Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Každá reforma zdravotníctva pomáha jeho zbojníckym gaunerom a vykrádačom z ponovembrových vlád a parlamentov, pričom mnohí z nich patria do kategórie masových vrahov

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


Keď ministerka zdravotníctva Kalavská natvrdo, narovinu a drsne povedala nielen verejnosti, ale aj politikom, že bez nových reforiem zdravotníctvo skolabuje, zabudla povedať to najhlavnejšie, prečo zdravotníctvo skolabuje? Pokiaľ sa pozrieme do krutej reality, tak zdravotníctvo tu kolabuje už od roku 1993, kedy tlupy protislovenských mečiarovsko-slotovských gaunerov a kreatúr, s minulosťou zbabelých prednovembrových občianskych núl zlegalizovali tzv. zvrchovanú a svojbytnú Slovenskú republiku. Na svoj obraz z nej urobili zločineckú, mafiánsko-gaunerskú, nesvojprávnu a skorumpovanú republiku, keďže oni samotní patrili do zločineckej, zlodejskej, parazitno-darmožráčskej a psychopaticko-sadistickej čeľade. Nešlo im o dobro a rozvoj tejto krajinu, na prospech pre vlastných občanov, ale išlo im o zmocnenie, rozkradnutie a vytunelovanie toho, čo tu vybudovali predchádzajúce generácie, pričom mečiarovsko-slotovské zberby na tom nemali žiadnu zásluhu. Kvôli objektivite treba ale povedať, že v tomto pokračovali zberby z pravicovo-fašistickej, dzurindovsko-miklošovskej chunty, ako aj po nich gauneri zo zločineckej smeráckej mafie, ktorí toto všetko nielen ešte rozšírili a zosofistikovali, ale ako bonus navyše, cez vykrádanie zdravotníctva, každoročne pripravili predčasne o život niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska. Mnohí z nich patria nielen do kategórie masových vrahov, ale cez vykrádanie zdravotníctva si ešte aj zvyšovali svoj osobný blahobyt.

Vykrádanie zdravotníctva a s ním spojené zločiny proti ľudskosti sa robia vedome a cieľavedome, na čele s hlavným zločincom, samotným štátom, v zastúpení ponovembrovými vládami a parlamentmi

Ako som už niekoľkokrát napísal, najväčší zločinec, zlodej a parazitný darmožráč sa volá Slovenská republika, v zastúpení vlády, parlamentu a ostatných štátnych orgánov, za nečinného prizerania MV SR a GP SR. Tu ale kvôli objektivite treba povedať, že o týchto dvoch štátnych orgánoch, teda, o jej najvyšších riadiacich pracovníkoch rozhodujú gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov.

Ako som už naznačil, vykrádanie zdravotníctva sa začalo vlády mečiarovsko-slotovskej protislovenskej zberby, čoho si boli vedomí aj ich nástupcovia z pravicovej koalície pod vedením premiéra Dzurindu. Preto bol aj jeden z dôvodov, keď na kongrese v Trnave bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou dňa 4. júla 1998 schválená ZMLUVA S OBČANMI SLOVENSKA, keď v bode číslo 9 sa hovorí: - Zastaviť ohrozovanie života a zdravia občanov zvýšením finančných prostriedkov na zdravotníctvo. Aká bola ale realita? Po šiestich rokoch vládnutia tejto tzv. reformnej pravice vtedajší jej minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu dňa 23. 4. 2004 priznal, že na Slovensku ZOMIERAJU ľudia, ktorých by bolo možné ZACHRÁNIŤ, no na prístroje a vybavenia CHÝBAJÚ peniaze. To isté priznali aj v diskusnej relácii TV JOJ Sedmička začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko a poslanec za HZDS Tibor Mikuš. Vrcholom tohto cynizmu na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac DOSTAL od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no NIE na nákup nových prístrojov, ale na VYSVETLENIE reforiem v zdravotníctve?!?! Tak sa pýtam, čo pre týchto zločineckých gaunerov a hyeny znamenal život radového slovenského občana?

NO A PO NÁSTUPE GAUNEROV ZO ZLOČINECKEJ SMERÁCKEJ MAFIE VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA SPOJENÉ SO ZLOČINMI PROTI ĽUDSKOSTI DOSIAHLO TAK OBLUDNÉ ROZMERY, ŽE NACISTICKÍ ZLOČINCI A MASOVÍ VRAHOVIA Z POHG, ŠKVIARIACI SA V HORÚCOM PEKLE, MUSIA BYŤ NAD MIERU SPOKOJNÍ. ICH GÉNY VO VLASTNÍCTVE TÝCHTO ZLOČINECKÝCH A PSYCHOPATICKO-SADISTICKÝCH NETVOROV, RIADIACICH TENTO ŠTÁT UŽ TERAZ DOKÁZALI, ŽE POČET OBETÍ ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI ZA POSLEDNÝCH 25 ROKOV, PREKONAL AJ POČET OBETÍ ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI VO VOJNOVOM OBDOBÍ NA SLOVENSKU.

Vladimír Pavlík 


   PRINT RSS

Hlavná stránka