Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Aká je skutočná smrť a čo to vôbec znamená? Oklamané ľudstvo pravdu nepozná a žije v strachu.  
 

Umrieť sa nedá, len telo odíde a tým pádom, že ho už nikto nikdy neuvidí  tak ľudia to nazývajú smrť. O smrti viem úplne všetko. Sám som sa narodil veľmi veľa krát aj umrel čiže odišiel z tela tak ako my všetci. Len stým rozdielom, že mi je dané Bohom si pamätať veľa vecí. Ako 11 ročný som umrel v tomto živote.  Mal som úraz elektrickým prúdom. Bol som v klinickej smrti a vyšiel som von z tela a bol od neho oddelený ale nie ešte definitívne ako tí čo už umrú navždy. Telo je prepojené na pupku s neviditeľnou niťou a tam sídli energia. Ak sa tá niť navždy pretrhne tak do tela sa už nedá vrátiť a to ľudia nazývajú smrť.

Smrť je len pojem ale v skutočnosti smrť neexistuje. Lebo duša čiže my sme veční. Duša sme my. Je to večné vedomie, druh energie, ktorá stále vidí aj počuje aj rozmýšľa len nemá telo v hmotnom zmysle ako ho vidíme tu na Zemi. Je to telo duchovné našim očiam neviditeľné. Keď som bol mŕtvy normálne si pamätám ako som videl všetko aj počul rovnako ako v tele. Len v tele vidíme aj počujeme skrze orgány a ak sa tie poškodia tak duch je uväznený v tele a nevidí a nepočuje dokým neodíde z tela a potom zas vidí aj počuje. Normálne som rozmýšľal aj videl aj počul len som si už bol vedomý, že nie som v tele. Svoje telo som videl a nič som k nemu necítil. Necítil lebo ak vieš kto si tak telo ta nezaujíma.
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\57.jpg
Ak vidíme pohreb, nevedomí ľudia povedia, vidím  mŕtveho už nežije lebo sa na neho pozerám. Vidím ako jeho život skončil. Vidím ako ho dávajú do truhly a nehýbe sa. My ale nevidíme ako žije ďalej a ako sa pohybuje aj ako rozmýšľa a počuje. Je v 5 dimenzii a tá sa nedá vidieť okom ani zmyslami lebo naše telo nie je na to prispôsobené, pretože sa nachádzame tu na Zemi v 3 dimenzii.

Duša mŕtveho sa však dá cítiť ale len u senzitívnych ľudí ako som ja. Cítim všetky zmeny energie z prostredia aj náhle zmeny tlaku a tepla alebo chladu. Niekedy sú to blúdiace duše ale niekedy entity a temné sily. My nie sme z tohto sveta a je to len dar od Boha, aby sa duša učila, očistila a mohla sa vrátiť domov k Bohu. Kto sa neočistí, nezmení a nezbaví negatívnej energie ten sa bude rodiť a umierať stále. Boh nás miluje tak ako si to málokto dokáže predstaviť. Ale dal nám slobodnú vôľu medzi možnosťami voliť si dobro alebo zlo a nie je vôbec zodpovedný za naše trápenie ani činy. Boh sa nevnucuje nikomu len čaká kto mu porozumie. Samozrejme na tom, že mu niekto porozumie má Boh zásluhu ak vidí, že je duša na to pripravená tak vyšle impulz  a to sa nazýva, že človeka osvietilo duchovne. Smrť sa nedá pochopiť, treba ju prežiť. Prečo sa nedá pochopiť? Lebo v tele človeka rozmýšľame inak ako keď telo nemáme. Nedokážeme si predstaviť a ani vnímať ten duchovný svet, ktorý obklopuje náš svet hmotný. Nedokážeme chápať a cítiť v tom zmysle ako keď už nemáme telo. Smrť sa nedá ani postrehnúť. Je to ako keď prechádzate po byte. Ste v obývačke a idete do spálni. Zrazu ste inde a stále o sebe viete. Vtedy ak prejdete ešte s telom do druhej izby počas života ani si neuvedomíte a ste v inom priestore. Až potom si každý podľa úrovni svojho vývoja začne uvedomovať, že sa niečo stalo. Začne si to uvedomovať však telo ma neposlúcha. Nikto ma nepočuje. Nikto mi neodpovedá. Je to individuálne ako kto si to kedy uvedomí. Potom sa nakoniec zmieri so stratou tela a nakoniec zistí všetky svoje chyby, omyly a zlý život. Až  vtedy si človek uvedomí konal som zle, správal som sa zle, nevnímal som Boha kašlal som na neho, hral som sa na Boha a pritom ja som na Bohu závislý. Bez neho som ničím. Moja existencia závisí len od neho. Až tam človek uvidí skutočný domov a skutočné poslanie aké mal na Zemi. Vtedy človek už vie, že je neskoro ale práve preto, že Boh je láska tak mu dáva nekonečné šance tie chyby a omyly napraviť tým, že sa rodí do vtedy dokým neodstráni všetku negatívnu energiu.
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\27.jpg
Toto je len kopa prázdnych tiel bez duše. To duša oživovala tie telá.

Treba si povedať hlavný dôvod prečo skoro celé ľudstvo nepozná pravdu o smrti. Tak ako ľudstvo oklamali šírením dezinformácií úplne vo všetkom čo kedy ľudia počuli tak isto ich oklamali aj o smrti. Chazarská satanistická mafia a temné sily, ktoré ovládajú a manipulujú ľudstvo si udržujú status quo presne takým spôsobom, že vlastnia v moci všetky média na Zemi ako vlastnia aj všetky koncerny. To značí, že ak chcú, aby ich ľudstvo neprekuklo a celkovo, aby sa ľudstvo neprebudilo musia ovládať ich myseľ. Cez média a cez školy kontrolujú ich vedomie čo značí, že určujú čo si ľudia majú myslieť. Nikdy im nepovedia pravdu ba práve naopak udržujú ich dezinformáciami v strachu, v zúfalstve a beznádeji. Ako inak by mohli ľudstvo donútiť podrobiť sa a nechať sa týrať a ovládať? Ako inak by pár rodín sociopatov vyznávajúcich Satana robiac satanské krvavé rituály mohlo dosiahnuť, aby z ľudstva urobili zdegenerovaných otrokov, ktorí nevedia vôbec nič o svete a čo sa na ňom deje. Jedine takto. Presne tak ľudia nevedia čo sa deje a sú tak naprogramovaní na ich systéme, že nevidia, nechcú vidieť, nepočujú, nechcú počuť. Vidia a počujú len to čo majú v programe. Takto všetko iné čo nemajú v programe nechápu, nič o tom nevedia, boja sa toho, zosmiešňujú to.  Elity chazarskej satanistickej mafie musia udržiavať ľudstvo v klamstve a v falošnom iluzórnom svete, aby ľudstvo vykazovalo nízke negatívne vibrácie teda frekvencie. Len tak je možná táto hra na slepú babu. Len tak je možné s ľudstva robiť debilov, kryplov, kaliky, degenerátov, zničených, zúfalých, poslušných, ale hlavne žijúcich v strachu. Strach je totiž potrebný inak by nebolo možné aby ľudstvo nechalo zo sebou toto robiť. Strach rozkladá ľudí a bráni im rozmýšľať. Bráni im naplno žiť. Bráni im postaviť sa na odpor a už vôbec nie na obranu.

Len ľudia, ktorí sú izolovaní od pravdy žijúc v strachu sa musia stále rodiť do tejto inkarnačnej pasce temných síl archónov a skupiny chimera. Ale to ako sa s tejto pasce navždy vymaniť a už sa sem nikdy neinkarnovať to je na iný článok a hlavne na veľmi dlhý. Dostal som sa rokmi k takej úrovni a k takým informáciám, že ja sa sem už nikdy nenarodím a nebudem na tejto Zemi už nikdy trpieť. Je bolestivé ak viem, že miliardy ľudí vôbec netušia kto sú a čo sa deje na Zemi. Vôbec netušia prečo trpia a koľko krát sa sem už museli nasilu proti svojej vôli inkarnovať. A čo je na tom najhoršie vždy musia trieť a byť otrokmi temných síl, ktoré ovládajú našu Zem aj celý systém. Nikdy nedovolia iným dušiam ako sme my, aby sme sa mali dobre nebodaj mali vysoké pozície alebo peniaze. Do tých pozícií sa vždy len oni sami inkarnujú. Majú na to kvantové plazmatické technológie. Ide hlavne o rodiny čiernej šľachty inak zvaných aj archóni. Potom ide o skupinu chimera, o jezuitov, Vatikán a zvyšok chazarskej satanistickej mafie. To sú tí, ktorý robia s ľudstva otrokov už tisícročia. Presne 26 000 rokov. Vtedy nastala totálna invázia temných síl na túto Zem a vytvorili na Zemi otrockú planétu s karanténou. Dosiahli presne to, že ľudstvo uviedli do bezvedomia do kómy. Len preto ľudstvo okrem tých prebudených trpí a netuší čo sa deje na Zemi. Len preto ľudstvo vyzerá ako vyzerá. Len preto rozmýšľa ako rozmýšľa. Len preto sa ľudstvo vyvíja tak ako vidíme na vlastné oči. Tento článok o smrti však ukončím tým, že ja s mojimi skúsenosťami a informáciami ako aj priamymi zážitkami sa na rozdiel od zvyšku zdegenerovaného trpiaceho ľudstva na smrti len smejem. Aby som sa nesmial ak viem, že smrť nie je možná. Nikdy neexistovala. Práve preto nie je možné, aby som vykazoval strach a nízke negatívne frekvencie. Nie je možné osobu ako ja ovládať ani ju manipulovať. Nie je ju možné zotročiť ani dostať do strachu a zúfalstva. Preto je potrebné zlikvidovať čím skôr pedofilný satanistický Vatikán, ktorý zabíja ľudstvo a programuje temnými programami strachu. Tieto energie sa šíria každý deň po celej Zemi a nikto ich nezastavil. Tak isto je potrebné dostať média na celom svete pod kontrolu síl svetla. Vtedy sa zastavia všetky dezinformácie a všetky temné programy, ktoré zamorujú celú Zem. Vtedy sa ľudstvo zbaví strachu a prvýkrát dostane silu. Skutočná pravda a láska sú sila, ktorá ľudstvo oživí a zrevitalizuje.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka