Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Rada Slováka žijúceho v USA

Diskusný príspevok k videu „Fašistická prax v zdravotníctve na Slovensku-tzv. odvrátiteľná úmrtnosť“

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            

Diskusný príspevok k videu „Fašistická prax v zdravotníctve na Slovensku-tzv. odvrátiteľná úmrtnosť“

https://www.youtube.com/embed/VxDYaViR7uY


30 rokov prázdnych rečí a sľubov.
30 rokov drancovania Slovenského hospodárstva.
30 rokov nedotknuteľnosti a beztrestnosti čelných predstaviteľov Slovenského štátu.
30 rokov ponižovania a uťahovania opaskov.
30 rokov páchania nedoziernych podvodov na Slovenskom národe.

Výsledok ?

Úpadok Slovenskej spoločnosti ako morálny a intelektuálny tak aj ekonomický je až tragický. Myslím si že to všetko čo sa deje u vás na  Slovensku v tejto zvrátenej dobe je v podstate už len zle alebo ešte horšie.
Žijem v Spojených štátoch a s hrôzou sledujem dianie na Slovensku. Slovensko nikdy Západ  ani ekonomicky ani morálne  nedobehne ani keby Západ utekal oproti.

Radšej sa vráťte k nejakej novej forme socialistického zriadenia spoločnosti s aplikovanou trhovou ekonomikou. V podstate aj tak všetko čo máte na Slovensku sa  postavilo za čias socializmu. Nemocnice, sídliská, školy, univerzity, celková infraštruktúra, energetika, vodárenská štruktúra, jadrová energetika a tak ďalej a tak ďalej...

Veď na Slovensku Vám ani diaľnicu nevedia dostavať. Zaveďte si socializmus a budete sa mať určite lepšie. Ľudia u Vás zomierajú na liečiteľné choroby. Príklad: ľudia horia v Prešove a hasiči nemajú dostatočnú výškovú techniku ale hlavná vec že si u Vás niekto ide robiť super kšeft na kúpe útočných bojových stíhačiek. Na čo sú Vám Slovákom útočne stíhačky?
Chcete sa pod taktovkou severoatlantickej aliancie  NATO zapliesť do vojny proti Rusku ? Slovanský národ - Slovensko bude bojovať proti slovanskému národu - Rusku ? Čo ste už na tom Slovensku komplet rozum potratili.

Poľnohospodárstvo ste si zničili. Zdravotníctvo máte v rozklade. Lieky - Potraviny - Benzín - Naftu - Energie - Dopravu a veľa veľa ďalších máte už drahšie ako tu v Amerike. Na Slovensku máte oveľa oveľa vyššie dane ako tu v USA a  čoskoro o pár rokov budete mať drahšie už aj služby. To nevidíte kam sa rútite ?

Treba sa prebudiť ! Ak sa zapletiete do vojny proti Rusku tak to bude Vaša naprostá skaza - smrť. Vojenská ofenzíva proti Rusku bude spustená zhruba do 30 rokov a na tomto sa chcete spolupodieľať Slováci ?

Každému kto číta tieto riadky dávam na vedomie, že vojenský biznis tu v USA je jedným z hlavných ekonomických pilierov. Z času na čas musí USA všetku tú vojenskú produkciu aj použiť, aby sa mohla produkovať nová a nová a tak dookola. Preto bol : Vietnam - Líbya - Irak - Irán - Sýria - Juhoslávia - Afganistan - Kórea - Sudán - Somálsko a mnohé mnohé ďalšie agresívne intervencie.  Čo si myslíte, že po spustení vojny proti Ruskej federácii  budú padať rakety  na Paríž , Londýn, Prahu, Viedeň, Ženevu, Kodaň, Helsinki , Rím, Barcelonu, Berlín, Brusel ? Nie nie vážení Slováci, na ani jedno z týchto miest nespadne žiadna  raketa. Ako prvé sa zničia štáty ako Slovensko alebo   východ Slovenska - východ Maďarska - východ Poľska.

Vystúpte čo najskôr z NATO a EÚ a vyhláste  neutralitu a 100%-ne zdaňte každý príjmom nepodložený majetok gangstrov v bielych golieroch!
Zaveďte si socializmus s aplikovanou trhovou ekonomikou ako majú napríklad v Číne a choďte si vlastnou cestou ináč Vás čaká peklo.

Je mi nesmierne ľúto všetkých trpiacich ľudí u Vás na Slovensku,  ktorí tam žijú na hranici biedy, nevedia sa dostať k liekom, umierajú na liečiteľné choroby a  živoria z pár stovák mesačne. Toto všetko je výsledok Vašej 30 ročnej  "demokratickej" cesty od roku 1989!

Neviete vziať na  zodpovednosť nikoho z tých, ktorí spôsobili tento stav Slovenskej spoločnosti.
Neviete pracovať s princípom parlamentnej demokracie a v podstate ani s demokraciou ako takou. Posledných 30 rokov je toho naprostým zdrvujúcim dôkazom.

Chodievam občas na Slovensko a a sledujem čo je postavené po roku 1989. Čo vidím sú len nejaké nákupné centrá, rôzne shopingy, aquaparky, Lidly, Tesca, telekomunikačné centrá, autoshowrumi, nejaké otrokárske fabriky kde Slováci robia za pár stovák a produkujú  obrovské zisky, ktoré idú aj tak do zahraničia. Nejaké elektrodomy ako napríklad NAY a tak ďalej, ale nevidím žiadnu nemocnicu postavenú po roku 1989, nevidím žiadnu novú infraštruktúru, žiadne nové školy, či univerzity alebo nejaké nové výskumné ústavy. Nevidím žiadne nové dopravné stanice, žiadne nové letiská, žiadne nové sídliská, proste nič. Vie mi tu niekto menovať aspoň jednu nemocnicu postavenú po roku 1989 ? Alebo nejaké nové sídlisko postavené po roku 1989 niekde na Slovensku ? Diaľnica bude kedy ? Koľko bude stáť tá diaľnica ak bude dokončená ? Bude to najdrahšia diaľnica na kilometer výstavby v celom vesmíre ?

Mladí ľudia u Vás na Slovensku prežívajú v depresiách z hypoték za byty,  ktoré na Slovensku stoja od čias socializmu. Prežívajú na úveroch na leasingoch s mobilmi v rukách a internetom pred ksichtami. To Vám to Slováci nepríde ako žalostné a úbohé ?

Utekajte čím skôr zo štruktúr EÚ a NATO lebo ak Vás agresívna Amerika zatiahne do vojny proti Ruskej federácii tak boh s Vaším Slovenským národom. Američania sú národ útočných patriotov. Žijem tu v USA už dlhé roky a vidím  denno denne čo sú Američania zač.

ČSSR mala všetko úplne všetko a teraz už nemáte nič. Kvalita života po roku 1989 je hlboko hlboko pod úrovňou spred roku 1989. Toto ste chceli po roku 1989 ?

Slováci prebuďte sa už konečne a utekajte z EÚ a NATO čím skôr!  Úpadok Slovenskej spoločnosti ako morálny tak aj ekonomický je až tragický. S nástupom zvrátenej slniečkárskej totality očakávajte  doslova drvivý dopad na celé  Slovensko.

  • Vyše 10.000 ľudí ročne predčasne umrie  na liečiteľné choroby. Na tak malý štát akým je Slovensko to už nesie znaky páchanej genocídy. 
  • 2 milióny ľudí na Slovensku žijúcich v biede z pár stovák mesačne ako Slovenská pracujúca chudoba.
  • 143 000 oficiálne vedených nezamestnaných ľudí bez práce. (Počty vyradených alebo neevidovaných sa neuvádzajú).
  • Minimálne 400 000 agresívnych cigánskych asociálov žijúcich vo vyše 1000 osadách ohrozujúcich majoritné obyvateľstvo.
  • 500.000 dôchodcov s dôchodkom nižším ako 350 eur.
  • 600.000 prevažne mladých ľudí bolo nútených odísť zo Slovenska.
  • 500.000 ľudí na Slovensku síce pracuje ale len na dohodu o vykonaní práce s príjmom hlboko hlboko pod úrovňou Slovenskej minimálnej mzdy.
  •  Zdravotníctvo v naprostom úpadku.
  • Viac ako 3 a pol milióna exekúcii toto všetko sú výsledky celkovej tragiky Slovenského národa.

Tragika Slovenského úpadku sa s pribúdajúcim časom bude ďalej len a len prehlbovať. V priebehu roka 2020 čakajte na Slovensku zhruba 15 až 20 percentné zdražovanie úplne všetkého počnúc napríklad elektrickou energiou a končiac napríklad mliekom…

Každým rokom sa na Slovensku čoraz viac a viac ľudí prepadá do biedy a ani rok 2020 toho nebude výnimkou. Škoda celého Slovenského zotročeného národa.

Tu v Amerike ak človek nevie dôveryhodne dokladovať pôvod majetku tak takýto človek o takýto majetok automaticky prichádza v plnom rozsahu. U Vás na Slovensku je to ako !?

Výsledok Vašich Slovenských volieb 2020 je príkladom naprostého úpadku a zdrvujúcej tragiky Slovenskej spoločnosti.  V programovom  vyhlásení  Matovičovej vlády sa nikde neuvádza, stíhanie sudcov za právny názor, sledovanie ľudí,  kontrola telefónov, kontrola internetu,  kontrola pohybu,  špicľovanie, donášanie, stíhanie ľudí za prezentáciu nesúhlasných názorov a prejav  kritiky  a iné  zvrátené prvky neoliberálnej totality v podaní  Matovičovej vlády, ktorá vyhrala paradoxne voľby bojom proti korupcii a oligarchom, pričom sama je oligarchami z finančných skupín riadená. 

Socializmus s aplikovanou mikrotrhovou ekonomikou časom ostane poslednou nádejou Slovenského národa a možno aj ostatného sveta.

Alexander Benčický
(gramaticky a štylisticky upravené)


   PRINT RSS

Hlavná stránka