Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Načo ten plač kvôli gaunerom z vysokej politiky, keď ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti sú najhlavnejšou náplňou ich práce?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


Štefan Surmánek, bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete, napísal na Hlavných správach obsiahly blog pod nadpisom –V porovnaní s majoritným obyvateľstvom, môžeme hovoriť o enormnom náraste počtu cigánskej populácie na Slovensku. Priznám sa, som na rozpakoch, pokiaľ sa mám vyjadriť, či ma tento nadpis šokoval, či urazil, či urobil zo mňa nesvojprávneho vola. Nebudem sa tu zaoberať obsahom tohto obsiahleho blogu, doplneného všetkým možným, doplneného o otázku, ktorá sa nebude týka nadpisu v dotyčnom blogu, ale otázkou – ako je to možné, že pre slovenské rodiny, slovenské matky, nie sú vytvorené primerané ekonomické podmienky pre rodinu a demografický rozvoj, preto, aby sa nezaťažovali, či netrápili, či bude dosť prostriedkov pre jej dieťa?

V mene protislovenských mečiarovsko-slotovských gaunerov, skrývajúcich sa za Boha, národ a Slovensko a ich pokračovateľov

Až november 1989 ukázal, že Slovensko je tým najsmradľavejším odpadom nielen v Európskej únii, ale aj v celej Európe. Má najzločineckejších politikov nielen po ekonomickej línii, ale aj v páchaní zločinov proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, čo si nedovolil ani nemecký nacizmus vo vlastnej krajine. Neexistovalo to ani na Slovensku, nielen počas Tisa ako prezidenta, ale ani v 50. rokoch minulého storočia, či počas normalizácie. Gény nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, arizátorov, po novembri 1989 privatizérov, sa cez ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, sa v plnej sile prejavili až po novembru 1989. No nielen to. Ukázalo sa, že máme nielen najzbabelejší, najsluhovskejší a najzákernejší národ nielen v EÚ, ale aj celej Európy. Do tejto skupiny, ktorá tvorí tzv. národ, možno zaradiť cca 70 % dospelej populácie, ktorá nielen vyhnala a vyháňa svoje vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, ale ich pripravili aj o budúcnosť vo vlastnej krajine. Preto aj zásluhou ichmlčania, môžu masoví vrahovia z vysokej politiky páchať tieto odporné zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, hoci vedia, že každoročne takto predčasne pripravia o život 8-10 – tisíc nevinných ľudí, čo nemá obdobu nielen v EÚ, ale ani v celej Európe.Občas si kladiem otázku, keby tento ľudský odpad vládol počas obdobia nemeckého nacizmu, či by neboli mnohonásobne horší, ako tí, ktorých nemecký nacizmus stvoril.

Do pozornosti Štefana Surmánka

Usudzujem, že tento pán sa radí do kategórie národniarov, pričom, aj keď môže byť slušný, ctiť si vlastný národ, vlastnú krajinu, mal by vedieť, že medzi tými, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov, sú tí najsmradľavejší protislovenskí vyvrheli, ktorí mali a majú jediné krédo – ako naplniť svoje osobné ambície a vlastné vrecká. Paradoxne brániť slovenský ženám cez ekonomiku rodiť deti, teda, úmyselne im nevytvárať také ekonomické podmienky, sa ZAČALO počas vlády a koalície HZDS a SNS, kde Združenie robotníkov Slovenska mali ako prívesok. Lebo to, čo bolo určené pre rozvoj demografie a rodiny, sa v mene HZDS a SNS rozkrádalo. Paradoxne, bola to práve Konferencia biskupov Slovenska, pod vedením biskupa Rudolfa Baláža, skutočnú predĺženú ruku Ježiša Krista na Slovensku, ktorá proti týmto plodom Antikrista nielen verejne vystúpila, ale ich aj usvedčila.

Dňa 3. 7. 1996 Konferencia biskupov Slovenska vydala výzvu, ktorá sa čítala vo všetkých katolíckych kostoloch, pričom ju ODIGNOROVALI všetky slovenské médiá, výnimkou denníka Slovenská republika, kde sa mimo iného hovorilo aj toto: V posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka, alebo nižšia ako v roku 1995 (teda počas vlády zločineckej a protislovenskej koalície HZDS a SNS – pozn. autora V.P.) BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20-25 percent A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU.

Dnešná slovenská realita, mám na mysli rok 2019 dokazuje, že výstraha spojená s proroctvom Konferencie biskupov Slovenska sa nielen naplnila a naplňuje, že diablosatanské a Antikristove plody, ktoré riadili a riadia tento štát, doviedli Slovensko do situácie, z ktorej už niet úniku. Vyhovárať sa na Rómov, vyplakávať o ich enormnom náraste, patrí do tej istej kategórie, ako keď Kotleba tvrdí, že príčinou našej ekonomickej biedy sú asociálni cigánsku paraziti.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka