Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

NAJVÄČŠÍ ZLOČINEC, ZLODEJ A VRAH SA VOLÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA V ZASTÚPENÍ TÝCH, KTORÍ JU RIADILI A RIADIA             

Slovensko vymiera    
VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU    
DOTAZ NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR
AKO VYKRÁDAČI ZDRAVOTNÍCTVA ZO SMERÁCKEJ MAFIE CEZ PREMIÉRA FICA A MINISTRA DRUCKERA CHCÚ ZAHMLIEVAŤ A PREKRYŤ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI S TISÍCKAMI A TISÍCKAMI PREDČASNE ZOMRELÝCH OBETÍ
GÉNY FAŠISTICKÝCH A GARDISTICKÝCH ZLOČINCOV A VRAHOV V NÁS
POSTUPNÁ LIKVIDÁCIA SLOVENSKÉHO NÁRODA SMERUJÚCA K JEHO ZÁNIKU JE NEZVRATNÁ
MY, PONÍŽENÉ A ZBABELÉ HOVIADKA SLOVENSKÉ, KTORÝM NEPREKÁŽA LIKVIDÁCIA VLASTNÉHO NÁRODA
Aj takýto je rozdiel medzi mnou a TZV. Slovákmi a národovcami – v skutočnosti zbabelcami, s diktátorským a narcisným myslením, ktorým neprekážajú zločiny proti ľudskosti páchané na vlastnom národe     

  

          Zastávam názor, že ústavný sľub, teda jeho dodržiavanie, by mal byť tou najväčšou cťou každého, kto ho podpíše ako svojprávny jedinec, lebo podpisom tohto sľubu mu bol zaručený nielen nadštandardný plat s rôznymi výhodami, o akých sa radovým občanom ani nesníva, ale aj povinnosti, ktoré z toho ústavného sľubu vyplývajú, hlavne čo sa týka ich vzťahu k občanom, ako aj samotnému štátu.

          Do kategórie najzvrhlejších zločincov s najväčším počtom obetí nevinných ľudí, patrili a patria členovia vlád a parlamentov. Nepotrebujú ani gulagy, ani koncentračné tábory s plynovými komorami, nepotrebujú svoje obete ani strieľať ranou do tyla a nechať padnúť do horiacej vápenky. Od novembra 1989 sú nielen sofistikovanejší, ale aj mnohokrát bezcitnejší. Človeku sa ani veriť nechce, aké zločiny proti ľudskosti sa tu dajú napáchať cez ekonomiku, teda, cez zákony, ktoré si tieto zberby z ponovembrových vlád a parlamentov ešte schválili. Ich fašistické, gardistické, boľševické a eštebácke gény idú až do takých obludností, ktoré by si nedovolili voči vlastným občanom ani Adolf Hitler, či Jozef Tiso.

          Do ďalšej kategórie zločincov páchajúcich zločiny proti ľudskosti patria konkurzné mafie, vytvorené samotnou zberbou z vysokej politiky, vrátane nimi vytvorených bielych koní, cez ktoré nielen okrádajú Slovensko a jeho občanov, ale potom ich aj ako nepohodlných svedkov likvidujú, alebo nenávratne miznú. Ďalej sa jedná o pomerne vysoké skupiny sudcov a exekútorov. U týchto dvoch profesií síce duševná likvidácia prevažuje nad fyzickou likvidáciou, ale vo väčšine týchto prípadov duševná likvidácia jedinca dopadá nielen na neho samotného, ale aj jeho rodinu, čo v niektorých prípadoch trvá dlhé roky, ba až do konca života.

Realizácia zločinov proti ľudskosti

          Medzi najzvrhlejšie zločiny proti ľudskosti páchané na vlastnom národe zo strany politikov patrí aj zavedenie kolektívnej viny na nevinných, keď následky za ekonomické zločiny politikov sú prenesené na nevinných občanov, ktorí tu nič nevykradli, nevytunelovali. Mnohí túto situáciu nedokázali zvládnuť a zo zúfalstva si siahli na život cez sociálnu samovraždu. Pripomína mi to časy v ére hitlerovského fašizmu a nacizmu, keď napríklad za zavraždenie nemeckého vojaka či dôstojníka, či za podporu partizánov, boli usmrtení aj nevinní ľudia, ktorí s týmto nemali nič spoločného, ba dokonca boli vypálené celé osady systémom kolektívnej viny, keď na to doplatili aj tí občania, ktorí s tým nemali nič spoločné. Zastávam názor, že mnohí z týchto ponovembrových sadistov, psychopatov a vrahov, pokiaľ by boli žili v období hitlerovského fašizmu a nacizmu, by vo svojej krutosti a vyžívaniu sa zo zločinov proti ľudskosti na nevinných ľuďoch predbehli aj týchto sadistov, psychopatov a vrahov z tohto obdobia.

          Je dostatok dôkazov, že vysokí dôstojníci ktorí stáli na čele koncentračných táborov, mali aj takéto zvláštne zábavy, keď si spestrovali svoju nudu. Z okna či balkónov svojich bytov z pušky s ďalekohľadom si nič z netušiacich pracujúcich väzňov urobili živé terče. Dokonca niektorí z nich, majúci hudobné nadanie, po zastrelení troch, štyroch či piatich väzňov si išli zarelaxovať hrou na klavír či husle, často si prehrávajúc skladby najväčších hudobných géniov. Gauneri zo zločineckej smeráckej mafie, za posledných osem rokov za nečinného prizerania premiéra Fica, majú tiež svoje relaxovanie. Keďže sa im pri vykrádaní zdravotníctva mimoriadne darilo, každoročne obete ktoré kvôli tomu predčasne zomierali sa rátali minimálne v počte 5 až 7 – tisíc, aj títo gauneri dokážu relaxovať, no nie hrou na husle či na klavír. Oni za najlepší relax považujú klaňanie sa pri pomníkoch a pamätníkoch obetí fašizmu, napr. z obdobia SNP, či obete vypálených osád zo strany fašistov a gardistov, pričom v realite tieto obete svojou účasťou hanobia a zneucťujú, hlavne ich pamiatku a odkaz.

Čo za Hitlera a Tisu bolo nemysliteľné, pre zločincov z vysokej politiky je normálne

          Položme si niekoľko otázok. Bolo by možné, aby za vlády Hitlera v Nemecku a Tisu na Slovensku mohli politici vykrádať zdravotníctvo, aby kvôli tomu predčasne zomierali nevinní občania? Nie, nebolo. Bolo by možné, aby v tom období v Nemecku a na Slovensku bol sudcom človek so zločineckou a kriminálnou minulosťou, ktorý pomáhal mafiánskemu zločincovi ekonomicky likvidovať slušného človeka, ako napríklad dnešný podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbert Jankovský? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období bola druhou najvyššou osobou na ministerstve spravodlivosti osoba so zločineckou a kriminálnou minulosťou, JUDr. Monika Jankovská, ktorá ako sudkyňa pomáhala mafiánskemu zločincovi ekonomicky likvidovať slušného človeka, toho času poslankyňa za gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby napríklad v tom období sa stal ministrom spravodlivosti mafiánsky gauner napojený na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, JUDr. Tomáš Borec? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období mohli existovať sudcovsko-exekútorské zločinecké gangy? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období existovala konkurzná sudcovská mafia ako je to v ponovembrovom Slovensku? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období pracoval v justícii sudca, ktorý by nerešpektoval ani najzákladnejšie právo – právo na odvolanie voči zmätočnému a nevykonateľnému predbežnému opatreniu, nečakajúc ani na výsledok nadriadeného súdu, ako je podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbert Jankovský? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období mohol súdiť taký sudca, ktorý vo svojom rozsudku dokáže vedome krivo obviniť, hoci vie, že sa to nezakladá na pravde, ako sudca Okresného súdu v Považskej Bystri JUDr. Ladislav Vašut? Nie, nebolo by možné. Bolo by možné, aby v tom období kriminálnik menom Osrman, ktorý pred vyšetrovateľom polície odmietne konfrontáciu so svedkom, ktorý by ho usvedčil z trestnej činnosti, no to sudcovskej zberbe na Okresnom súde v Považskej Bystrici neprekáža, aby cez sudcov Jankovského a Vašuta z neho podvodom a porušením zákonov cez ochranu osobnosti vyrábali nevinnú obeť? Nie, nebolo by možné. Takáto zberba by za vlády Hitlera v Nemecku a Tisu na Slovensku, obrazne povedané, vyletela hore komínom. Či už zločinci z vysokej politiky, alebo sudcovské a exekútorské zberby.

          TAKŽE SI SKÚSME TIPNÚŤ, KOĽKO NEVINNÝCH OBETÍ MAJÚ ZA POSLEDNÝCH 25 ROKOV NA SLOVENSKU TAKÉTO PSYCHOPATICKO-SADISTICKÉ ZBERBY? 70-TISÍC, ALEBO EŠTE VIAC? A TAKÉTO ZBERBY SA SAMOPASOVALI AKO PREDVOJ BOJA PROTI FAŠIZMU A EXTRÉMIZMU?

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka