Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Bude Miroslav Beblavý, hlavný tromf, ktorému sa elitní lichvári zo Svetovej banky venujú od jeho sedemnástich rokov, novým slovenským premiérom, ktorý zločiny proti ľudskosti dostane na samotný vrchol, s neuveriteľným cynizmom, krutosťou a počtom obetí?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

Budú sa zločiny proti ľudskosti páchať ešte sofistikovanejšie, hoci už sa sofistikovane páchajú niekoľko rokov, čo predbehlo a predbehne aj nemecký nacizmus, hlavne v krutosti a cynizme, ako aj v počte obetí na Slovensku, hlavne tých najbezbrannejších, kde už teraz sme predstihli to vojnové obdobie, 50. roky minulého storočia a normalizačného odvaru o 80 – 10 000 nevinných obetí od roku 1993 – 2018. Pričom realita ukazuje, že títo zločinci, zlodeji, sadisti, psychopati, ako aj vykrádači zdravotníctva v pozícii masových vrahov, svoj vrchol v páchaní zločinov proti ľudskosti a ekonomických experimentoch majú pripravené a budú sa realizovať v réžii a pod dohľadom zahraničia po týchto voľbách vo februári 2020.

V rámci EÚ máme najzločineckejších a najpsychopatickejších politikov a najzbabelejší národ – cca 70-80 % dospelej populácie

          Na základe vlastných poznatkov a niektorých informácii sa pokúsim načrtnúť, čo nás bude čakať a neminie po februárových voľbách, z čoho bude vyplývať aj to, prečo sa bude jednať o najšpinavšiu predvolebnú kampaň v 27-ročnej histórii zločineckého, zlodejského, skorumpovaného, mafiánsko-gaunerského a tzv. zvrchovaného a svojbytného Slovenska. Pôjde tu o zásadnú zmenu politicko-ekonomického systému, kde na jednej strane budú Soros, jeho zahraniční stúpenci a slovenskí sluhovia z vysokej politiky, ako aj ich kôň, kandidát na premiéra, exprezident Andrej Kiska. No a potom tu bude ešte jeden kandidát na premiéra, Miroslav Beblavý, hlavný kôň jedného najsilnejšieho svetového zoskupenia, Svetovej banky, ktorá si ho vybrala už ako sedemnásťročného. Priznám sa, pravý dôvod nepoznám, ale niečo môže byť aj v tom, že dotyčný je nielen mimoriadne rozumovo vyspelý, vzdelaný, svojim spôsobom vzhľadný a stále s tvárou dieťaťa. Ale to najhlavnejšie, jedná sa o neuveriteľného netvora, sadistu, psychopata, odľuda, ktorý, pokiaľ by žil v období hitlerovského nacizmu, bol by ma úrovni takých vyvrheľov, netvorov a odľudov, ako boli Heydrich, Himler, doktor Mengele, Eichman...

          Keď bol štátnym tajomníkom v koaličnej pravicovo-fašistickej dzurindovsko-miklošovskej chunte na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením ministra Kaníka, prezývaného antisociálnym netvorom, veľmi málo ľudí vie napr. aj to, že tieto zločinecké reformy boli vypracované práve Beblabým, pričom za to množstvo ľudí, ktorých to dohnalo k sociálnym samovraždám, možno Beblavého zaradiť do kategórie masových vrahov, lebo on bol tým elitným antisociálnym netvorom. Taktiež si treba uvedomiť, že Svetová banka mu vybrala aj jeho terajšiu manželku, ktorá tam taktiež bola na stáži či študijnej ceste.

          A ten, ktorého budú chcieť odstrániť, poslať do zabudnutia či aspoň oslabiť, je Smer a samotný Robert Fico. Je síce pravdou, že gauneri zo zločineckej smeráckej mafie doviedli na samotný vrchol nielen ekonomické zločiny či zločiny proti ľudskosti, hlavne cez vykrádanie zdravotníctva, no tvrdiť o nich napríklad to, ako keby práve za ich vlády mafia prenikla do politiky, že Kočner je ich plodom, tak to je totálny blud, lebo gauneri zo zločineckej smeráckej mafie naskočili či prebrali len to, čo tu umožnila koalícia pod vedením zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a špičkového paranoidného protislovenského škodcu Vladimíra Mečiara, po ktorom to prebrala a rozmnožila či rozšírila a zosofistikovala pravicovo-fašistická a dzurindovsko-miklošovská chunta. Takže tak, pričom Smer to dotiahol na samotný vrchol.

Budú sa hľadať spojenci, hlavne zo strany Smeru

Pokiaľ dnes od Smeru odskakujú niektorí oligarchovia či veľkopodnikatelia tvrdiac, že našu ekonomiku ničí zvýšená minimálna mzda, ako aj rôzne sociálne balíčky zo strany Smeru, tak treba týmto parazitným darmožráčom, ktorí väčšinu svojho majetku nezískali zákonným a poctivým spôsobom, pripomenúť nasledovné – Tlupy parazitných darmožráčov z čeľade oligarchov a finančných skupín, týchto skutočných asociálnych parazitov, ktovie prečo nechcú či nevedia pochopiť, že samotnému štátu ako aj štátnemu rozpočtu najviac chýbajú tie každoročne vykradnuté 3-4 miliardy eur o ktoré nás pripravia AJ parazitno-darmožráčske zberby z čeľade oligarchov a finančných skupín.

          Ako povedal jeden môj priateľ, smerácki politici, na rozdiel od pravice, dokážu tejto slovenskej bedači prihodiť aspoň nejakú tú omrvinku, pričom sa ešte nikdy neznížili k tomu, čo napríklad naposledy urobili v rámci šetrenia v MHD pravicový primátor Košíc, ako aj diablosatanský a Antikristov plod z KDH na funkcii primátorky Prešova voči politickým väzňom a násilne odvlečených do gulagov. Jedno je ale isté, že po februárových voľbách v roku 2020 sa naplno prejaví 27-ročné rozkrádanie štátu, ktoré opätovne bude musieť zaplatiť slovenská bedač, pričom je viac akom isté, že teraz by táto bedač nemala byť nielen v pozícii ponížených hoviadok, ale ani nenaletieť protislovenským živlom od Kotlebu. No a zarobia aj politickí prostitúti, ktorí sa dostanú do parlamentu, pričom ich hlasy budú rozhodovať, kto bude v koalícii a kto v opozícii.

Vladimír Pavlík


Náhľad


https://plus7dni.pluska.sk/domov/beblaveho-harabina-rozhadali-nehnutelnosti

   PRINT RSS

Hlavná stránka