Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Čia je to vina, že oligarchovia a Penta asi cez politické elity získavali podiely na zdravotníckom trhu?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

       Tak pod týmto nadpisom je uverejnený na aktuality.sk pomerne obsiahly rozhovor s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, z ktorého som tu prebral tie najzaujímavejšie otázky a odpovede. Odrazím sa od otázky – Podľa toho, koľko reforiem plánujete zaviesť, to vyzerá, že chcete byť reformným ministrom. Jeho odpoveď -  Zdravotníctvo potrebuje reformy a bol by som rád reformným ministrom, ale momentálna situácia koronavírusu nám to všetko sťažuje. Budeme sa to snažiť čo najskôr stabilizovať a potom RÝCHLO PRINÁŠAŤ REFORMY. (Paradoxne, ani pol slova o tom, že zdravotníctvo bolo od roku 1993 bezbreho a drasticky vykrádané, pričom každoročne predčasne prišlo o život niekoľko tisíc nevinných občanov, no ponovembroví zločineckí vyvrheli s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG a doktora Mengeleho, z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, naďalej v týchto zločinoch proti ľudskosti pokračovali – pozn. autora V.P.)

Trochu do nedávnej histórie

Na kongrese v Trnave bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou dňa 4. júla 1998 schválená ZMLUVA S OBČANMI, keď v bode číslo 9 sa hovorí: ZASTAVIŤ OHROZOVANIE ŽIVOTA A ZDRAVIA OBČANOVZVÝŠENÍM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZDRAVOTNÍCTVO.

Aká bola ale realita? Po šiestich rokoch vládnutia, tejto tzv. reformnej pravice, vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu dňa 23. 4. 2004 priznal, že na Slovensku zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné ZACHRÁNIŤ, no na prístroje a vybavenia CHÝBAJÚ PENIAZE. To isté priznali aj v diskusnej relácii TV JOJ – Sedmička, začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko a poslanec za HZDS Tibor Mikuš. Vrcholom tohto cynizmu na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac dostal od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no NIE NA NÁKUP NOVÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, ALE NA VYSVETLENIE REFORIEM V ZDRAVOTNÍCTVE!?!? Tak sa pýtam, čo pre tieto zvery a hyeny ZNAMENAL ŽIVOT RADOVÉHO SLOVENSKÉHO OBČANA?

Ako je to možné, že mlčali Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo vnútra SR? Ako je to možné, že ako jedna zločinecká rodina mlčali od roku 1993 až po dnešnú dobu. Prečo si neplnili povinnosti, ktoré im vyplývali zo zákona? PREČO SA DOTERAZ SPRÁVAJÚ AKO ZLOČINECKÉ A PROTISLOVENSKÉ ŠTÁTNE ORGÁNY? Ako to chcú vysvetliť všetky tie zločinecké a protislovenské koalície, ktoré určujú, kto bude generálnym prokurátorom a ministrom vnútra?

Koľko pohŕdania a cynizmu ide v jednej jeho odpovedi, že zdravotníctvo je vo veľmi zlom stave, že rozpočet bol minulý rok postavený zle, ale ani pol slova o tom, ako sa zdravotníctvo bezbreho a cynicky vykrádalo, dokonca na úkor zdravia a života občanov. Potrebuje sa urobiť personálny a právny audit, ale pre koronavírus sa to nemôže realizovať. Mimochodom, strašne ma bude zaujímať, ako vyzneje ten právny audit, pri ktorom či po ktorom by sme mali poznať aj sumu, koľko sa zo zdravotníctva trebárs za 27 rokov rozkradlo. Taktiež ma bude zaujímať, koľko bude trestne stíhaných konkrétnych zlodejov, ktorých možno nazvať aj masovými vrahmi? Taktiež bude zaujímavé či v rámci právneho auditu budú položené otázky, či nielen v súvislosti s Pentou bolo všetko v poriadku, alebo, prečo sa GP SR a MV SR 27 rokov na tento stav nečinne prizerali, prečo tomu nezabránili, hoci to majú v zákonných a ústavných povinnostiach? Z akého dôvodu tvrdí, že zdravotníctvo bolo a je podfinancované, pričom každoročne sa do neho naleje 7 miliárd eur, pričom minimálne 3-miliardy eur sa každoročne rozkradnú?

A hlavne, pozorne čítajte, do akého stavu dostali zdravotníctvo za pomoci a spolupáchateľstva ponobembrových vlád a parlamentov oligarchovia a Penta, pričom mnohé tieto ekonomické zločiny už boli aj zákonne ošetrene? 

Vladimír Pavlík


Zdravie

Oligarchovia si cez politické elity získavali podiely na zdravotníckom trhu (rozhovor)

Pred voľbami bol so svojimi kolegami z hnutia na Cypre pátrať po schránkach Penty a poukazoval na to, ako treba zastaviť toky peňazí, ktoré idú oligarchom do vreciek. Dnes, z pozície ministra zdravotníctva Marek Krajčí pripúšťa, že sa môžu zaoberať krížovým vlastníctvom Penty v zdravotníctve.
Marek Krajčí je detský kardiochirurg, ktorý bol uplynulé štyri roky poslancom NR SR a tieňovým ministrom hnutia OĽaNO.

Dávali ste si podmienky, za akých vezmete rezort?

Dal som si podmienku stabilného a udržateľného financovania.

To ale počas koronakrízy môže byť vážny problém.

Presne tak, takže som musel z tejto požiadavky upustiť. Potom som mal podmienku, že chcem, aby zdravotníctvo bolo premiérskou témou, aby mal rezort podporu predsedu vlády. Tiež som chcel mať podporu ministra financií a dobrú spoluprácu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny práve z toho dôvodu, aby sme efektívne nastavili a riadili sektor v prospech pacientov a zdravotníkov. Dostal som prísľub splnenia týchto podmienok.

Viete po pár dňoch vo funkcii zhodnotiť, v akom stave vám predchodcovia zanechali rezort?

Potrebujeme si urobiť personálny a právny audit. Chceli sme na tom začať pracovať hneď, avšak je tu koronavírus, a tak musia ísť mnohé veci bokom.
Viem, že zdravotníctvo je vo veľmi zlom stave. Rozpočet bol minulý rok postavený zle. Teraz je to už na padrť, lebo prišiel koronavírus.
V priebehu apríla môžu byť všetky zdravotné poisťovne vo veľmi ťažkej situácii, keďže sa im postupne pozastavia odvody od poistencov.
Vedel som, že zdravotníctvo bolo zle financované, že nebola zadefinovaná stabilita vo financovaní. Keďže máme ústavnú väčšinu, chcel som predložiť do NR SR ústavný zákon o financovaní zdravotníctva, ktorý by definoval, že financovanie zdravotníctva by bolo naviazané na HDP Slovenska a jeho pomer by sa postupne zvyšoval, kým by sme sa nedostali k priemeru krajín OECD alebo Európskej únie.

To je reálne, keď ekonomika prekvitá, ale teraz ste v úplne inej situácii. Čo teda budete robiť s ešte výraznejšie podfinancovaným zdravotníctvom?

Myslím si, že v akejkoľvek situácii naviazať zdravotníctvo na HDP je fér riešenie. Keď sme ako Slovenská republika dali záväzok našim spojencom z NATO, že budeme zvyšovať podiel výdavkov na armádu, aby sme sa dostali k dvom percentám z HDP, tak nevidím dôvod, prečo by sme nemohli dať záväzok aj obyvateľom tejto krajiny, že zdravotníctvo bude financované len na základe toho, ako sa nám ekonomicky darí.
Teraz je ale koronavírus, budeme musieť ísť v krízovom režime a mnoho vecí sa bude nastavovať inak, ako si človek predstavoval pred príchodom pandémie. Budem však bojovať za optimálne spôsoby, ako zdravotníctvo financovať.

Mnohé vaše sľuby voličom sú viazané na financie. Už ste niečo z nich prehodnotili?

Nič som neprehodnotil! Bude záležať na tom, ako rýchlo sa dostaneme z krízy, kedy sa nám podarí dať ekonomiku aspoň do akej-takej kondície.

Jedna vec je to, čo boli vaše plány a druhá vec je realita, ktorá bude viesť pravdepodobne k značnej ekonomickej kríze. Sľubovali ste, že navrhnete postaviť dve nemocnice, ďalšie dve by mali byť tesne pred dokončením a štyri v príprave. To si bude vyžadovať značné financie.

Podľa nášho projektu by sme vedeli nemocnicu postaviť za 50 – 60 miliónov eur.

Koľko nemocníc si trúfate za štyri roky vášho pôsobenia postaviť?

Za tejto situácie vám to neviem povedať. Zobral som ministerstvo v koronakríze. Predpokladám, že do konca roka dôjde k výraznej recesii. Budeme hľadať zdroje, aby sme dokázali ufinancovať obrovské ekonomické škody, a ja v tejto chvíli neviem, akým spôsobom bude chcieť vláda prioritizovať svoje plány.
Ale práve dnes vidíme doslova v priamom prenose, aké kľúčové je zdravie našich občanov a stav zdravotníctva. Preto sa svojich plánov nemienim vzdávať lacno!
Keď sa aj nebudú dať zrealizovať, tak všetci pochopia, že sa skrátka nedali, že plány rozbila epidémia koronavírusu.

V zdravotníckom programe OĽaNO máte v úvode vetu, že „Dôvod, prečo slovenské zdravotníctvo funguje tak zle, je nesprávne nastavený systém, ktorý deformujú oligarchovia, klientelizmus a korupcia“. Kde vidíte klientelizmus a korupciu?

Žiaľ, fungovalo to tak, že zazmluvňovaní boli určití hráči, ktorí mali konexie.

Kto boli títo hráči s konexiami?

Väčšinou to oligarchovia robia cez politické konexie. Nechce sa mi opakovať, na čo všetko sa v minulosti prišlo a čo znamená zdravotnícka chobotnica.
Fungovalo to, žiaľ, tak, že oligarchovia si cez politické elity získavali podiely na zdravotníckom trhu. Na tom realizovali svoj biznis a viac-menej sa priživovali na umelo predraženom zdravotníctve. Financie, ktoré išli do zdravotníctva, rozhodne neboli efektívne využité.

Vy ste s pánom Igorom Matovičom boli pred voľbami na Cypre, na adrese, kde sídlia firmy Penty. Matovič hovoril, ako Penta vybrala zo zdravotníctva 400 miliónov eur. Váš kolega Heger držal nápis „5.000 zbytočných úmrtí“ a vy ste tam vtedy povedali, že „Musíme zastaviť toky peňazí, ktoré idú oligarchom do vreciek“. Máme to chápať tak, že ako minister budete chcieť obmedziť vplyv Penty v zdravotníctve?

Na Cyprus odišli peniaze, ktoré ani neboli vykázané ako zisk Penty, ale vznikli účtovnou machináciou. A týmto spôsobom vznikol tunel, na základe ktorého si akcionári mohli vybrať peniaze, ktoré platia ľudia z verejného zdravotného poistenia.

Tento prípad je roky známy, ale chcete obmedziť vplyv Penty v zdravotníctve? Ako?

Chceli by sme zadefinovať jasné pravidlá, aby tí, ktorí chcú podnikať v zdravotníctve, poskytovali služby, z ktorých bude profitovať pacient. Chceme stanoviť pre pacienta nárok, ktorý budú musieť poisťovne realizovať.

Toto by sa týkalo všetkých troch poisťovní, ale vy ste na Cypre poukazovali práve na Pentu.

Poukazovali sme na tunel 400 miliónov eur, ktorý je veľmi známy a páni z Penty by boli najradšej, keby sme o ňom nerozprávali a keby sa na to už zabudlo.
Toto je krásny príklad, ako niekto zakáže zisk zdravotným poisťovniam a potom následne zobchoduje transakciu, na základe ktorej podľa všetkého zarobí obrovské milióny.

Budete sa snažiť narušiť krížové vlastníctvo Penty?

Je to otvorená otázka, my sa tomu nebránime. Bude záležať na dohode s koaličnými partnermi, akým spôsobom prikročíme k tomu, aby sme čo najviac zefektívnili súťaž v zdravotníctve. Nemáme nič proti nedeformovanému a funkčnému trhu.
Ak však trh v zdravotníctve začnú deformovať ľudia napojení na politikov, tak trh prestáva fungovať. Je deformovaný korupciou a klientelizmom. Myslím, že sa chápeme.

Čiže za zlé zdravotníctvo viníte aj Pentu?

Čo sa týka Penty, tak môj názor je, že neinvestovali do slovenského zdravotníctva ani jedno vlastné euro. Všetky financie, ktoré aj naspäť reinvestujú do zdravotníctva, sú peniaze, ktoré ľudia zaplatili cez zdravotné odvody.
Osobne by som bol oveľa radšej, keby sme tu mali investorov, ktorí naozaj investujú do zdravotníctva peniaze navyše a nie tí, ktorí sa tvária ako veľkí záchrancovia, ale v podstate investujú len to, čo im zaplatili ľudia.
To je napríklad aj nemocnica na Boroch, na ktorú si Penta berie úver, ktorý budeme splácať my všetci tým, že budeme platiť zdravotné odvody.

Aj štátnu nemocnicu na Rázsochách zaplatíme my všetci.

Áno, na Rázsochách to zaplatíme my všetci, to je pravda. Ale ja hovorím teraz o tom, že rád by som videl v slovenskom zdravotníctve investorov, ktorí naozaj niečo investujú.

Dnes tam nie sú?

Sú tam určite takí.

Ktorí sú to?

Nechcel by som menovať spoločnosti. Ale to, že je deformovaný trh veľkými oligarchami, ktorí tým, že sa presieťovali a vytvorili veľké oligomonopoly, tlačia do úzkych tých malých, ktorí chcú poskytovať služby, to je pravda.

Kto tlačí malých?

Najväčší problém je pravdepodobne s Pentou, pretože tlačí malých lekárnikov do úzadia a je dosť možné, že aj na štát bude tlačiť, lebo už má vybudovanú veľmi kvalitnú nemocničnú sieť.
Sú tu problémy aj s laboratóriami. Videli sme, ako jedno súkromné laboratórium tlačilo nedávno na štátnu poisťovňu a chcelo, aby im upravila ceny. Pre poisťovňu bolo veľmi ťažké ich nezazmluvniť, lebo by pacienti stratili prístup k zdravotnej starostlivosti. Je nebezpečné, keď trh nefunguje, keď tam nie sú alternatívy.

Budete chcieť silnejšie postavenie štátu v zdravotníctve?

Môj názor je, že trh je taký deformovaný, že štát musí prevziať zodpovednosť a vstúpiť do systému vlastnými investíciami, ktoré budú konkurovať najväčším hráčom v zdravotníctve.

Často sa hovorilo o zavedení jednej, štátnej zdravotnej poisťovni. Budete otvárať túto tému?

Táto možnosť by bola reálna vtedy, ak by poisťovne nechceli realizovať požiadavky, ktoré im dáme, a z trhu odídu samé. Vtedy musí byť štát pripravený zobrať zodpovednosť a v podstate vytvoriť unitárny systém, o ktorom si myslím, že to nie je vôbec zlé riešenie.
Je to jeden z efektívnych systémov, ako spravovať zdroje verejného zdravotného poistenia.

Aj štátna poisťovňa mala svoje kauzy, niektoré roky končila v obrovskom dlhu, teda ani jej fungovanie nie je ideálne.

Problém štátnej poisťovne je v tom, že ju spravovali ľudia, ktorí dovolili, aby si z nej vyťahovali opäť vybraní poskytovatelia zisky. Nevidím problém v samotnej jednej poisťovni. Problém skôr vidím v tom, že kým a ako je poisťovňa spravovaná.

Podľa toho, koľko reforiem plánujete zaviesť, to vyzerá, že chcete byť reformným ministrom.

Zdravotníctvo potrebuje reformy a bol by som rád reformným ministrom, ale momentálna situácia koronavírusu nám to všetko sťažuje. Budeme sa to snažiť čo najskôr stabilizovať a potom rýchlo prinášať reformy.

Máte pod sebou trinásť veľkých štátnych nemocníc a tiež špecializované ústavy. Vieme, že sú zadlžené, majú aj veľký investičný dlh, ako si predstavujete ich ďalšie fungovanie?

Zadlžovanie štátnych nemocníc sa z roka na rok enormne zhoršuje. Je tam určite neefektívny manažment a zároveň sú zle nastavené platobné mechanizmy.
My chceme tieto nemocnice riadiť ako holding, vytvoriť z nich sieť na základe jednotného informačného systému jednotlivých protokolov a čo najviac centralizovať veci.

Budete meniť riaditeľov nemocníc?

Keď to bude nevyhnutné. Pozrieme sa na to, akým spôsobom hospodárili, aké majú výsledky a potom akým spôsobom budú ochotní spolupracovať na efektívnom hospodárení. Pevne verím, že sa nám už konečne podarí dokázať, že tieto nemocnice môžu byť dobre spravované.
Nemyslím si však, že všetky nemocnice mali kvalitných manažérov. Pravdepodobne bude treba mnohých z nich vymeniť.

Máte v rámci koalície témy, ktoré ste sa rozhodli počas pôsobenia neotvárať, napríklad eutanázia alebo sprísnenie prístupu k interrupciám?

Zaviazali sme sa, že chceme zachovať status quo, a predpokladám, že teraz budeme mať úplne iné témy, ako riešiť tieto otázky. Aj keby sme nemali koronakrízu, máme tu obrovské množstvo práce s tým, aby sme očistili tento štát od mafie, ľudovo povedané.


   PRINT RSS

Hlavná stránka