"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

KTO POLOŽIL ZÁKLAD K POSTUPNEJ LIKVIDÁCII SLOVENSKÉHO NÁRODA? – 2. ČASŤ

         Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, keďže faktov a dôkazov je taký veľký nadbytok, kde skutoční vinníci sa volajú nenažrané a chamtivé ponovembrové zberby  z vysokej politiky, národnosti slovenskej. Aby som bol presnejší a adresnejší, tak sa jedná o kategóriu, hlavne už vo svojich prvopočiatkoch, práve tých, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, samozrejme s prednovembrovou minulosťou zbabelých občianskych núl, ktorí sa začali zgrupovať okolo Mečiara a Slotu v HZDS a SNS. Práve oni, cez tieto zločinecké a protislovenské politické subjekty to odštartovali a pokračovali v tom všetky ďalšie koalície bez rozdielu k politickej príslušnosti. Ako by nikto z nich nemyslel na tie následky, ktoré sa neskôr premietnu do tak obludných rozmerov, že za cca 80 rokov už slovenský národ bude nepatrnou menšinou vo vlastnom štáte, pod nadvládou cudzích kultúr, čakajúc ich nakoniec osud Lužických Srbov. .

          Je to neuveriteľné, že týmto sadistom, psychopatom a vrahom vlastného národa, národnosti slovenskej, stačilo len 27 rokov od novembra 1989 na to, aby tu vytvorili takú špirálu ekonomických zločinov, z ktorých priamo vyplývajú zločiny proti ľudskosti, ktoré už prakticky ohrozujú samotnú existenciu národa. November 1989 priniesol na Slovensku aj taký obludný jav, ktorý neexistoval nielen za Slovenského štátu, a prezidentovania Jozefa Tisu, ani v 50. rokoch minulého storočia, ani počas pobytu sovietskych vojsk na našom území, spojenej s normalizáciou. Takéto niečo bolo do novembra 1989 nielen nemysliteľné, ale aj nereálne, aby sa cez ekonomiku bránilo slovenským ženám rodiť deti, teda, úmyselným nevytváraním primeraných ekonomických podmienok pre rodinu, alebo vykrádaním zdravotníctva. To čo sa nepodarilo nemeckému nacizmu vo vojnovom období pri likvidovaní slovenského národa, ako menejcennej slovanskej rasy, to sa úspešne realizuje slovenskými politikmi, hlavne cez ekonomiku. Hádzať vinu či farizejsky tvrdiť, že za to všetko môžu Židia, sionisti, slobodomurári, Soros, NATO, EÚ, ako aj rôzni neprajníci Slovenska, je totálny blud. Pokiaľ mám byť adresnejší, tak práve takýto politici národnosti slovenskej cez ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti, ich nenažranosť, chamtivosť, ich túžba po mamone a mať stále viac a viac, tak zruinovali Slovensko, že nakoniec cudzina za bagateľ získala aj to, čomu sa hovorilo zlaté vajcia slovenskej ekonomiky, keďže tieto zberby národnosti slovenskej to tak rozkradli a vytunelovali, že na obnovu bol potrebný zahraničný kapitál, kde, samozrejme, idú teraz aj zisky.

Realita nepustí

          Základom každého štátu je rodina. Túto vetu ale možno rozšíriť – LIKVIDÁCIA ŽENSKOSTI CEZ EKONOMIKU SA ROVNÁ LIKVIDÁCII RODINY, SO ZÁVEREČNOU FÁZOU – POSTUPNÁ LIKVIDÁCIA NÁRODA. A táto postupná likvidácia je už v takom štádiu, že sa už nedá zastaviť. Na toto všetko stačilo len úbohých 27 rokov od novembra 1989, keď v samotných začiatkoch tohto rabovania stáli protislovenské zberby hrajúce sa na Slovákov a národniarov, ktoré sa zhlukovali v dvoch protislovenských subjektoch HZDS a SNS, kde v tom období vládli dvaja špičkoví zbojníci Mečiar a Slota. Skúsme si porovnať, koľko napríklad pracovne činných ľudí pripadalo na jedného dôchodcu do novembra 1989, a koľko ich pripadá teraz, od novembra 1989, až po dnešok. Takže sa pýtajme, kde sú tie milióny a miliardy, určené od roku 1990 zo štátneho rozpočtu na demografiu a rozvoj rodiny? Odpoveď je jednoduchá. Sú rozkradnuté a naďalej sa rozkrádajú politikmi národnosti slovenskej, oligarchami, finančnými skupinami, taktiež národnosti slovenskej, pričom práve tí, ktorí toto páchajú, veľmi dobre vedia, aké to má následky, hlavne na predčasnom úmrtí každoročne tisícov a tisícov nevinných ľudí. A napriek tomu to stále robia, pričom majú v sebe ešte toľko drzosti, že pri ovčom a plebejsko-sluhovskom tzv. slovenskom národe môžu obviňovať Židov, sionistov, slobodomurárov, EÚ, NATO..... 

           Preto si pripomeňme skutočnú realitu z úst odborníkov či inštitúcií, keď sa už otvorene hovorí o tom, aké následky môžeme očakávať, pričom pred 10-15 rokmi, pokiaľ niekoľko jedincov o tom otvorene hovorilo, boli považovaní za bláznov, dezinformátorov či trolov. Uvediem niekoľko príkladov. Popredný predstaviteľ gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie minister Richter, napriek upozorneniam odborníkov, dlho mlčal o tom, aké má predstavy o zabezpečení dôchodkového systému po ďalších dvoch - troch volebných obdobiach. Ak sa totiž demografické trendy nezmenia, a nič tomu nenasvedčuje, že by sa mali zmeniť, SLOVENSKO ZAČNE OKOLO ROKU 2030 VYMIERAŤ.

          Miesto toho, aby zločinci z vysokej politiky prestali kradnúť, tak cez svoje debilné kotrby začali hovoriť o druhom dôchodkovom pilieri, ako všelieku. Keďže zberby z vysokej politiky naďalej vykrádajú veľké čiastky aj z toho, čo je určené na demografiu a rodinu, čo sa musí nejako nahradiť, zrazu minister Richter otvorene hovorí, že o dvadsať rokov bude nevyhnutné, aby každý človek mal okrem „štátnej penzie“ aj nejaké dobrovoľné pripoistenie. Teda tretí pilier.

          Po roku 1989 patrila slovenská spoločnosť k najmladším v Európe. Dnes sa už nachádza na opačnom póle, keď starnutie slovenskej populácie naberá závratnú rýchlosť a stáva sa mimoriadne vážnym problémom. Pričom arcizločinecké a arcizlodejské zberby  z vysokej politiky musia veľmi dobre vedieť, že na vine je drastické vykrádanie systému. Zatiaľ čo sa zvyšuje počet obyvateľov v poproduktívnom veku, ubúda ľudí v produktívnom veku 15 až 64 rokov, pričom podľa aktuálnych údajov Eurostatu by ich do 30 rokov mal zo Slovenska „zmiznúť“ celý milión. NEMÁ ICH TOTIŽ KTO NAHRADIŤ, konštatuje predseda Štatistického úradu Alexander Balek.

          No arcizločinecké a psychopaticko-sadistické zberby z vysokej politiky to netrápi. Pričom svoje rozkrádanie maskujú tým, že rodinnú politiku, opatrenia na zvyšovanie pôrodnosti, ako aj zladenie starostlivosti o dieťa s prácou sú slabé, rodičovské dávky nízke, NEMOTIVUJÚ MLADÝCH MAŤ VIAC DETÍ.

          Pokiaľ Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje: „Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nadstavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky. Buď prijmeme ďalšie opatrenia, či už na strane výdavkov v podobe reforiem, alebo budú musieť ísť dane hore, alebo časom budeme riešiť vážne otázky OHĽADOM SCHOPNOSTI FINANCOVAŤ NÁŠ VEREJNÝ DLH.“

          AKO AJ Z TÝCHTO VYJADRENÍ MOŽNO VIDIEŤ, ŽE ANI JEDNÝM SLOVOM, ANI JEDNOU VETOU SA NESPOMENÚ TIE DESIATKY A DESIATKY ROZKRADNUTÝCH MILIÁRD, KTORÉ V SKUTOČNOSTI BOLI URČENÉ NA ROZVOJ A RAST DEMOGRAFIE, PRE RODINY S DEŤMI, NA SOCIÁLNU POLITIKU A NA ZDRAVOTNÍCTVO. Za cca 80 rokov, keď už Slováci budú v menšine vo vlastnej krajine, kde už budú prevládať iné kultúry, už budú zabudnuté mená aj tých zločincov a zlodejov z vysokej politiky, ktorí to za 26 rokov od novembra 1989 odštartovali. Dnes môžem len žasnúť nad samozvancami, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, ktorí aj napriek tomu, že už nič ziskového tu slovenskému národu nepatrí, sa nám snažia vsugerovať, že len oni, a nikto iný, tu urobí zo Slovenska prosperujúci štát. Práve oni, ktorí svojim mlčaním a zbabelosťou aktívne pomáhajú tým, ktorí tu naďalej páchajú ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti na vlastnom národe.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka