"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

LIST VEĽVYSLANCOM A PREMIÉROM EÚ O PODANÍ TRESTNÉHO OZNÁMENIA NA ROBERTA FICA

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

 

Politická strana NAJ , Smaragdová 4, 851 10 Bratislava, www.strana-naj.sk, M : 0944 373 315

                                                                                    Miesto, dátum : Bratislava, 05.10.2017

Vážení pani veľvyslanci, vážení premiéri  krajín EÚ,

týmto listom chceme poukázať na neexistenciu právneho štátu a sily zákona na Slovensku. Róbert Fico premiér Slovenska ako docent práva nerešpektuje zákony  Slovenskej Republiky a sám ich porušuje. 
I.Najvyšší súd Slovenskej Republiky rozhodol  v roku 2015, že inšpekcia Ministerstva vnútra  je nezákonná  a nesmie byť podriadená  Ministerstvu vnútra. Policajti nemôžu vyšetrovať samých seba ak ministerstvo riadi politik. Pán Fico nerešpektoval rozhodnutie Najvyššieho súdu a za nesplnenie rozhodnutia súdu  mal už dávno odvolať ministra Kaliňáka. Tým, že Fico nekoná sám porušil nariadenie Najvyššieho súdu. Ide teda nielen o morálne ale aj trestnoprávne zlyhanie slovenského premiéra.  Žitňanská ako ministerka spravodlivosti nie je schopná  zabezpečiť plnenie zákonov a mala už sama zakročiť voči premiérovi  a Kaliňákovi.

II. Fico býva v byte najväčšieho podvodníka na DPH p. Bašternáka. Tým Fico zahanbuje všetkých  občanov Slovenska.
Preto by sa mal Fico sám vzdať pozície premiéra  a nech už nechá  konečne Slovensko na pokoji. 

III. Škody,  ktoré spôsobuje Fico jeho náklonnosťou a nadbiehaním finančným skupinám ako je Penta         (získala počas vlády Fica kontrolu nad 13 nemocnicami),  J&T (Počiatek na  jachte J&T pred schválením kurzu slovenskej koruny k euru. J&T na tom zarobila, zmanipulovaný tender na mýto) sú pre Slovensko škodlivé a je v záujme Slovenska ako Fico konečne abdikoval.
V prípade, že strana NAJ bude v budúcej vláde, zistíme skutočné majetkové pomery p. Fica a ak bude jeho majetok nevysvetliteľne veľký a  pochádzajúci  z korupcie, skončí Fico  vo väzení  ako aj jeho ministri.

IV. Fico poškodzuje národné dedičstvo krajiny a drancuje slovenské lesy ako si to nik pred ním nedovolil. UNESCO, ktoré chráni naše Karpatské bukové pralesy POLONINY už upozornili Fica na porušovanie medzinárodných predpisov. Z chránenej oblasti sa naďalej vyváža drevo. Most Ružín pri Košiciach bol  zničený  tým, že sa tam prevážalo drevo z mestských košických  lesov, pričom mesto Košice riadi  nominant Ficovho  Smeru (Richard Raši), ktorý nezabránil zničeniu mosta.

V. Všetko vyššie uvedené  spôsobilo, že za vlády Fica sa Slovensko stalo  druhou najskorumpovanejšou  krajinou na svete podľa  Svetové ekonomického  fóra. 

Podávame   podnet na generálnu prokuratúru za to, že Ficová vláda  nedofinancovala zdravotníctvo, čím ročne zomiera zbytočne na Slovensku 10.000 ľudí  a nedokázali  za 10 rokov  zabrániť odvrátiteľným úmrtiam našich blízkych.  Ale finančnej skupine PENTA  umožnil pán Fico  získať  13 nemocníc, ktoré boli štátne. Kvôli Ficovi  tak zomiera denne zbytočne 27 ľudí na Slovensku. Pán Fico nielen, že  nesplnil svoj volebný program, ale premárnil  aj náš čas počas 10 rokov  jeho  zbytočného   „ vládnutia“   či skôr  rabovania malého Slovenska, ktoré si to nezaslúžilo.

Preto tvrdíme, že Fico nemôže ďalej zastávať post premiéra z morálnych dôvodov.  Peter Sagan prináša na celom svete  Slovensku slávu ako úspešný cyklista  a  pán Fico robí  naopak hanbu.

Zatiaľ ešte je čas, aby Fico odstúpil a neškodil viac Slovensku, ale Fico musí vedieť jednu vec, že všetky zlodejstvá jeho vlády budú odhalené a vinníci skončia za mrežami a prídu o majetky.

Strana Smer-SD pod vedením Róberta Fica  nesie zodpovednosť za  to, že v Slovenskom parlamente je treťou najsilnejšou stranou ultrapravicová strana sympatizujúca s klérofašistickým  vojnovým Slovenským štátom (1939-1945), ktorý bol spojencom Nacistického Nemecka a ktorej hlavným bodom volebného programu je vystúpenie Slovenskej republiky z EÚ a NATO.   Róbert Fico je priamo zodpovedný za frustráciu voličov, ktorí z protestu volia túto  stranu, neuvedomujúc si , že táto stratou nie je žiadnou alternatívou pre Slovensko.  Je nám ľúto, že EÚ akceptuje stranu SMER za ktorou stoja bývalí členovia Komunistickej strany a absolventi Moskovskej školy pre zahraničné vzťahy prepojenou s KGB. 

Sme presvedčení, že strana NAJ  si zaslúži adekvátnu podporu zo strany európskych  inštitúcii, pretože ako jediná strana  na Slovensku chceme a vieme  obnoviť zdiskreditovanú dôveru  občanov v právny štát a jej  zotrvanie v Európskej únii, rešpektovanie a dodržiavanie európskych hodnôt.

S úctou
Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ               


Political party  NAJ , Smaragdová 4, 851 10 Bratislava, www.strana-naj.sk, mobil : 0944 373 315

ambassadors, prime ministers in EU,

                                                                                               Date :   Bratislava, 05.10.2017

Dear ambassadors, prime ministers in EU,

with this letter we want to point out  to no existing of  legally state in Slovakia.  Robert Fico – prime minister in Slovakia like a criminal  lawyer  doesn´t  respect  resolution of  High Court in  Slovak Republic.

I.
High Court of  Slovak Republic ruled  resolution  in 2015, that inspection of policy under Interior Ministry isn´t legall, because  inspection must be independent  and under no control of Interior Minister.  Policeman isn´t  alloowed to investigate himself.  Mr. Robert Fico  breaches  resolution of High Court of Slovak Republik two years.  Mr. Fico should remove him Interior  Minister (Mr. Robert Kaliňák)  for incompetence  for disobediens to order of High Court in Slovak Republic.
Mr. Fico moral and criminal  failed as prime minister.   Mrs. Žitňanská  - Justice Minister doesn´t want also fullfil  resulution two years and made no measuers  to meet to order of High Court.
In Slovak Republic we have no legally state.

II.
Prime minister Mr. Fico lives at flat of hudges tax (VAT) cheat and liar Mr. Bašternák  (flat BONAPARTE).  Mr. Fico abashes all citizens in Slovakia by  living in flat of  tax  liar.
Mr. Fico should  abdicate as prime minister also from next reasons  :

III.
Demages, caused by Mr. Fico having a sympathy with  oligarchy as to financial group  Penta (gained during government of Fico 13 hospitals) and  J&T.   Financial group J&T made a profit an manipulated tender for supplier of  tall system for trucks in Slovakia.  Financial groups  suck from state budget  a lot o money and  therefore Slovakia cann´t sufficient  finance  a public health with dramatical consequences 10.000 vain dead in Slovakia per year ( Source : EUROSTAT 2015).

If our political party NAJ will be in next government, we assess a real property of Robert Fico and assess a sourses of him property. If property of Fico will bigger als  official income, must Fico be investigated in accordance with slovak and european  law. 
IV. Mr Fico demages a national heritage in Slovakia and plunder slovak forest as nobody before.   UNESCO defends our Capathian beech forest and called attention Mr. Fico on breaking of international  orders UNESCO. From National park is delivered wood, but it ist forbidden . Bridge Ružín near Košiciach was demaged  owing delivered wood from town forest Košice (forest ist property of  town Košice).  Mayor od Košice  ist from the same political party SMER liek a  prime minister Mr. Fico.   Now will be bridge repaired from taxes of slovak citizens.

Policy of Mr. Fico resulted in sad fact, that Slovakia ist  second most corrupt country in the world. (Sorce : World ekonomic forum 2016 ).
We put complaint on General  Prosecution owing unsifficient financing of publik  health  resulted in  10.000 vain dead in Slovakia per year.  Owing Mr. Fico dies 27 people   per day in Slovakia.  

Therefore cann´t  Mr.Fico to  be prime minister  from moral reasons.  Biker  Peter Sagan bring fame Slovakia in the whole world,  but Mr. Fico bring only shame to slovak citizens.
Political party Smer-SD under goverment of Robert Fico ist responsible for  existence of extremist ultra-right party  with sympathy to  slovak war state  (1939-1945) which was nearly colaborated with Nazi state Germany.   Main program of this extremist party ist getting off and leaving  from EU. Extremist ultra-right party  is third  strongest  political party in slovak parlament.

Mr. Fico ist responsible for frustration of slovak citizens and therefore  people votes extremist party. This political party is no alternative for Slovakia.
We are very sorry, that EU accept political party SMER of Robert Fico, because in backround of this party are formery members of communist party and graduates of Moscow College for foreign relations connected with KGB.

 We are sure, that political party NAJ deserve your attention and adequate support from european institutions, because such alone party in Slovakia we can and want repair discredit confidence of slovak  citizens in legally state and stay  in EU by respect of european values.

Yours sincerely

Ing. Viktor Béreš
leader of political party  NAJ

Emai : viktor.beres@strana-naj.sk

 

Strana NAJ distribuovala na všetkých veľvyslancov, premiérov EU list o R.Ficoci a kritickej situácií na Slovensku na všetkých veľvyslancov, premiérov EU. Keďže média nás ignorujú a nechcú písať o tom ako oligarchia odčerpáva naše dane a kolabuje kvôli tomu zdravotníctvo s následkom smrti 10.000 ľudí ročne, tak ide o vedomé nedofinancovanie zdravotníctva vinou R.Fica na ktorého podávame v utorok 17.10 o 11 hod trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre. Žiadame o pomoc zahraničné krajiny a média, aby videli ako Fico zruinoval a ničí krajinu so svojimi oligarchami a s Paškovými firmami s následkom smrti našich spoluobčanov. 3 milióny exekúcií vznikli aj vinou Fica, ktorý umožnil podnikať nebankových subjektom, úžera ničí životy ľudí. Priestor v oligarchických médiách dostáva SaS, ktorá pomáhala ľuďom z Penty v Radičovej vláde v r.2010 a podporovala privatizáciu za 1 miliardu EUR (na čo čakala oligarchia) čo je skutočný výsmech ľuďom. SaS preto nie je žiadna alternatíva a ľudia by sa mali dozvedieť konečne pravdu. Kto dnes vyšetruje Gorilu ?

NAJ ma za hlavný cieľ odstaviť oligarchiu a presmerujeme miliardy na ľudí, sfunkčníme zdravotníctvo a sme tu pre občanov a nie pre oligarchov ako R. Fico. Kauza Gorila bude vyšetrená a budú odňaté majetky zlodejom od roku 1989. To je odkaz NAJ našim voličom.

S pozdravom

Viktor Béreš

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka