Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Opäť som ostal ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti, genocídy, osamelý

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


        Už bude odvtedy 8 rokov, ako som vo forme trestného oznámenia polícii a prokuratúre obvinil konkrétnych politikov z genocídy, že cez ekonomiku – vykrádanie štátneho rozpočtu, ako bránia slovenským ženám rodiť deti, úmyselným nevytváraním ekonomických podmienok pre rodinu. Predkladám tu uznesenie podpísané JUDr. Evou Pažitnou, prokurátorkou Okresnej prokuratúry Bratislava I. Samozrejme že zo strany zločineckých a psychopaticko-sadistických gaunerov, vyvrheľov a im podobného ľudského odpadu, z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj zo strany samotných občanov, sa to stretlo s mlčaním a ignoráciou. A platí to doteraz. O čom to svedčí? Že v rámci krajín Európskej únie máme najzločineckejších vyvrheľov s génmi masových vrahov z POHG, ktorí riadili a riadia tento štát, ktorí si aj takýmito odpornými zločinmi proti ľudskosti zvyšujú svoj blahobyt, ako aj najzbabelejší a najsluhovskejší národ, kde 80 % dospelej populácie tvoria nesvojprávne a ponížené zbabelé plebejské ovce.

Vladimír Pavlík

Trestné oznámenie za genocídu, páchanú na slovenských ženách
Pokračovanie trestného oznámenia ohľadom genocídy na slovenských politikov 

   PRINT RSS

Hlavná stránka