"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Dvaja narcistickí a poloblázniví exibicionisti Dostál a Dubačová zhanobili obete židovského holokaustu.

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

         Dvaja narcistickí a poloblázniví exibicionisti Dostál a Dubačová zhanobili obete židovského holokaustu.

          Na ustanovujúcej schôdzi NR SR dňa 23. 3. 2016, kde poslanci skladali ústavný sľub, prišli poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Viera Dubačová (OĽaNO) s našitým odznakom židovskej hviezdy, s nápisom – Jude. Ako sa nechali počuť, tak to bolo aj kvôli tomu, že do parlamentu sa dostali aj kotlebovci, a oni, chúďatká, majú vraj strach. Možno prišli k záveru, že pred NR SR vyrastie krematórium, či nedaj boh, aj nejaká tá plynová komora, kde by bol predčasne ukončený ich život, ktorý zasvätili boju proti fašizmu, extrémizmu, popieraniu holokaustu, antisemitizmu, pričom im ale neprekáža mlčanie o ponovembrových fašistických zločinoch, spojených s tými najodpornejšími zločinmi proti ľudskosti, ktoré sa dokonca realizovali v slovenskom parlamente. Ondrej Dostál, ktorý bol súčasťou pravicovo-fašistickej koalície, pod vedením premiéra Dzurindu, bol súčasťou týchto zločinov proti ľudskosti. A nielen to. V mene fašistickej a nacistickej ideológie vo vojnovom období bol na Slovensku zrealizovaný tzv. systém kolektívnej viny na nevinných. Spočíval v tom, že napríklad jedinci, ktorí pomáhali partizánom, ukrývali zranených partizánov, tak kolektívna vina padla na celú osadu či dedinu nielen vypálením, ale aj postrieľaním nevinných obetí. Pozadu nechceli ostať ani ponovembroví poslanci nielen s génmi fašistických a nacistických zločincov a vrahov, ale aj zločincov a vrahov z POHG, ktorí ranou do tyla strieľali nevinné deti, ženy, mužov, a telá nechali padať do horiacej vápenky. Ich ponovembroví pohrobkovia z vysokej politiky, vlád a parlamentov, fašistické a nacistické zločiny proti ľudskosti pretavili do mimoriadne sofistikovanej podoby, cez sociálne samovraždy a drastické vykrádanie zdravotníctva, v mene tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem. Ich systém spočíval v tom, že za ekonomické zločiny zo strany politikov, oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií, tak následky boli systémom kolektívnej viny prenesené na nevinných občanov, ktorí tu nič neukradli, nevytunelovali, nemali pôžičky od bánk, ktoré si brali tí skutoční majitelia úverov, ale ich nesplácali. 

          Lenže je tu niekoľko zásadných nezrovnalostí. Od roku 1990 až po dnešok, pokiaľ porovnávam text poslaneckého sľubu s realitou, a keďže všetci doterajší poslanci vedia nielen čítať, ale aj písať, tak to dokázali stvrdiť aj vlastnoručným podpisom, pričom, ani jednému z nich nedržal ruku pezinskou psychiatriou pridelený, a súdom určený, opatrovník. Každý systém ktorý potláča najzákladnejšie ľudské práva a slobody, je systém zločinecký a zavrhnutiahodný. A je úplne jedno, či sa jedná o vojnové obdobie, alebo mierové obdobie. Možno ale taktiež konštatovať, že zločiny proti ľudskosti ktoré sa páchajú v mierovej dobe, teda, v demokratickom systéme, sú omnoho zvrhlejšie, ako tie, vo vojnovom období.

          Nemusím mať Kotlebu a jeho spolok v parlamente v láske, ale aj napriek tomu sa nikdy neznížim k tej jeho jednostrannosti. Dnes budem hovoriť len o niektorých nezrovnalostiach, pričom podrobne sa o Kotlebovom fašizme, ako ho prezentuje dnešná propaganda, ako aj o jeho kolaborantstve a vzájomnej potrebe so štátnou mocou, budem venovať v kauze Jeho Prezidentského Blahorodia Andreja Kisku, ktorý v Kotlebovi vidí, div nie, najväčšieho fašistu, pričom nejako zabúda, že aj on je súčasťou fašizmu, ale už mimoriadne sofistikovaného a zavrhnutiahodného, hlavne cez ekonomiku, ktorý doháňa každoročne tisíce nevinných ľudí k predčasnému ukončeniu života.

          Drzosť ponovembrových politikov s fašistickým a nacistickým cynizmom z vlád a parlamentov páchajúcich zločiny proti ľudskosti je tak bezhraničná a zavrhnutiahodná, že  mnohí z nich by mohli konkurovať nielen tým, ktorí hnali ľudí do plynových komôr, ale v niektorých momentoch ich aj predčili. Samozrejme, že tieto svoje zločiny proti ľudskosti sa snažia prekryť cez fašistické, extrémistické, neonacistické a im podobné nálepkovanie na skupiny ľudí, ktorí majú iný názor. Zoberme si napríklad paragraf za popieranie holokaustu. Ja osobne medzi týchto popieračov nepatrím, ale je vrcholom cynizmu a stupidity, pokiaľ sú trestne stíhané osoby, ktoré nesúhlasia s počtom obetí židovského holokaustu, ako ich prezentujú samotné židovské elity či štátna moc. STÍHANÍ BY ALE PLNÝM PRÁVOM MALI BYŤ LEN TÍ, KTORÍ POPIERAJÚ ČI SPOCHYBŇUJÚ ZLOČINY HOLOKAUSTU.

          Treba si uvedomiť, že nielen holokaust patrí medzi zločiny proti ľudskosti. Zločinom proti ľudskosti je všetko to, keď nevinný občan je predčasne pripravený o život. A dovolím si tvrdiť, že tých zločinov proti ľudskosti po novembri 1989 až po dnešok, je minimálne raz toľko, ako tých židovských obetí zo Slovenska vo vojnovom období, hlavne cez sociálne samovraždy a drastické vykrádanie zdravotníctva. Netreba taktiež zabudnúť, že medzi Kotlebom a ľuďmi jemu podobnými, ktorí tu fašizmus prejavujú slovne či posunkami a gestikuláciou, aspoň podľa platných zákonov, a medzi tými, ktorí tu od novembra 1989 fašizmus priamo realizujú, cez konkrétne obete, je veľmi zásadný rozdiel. Napríklad aj ten, že realizátori fašistických zločinov proti ľudskosti z vlád a parlamentov, s konkrétnymi dohnanými obeťami, podpisovali ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho Slovenska a jeho občanov. Pokiaľ ale zločiny proti ľudskosti považujú za prácu pre blaho Slovenska a jeho občanov, tak potom je tu čosi mimoriadne zhnité. A či sa to komu ľúbi či nie, Kotleba a jemu podobní patria len do tej prvej skupiny, ktorá doposiaľ nikoho predčasne nepripravila o život, pričom pre neho by nebol problém ukazovať prstom na skutočných fašistov. Prečo to ale nerobí, to bude podrobne zdokumentované v článku o prezidentovi Kiskovi, ktorý sa tu snaží z Kotlebu vyrábať to jediné fašistické nebezpečenstvo.   

Vladimír Pavlík

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dostál a jeho foto so židovskou hviezdou v NR SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dostál a jeho foto so židovskou hviezdou v NR SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dostál a jeho foto so židovskou hviezdou v NR SR

   

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka