Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Spoločné znaky zločinov proti ľudskosti zo strany nemeckého nacizmu a slovenských ponovembrových vlád a parlamentov, aj keď metódy sú odlišné

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
  

          MIESTO ÚVODU – ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI MAJÚ JEDNU ZÁSADNÚ DEFINÍCIU, KEĎ JE NEVINNÝ ČLOVEK PREDČASNE PRIPRAVENÝ O ŽIVOT, PRIČOM TÝCH METÓD JE 20 – 30. 

          Zločiny proti ľudskosti boli často krát spojené s rôznymi experimentmi, pričom obludnosť nemeckého nacizmu spočívala aj v tom, že v rámci lekárskych experimentov sa páchali aj na deťoch, ktoré boli od narodenia, alebo počas detského veku telesne a zdravotne postihnuté a nemohli byť súčasťou árijskej rasy, zrodenú v hlavách nemeckého nacizmu. Ja chcem uprieť pozornosť na dokument z tohto obdobia pod nadpisom – „Milosrdné“ zabíjanie, s podnadpisom – Eutanázia nemeckých detí. Tento druh nacistickej genocídy bol najradikálnejšou metódou vylúčenia ľudských bytostí zo spoločenstva  - NIEČO PODOBNÉ REALIZUJÚ AJ PONOVEMBROVÉ VLÁDY A PARLAMENTY NA SLOVENSKU NA SVOJICH OBČANOCH, LEN METÓDY SÚ ODLIŠNÉ, HLAVNE CEZ EKONOMIKU A VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA.

          Treba si položiť otázku, prečo či z akého dôvodu sú ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti slovenskí politici, vlády a parlamenty, tým najzločineckejším a psychopaticko-sadistickým odpadom v rámci celej Európskej únie? Treba si položiť otázku, prečo či z akého dôvodu je cca 70 % dospelej populácie, tvoriacej TZV. národ, tým najzbabelejším plebejským odpadom, tou najodpornejšou spodinou, spomedzi všetkých národov v Európskej únii, ktorá svojim mlčaním nielen podporuje tieto zločiny proti ľudskosti, ale sú aj v úlohe spolupáchateľov? Ako je to, keď toto sa začalo realizovať v roku 1992, 47 rokov od porážky nemeckého nacizmu a realizuje sa to až do dnešného roku 2020 – 75 rokov od porážky nemeckého nacizmu?

          Veď to nie je žiadny problém vyrátať, koľko miliárd sa tu rozkradlo od roku 1992 zo štátneho rozpočtu do dnešnej doby, vinníkov všetci poznáme, a potom sa nečudujme, že sa stávajú aj také prípady, KEĎ ĽUDIA, RADOVÍ OBČANIA, SA AKO DOBROVOĽNÍ DARCOVIA MUSIA SKLADAŤ PRE DETI ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ, KTORÝM BY POMOHLI LIEKY ZO ZAHRANIČIA, NO ŠTÁT NEMÁ NA TO PENIAZE!?!?!? Alebo tie rozkradnuté miliardy nechýbajú?

Vladimír Pavlík


Program T-4 alebo Aktion T4 bolo oficiálne pomenovanie programu z nacistického Nemecka, ktorého cieľom bola masová sterilizácia a eutanázia „nežiaducich“ elementov populácie v Nemecku a na okupovaných územiach. Program bol ideologicky založený na takzvanej rasovej hygiene (Rassenhygiene). Systematické vyvražďovanie postihnutých sa začalo v roku 1939 a bolo oficiálne ukončené po protestoch cirkvi a verejnosti v roku 1941. Neskôr však program v utajení pomaly prebiehal v pozmenenej forme aj ďalej. Odhaduje sa, že v rámci programu bolo usmrtených asi 200 000 až 250 000 ľudí.
Názov Aktion T4 skrátene T4 je odvodený od berlínskej adresy, na ktorej sídlilo vedenie zodpovedné za priebeh programu, ulice

Dokument vlastnoručne napísaný A. Hitlerom, ktorý poveruje K. Brandta (osobného lekára) a P. Bouhlera (šéfa Hitlerovej kancelárie) vedením celej akcie

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-biological-state-nazi-racial-hygiene-1933-1939

The Biological State: Nazi Racial Hygiene, 1933–1939

 

"Milosrdné" zabíjanie Eutanázia nemeckých detí - Denisa Nešťáková   PRINT RSS

Hlavná stránka