Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Keď víťazí zlo nad dobrom, víťazí aj Antikrist nad Bohom?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

           Od Novembra 1989 si človek na Slovensku musel zvykať na všeličo. Ako sa nám v tom období protislovenská luza zhlukujúca sa okolo Vladimíra Mečiara v HZDS, Jána Slotu zo SNS, či v SDĽ, samopasovali za najslovenskejších Slovákov, hoci ešte pred novembrom 1989 drvivá väčšina samostatné Slovensko považovala priam za protištátny a protisocialistický akt. Keď pocítili z titulu moci, že práve oni majú naplniť tisícročné túžby Slovákov, no v skutočnosti svoje mocenské záujmy a nebývalé túžby rozkradnúť to, čo nikdy nevybudovali – a postupne takto vydrancovanú republike za bagateľ predať cudzine, to je dnešná realita, ktorá ich jednoznačne usvedčuje, ako oklamali tento národ. V mene akejsi demokracie začali demokraciu deštruovať, v mene voličov okrádať voličov, začali ruinovať národný majetok a hospodárstvo. Ukázalo sa, že slovenskí politici neboli dostatočne pripravení prevziať zodpovednosť za riadenie samostatného Slovenska. To sa nevzťahuje len na vládu Mečiara, ale aj na vládu Dzurindu a Fica.

          Vznešené a donekonečna v tom období propagujúce ideály o slobode, ľudských právach, že len my si budeme riadiť svoj štát, že už nás nebudú okrádať Česi, to bola len taká clona, aby sa mohol rozkrádať štátny majetok, ktorý sa tu hromadil pol storočia, samozrejme len pre vyvolených, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov. Z večera do rána vznikali neobyčajne bohatí ľudia, ktorí vďaka politickému rozhodnutiu sa stali mnohonásobnými milionármi či miliardármi. A aby tieto zlodejstvá cez niečo kamuflovali, začali vyrábať rôznych nepriateľov, ktorí mali rozvracať a okrádať Slovensko, najčastejšie používajúc a predhadzujúc ako vinníkov Čechov, Židov, sionistov, čechoslovakistov a Maďarov.

          Dnešná realita ale názorne dokazuje, že to, čo sa nepodarilo za niekoľko storočí Tatárom, Turkom a Maďarom, to sa za 28 rokov podarilo zločincom a zlodejom národnosti slovenskej z vysokej politiky. Zničiť, zapredať a rozvrátiť vlastnú krajinu, keď už dnes sme v situácii 20 minút po dvanástej a za cca 60 rokov nám legálne hrozí, že Slováci budú menšinou vo vlastnom štáte. Táto garnitúra za posledných 28 rokov urobila všetko pre to, aby sa naplnili tie najtemnejšie predpovede. Čo to je za zvrchovanosť, keď už nič, čo má nejakú hodnotu, nepatrí tomuto národu? Pričom tí, ktorí sa za národ skrývajú, ho v skutočnosti nenávidia, pohŕdajú ním a považujú ho za stádo volov, pričom svoj osobný blahobyt si založili na okrádaní a nešťastí vlastného národa. Do tejto kategórie, kategórie najväčších špinavcov, patria všetky ponovembrové vlády a parlamenty. Koľko pohŕdania napr. pramení z týchto slov Roberta Fica, ktoré povedal 26. februára 2013 v Martine na vedeckej konferencii Matice slovenskej, citujem: „Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je ROVNÁ v príležitostiach PRE VŠETKÝCH, KTORÁ NIKOHO NEUPREDNOSTŇUJE.“ Že vraj nikoho neuprednostňuje? Chce mi tvrdiť, že to neuprednostnili ani tých masových vrahov, ktorí od roku 1993 vykrádajú zdravotníctvo, keď každoročne takto predčasne pripravia o život niekoľko tisíc nevinných občanov? VEĎ TOTO SI NA SLOVENSKU NEDOVOLIL ANI NEMECKÝ NACIZMUS, AJ VĎAKA VTEDAJŠIEMU PREZIDENTOVI JOZEFOVI TISOVI.

Antikrist v Kristovom rúchu

          Akoby ani toto ponižovanie slovenského národa nestačilo, vedenie Kristovej cirkvi na Slovensku sa rozhodlo podržať týchto nehodných politikov, cynicky tvrdiac, že Slovensko je pod patronátom Sedembolestnej Panny Márie. Pýtam sa neliehavo,  mohlo by Slovensko takto dopadnúť, pokiaľ by bolo pod patronátom Sedembolestnej? Mohlo by Slovensko pod týmto patronátom vygenerovať takých politikov, zločincov, zlodejov, gaunerov, vyvrheľov, masových vrahov, sadistov a psychopatov, ako sú tí slovenskí? Povedzme si to na rovinu: Slovensko je pod patronátom Antikrista a vedenie Kristovej cirkvi ešte Antikristovi napomáha, keďže týmto politikom – Antikristovým plodom, ešte žehná a tým aj napomáha. Súčasné vedenie Kristovej cirkvi nielen že stratilo Kristovu revolučnosť, ale si ani nezaslúži, aby si Kristovo meno brali do úst, lebo to vyznieva ako jeho urážka a podpora zla.

Pamätné vety kardinála Korca, ktoré už vtedy mali byť mementom pre politikov

          Vo svojej knihe O barbarskej noci, ktorá vyšla v roku 1990, takto opísal noc z 13. na 14. apríla 1950, keď boli zlikvidované všetky mužské rehole a kláštory, citujem: „Noc, v ktorej NAŠI VLASTNÍ ĽUDIA, pohŕdajúc dejinami a ich duchovnou náplňou vykonali to, ČO NEPRIŠLO NA MYSEĽ ANI TATÁROM, ANI TURECKÉMU PANSTVU, ani nikomu inému v predlhých dejinách nášho ľudu a národa.“

          Odvtedy ubehlo necelých 29 rokov, píše sa rok 2019, Slovensko je na kolenách politicky, ekonomicky, sociálne, morálne – a nie je to vina ani Čechov, ani Maďarov, ani Marťanov. Je to vizitka politikov národnosti slovenskej. Niet väčšieho nepriateľa pre slovenský národ, ako nepriatelia  z vlastných radov, ktorí sa ešte dokážu skrývať za národ.

Vladimír Pavlík 


   PRINT RSS

Hlavná stránka