Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

KATOLÍCKA CIRKEV SVOJIM MLČANÍM A ZBABELOSŤOU SA POSTAVILA NA STRANU MASOVÝCH VRAHOV Z VYSOKEJ POLITIKY PRI ICH PÁCHANÍ NAJZVRHLEJŠÍCH ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI VOČI VLASTNÉMU NÁRODU             

Slovensko vymiera    
VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU    
DOTAZ NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR
AKO VYKRÁDAČI ZDRAVOTNÍCTVA ZO SMERÁCKEJ MAFIE CEZ PREMIÉRA FICA A MINISTRA DRUCKERA CHCÚ ZAHMLIEVAŤ A PREKRYŤ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI S TISÍCKAMI A TISÍCKAMI PREDČASNE ZOMRELÝCH OBETÍ
GÉNY FAŠISTICKÝCH A GARDISTICKÝCH ZLOČINCOV A VRAHOV V NÁS
POSTUPNÁ LIKVIDÁCIA SLOVENSKÉHO NÁRODA SMERUJÚCA K JEHO ZÁNIKU JE NEZVRATNÁ
MY, PONÍŽENÉ A ZBABELÉ HOVIADKA SLOVENSKÉ, KTORÝM NEPREKÁŽA LIKVIDÁCIA VLASTNÉHO NÁRODA
Aj takýto je rozdiel medzi mnou a TZV. Slovákmi a národovcami – v skutočnosti zbabelcami, s diktátorským a narcisným myslením, ktorým neprekážajú zločiny proti ľudskosti páchané na vlastnom národe     

         
          Z politického hľadiska už možno jednoznačne povedať, že Slovensko od novembra 1989 riadia nielen zločinci a zlodeji toho najzvrhlejšieho rangu, ale aj sadisti, psychopati a masoví vrahovia toho najzvrhlejšieho rangu. Z biblického hľadiska možno povedať, že Slovensko je jediná krajina v Európskej únii pod dohľadom Antikrista a jeho plodov z vysokej politiky. Možno si položiť otázku, koľko storočí musel Antikrist čakať, kým sa mu podarilo dať na svet takéto tlupy odľudov a netvorov, ktorí v mene svojho osobného blahobytu dokážu páchať aj tie najzvrhlejšie zločiny proti ľudskosti? Ako keby im  vsugeroval, že práve oni tu budú večne. Nemajú štipku citu ani voči tým najbezbrannejším – nevinným a bezbranným detičkám, ako aj starým a bezvládnym občanom. Antikrist už má sprivatizovanú aj našu cirkev, ktorej súčasné heslo je, NAOKO SA K BOHU HLÁSME, V SKUTOČNOSTI ANTIKRISTOVI SLÚŽME. Video TV LUX je toho jasným dôkazom. Budú tárať piate cez deviate, moralizovať, odvolávať sa na vieru, Nebeského Otca, Sedembolestnú Pannu Máriu, či samotného Krista. No zabudli povedať to najhlavnejšie – a ja ich verejne obviňujem, že úmyselne, aby chránili a zamlčovali pravé príčiny idúce cez zločiny proti ľudskosti zo strany Antikristových plodov z vysokej politiky. ŽE KATOLÍCKA CIRKEV JE SÚČASŤOU TÝCHTO OBLUDNÝCH ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI VOČI VLASTNÉMU NÁRODU – ANI JEDNÝM SLOVOM SA NEZMIENILI, ŽE TOU NAJHLAVNEJŠOU PRÍČINOU JE NEUSTÁLE ROZKRÁDANIE ZO STRANY POLITIKOV, KTORÍ SÚ AJ V POZÍCII MASOVÝCH VRAHOV. 
Video TV LUX 
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10214


https://www.facebook.com/MeanwhileInSVK/videos/797879333691119/Video TV Markiza


VYMIERAME? : k inštitucionálnemu a politickému NEriešeniu NAJvážnejšieho problému SR: radikálne sa neustále zhoršujúcej demografickej situácie na Slovensku, nevídanému poklesu pôrodnosti a vysťahovalectvu: KBS 1996 a Tvlux 2016
 V Samárii pri studni (80) VYMIERAME?

V poslednom období dochádza na Slovensku k nevídanému poklesu pôrodnosti. Pri dlhšom pretrvávaní tohto trendu bude ohrozená aj samotná existencia národa. Čo treba urobiť na zastavenie tohto negatívneho javu? Akú úlohu pri hľadaní riešení majú zohrávať politici, cirkvi či rôzne inštitúcie? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s našimi hosťami v relácii V Samárii pri studni. Hostia: MUDr. Anna Záborská, doc. Karol Pastor, MUDr. Andrej Hrádocký, dp. Anton Ziolkovský.

Pozn. pred 20 rokmi vydali slovenskí biskupi vyhlásenie ku demografickej situácii, zorganizovali okrúhly stôl za účasti desiatok inštitúcií a už  vtedy naliehavo žiadali politikov, aby konali. Prečítajte si jeho text - tu.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10214

Watch video!  

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku 


 My, biskupi katolíckej cirkvi na Slovensku, vedomí si svojho poslania a spoluzodpovednosti za osud národa, prežívame s veriacimi i neveriacimi obyvateľmi Slovenska ich každodenné staros­ti, radosti, trápenia, túžby i nádeje a sme vážne znepokojení negatívnym populačným vývojom posledných rokov na Slovensku.  

Základným predpokladom stability a prosperity každého národa, štátu, spoločnosti a cirkvi je stabilná rodina. Otcovia a matky, ktorí chcú mať deti a chcú ich vychovať k zodpovednosti, pracovitosti a morálnosti sú našim najvzácnejším pokladom. 

Ako nás učí história, rozpad aj veľkých a silných štátov a zánik celých národov začal rozpadom rodiny a odmietaním detí. 

Ako vyplýva z nedávno zverejnených štatistických údajov, dochádza v posledných rokoch na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Trend poklesu pôrodnosti je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. 

Ak by pôrodnosť bola taká alebo dokonca nižšia ako v roku 1995 (index plodnosti 1,52), a tento stav by pretrvával dlhodobo, behom jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20-25% a behom troch generácií o viac než polovicu. 

Veľmi pozorne sledujeme a budeme sledovať demografický vývoj na Slovensku. Starnutie a ubúdanie obyvateľstva je veľmi negatívny faktor, ktorý môže mať v nasledujúcich rokoch závažný a zhubný dopad na náš celkový ekonomický, sociálny a geopolitický vývoj. 

Práve v tejto dobe cítime potrebu položiť si spolu so všetkými obyvateľmi Slovenska zásadné otázky: 
Akú hodnotu ma každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? 
Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých? 

Vedení zodpovednosťou za budúcnosť národa a národností, na ktoré je zameraná naša pastoračná služba, upozorňujeme na mimoriadnu závažnosť súčasnej demografickej situácie: 

. V prvom rade apelujeme na verejnú moc, prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov vytvárať také legislatívne, eko­nomické a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo nevymieralo

Vyzývame aj všetky organizácie, vedecké ústavy, nadácie, zástupcov médií, tvorcov verejnej mienky, predstaviteľov ekonomických, zdravotníckych, sociálnych, školských a ďalších rezortov, aby si uvedomili hrozivú situáciu demografického vývoja na Slovensku, konkrétne dopady v jednotlivých oblastiach života, aby v tejto veci zaujali stanovisko a aby pomáhali hľadať riešenia a cesty z tejto neutešenej situácie. 
Vyzývame tiež všetkých ľudí dobrej vôle, veriacich i neveriacich, aby neupadli do beznádeje, aby sa nedali odradiť momentálnymi ťažkosťami alebo zlákať zdanlivými výhodami a aby sa nebáli odovzdávať úžasný a jedinečný dar života budúcim generáciám a solidárne pomáhať tým, ktorí tak robia.  

Uvedomujeme si súčasnú veľmi ťažkú situáciu mladých rodín, najmä rodín s deťmi. Citlivo vnímame ich veľké starosti a problémy a sme im za to vďační, že prostredníctvom svojich detí a ich zodpovednou výchovou zabezpečujú budúcnosť nášho národa, štátu, spoločnosti a Cirkvi. Im patrí naše požehnanie, naša vďaka a naša úcta. 

V krátkom čase pozveme všetkých kompetentných predstaviteľov štátnych inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií, politických strán a predstaviteľov spoločenského života k okrúhlemu stolu, aby sme spoločne analyzovali situáciu a hľadali riešenia a východiská zo súčasnej negatívnej demografickej situácie. 

Pevne dúfame, že táto výzva bude chápaná ako prejav úprimnej lásky a starostlivosti o  spoločné dobro. Úbytok obyvateľstva má vážne následky pre hospodársky a spoločenský život veľ­kých a vyspelých národov, o to viac a rýchlejšie sa prejavia tieto následky u malých národov a v chudobnejších krajinách. Keď nenájdeme odvahu a silu chrániť ľudský život, podporovať usporia­daný rodinný život a chrániť rodiny s deťmi, za pár rokov sa ocitneme v nebezpečnej a nevypočíta­teľnej situácii. 

Deti sú požehnaním, naplnením a pokračovaním života rodičov, Cirkvi, národa a spoloč­nosti. Bez zodpovedných a obetavých rodičov niet detí a bez detí niet budúcnosti. Národ bez detí je národ bez budúcnosti. 

 Katolícki biskupi Slovenska: 
https://www.kbs.sk/obsah/

Vladimír Pavlík

                                                                                                        

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka