Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

PONOVEMBROVÉ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI V ZDRAVOTNÍCTVE PATRIA MEDZI NAJZVRHLEJŠIE             

Slovensko vymiera    
VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU    
DOTAZ NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR
     

          Miesto úvodu: NETREBA SA ZAOBERAŤ TÝM, ČO KTO POKAZILV MINULOSTIodznelo na TA3 dňa 28. 2. 2016 v diskusnej relácii V politike za účasti Danka, Figeľa, Procházku, Fica a Bugára. Kladiem si otázku: mohli by si takéto niečo dovoliť verejne povedať politici majúci rešpekt z voličov, ako aj z nevoličov, teda, občanov Slovenska?

          Názorne sa ukázalo, že gény najzvrhlejších fašistických a gardistických vrahov z obdobia Slovenského štátu má v sebe nielen drvivá väčšina ponovembrových politikov, ale aj nemalý počet občanov. Možno si položiť otázku, ako sa to prejavuje u radových občanov? Odpoveď je jednoduchá – mlčanie, zbabelosť a nezáujem hovoriť o zločinoch proti ľudskosti páchanými po novembri 1989 zo strany politikov, teda nielen súhlas, ale aj spoluvina. Treba si uvedomiť že medzi zločinmi proti ľudskosti vo vojnovom období na Slovensku a po novembri 1989 sú diametrálne odlišné ich metódy. To ale neznamená, že by to malo nejako ospravedlňovať či zľahčovať tieto zločiny proti vlastnému národu. Skorej sa možno prikloniť k názoru, že páchanie týchto zločinov po novembri 1989, teda v mierovej dobe v dotyčnej krajine, sú mnohonásobne zavrhnutiahodnejšie, ako vo vojnovom období, lebo vtedy zločiny proti ľudskosti boli súčasťou tej doby.

          Keď fašisti a gardisti počas vojnového obdobia na Slovensku strelou do tyla a hodením do horiacej vápenky likvidovali svoje obete, treba sa pýtať – „čím sa títo ľudia, ženy a deti previnili“? A pýtajme sa aj ponovembrových politických pohrobkov ktorí zdedili fašistické a gardistické gény z obdobia vojnového Slovenského štátu – „čím sa previnili muži, ženy a deti, že ich likvidujete cez sociálne samovraždy a cez vykrádanie zdravotníctva“? S plnou vážnosťou si kladiem otázku, nepredbehla by táto ponovembrová arcizločinecká verbež v metódach, v tom období, metódy ukrutností dokonca aj tých vtedajších fašistických a gardistických vrahov z tohto vojnového obdobia?

Podhodili nás cudzine aby spoločne cez zdravotníctvo páchali zločiny proti ľudskosti

          Predčasne ukončené ľudské životy cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva, pokiaľ napíšem, že tých obetí bolo za posledných 25 rokov cca 50 000, tak sa nejedná o žiadne nadnesené číslo. A keď k tomu prirátame zločiny proti ženskosti cez ekonomiku, teda úmyselné nevytváranie ekonomických podmienok na rodenie detí, čím sa vlastne začalo postupné vymieranie národa.

          Napriek tomu, že vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu 23. 4. 2004 po šiestich rokoch vlády pravice priznal, „že na Slovensku zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenia chýbajú peniaze“, napriek tomu začal presadzovať, aby z poisťovní a nemocníc boli akciové spoločnosti, ktoré budú viazané tvorbou zisku, pričom budú šetriť nielen na úkor pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu. Už vtedy zo strany mnohých lekárov ohľadom reforiem vtedajšieho ministra Zajaca otvorene padali slová O PLÁNOVANEJ GENOCÍDE, FAŠISTICKEJ LIKVIDÁCII POSTIHNUTÝCH, spomínala sa antická Sparta, kde chorých zhadzovali do priepasti. Bol podporený záujem zahraničných investorov o vstup na náš zdravotnícky trh. DOMA BY IM ZÁKON NEUMOŽNIL TAKÉ BRUTÁLNE PODNIKANIE, AKÉ IM BOLO UMOŽNENÉ NA SLOVENSKU. Oni by totiž NIKDY nevložili peniaze tam, kde by nemali z toho zisk – a aby sa im vrátilo to, aj s bohatými úrokmi to, do čoho investovali. Aj toto bola vizitka ako následok vtedajšieho drastického vykrádania zdravotníctva.

Dnes už je dostatočne preukázané, že vykrádaním zdravotníctva každoročne predčasne zomrie cca 3000 ľudí, ale všetko nasvedčuje tomu, že to je len minimum. Ročne, podľa OECD, zomrie na Slovensku  cca 9 720 ľudí, ktorí zomreli zbytočne, prieskum ich vedie pod označením – odvrátiteľná úmrtnosť. To znamená, že tých 9 720 ľudí mohlo ďalej žiť. Títo ľudia nezomreli na starobu, ale na chorobu slovenského zdravotníctva. Paradoxne, arcizločinecké a arcizlodejské monštrá v ľudskej podobe to dobre vedia, no napriek tomu to robia – rozkrádajú. A je vrcholom drzosti a cynizmu, že práve takýto zločinci a zlodeji z vysokej politiky nám hovoria o nebezpečenstve fašizmu, ktoré hrozí Slovensku. Lenže problém je v tom, že vlády hitlerovského fašizmu a nacizmu by takéto niečo v Nemecku bolo nemysliteľné. Lebo takéto hyeny by okamžite vyleteli hore komínom.

          No a nový minister zdravotníctva nám oznámil, že za zdravotníctvo si občania priplatia formou zvýšenia odvodov, že občan navyše zaplatí nezodpovednosť manažérov štátom riadených nemocníc, ktoré 26 rokov vytvárajú dlh, formou ďalšieho oddlženia, 549,87 milióna eur. Takže opätovne je postihnutý občan a vykrádači zdravotníctva si užívajú nakradnuté.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka