Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


UZNESENIE ÚRADU ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY – GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR NA MOJU SŤAŽNOSŤ OHĽADOM HANOBENIA SLOVENSKÉHO NÁRODA PREMIÉROM FICOM
            

          Na moju sťažnosť voči uzneseniu vyšetrovateľa NAKA ohľadom môjho trestného oznámenia na Roberta Fica za hanobenie slovenského národa, som dostal uznesenie, ktoré tu predkladám ako súčasť tohto článku. Nebudem sa tu teraz zaoberať dotyčným uznesením, ale nedá mi nepovedať nasledovné, ako dokáže NEREAGOVAŤ tzv. slovenský národ na jeho neuveriteľné hanobenie a ponižovanie z jeho strany. Treba opätovne a dôrazne pripomenúť, že výrok premiéra Fica, citujem: - „Najväčšou prednosťou Slovenska je, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov.“, ako aj ďalšie jeho tvrdenia, citujem: - „Pretože keby Španieli mali prežiť z 380 euro, asi by zapálili svoju krajinu..., preto aj keby prišli ťažké časy, tak my dokážeme takéto časy prežiť ľahšie ako iné krajiny.“

          Keď sa zamyslíme nad jeho výrokmi, tak v prvom rade treba povedať, že Robert Fico patrí do tejto organizovanej zločineckej zberby z vysokej politiky, ktorý sa veľkou mierou pričinil o tento negatívny a zavrhnutia hodný jav, ktorý dotlačil drvivú väčšinu radových slovenských občanov do kategórie ponížených a zbabelých sluhovských oviec, lebo on, ako slovenský premiér, patrí na špicu tohto ekonomického zločinu a zločinu proti ľudskosti páchanému na vlastnom národe. Zároveň si dovolím tvrdiť, že toto robil a robí s jasným úmyslom nielen pre svoj vlastný prospech, ale aj pre vlastný prospech gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie. Ako aj to, že keď takýmito výrokmi ohodnotil občanov Slovenska len dokazuje, že je to nielen arogantný a odporný netvor v ľudskej podobe, ale aj to, ako nenávidí a pohŕda týmto národom, ktorý sa mu na úkor vlastnej biedy skladá na jeho blahobyt. A nielen jemu.

          Ale potom je tu aj druhá strana mince, ktorou je mlčanie samozvancov a zbabelcov, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, majúcich plné ústa slušných pracujúcich ľudí, pričom, v skutočnosti, svojim mlčaním, tieto zločiny proti ľudskosti páchané na vlastnom národe, podporujú. Príliš smutná realita.

Vladimír Pavlík
UZNESENIE NAKA A SŤAŽNOSŤ OHĽADOM HANOBENIA SLOVENSKÉHO NÁRODA PREMIÉROM FICOM
            

          Ako sa ukázalo, bol som a ostal som jediným občanom na Slovensku, ktorý sa rozhodol, že verejné hanobenie slovenského národa z úst premiéra Fica, citujem: „Najväčšou prednosťou Slovenska je, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov“, budem riešiť trestným oznámením. Zároveň sa aj potvrdilo, že medzi najspoľahlivejších podporovateľov pri hanobení vlastného národa, ako aj páchaním zločinov proti ľudskosti na vlastnom národe cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva, každoročne s niekoľkými tisícami predčasne zomrelých nevinných ľudí, majú títo zločinci z vysokej politiky podporu u mlčiacej väčšiny vlastného národa, kde viacerí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, pod vedením Mariana Kotlebu. Samozrejme, aby som bol objektívny, treba tu zaradiť taktiež celé politické spektrum súčasnej politiky.

          Bol to ľudský odpad s prednovembrovou minulosťou zbabelých občianskych núl, ktorý sa začal zhlukovať po novembri 1989 v HZDS, SNS a SDĽ, ktorý tu vytvorili tzv. zvrchované a svojbytné Slovensko, samozrejme na svoj vlastný prospech a pre svoje vlastné vrecká. Práve oni zahájili bezbrehé drancovanie tejto krajiny, ktoré po nich prebrali dzurindovci a dokončieva sa pod vedením Fica.  

