Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Dokedy chcú zbabelé plebejské ovce, hrajúce sa na Slovákov a národovcov, tvoriace základ TZV. slovenského národa, mlčať, nečinne sa prizerať a kolaborovať s masovými vrahmi z vysokej politiky, ktorí každoročne cez vykrádanie zdravotníctva pripravia predčasne o život tisíce nevinných Slovákov?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

     Zločinecký a psychopaticko-sadistický dobytok z vysokej politiky, mnohí z nich spĺňajú podmienky pre názov – masoví vrahovia – pri ponížených hoviadkach a zbabelých plebejských ovciach, ktorých je cca 70-80 % dospelej populácie, ktorí TVORIA TZV. slovenský národ, patriaci k najsmradľavejšiemu odpadu Európskej únie, si môžu dovoliť prakticky všetko. Pokiaľ prejdem ku konkrétnym ekonomickým zločinom, ktoré sa realizujú na poctivých živnostníkov, nielen ako jedincoch, ale aj v kolektívnych zoskupeniach, tak sa verejne, otvorene a nahlas pýtam – Aké zločinecké, psychopaticko-sadistické či tupohlavé hovädá a kravy pripravujú a realizujú zákony, hodné zločineckého, mafiánsko-gaunerského, skorumpovaného a nesvojprávneho Slovenska? Takéto zákony sa tu pripravili a zrealizovali, keď napríklad veľká firma so zločineckým a mafiánskym pozadím na gaunerov a hajzľov z vysokej politiky VYHRÁ veľkú stavebnú zákazku, ktorú následne dá robiť subdodávateľovi s miliónovým ziskom či miliónovými ziskami BEZ ŽIADNEJ ČINNOSTI – A NAKONIEC ŽIVNOSTNÍKA, ALEBO OSOBU, PARŤÁKA ŽIVNOSTNÍKOV – TAK NAKONIEC ICH NEVYPLATIA. Tak napríklad živnostník, ktorý 10-20-30 rokov podniká, je šéfom partie, ale pracoval ako jednotlivec, nakoniec musia svoju činnosť UKONČIŤ, lebo na to, aby ľuďom zaplatili výplaty, odvody a dane, SI MUSIA ZOBRAŤ ÚVER Z BANKY.

Paradoxne ale, títo vyvrheli, pokiaľ sú vo vysokej politike, tak podpisujú ústavný sľub, dokonca ako svojprávne osoby – a nie ako pacienti z uzavretého oddelenia Pezinskej psychiatrie, nesprevádza ich ani žiadny opatrovník, že svoju prácu budú robiť pre blaho občanov a na prospech Slovenskej republiky – a nie pre svoj vlastný blahobyt či osobný prospech.Ako je to možné, že za neplnenie tohto ústavného sľubu, za ekonomické zločiny, politické zločiny, morálne zločiny, zločiny proti ľudskosti, ktoré cez zákony realizujú, SÚ EŠTE NADŠTANDARDNE ODMEŇOVANÍ, práve aj na úkor tých, ktorí tu tvoria skutočné hodnoty, pričom práve tí, nie sú nielen ohodnotení, ale častokrát sú v pozícii, obrazne povedané, žobrákov. Ale je tu ešte ďalší paradox. NEVYPLATENIE MZDY JE TRESTNÝM ČINOM LEN VTEDY, KEĎ SA DOKÁŽE ÚMYSEL TÝCHTO ZLOČINECKÝCH VYVRHEĽOV!!!

Ďalším paradoxom je, že toto tu nezaviedol ani Západ, ani Židia, ani sionisti, ani západní kapitalisti, lebo v ich vlastných štátoch by si takéto niečo nemohli dovoliť, ale prvopočiatky tohto sa začali za vlády zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a popredného paranoidného protislovenského škodcu, s boľševicko-eštebáckou minulosťou, Vladimíra Mečiara. Aby som bol ale objektívny, tak spolu s ním sa to realizovalo aj v mene ďalších gaunerov a hajzľov, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, s minulosťou zbabelých občianskych núl, tchorov, potkanov a krýs, ktorí po novembri 1989 vyliezali zo svojich brlohov. No a, samozrejme, toto sa realizovalo aj za vlád Dzurindu či Fica, ale už vo veľkom, pričom netreba zabudnúť ani na tých premiérov, ktorí boli na funkcii o omnoho kratšie obdobie.

Zastávam názor, že Slovensko nutne potrebuje súhrn Februára 1948, koncentračné tábory podľa vzoru drahého ocka Pinocheta, urobené na troch-štyroch štadiónoch, kde by takýto vyvrheli a hajzliskapíňali v tých najukrutnejších podmienkach, a hlavne, čo najdlhšie. Žiadne zmilovanie, žiadny súcit, oni ho taktiež nemali a nemajú. Oko za oko, život za život, zub za zub, smrť za smrť.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka