Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Hlboká sonda do čiernych duší zločineckých gaunerov z vysokej politiky – vykrádačov zdravotníctva a masových vrahov, ktorí takto doháňajú každoročne k predčasnej smrti tisícky nevinných občanov, pri zvyšovaní svojho osobného a nadštandardného blahobytu

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 

      A zároveň aj hlboká sonda do čiernych duší tých zbabelých a mlčiacich gaunerov sediacich v slovenskom parlamente, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov, na čele so zbabelcom kolaborujúcim s týmito gaunermi, Mariánom Kotlebom. Toto sa ale vzťahuje aj na ďalších  z tejto protislovenskej zbabelej čeľade a prevetrávačom pohlavných orgánov v pracovnej dobe v slovenskom parlamente, ktorí sa samopasovali za najdemokratickejších demokratov, ktorí pracujú len na prospech občana a Slovenska.

V ére nemeckého nacizmu mali v koncentračných táboroch niektorí dôstojníci takú zvláštnu záľubu. S puškou, vybavenou ďalekohľadom, len tak, z pasie, alebo z krátkej vzdialenosti streľbou z pištole, pripravili o život niekoľko väzňov či už podľa chuti, alebo podľa nálady. Neuveriteľný cynizmus, ale ešte s neuveriteľnejším pokračovaním. Mnohí z nich mali nielen hudobný talent a sluch, vynikajúco hrali na husliach či klavíri skladby hudobných velikánov, pričom takto sa išli odreagovať po spáchaní tých odporných zločinov proti ľudskosti.

Nepripomína Vám to náhodou mnohých ponovembrových politikov, ktorí cez ekonomiku a sociálne samovraždy, ako aj vykrádanie zdravotníctva, alebo cez zákony nimi zrealizované, každoročne predčasne pripravia o život tisíce nevinných ľudí. Práve takýto  gauneri nám tu kážu nielen o morálke, zákonnosti, o láske k vlasti, pričom, paradoxne, podpisujú ústavný sľub, že svoju funkciu budú vykonávať pre blaho Slovenska a jeho občanov, cynicky tvrdiac, že im ide len o dobro ľudí a tejto krajiny.

Pokiaľ sa jedná o zločiny proti ľudskosti, hlavne ich forme, porovnávajúc vojnové obdobie a obdobie po novembri 1989, aké sú tu rozdiely? Že v koncentračných táboroch to robili drasticky a cynicky, ale po novembri 1989 už sofistikovane, nepotrebujúc ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani rany do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky. NO OSTAL TU SPOLOČNÝ VÝSLEDOK – ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI.

Priznanie bývalého ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca

To čo si nedovolil ani nemecký nacizmus voči vlastnému národu, to čo neexistovalo ani za éry prezidenta Jozefa Tisa, mám na mysli vykrádanie zdravotníctva, to pre drvivú väčšinu členov ponovembrových vlád a parlamentov je asi také niečo, ako napríklad zabíjanie kráv, prasiec, hydiny.... Na kongrese v Trnave bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou dňa 4. júla 1998 schválená ZMLUVA S OBČANMI, keď v bode číslo 9 sa hovorí: Zastaviť ohrozovanie života a zdravia občanov zvýšením finančných prostriedkov na   zdravotníctvo. Aká bola ale realita? Po šiestich rokoch vládnutia tejto tzv. reformnej pravice vtedajší jej minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu 23. 4. 2004 priznal, ŽE NA SLOVENSKU ZOMIERAJÚ ĽUDIA, KTORÝCH BY BOLO MOŽNÉ ZACHRÁNIŤ, NO NA PRÍSTROJE A VYBAVENIA CHÝBAJÚ PENIAZE. To isté priznali aj v diskusnej relácii TV JOJ Sedmička začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko a poslanec za HZDS Tibor Mikuš. Vrcholom cynizmu na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac DOSTAL od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no nie na nákup nových prístrojov a zariadení, ALE NA VYSVETLENIE REFORIEM V ZDRAVOTNÍCTVE?!?!?! Tak sa pýtam, čo pre tieto hyeny znamenal život radového slovenského občana?

Vedenie MV SR a GP SR na strane zločinov proti ľudskosti

Možno si položiť otázku, prečo vedenie MV SR a GP SR nereagovalo na toto vyhlásenie vtedajšieho ministra Zajaca, pričom to bolo ich povinnosťou, ktoré im vyplývalo nielen zo zákona, ale aj ústavy? Ten najzákladnejší dôvod bol asi ten, že o riadiacich pracovníkoch, vrátane ministra vnútra a generálneho prokurátora rozhodovali zločinci ktorí tvorili koalíciu, pričom medzi nimi boli aj takí, ktorí priamo páchali zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva. Je predsa nemysliteľné, pokiaľ by tieto dva štátne orgány si plnili svoje povinnosti, aby sa tu počas vládnutia gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, keď slovenským premiérom bol neoboľševický netvor Robert Fico, podľa môjho názoru najvyššie postavený biely kôň po politickej línii v rámci Európskej únie, v službách gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, najzločineckejšieho zoskupenia, obrazne povedané, v tisícročnej histórii Slovenska. Toto nabralo nielen vo vykrádaní, ale aj v počte obetí, abnormálnu silu, čo sa týka množstva ľudí, ktorí predčasne prišli o život. Len z takéhoto humusu sa môže napríklad vyliahnuť Ľuboš Blaha, netvor, hrajúci sa na najľavičiarskejšieho ľavičiara a najsociálnejšieho sociálneho demokrata, vediac o týchto zločinoch proti ľudskosti, páchané práve tou čeľaďou, ktorú reprezentuje v parlamente, no ani slovom sa o tom nezmieni, pričom, ako rodný brat si tu rozumie s Marianom Kotlebom.

Keď Generálna prokuratúra SR po prvý krát za posledných 35 rokov nereagovala a neodpovedala na moje podanie

Súčasťou tohto článku je aj moje trestné oznámenie poslané Generálnej prokuratúre SR, v októbri 2017, ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti, kde podľa môjho názoru, práve Robert Fico, z titulu svojej funkcie premiéra, tu mal najväčšiu zodpovednosť, pričom neurobil nič preto, aby tomu, keď už nie zabrániť, ale neprejavil ani žiadnu snahu, tomu zamedziť. Pričom statočne mlčali a naďalej mlčia protislovenské kreatúry, 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade, prevetrávajúcej si pohlavné orgány v pracovnej dobe, pritom, len a len, škodia Slovensku, pričom sú ešte za to nadštandardne platení.

Vladimír Pavlík

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA ROBERTA FICA, KTORÝ AKO PREMIÉR NESIE NAJVÄČŠIU ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDČASNÉ ÚMRTIA NEVINNÝCH ĽUDÍ KVÔLI VYKRÁDANIU ZDRAVOTNÍCTVA ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV


   PRINT RSS

Hlavná stránka