          Keďže súčasťou tohto článku je aj kompletné zverejnenie uznesenia vyšetrovateľa z NAKA, ako aj moja sťažnosť, nedá mi, aby som nevyjadril k istým veciam. To že ľudia môjho typu sú vystavení rôznym útokom a dezinformáciám, je bežnou vecou. Problém je ale v tom, že najpodlejšie údery rozdávajú takí, ktorí to robia pod falošnou identitou či anonymnými metódami. Za tie roky už som sa stačil dozvedieť a prečítať si, že som zbavený svojprávnosti vypracovanej lekárom – psychiatrom Prochádzkom, že aj preto polícia, prokuratúra a politici nereagujú na veci o ktorých verejne píšem, že aj keď niečo oznámim štátnym orgánom, formálne mi odpíšu dvomi, troma vetami, že ma financuje mafia, zahraničie a podobne.

          Pritom musím konštatovať, že moje podania nie sú odbité dvomi, tromi vetami, čo nakoniec dokazuje aj toto zverejnené uznesenie, ktoré, aj keď je v môj neprospech, je v ňom dostatok informácii, ktoré sú vlastne v môj prospech. Napríklad, pokiaľ vyšetrovateľ konštatuje, aké všelijaké práva má premiér Fico ohľadom vyjadrovania svojich názorov, tak tieto isté práva sa vzťahujú aj na moju osobu, ako aj vo viacerých prípadoch na osoby, ktoré sú napr. trestne stíhané za vyjadrenia svojich názorov.

          Práve preto aj moja sťažnosť k tomuto uzneseniu je presne taká, aká je, lebo mám dostatok dôkazov a dôvodov, aby som si to mohol dovoliť.

Vladimír Pavlík

                                    Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                          Orlové 11. 7. 2017

 

Vážení
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
NAKA – expozitúra Východ
Rampová 7
040 01 KOŠICE

VEC – Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:PPZ-656/NKA-PT-VY-2017

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť proti uzneseniu, pod ktorým je podpísaný vyšetrovateľ PZ mjr. JUDr. Mikuláš Marton. Vynechám všetky citáty pána vyšetrovateľa o národe, z ktorých jednoznačne vyplýva, že Slováci sú národom. Pokiaľ sa odvoláva na Ústavu, ktorá zaručuje slobodu prejavu, ako aj na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd, „že každý má právo na slobodu prejavu, keď toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice, pričom výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácii alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci“, tak tvrdím ohľadom výroku premiéra Fica, citujem, „Najväčšou prednosťou Slovenska je, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov“, ako aj z jeho ďalších výrokov – „pretože keby Španieli mali prežiť z 380 euro asi by zapálili svoju krajinu.... Preto aj keby prišli ťažké časy, tak my dokážeme takéto časy prežiť ľahšie ako iné krajiny.“ Treba tu otvorene povedať, že premiér Fico je súčasťou najzločineckejšieho zoskupenia, obrazne povedané, v tisícročnej histórii Slovenska – gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, ktorí sa podieľajú a spolupodieľajú na politických a ekonomických zločinoch, ako aj zločinoch proti ľudskosti – a ako premiér nesie tú najväčšiu zodpovednosť. Výroky ktoré povedal, vyplývajú zo zločineckej a zlodejskej činnosti politikov a ich následkov za posledných 26 rokov, na ktorých sa premiér Fico priamo podieľa, preto aj on samotný nesie plnú zodpovednosť za to, že Slováci vedia žiť aj z nízkych príjmov a prežiť z 380 euro. Jeho cynizmus, nenávisť k tomuto národu, pohŕdanie týmto národom, vrátane jeho úmyselného hanobenia, sa prejavili aj týmito jeho výrokmi.

Vladimír Pavlík

 Uznesenie MV SR
Národná kriminálna agentúra
národná protiteroristická jednotka expozitúra Východ


        

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA ROBERTA FICA ZA HANOBENIE SLOVENSKÉHO NÁRODA PODĽA § 423             

                    
Slovenská republika má dva nelichotivé primáty v rámci Európskej únie. Má najzločineckejšie, najzlodejskejšie a najskorumpovanejšie zberby z vysokej politiky, čo sa musí zákonite prejaviť v politickej, ekonomickej a morálnej sfére. Taktiež má najzbabelejší a najsluhovskejší národ v rámci Európskej únie, kde radím cca 80 % dospelej populácie. Tento súhrn zákonite musel vyústiť do zvrhlých zločinov proti ľudskosti, ktoré tieto zberby z vysokej politiky páchajú na vlastnom národe hlavne cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva. Sme národom, ktorý vyháňa vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny a pripravuje ich o budúcnosť. Len takýto národ dokáže nečinne mlčať a prizerať sa, ako zločiny proti ľudskosti sa stali súčasťou tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem, na ktorých bohatli a bohatnú politici, oligarchovia, finančné skupiny, konkurzné mafie a im podobné pijavice prisaté na štátnom rozpočte. Samozrejme, na úkor biedy a utrpenia vlastného národa. V okrádaní žien o ženskosť cez ekonomiku sa tu predvádza a realizuje niečo, čo by bolo nemysliteľné nielen v Nemecku za vlády Hitlera, ale aj na Slovensku počas prezidentovania Jozefa Tisu. Niektoré ponovembrové zločiny proti ľudskosti v cynizme a dĺžke trvania predstihli aj tie zločiny proti ľudskosti počas éry hitlerovského fašizmu a nacizmu. Gény masových vrahov z POHG z tohto obdobia sú súčasťou nielen drvivej väčšiny ponovembrových politikov, ale aj nás, občanov, keďže sme sa s týmito zločinmi proti ľudskosti stotožnili, nečinne sa prizeráme a mlčíme. Možno to povedať aj tak, že to mlčanie je aj súhlasom.

Vladimír Pavlík


                                                                                         

                           Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                Orlové 24. 5. 2017

 

Vážení:
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Hanobenia slovenského národa podľa § 423 ods. 1, písm. a), ods. 2, písm. c), na slovenského premiéra Roberta Fica.

          Na blogu denníka SME zo 14. 5. 2017 zverejnil Jozef Kmeto príspevok pod názvom – Robert Fico: „Najväčšou prednosťou Slovenska je, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov.“ (Príslušný článok je súčasťou trestného oznámenia.)

          Robert Fico je posledných desať rokov nielen slovenským premiérom, a z tohto titulu mu vyplývajú nielen primerané právomoci, ale aj nebývalá zodpovednosť o vlastnú krajinu. Vo vysokej politike je prakticky 25 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie s titulom JUDr, súčasťou jeho mozgu nie sú ani piliny ani otruby, preto si musel byť veľmi dobre vedomý, že dotyčný výrok, citujem: „Najväčšou prednosťou Slovenska je, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov.“ – je hrubým ponížením a zhanobením slovenského národa.

          Treba si uvedomiť, že ponovembrové Slovensko je štátom zločineckým, zlodejským, skorumpovaným, mafiánsko-gaunerským, kde ekonomické zločiny ničiace vlastnú krajinu a vlastný národ idú dokonca cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva až k zločinom proti ľudskosti voči vlastnému národu. Je dôvodné podozrenie, že aj Robert Fico patrí aj do kategórie politicko-ekonomkických zločincov, je jeden z hlavných vinníkov aj toho, že príjmy Slovákov patria medzi najnižšie v Európskej únii, hoci na rozdiel od politikov tvoria ekonomické hodnoty, no keďže veľká časť týchto ekonomických hodnôt vyjadrená v eurách je rozkradnutá aj parazitnými darmožráčmi z vysokej politiky, ktorí si takto vylepšujú svoje príjmy, hoci, z cca 80-tich percent, nič pozitívneho pre Slovensko nevyprodukujú.

          Jeho zločinnosť a amorálny suterén v hanobení národa spočíva aj v tvrdení, ktoré dokonca považuje za devízu väčšiny ľudí, že sú schopní prežiť z nízkych príjmov, citujem, „pretože keby Španieli mali prežiť z 380 euro asi by zapálili svoju krajinu... Preto aj keby prišli ťažké časy, tak my dokážeme takéto časy prežiť ľahšie ako iné krajiny.“  

          V záujme objektívneho objasnenia navrhujem, aby bol vyšetrený aj duševný stav Roberta Fica, s prednostným zameraním na zistenie či netrpí nejakou psychopaticko-sadistickou úchylkou, lebo jeho verejné vyjadrenia tomu nasvedčujú.

Vladimír Pavlík

 

                                                                                                                                                                                              

 


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka