Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Nežiadúci názor na politické dianie na Slovensku

Poznámka editora:
Skutočnosť, že pre tento názor bol jeho autor zablokovaný na sociálnej sieti Facebook vo vlastníctve amerického podnikateľa a pod kontrolou tajných služieb len potvrdzuje, že  cenzúra sa po rozpade bývalého ZSSR, ktorý prezident Reagan označil ako „Ríšu zla“opäť stáva nástrojom novej „Ríše Zla“, tentokrát spoza Atlantiku.

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  

Zdravím vás.
Nakoľko je prezentácia názorov jednotlivcov, ktoré sú politicky nekorektné, veľmi striktne potláčaná súčasnou vládnou garnitúrou na soc. sieťach ako FB, poprosím vás o zverejnenie môjho názoru, pohľadu na súčasnosť. Ďakujem.

Roman Tomovčík.

"  Blížia sa voľby a tak zlodeji a masoví vrahovia z politiky pritvrdzujú a cenzúra najrozšírenejšej sociálnej siete FB naberá na obrátkach. Blokujú sa FB účty užívateľov s nepohodlnými názormi a všeobecne s kritikou súčasnej garnitúry.

Môj názor na politické dianie na slovensku prezentujem už dlhšiu dobu a tak ho väčšina mojich známych asi pozná. Tvrdím, že v súčasnosti prebieha najodpornejšia genocída Slovákov v histórii a to cez ekonomiku a zdravotníctvo, kedy sú ľudia masovo vraždení v počtoch cez 10 000 ľudí ročne, čo v minulosti už potvrdili, vo vyjadreniach neopatrní, "politici" a niektoré prieskumy tvrdiace, že na Slovensku zbytočne (!) zomiera viac ako desať tisíc ľudí ročne na liečiteľné choroby.

A dôvody sú hneď dva.

Za prvé je to zneprístupnenie zdravotnej starostlivosti, či už časovo, alebo finančne a za druhé je to zlé sociálne nastavenie systému, kedy sa z pracujúcich ľudí stávajú otroci nútení doslova živoriť.

Spomenul som masové vraždy a genocídu Slovákov. Nie vždy sa však musí jednať o smrť spôsobenú napr. zastrelením, plynovými komorami a pod., ako nám to vnucujú napr. odporcovia holokaustu židov z čias druhej svetovej vojny. Naše ponovembrové vlády počínajúc Mečiarom totiž túto genocídu doviedli do dokonalosti. Žiadne náklady na muníciu, plynové komory, prepravu, logistiku, koncentrovanie a stráženie ľudí atď. Súčasní aj predchádzajúci ponovembroví masoví vrahovia vládnuci slovensku túto genocídu páchajú oveľa sofistikovanejším spôsobom. Svojimi rozhodnutiami, vládou, zákonmi, nastavili tento fašistický, genocídny systém tak, aby si ľudia za svoju nedobrovoľnú "eutanáziu" ešte platili a nie zrovna malé sumy. Kam sa hrabe Hitler a jeho zločiny z čias 2. sv. vojny...!

V prípade zdravotníctva tento systém funguje tak, že človeku vezmú peniaze na tzv. "zdravotné poistenie", na čom by v podstate nebolo nič zlé. Ak ale poistenec náhodou vážnejšie ochorie, zdravotná poisťovňa mu má "právo" legálne odoprieť preplatiť lieky, resp. liečbu na ktorú je odkázaný. To znamená, že pri súčasných a samozrejme kvartálne pri kategorizácii zvyšujúcich sa cenách liekov a úkonov mu podpíše rozsudok smrti! Len tak, nejaký kravaťák z poisťovne. Napriek tomu, že si pacient poctivo platil roky zdravotné poistenie, tak mu nepreplatia lieky a liečbu a keďže tie peniaze sám nemá, tým ho zavraždia! A to sa nebavíme o nejakom ojedinelom prípade, takto totiž dopadnú tisíce ľudí. Pokiaľ má človek to šťastie, že ho "podrží" rodina a známi, predĺži mu to život. Teda, pokiaľ nedôjdu peniaze. Nastupujú verejné zbierky, pôžičky, predaj majetku, exekútori no a samozrejme likvidácia človeka. Najskôr finančná, tej logicky nasleduje sociálna a takmer vždy to končí fyzickou likvidáciou človeka. Či už prirodzene, ako následok chýbajúcej liečby choroby alebo cez sociálnu samovraždu, kedy to človek už psychicky nezvládne a sám to ukončí.

Táto varianta genocídy je rýchla, účinná a pre jej páchateľov samozrejme veľmi finančne výhodná.
Tá druhá varianta predstavuje síce pomalšiu, ale nemenej účinnú a finančne výnosnú formu genocídy pre jej páchateľov. A síce, uvádza človeka do takých životných podmienok, aby bol nútený byť otrokom systému, pracovať za plat, ktorý mu dovoľuje iba živoriť a nemyslieť. Výšku platu umelo udržujú na skoro rovnakej úrovni a výšku nákladov na dôstojný život zase umelo vyháňajú do takých výšok, aby bol človek neustále v strachu a obavách o zajtrajšok a prežitie ako také. Toto má za následok stres, ktorý je preukázateľne pôvodcom všetkých chorôb a tu sa znovu dostávame k prvej variante, zdravotníctvu. Začarovaný kruh.

Prečo sa toto všetko už 30 rokov deje?

No odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie je to tým, že by nejaký politik bol zlý, alebo nebodaj ešte horší. Zlodeji a vrahovia boli aj budú. V každej dobe a každom režime. Deje sa to preto, lebo už 30 rokov žiadny politik nenesie plnú hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť a to vďaka ľahostajnosti ľudí! Áno, takýto "detail", na ktorom to všetko stojí a padá.

Takže nečakajte, že nejaké "voľby" niečo zmenia. Pokiaľ politici neponesú plnú hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť, bude ďalšie volebné obdobie iba ďalším divadlom pre ľudí a za ich peniaze, už budú chýbať fakt iba kolotoče.

Týmto nechcem odrádzať ľudí od volieb, práve naopak. Choďte a zvoľte si stranu a jej predstaviteľov, ktorí spĺňajú vaše predstavy a požiadavky.

Treba si ale uvedomiť, že žiadna politická strana a jej predstavitelia nikdy túto zodpovednosť sami reálne nepresadia. Tento prehnitý systém im to proste nedovolí. V tomto systéme sa "legálne" kradnú miliardy a vraždí sa za podstatne menšie peniaze.

Takže ísť k voľbám? Jednoznačne áno. Ale taktiež si treba uvedomiť, že plnú hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov si musíme vynútiť my sami a to akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na súčasné zákony. Treba používať zdravý rozum a logiku, ignorovať propagandu z médií. Potom, keď ľudia začnú rozmýšľať, začne im záležať na budúcnosti vlastných detí a rozhodnú sa zastaviť túto genocídu, budú ich v uliciach nie stovky, ale stovky tisíc. A pred takýmto davom týchto ponovembrových masových vrahov ich ochranka asi ťažko ubráni. Sám nie som zástancom nejakých razantných a násilných riešení, ale na druhú stranu, má život masového vraha väčšiu cenu, ako životy tisícov jeho obetí, ak ho má takéto riešenie vo vraždení zastaviť?

Mimochodom, nakoľko FB tradične cenzuruje príspevky a blokuje účty, odporúčam fungovať aj na VKontakte, kde smradi dosah nemajú :) ".

Roman Tomovčík
   PRINT RSS

Hlavná stránka