Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU             

     Slovensko vymiera    

          25 rokov Vám stačilo na to aby ste od novembra 1989, do dnešnej doby, napáchali tak odporné zločiny proti ľudskosti, s použitím vysoko sofistikovaných metód cez ekonomiku, ktoré sa tu nenapáchali ani po Februári 1948, ani v 50. rokoch minulého storočia, ani po okupácii vojsk RVHP v auguste 1968, ani počas normalizácie, končiac obdobím pred novembrom 1989. Mnohé zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku Vášho typu si nedovolil voči vlastnému národu ani hitlerovský fašizmus a nacizmus, či v období vojnového Slovenského štátu voči vtedajším jeho občanom. Aj keď tieto spomínané obdobia v ktorých sa páchalo množstvo zločinov proti ľudskosti, boli páchané drsným a vulgárnym spôsobom, tie dnešné, cez ekonomiku, či cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, v súčinnosti s drastickým vykrádaním štátneho rozpočtu, sú mnohonásobne cynickejšie, lebo už nie sú tu tie obdobia, ktoré som spomenul v prvých dvoch vetách. Žijeme totiž v období, o ktorom sa hovorí ako o demokracii, kde sú zakotvené ústavné práva chrániace život, zdravie a bezpečnosť občanov. Že sa to nedodržuje, je plná vina politikov.

          Je pravdou, že za éry hitlerovského fašizmu a nacizmu, ako aj v období vojnového Slovenského štátu sa páchali zločiny proti ľudskosti a nebolo ich málo. Lenže aj v tomto období dokázali obidva štáty ochrániť vlastných občanov od takých zločinov, aké sa páchajú v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom ponovembrovom Slovensku. Dokonca ponovembrové zločinecké vlády a zločinecké parlamenty prijali k tomu aj zákony, cez ktoré sa to robí. V ekonomických zločinoch cez ktoré sa postupne likviduje slovenský národ, sa dokonca spojili s cudzou štátnou mocou. Z vlastného národa urobili lacnú pracovnú silu nielen pre cudzinu, ale aj pre vyvolených, národnosti slovenskej.

Boli to vôbec slovenské ženy - matky, ktoré priviedli na svet tento mor, túto rakovinu v ľudskej podobe?

          Posledných 25 rokov názorne ukázalo, že tzv. slovenský národ je tým najsmradľavejším, najzbabelejším a najponíženejším ľudským odpadom v rámci Európskej únie. Len takýto, tzv. národ môže vygenerovať skupiny politikov, ktorí za posledných 25 rokov v zločinoch proti ľudskosti, hlavne cez ekonomiku, dokázali to, čo sa nepodarilo za niekoľko storočí Tatárom, Turkom, Maďarom. Slovensko je v skutočnosti pod krídlami Antikrista. Ako je to možné? Položme si otázku, koľko percent z tohto národa patrí do kategórie svojprávneho a hrdého Slováka? Môj skromný názor je, že cca 20 percent. 75 percent dospelej populácie považujem za zbabelé ponížené ovce, pričom len takéto spoločenstvo mohlo vytvoriť 5 % najzločineckejšieho odpadu, v kategórii politici, ktorí miesto toho, aby mali rešpekt a strach z občanov, občania majú rešpekt a strach z nich. 

          Dnes sa už oficiálne priznáva, že o tejto republike rozhoduje niekoľko oligarchov a politické strany sú prostitútkami či eseročkami v ich rukách, ktoré, akože tu vládnu. Položme si otázku: ako je to možné? Čia je to vina? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Hlavní vinníci sa volajú arcizločinecké zapredané a vlastizradné vlády a parlamenty, vrátane všetkých premiérov, predsedov parlamentu, 150-členné zberby zo slovenského parlamentu, teda,  drvivá väčšina z nich, vedenia polície a súdov, v zastúpení ministrov vnútra a spravodlivosti, vedenia GP SR v zastúpení generálnymi prokurátormi. Paradoxne všetci do jedného svojim podpisom stvrdili ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho občanov a tejto krajiny, pričom sú za to nadštandardne platení. Realita za posledných 25 rokov ukázala, že ich pracovnou náplňou bolo a je aj prevetrávanie pohlavných orgánov, staranie sa o vlastné blaho, aby spoločnými silami doviedli Slovensko k ekonomickému, politickému a morálnemu rozvratu.

          Keď som niekedy pred 15-timi rokmi začal písať o postupnej likvidácii slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém, mnohí ma považovali za blázna či fantasmagora. Aj ja som niekedy v roku 1993 považoval tých, ktorí mi túto analýzu dali na preštudovanie a vyjadrenie tiež za bláznov a fantasmagorov. Dokonca som vážne nebral ani protiargument, „povieme si za 20-25 rokov.“ Nemusím byť ani konšpirátor, ale posledná či najnovšie, realita nepustí – toto bolo dlhodobo a cielene pripravované, vychádzajúc z genetiky slovenského národa – zbabelosť, sluhovstvo. Lebo len takýto, tzv. národ, ktorému bolo vsugerované že bude svojbytným národom, že si bude vládnuť sám, že bude pánom a bude rozhodovať o vlastnej krajine, bola len špinavá hra zapredaných vlastizradcov národnosti slovenskej v službách cudzej štátnej moci.

          Uvediem tu niektoré pasáže z listu bývalého námestníka Generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Ing. Františka Szikharta, ktorý adresoval 14. februára 2005 vtedajšiemu poslancovi NR SR Robertovi Ficovi, ktorého kópiu vlastním. Vyhnem sa konkrétnym menám tu uvedeným, vedomý si toho, že dotyční by mohli zažívať peklo na zemi. Citujem:

          „Exekutívu už druhé funkčné obdobie riadi skupina Židov, ktorí od roku 1991 završujú diaspóru, keď do roku 2001 sa ich trvalo usadilo na Slovensku 1400. Títo Židia nie sú potomkovia po vyvraždených predkoch počas Slovenského štátu, ale IBA SA PRIMKLI K MAJETKOM, ktoré tu nadobudli a získali reštitúciami a aj majetky, NA KTORÉ UŽ NEMALI PRÁVNY NÁROK. Ďalej privatizáciou národného majetku a skúpením za babku ďalších majetkov zbankrotovaných podnikov po Mečiarových privatizéroch, vrátane majetkov nadobudnutých PROSTREDNÍCTVOM KONKURZNÝCH MAFIÍ nadobudli takú masu majetkov bývalého národného hospodárstva Slovenska, že jeho objem je 30 násobne väčší, než aký vlastnili a nadobudli Židia úžerov a lichvárčinou v časoch prvého Slovenského štátu.

          Už pri prvej Dzurindovej vláde bol napriek účasti SDĽ a prezidentovania katolíka – komunistu zavedený na Slovensku najmä zo strany KDH termín Židokresťanstvo, ako určitá pomyslená symbióza a súzvuk židovských a kresťanských hodnôt. Názov Židokresťanstvo neuznal za oficiálny ani Vatikán a je proti tomu, aby sa ako skomolenina vsugerovávala všetkým kresťanom so zvýraznením ŽIDOVSKEJ NADRADENOSTI  A VYVOLENOSTI.

          Pod vyhlasovanou Židokresťanskou láskou bol vytvorený enormný ťah, ktorý prekonal poňatie Marxleninského dialektického materializmu v navrátení majetkov, najmä katolíckej cirkvi a Židom, že za daného stavu nepripustia inventarizáciu majetku s väzbou na odluku cirkvi od štátu. V tomto snažení je ústretový aj Mečiar a HZDS z úplne racionálneho dôvodu pudu sebazáchovy. Takže Židia nepripustia inventarizáciu cirkevného majetku, aby sa niekto v budúcnosti NESNAŽIL VYKONAŤ INVENTARIZÁCIU ŽIDOVSKÉHO MAJETKU, veď sme súčasťou svetovej globalizácie a tým aj medzinárodnej ochrany vlastníckych vzťahov, bez ohľadu na to, AKO MAJETKY ICH NOVÍ VLASTNÍCI NADOBUDLI.“

Už aj štátna moc musí priznať realitu

          Za cca 80 rokov už mená špičiek z vysokej slovenskej politiky z obdobia rokov 1990-2020 už vtedajšej komunite na Slovensku, pokiaľ nebude premenované, nebudú nič hovoriť, keďže drvivá väčšina obyvateľov nebude mať slovenské korene. Možno budú niečo hovoriť tej malej dožívajúcej sa menšine so slovenskými koreňmi, keď ich mená sa budú prenášať z pokolenia na pokolenie. Napriek upozorneniam niektorých odborníkov štát prakticky do roku 2015 mlčal o tom, aké má predstavy o zabezpečení dôchodkového systému po ďalších dvoch - troch volebných obdobiach. Ak sa totiž demografické trendy nezmenia, a NIČ NENASVEDČUJE TOMU, ŽE BY SA MALI ZMENIŤ, SLOVENSKO ZAČNE OKOLO ROKU 2030 VYMIERAŤ.

          Zákonite sa muselo prejaviť dlhodobé rabovanie financií zo štátneho rozpočtu, určené na demografiu, rozvoj rodiny, dôchodkový systém, starostlivosť o starých a bezvládnych. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bije na poplach, že ak sa neprijmú nové opatrenia vo forme reforiem alebo zvýšenia daní, do 15 rokov môže Slovensko čeliť otázke bankrotu. Zaujímavé ale, že ani slovom sa nehovorí, ako tie rozkradnuté stovky a stovky miliárd chýbajú v štátnom rozpočte, lebo sú na súkromných účtoch arcizlodejov zo Slovenska a zahraničia. Bránenie slovenským ženám cez ekonomiku rodiť deti už dospelo do takého štádia, že nebude dostatok tých, ktorí by pracovali aj na dôchodky. V utorok 3. mája 2016 už oficiálne Slovenský rozhlas priznal, že v roku 2060 bude na JEDNÉHO dôchodcu pracovať JEDEN človek. Taktiež sa otvorene hovorí o znižovaní dôchodkov a zvýšenia veku odchodu do dôchodku. To bezbrehé vykrádanie štátneho rozpočtu muselo prísť do štádia, kedy nás to začalo dobiehať. Následky budú kruté. Paradoxne zarobia na tom tí, ktorí vykrádali, trpieť budú nevinní občania. Lebo pôrodnosť je ten NAJOBJEKTÍVNEJŠÍ ukazovateľ toho, aká je skutočná realita štátu.

Vladimír PavlíkSME – 25. 4. 2016

Budúci dôchodcovia sa musia uskromniť, hľadá sa model na zníženie penzií

Podľa prognóz sa počet dôchodcov na Slovensku do roku 2060 zdvojnásobí. Pracujúcich bude menej.

BRATISLAVA. V najbližších rokoch sa zmení spôsob, akým sa počítajú dôchodky. Cieľom je, aby budúci penzisti nedostávali v porovnaní so svojím predošlým platom tak veľa, ako je to v súčasnosti.
Správa Slovenskej akadémie vied hovorí, že Slovensko bude o pár rokov najstaršou krajinou Európskej únie a na dôchodky bude pracovať čoraz menej ľudí.

Citlivá téma

Dôchodok dnešného dôchodcu je na úrovni asi polovičného priemerného platu v národnom hospodárstve. V roku 2013 dostával senior od štátu dôchodok na úrovni 45,7 percenta mzdy.

Prečítajte si tiež:Švejna: Budúce dôchodky musíme znížiť, ľudí na to treba pripraviť 
Táto miera náhrady musí byť ešte nižšia, aby náš systém zvládol demografický vývoj. „Ostáva posledná možnosť: zreálniť rast dôchodkov, ktoré sa v budúcnosti priznajú,“ povedal v rozhovore pre SME štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).
Na zníženie budúcich dôchodkov stačí urobiť jednu zmenu vo vzorci, na základe ktorého sa počítajú. Aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH), čo je vo vzorci kľúčová veličina, neurčovať podľa rastu miezd, ale napríklad podľa inflácie či dynamiky starnutia obyvateľstva. 

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka