Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Žalm Igora Matoviča – Za vlády Mečiara a Dzurindu sa zdravotníctvo nevykrádalo, nikto predčasne nezomrel – po nástupe Smeru a Fica sa zdravotníctvo vykráda a každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

             Tak nám to náš Igorko včera, 17. 2. 2020 pred Úradom vlády rozbalil so zapálenými, akože, reprezentované piatimi tisícmi sviečok, aj keď ich toľko nebolo, a ja mám pocit, že pri svojich klamstvách, bludoch a jednostrannosti by dokázal urobiť aj z lekárov a zdravotných sestier, ako aj z ostatného pomocného personálu Pezinskej psychiatrii, ich pacientov.Keďže mňa nikto nemôže považovať za priaznivca Smeru a Fica, nie som ani jednostranne zameraný, ale je pod moju úroveň, preto nemôžem a nebudem mlčať, keď Matovič vedome a úmyselne nehovorí a mlčí o vykrádaní zdravotníctva za vlády Mečiara a Dzurindu, ako aj o desiatkach tisícov predčasne zomrelých nevinných občanov, počas vlád týchto dvoch premiérov.
Matovič je mimoriadne zákerný a podlý, ale na Kotlebovu úroveň ešte nedorástol

          Aj keď som o Matovičovi napísal to čo som napísal, a ešte napíšem, aj keď sa nehrá na národovca, aj keď použil podpásové metódy, ale aspoň, ale mu to trvalo, začal verejne hovoriť o týchto zločinoch proti ľudskosti, páchaných v dobe mierovej. Hoci toto mala byť nosná téma Kotlebu, tento ponížený sluha, tzv. Slovák, národovec a kresťan, v hlbokom predklone pred tými, ktorí tieto zločiny proti ľudskosti páchajú, zbabelo mlčal a mlčí. Z biblického hľadiska, pokiaľ si kladiem otázku, prečo mu toľko ľudí verí, tak konštatujem, že sila Antikrista je veľká. A z druhého hľadiska, aj bez sily Antikrista pôsobiť na jeho verných či fanatických prívržencov, môžu za to všetky doterajšie koalície a opozície, ktoré cez svoje politické, ekonomické a sociálne zločiny mu pripravili – vydláždili cestu.

Ale poďme naspäť k Matovičovi a strate jeho pamäti. Na kongrese v Trnave, kedy bol Fico ešte v pozícii politického žltochvosta, bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou schválená 4. 7. 1998 ZMLUVA S OBČANMI, kde v bode číslo 9 sa hovorí: Zastaviť ohrozovanie života a zdravia občanov ZVÝŠENÍM finančných prostriedkov na zdravotníctvo.

          Aká bola ale realita? Po šiestich rokoch vládnutia tejto tzv. reformnej pravice vtedajší jej minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu dňa 23. 4. 2004 priznal, že na Slovensku ZOMIERAJÚ ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenia CHÝBAJÚ peniaze. (tu ako autor článku musím doložiť, že už vtedy sa kradlo vo veľkom, preto peniaze chýbali) Vrcholom tohto cynizmu na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac dostal od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no nie na nákup nových prístrojov a zariadení, ale na VYSVETLENIE reforiem v zdravotníctve?!?! Tak sa pýtam, čo pre tieto zvery a hyeny v ľudskej podobe znamenal život radového slovenského občana?

Záverom
          TREBA TO POVEDAŤ JASNE, ZRETEĽNE A NA ROVINU, ŽE OD ROKU 1993 TU VLÁDLI A VLÁDNU ZLOČINECKÉ VLÁDY A ZLOČINECKÉ PARLAMENTY, S PODPOROU A ZAKRÝVANÍM TÝCHTO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI RIADIACIMI PRACOVNÍKMI GP SR A MV SR. A že prvopočiatky tohto všetkého odštartovali gauneri a hajzli s minulosťou zbabelých občianskych prednovembrových núl, ktorí sa po Novembri 1989 samopasovali za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov, ktorí v skutočnosti nenávideli a nenávidia tento národ. Ďalej možno konštatovať, že skutočnými víťazmi sú zločineckí gauneri národnosti slovenskej, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG.


Vladimír Pavlík
   PRINT RSS

Hlavná stránka