Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

26 rokov stačilo psychopaticko-sadistickým zločincom z ponovembrových vlád a parlamentov aby rozbehli postupnú likvidáciu slovenského národa cez zločiny proti ľudskosti, ktorá sa už nedá zastaviť

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

      Nepodarilo sa to, obrazne povedané Tatárom, Turkom a Maďarom za niekoľko storočí. Nepodarilo sa to ani nemeckému nacizmu vo vojnovom období. Potom prišiel Február 1948, 50. roky, obdobie normalizácie. Aj keď sa v týchto obdobiach páchali zločiny proti ľudskosti, popravovalo sa vo vykonštruovaných procesoch, používali sa drastické metódy fyzického a psychického mučenia, ale nikdy neboli v tej kategórii, ako po novembri 1989, ako je bránenie slovenským ženám cez ekonomiku rodiť deti, neexistovalo vykrádanie zdravotníctva, aké tu nastalo od roku 1992, kde každoročne kvôli tomu predčasne zomrie niekoľko tisíc bezbranných a nevinných Slovákov, neexistoval tu systém kolektívnej viny, ktoré realizoval nemecký nacizmus, keď to od nich prebrala pravicovo-fašistická dzurindovsko-miklošovská chunta, keď NÁSLEDKY za ekonomické zločiny napáchané mečiarovsko-slotovskou zbojníckou zberbou preniesla vo forme kolektívnej viny na nevinných občanov Slovenska, pričom mečiarovsko-slotovská zbojnícka zberba si užívala nakradnuté, ba dokonca sa aj podelili s pravicovo-fašistickou dzurindovsko-miklošovskou zberbou. 
Žiadna zmena mocenského systému ako aj príprava a realizácia na postupnú likvidáciu národa sa nerobí na náhodu
Keď 3. mája 2019 na tlačovej konferencii riaditeľka Štatistického úradu Zuzana Podmanická povedala, že Slovensko starne, že v roku 2018 po prvý raz na 100 detí do 14 rokov pripadalo 102 seniorov, teda, že detí do 14 rokov tu bolo 858 tisíc, kým seniorov tu bolo 874 tisíc, ostalo to prakticky bez odozvy, ako keby sa nič nestalo, s výnimkou niekoľkých komentárov gaunerov z vysokej politiky, že bude treba, hlavne ekonomicky podporovať rodinu. A taktiež bez odozvy ostalo aj niečo, čo predstavuje mimoriadne nebezpečný problém, ŽE DNEŠNEJ MLADEJ GENERÁCII NA SLOVENSKU HROZÍ, ŽE NEBUDE MAŤ KTO PRACOVAŤ NA ICH PENZIE A DRŽAŤ EKONOMIKU. Prečo k takémuto niečomu vôbec prišlo?

Ako k tomu postupne dochádzalo?

Treba si povedať jasne, zreteľne a na rovinu. Postupnú likvidáciu slovenského národa cez ekonomiku, teda jej prvopočiatky, boli naštartované za vlády zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a špičkového protislovenského paranoidného škodcu Vladimíra Mečiara, v koalícii so SNS, ktorú v tom čase viedol protislovenský zbojnícky ožran Ján Slota, pričom ako prívesok tu bolo ešte Združenie robotníkov Slovenska pod vedením Jána Ľuptáka. Mečiar a Slota patrili do kategórie prednovembrových zbabelých núl, Ľuptákovi slúži ku cti, že v tom období sa živil ako murár, no rozumel aj iným stavbárskym robotníckym profesiám.

Dnešná realita jednoznačne dokazuje, prečo bola republika rozdelená. Nie preto, aby to bolo na prospech Česka a Slovenska, ako aj ich občanov, ale aby si úzky okruh ľudí privlastnil to, čo tu vybudovali predošlé generácie, aby sme sa potom stali ekonomicky a politicky závislí na cudzine. V Čechách bol do čela tohto zlodejstva postavený Václav Klaus, ekonomický tupohlavec, ktorého ekonomické vedomosti neboli ani na úrovni absolventa ekonomického minima pre stredné školy, z ktorého západná propaganda vyrobila ekonomického génia. Podľa toho, čo tu povystrájal ešte počas spoločného štátu, ale aj neskôr, v rámci samostatnej Českej republiky, mal zvyšok života dožiť vo Valdiciach, alebo na Bohnickej psychiatrii, kde by svoje ekonomické bludy vysvetľoval tam prítomným retardom.

Základným predpokladom každého národa je rodina, kde hrá nezastupiteľnú úlohu žena - matka. Nenadarmo sa nehovorí, že likvidácia ženskosti sa rovná likvidácii rodiny, pričom nasleduje ďalší krok – likvidácia národa. A presne s týmto začal Mečiar cez koalíciu, ktorú riadil ako premiér, pomocou masívnych ekonomických zločinov. Z biblického hľadiska ho považujem za dielo Antikrista, len ktovie, koľko storočí musel čakať, kým tohto zlého ducha stvoril, aby cez neho potrestal slovenský národ.

Možno by úsilie tohto zloducha ostalo utajené, nebyť vtedajšej Konferencie biskupov Slovenska pod vedením, dnes už nebohého, banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, ktorého ja osobne považujem za predĺženú ruku Ježiša Krista na Slovensku, hlavne pri ochrane tých najbezbrannejších. Preto sa ani nemožno čudovať, že Mečiar a Lexa sa ho snažili cez rôzne bludy a klamstvá nielen diskreditovať, ale ho dokonca profesijne a ľudsky zlikvidovať.

Text nimi vydaného Pastierskeho listu, ktorý sa v slovenských kostoloch čítal 3. 7. 1996, možno považovať za jeden z najprelomovejších dokumentov, kde sa nielen predpovedalo čo hrozí Slovensku, ale po 23 rokoch sa skutočne všetko potvrdilo. Presne to, čo za vlády Mečiara sa začalo, za vlády Dzurindu sa v tom nielen pokračovalo, pričom sa to robilo omnoho sofistikovanejšie, no a za vlády Fica a Pellegriniho, cez gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, to prišlo na samotný vrchol. Tak si pozrime tie najzákladnejšie myšlienky, ktoré tu hádam píšem už po dvadsiaty raz.

...že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU. Biskupi apelujú na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ REALIZOVALI TAKÉ ROZHODNUTIA, KTORÉ BY CHRÁNILI A PODPOROVALI ĽUDSKÝ ŽIVOT, DIEŤA A RODINU. Vyzývajú všetky organizácie i občanov, ABY SI UVEDOMILI HROZIVÚ SITUÁCIU I KONKRÉTNE DOSAHY TAKÉHOTO VÝVOJA NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI ŽIVOTA.

Realita ale ukázala, že zločinecké Antikristove plody a zmrdy to nielen nebrali na vedomie, ale v tom ešte vo zvýšenej miere počas vlád Dzurindu, Fica a Pellegriniho pokračovali, až muselo zákonite prísť to, čo verejne povedala 3. 5. 2019, teda 23 rokov od vydania Pastierskeho listu, riaditeľka Štatistického úradu Zuzana Podmanická, čo som zdokumentoval v úvode tohto článku. Pričom všetci títo zločineckí gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov museli vedieť, ako každoročné drastické vykrádanie toho, čo je určené pre rodinu a demografiu, aké to bude mať následky, ako sa to po 23 či po 30-tich rokoch prejaví, čo všetko to naštartuje, ako aj to, že už nebude možné to zastaviť. Veď kto si o ďalších 70-80 rokov spomenie, keď Slováci už budú menšinou vo vlastnom štáte, keď z vyvrheľov z vysokej politiky, ktorí to naštartovali, ako aj z ponížených plebejských oviec, tvoriacich tzv. národ, sa nielen zbabelo a nečinne prizerali, ale aj mlčali, už budú len spráchnivelé kosti.

Ako výsmech zo strany zločineckých vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov znie, keď zrazu teraz tvrdia, ŽE SLOVENSKO NUTNE POTREBUJE RIEŠIŤ PROBLEMATIKU MLADÝCH RODÍN, KEĎŽE DNEŠNEJ MLADEJ GENERÁCII HROZÍ, ŽE NEBUDE MAŤ KTO PRACOVAŤ NA ICH PENZIE.

Záverom za svoju osobu sa pýtam – A ODKIAĽ CHCETE NA TOTO VŠETKO ZOBRAŤ PENIAZE? ALEBO CHCETE VRACAŤ VŠETKY TIE DESIATKY A DESIATKY MILIÁRD KORÚN A EUR, KTORÉ STE OD ROKU 1990 AŽ DO DNEŠNEJ DOBY ROZKRADLI?

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka