjon Andomeda nájdete po otvorení stránky na pravo medzi rubrikami na necenzurované stránky

http://www.necenzurovane.net/index.html

web Bod Zlomu, v ktorom je všetko čo sa nikdy inak nedozviete. Najsilnejšia je sekcia s názvom Odhalení. 
https://bod-zlomu.blogspot.com
https://bod-zlomu.blogspot.com/p/blog-page_18.html
Tadesco
https://tadesco.cz

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka