Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Gény po nacistických zločincoch a masových vrahoch z POHG z vojnového obdobia zdedilo nielen veľa ponovembrových politikov, ale aj veľké množstvo občanov

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

      Samozrejme po prečítaní tohto nadpisu si človek položí otázku, ako si k takémuto záveru prišiel, ako to môžeš doložiť? Začnem tým, čo nejde spochybniť. Sú veci, ku ktorým zbieram materiály 10-15 ba aj 20 rokov. Dokonca mám aj nejaké veci spred novembra 1989, ktoré majú hodnotu aj v dnešnej dobe, hlavne keď minulosť v súvislosti so zločinmi proti ľudskosti na Slovensku má veľa spoločného aj s dnešnou realitou. A tak som začal porovnávať zločiny proti ľudskosti v rámci Slovenska z obdobia rokov 1939-1989 a z obdobia rokov 1990-2018. A zostal som poriadne šokovaný, keď počet zločinov proti ľudskosti z toho prvého obdobia, teda vojnového obdobia, totalitnej diktatúry a neslobody, bolo o cca niekoľko desiatok tisíc obetí menej, ako v tom druhom období, akože demokratickom období, aj keď spôsoby páchania zločinov proti ľudskosti boli diametrálne odlišné.

Najskôr si skúsme zadefinovať pojem – zločin proti ľudskosti. Možno povedať, že pri každom zločine proti ľudskosti je predčasne pripravený o život nevinný človek, alebo skupina ľudí, pričom ale zločiny proti ľudskosti majú desiatky podôb. Od tých najdrastickejších a najzvrhlejších, ktoré sa dejú vo vojnovom období, kde ľudský život nemá prakticky žiadnu hodnotu, alebo v totalitných diktatúrach, pri ktorých samotní vodcovia trpia silnou paranojou, že každý ich ohrozuje či na každom rohu, obrazne povedané, číha na nich smrť. Paradoxne zločiny proti ľudskosti sa páchajú nielen v tzv. demokracii, ale aj v oficiálnej demokracii, ale s jedným zásadným rozdielom, že brutalita a zvrhlosť nie sú tak realizované, ako trebárs vo vojnovom období.

Takže prejdime k tomu prvému obdobiu 1939-1989. Najviac obetí bolo medzi Židmi žijúcimi na Slovensku, ktorých bolo cca 60-tisíc vyvezených do koncentračného tábora, pričom prežilo len niekoľko jedincov. Potom to boli obete zo strany nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, či už pri masových popravách, hromadnom vypaľovaní ich obydlí, kde v niektorých prípadoch boli zaživa upálení. Potom to boli obete z obdobia SNP, 50. roky minulého storočia, normalizácie.... Keď tu nahodím výsledný počet obetí a napíšem číslo 100-tisíc, možno som to aj o nejakú tisícovku nadniesol.

A teraz poďme k obetiam ponovembrových zločinov proti ľudskosti cez ekonomiku – sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva. Odcitujem tu z autentického dokumentu Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku z roku 2013, že predčasne zomrelo, teda zomrieť nemuselo, KEBY SA NEVYKRÁDALO ZDRAVOTNÍCTVO, až 11 078 občanov Slovenska. Takže skúsme to vynásobiť X posledných 25 rokov, pričom sa priblížime k počtu 150-160-tisíc nevinných obetí, a to vychádzam len z minima.

O čom to teda hovorí? Že gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG má drvivá väčšina ponovembrových slovenských politikov, ale aj slovenských občanov, ktorí o týchto zločinoch proti ľudskosti, aj keď vedia, zbabelo mlčia, z čoho sa dá usúdiť, že sa s tými zločinmi proti ľudskosti stotožnili. PRESNE TAK, AKO VO VOJNOVOM OBDOBÍ NA SLOVENSKU V ROKOCH 1944-1945, KEĎ TAKÉTO ZLOČINY SA REALIZOVALI V PODANÍ MASOVÝCH VRAHOV Z POHG. Kladiem si otázku, pokiaľ by tieto ponovembrové zločinecké kreatúry z vysokej politiky žili v tom období, NEBOLI by mnohí z nich ešte ukrutnejší, ako ich predchodcovia?

A to sme, prosím, 74 rokov od skončenia vojny, porážky nemeckého nacizmu, NO DOTERAZ NEBOLI PORAZENÉ GÉNY NACISTICKÝCH ZLOČINCOV A MASOVÝCH VRAHOV Z POHG, PREVAŽUJÚCE NIELEN U ČLENOV PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV, ALE AJ VO VEĽKOM MNOŽSTVE, U SLOVENSKÝCH OBČANOV.VŠETCI SÚ TU AKO JEDNA MLČIACA ZLOČINECKÁ RODINA – PRAVICA, ĽAVICA, KOMUNISTI, ANTIKOMUNISTI, NÁRODOVCI, TZV. NÁRODOVCI, PROTIFAŠISTICKÍ BOJOVNÍCI, SOCIÁLNI DEMOKRATI, LIBERÁLI, TRETÍ SEKTOR, MIMOVLÁDKY, ĽUDSKOPRÁVNE ORGANIZÁCIE. TEDA, V SKUTOČNOSTI, SME NAJSMRADĽAVEJŠÍM ĽUDSKÝM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII. Už len čakám, kedy sa Kotleba bude verejne objímať s Blahom, Matovičom, Dankom, Beblavým...... a do slovenského parlamentu sa bude chodiť v čiernych uniformách.....

Vladimír Pavlík  


   PRINT RSS

Hlavná stránka