Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Aké sú rozdiely medzi slovenskými obeťami koronavírusu a slovenskými obeťami cez vykrádanie zdravotníctva od roku 1993?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

             Ten najzákladnejší rozdiel, ktorý kladiem v nadpise tohto článku je ten, že za koronavírus, ako aj jeho doterajšie obete na Slovensku nenesú žiadnu vinu slovenskí politici, ALE NESÚ TÚ NAJVYŠŠIU ZODPOVEDNOSŤ ZA TIE NEVINNÉ OBETE, KTORÉ CEZ VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA DOHNALI K PREDČASNEJ SMRTI, PRIČOM MNOHÍ PATRIA DO KATEGÓRIE MASOVÝCH VRAHOV. Takže si vymenujme hlavných vinníkov – doterajší premiéri a predsedovia parlamentu, ministri vnútra, spravodlivosti, zdravotníctva, generálni prokurátori, riaditelia SIS, ako aj 150 kusov zbabelých protislovenských poslancov, ktorí si v NR SR doteraz prevetrávali a prevetrávajú pohlavné orgány, pričom zo slovenského parlamentu urobili zločinecký a protislovenský štátny orgán.

          Všimnime si taktiež správanie týchto masových vrahov a ich mlčiacich komplicov ohľadom vykrádania zdravotníctva a každoročného doháňania tisícov nevinných, k predčasnej smrti za celých tých 27 rokov. Bezbrehý cynizmus, naďalej bezbrehé vykrádanie, ako by tie, ich vinou, tieto nevinné obete, ako keby ani neboli ľudskými bytosťami. Samozrejme, veď ich sa to netýkalo. Ale kde sa vzal, tu sa vzal, sa tu objavil nejaký koronavírus – a masoví vrahovia, ako aj ich mlčiaci komplici si uvedomili, že TEN si nevyberá, že aj oni môžu predčasne otrčiť kopytá, čo by pre Slovensko bolo mimoriadne pozitívne. A zrazu z ich plechových úst počúvame, ako im veľmi záleží na ľuďoch. Paradoxne ale, KOĽKÉ DESAŤTISÍCE NEVINNÝCH ĽUDÍ PREDČASNE PRIPRAVILI O ŽIVOT ZA POSLEDNÝCH 27 ROKOV, O TOM ANI POL SLOVA.  

          Dnes sa nestačím diviť, ako zrazu drvivá väčšina z nich, ako jedna zločinecká a protislovenská rodina, za obete koronavírusu viní premiéra Matoviča, pričom drvivá väčšina týchto gaunerov, vyvrheľov a odpadu slovenského národa, bola a je zainteresovaná nielen na zločinoch proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, ale aj o mlčaní o týchto zločinoch proti ľudskosti, čím sa dostávajú na úroveň týchto masových vrahov. Aj keď ja osobne Matoviča považujem za ľudský a politický odpad, nikdy by som sa k niečomu podobnému neznížil. Veď si len zoberme takého Blahu, jedného z predstaviteľov z čeľade gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, neustále útočiaceho na Matoviča, ktorá počas svojho vládnutia za tých 12 rokov má na svedomí rekordný počet obetí cez vykrádanie zdravotníctva, pričom tento netvor, s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, ako aj génov doktora Mengeleho, doteraz mlčal a naďalej mlčí, pričom dobre o týchto zločinoch proti ľudskosti vedel a vie. Aký to paradox, keď tu si POROZUMEL a naďalej si rozumie aj so samotným tzv. Slovákom a národovcom Kotlebom, poníženým zbabelcom a sluhom, v hlbokom predklone pred týmito masovými vrahmi? Niekoľkokrát som mu aj verejne položil otázku, či sa to zakladá na pravde, alebo to nie je pravda, ŽE JEHO DEDO BOL ARIZÁTOROM? Jedno je ale isté, že Blaha je jeden z najšpinavších, najpodlejších a najbezcitnejších predstaviteľov komunistického kapitalizmu a kapitalistického komunizmu, patriacich ku smeráckej mafii. 

Ako má vykradnuté zdravotníctvo bojovať s koronavírusom?

          Už ani neviem či sa mám smiať, alebo plakať, keď čítam a počúvam, ako má Matovič naliať peniaze, dokonca nie tisíce, ale milióny či miliardy na záchranu ekonomiky, všade tam, kde ich je nedostatok, teda, kde chýbajú, pričom oni chýbajú každému a všade, mimo toho jedného percenta členov ponovembrových vlád, parlamentov, ako aj nimi stvorených oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, ako aj mafií na najvyššom stupni pyramídy. Pozadu nechce ostať ani tzv. národ, teda, podľa môjho názoru 70 % dospelej populácie, kde 27 rokov boli zbabelí a ponížení, ako tie plebejské ovce, poctivo mlčali, keď tieto tlupy psychopaticko-sadistických zločineckých gaunerov a vyvrheľov, popri vykrádaniu zdravotníctva ešte stačili každoročne zo štátneho rozpočtu rozkradnúť 3-4 miliardy eur, čo sa potom riešilo pôžičkami zo zahraničia. Postupne sme strácali politickú, ekonomickú, sociálnu a morálnu svojbytnosť, až sme ju definitívne stratili. Skúšam sa pochopiť toto nesvojprávne zakomplexované a zbabelé stádo, veď aj oni si môžu svoju zbabelosť a komplexy menejcennosti vyventilovať na facebooku a rôznych internetových portáloch – a dobre tomu Matovičovi naložiť, aj keď viem, že je to len služobník a biely kôň iných, ktorí sú v úzadí.

          Na záver, ako súčasť tohto článku tu zverejním prílohu z internetového denníka Pravda, pod nadpisom – Zdravotníctvo naďalej bez peňazí – podľa môjho názoru na veľmi dobrej úrovni, na rozdiel od tých rôznych výkrikov do tmy, nemajúcich hlavu ani pätu. A za svoju osobu môžem povedať, že kruto zaplatíme a doplatíme za všetko to negatívne, čo sme tu doteraz zrealizovali. Lebo eurá sa dajú natlačiť aj na toaletný papier, ale ekonomika podložená na hovne, nikdy nebude ekonomikou.

Vladimír Pavlík  


Zdravotníctvo naďalej bez peňazí

Marián Repa, Pravda 16.04.2020 18:45

Naše zdravotníctvo malo problémy aj pred vypuknutím pandémie. Ak ľudí trápili najmä dlhé čakacie lehoty, nemocnice zasa nedostatok zdravotníckeho personálu, tak koronavírus tieto problémy ešte umocnil.

Sám Igor Matovič v predvolebnej kampani často skloňoval výraz „odvrátiteľné úmrtia“. Tvrdil, že vinou rozkradnutého zdravotníctva umiera u nás každý rok zbytočne až 5-tisíc ľudí. V polovici februára pred Úradom vlády zapálil tisíce sviečok, na Cypre nakrútil video o schránkových firmách Penty, ktorá podniká v zdravotníctve… Aj tieto akcie nepochybne prispeli k tomu, že sa stal premiérom.

Preto sa zdá prirodzené, že práve on by mal najlepšie chápať, že ak budú v tomto rezorte chýbať peniaze, tak ľudia začnú umierať úplne zbytočne aj kvôli banálnym veciam a štatistiky „odvrátiteľných úmrtí“ budú ešte horšie.

Keďže vďaka novele zákona o sociálnom poistení si podnikatelia a aj zamestnávatelia môžu odložiť splácanie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne o niekoľko mesiacov, vznikne tu veľká „diera“. Tú môže zaplniť buď štát z vlastných rezerv či z európskych peňazí, alebo umožní živnostníkom začať podnikať.

 Pokiaľ Igor Matovič nemá na povale u starej mamy schované nejaké perpetuum mobile, tak by mal čím skôr začať riešiť problém nedostatku peňazí v zdravotných poisťovniach, ktorý môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
Ak vláda neumožní ľudom v dohľadnej dobe pracovať, tí nebudú platiť odvody a v tom prípade bude menej peňazí na liečebné výkony. Pretože sa nedá oddeliť rozsah a kvalitu zdravotníctva od výkonnosti reálnej ekonomiky.

Tak ako je dôležitý „output“ – ako sa nakladá s peniazmi, ktoré do zdravotníctva pritečú (a či sa nerozkradnú) – rovnako dôležitý je aj „input“. A keďže nedostatok zdrojov trápil zdravotníctvo aj za „normálnych“ čias, dá sa predpokladať, že teraz bude tento problém ešte vypuklejší.
Pokiaľ Matovič nemá na povale u starej mamy schované nejaké perpetuum mobile, ktoré zapne a všetko pôjde ako po masle, tak by mal čím skôr začať riešiť túto otázku, pretože nedostatok peňazí v zdravotných poisťovniach môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Má to aj politický rozmer. Keď umrie prvý človek len preto, že Matovič si zaumienil, že chce za každú cenu poraziť tú „hnusobu“ a na nič ostatné neberie ohľady, tak sa z mesiáša veľmi rýchlo stane „netvor“ a preferencie OĽaNO pôjdu prudko dole.

Kríza je zároveň príležitosť, ako začať robiť veci lepšie. Keď korononakríza ustane, tak by sa mal minister Marek Krajčí pokúsiť sprehľadniť toky v zdravotníctve, čím by získal zdroje na to, aby mohol pritiahnuť desiatky tisíc opatrovateliek a zdravotných sestier, ktoré pracujú v zahraničí. Pokiaľ na Slovensku zarobia toľko, že z toho vyžijú, žiadna nepôjde dobrovoľne na dva týždne od svojej rodiny kdesi na opačný koniec Rakúska.
Práve nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v sociálnych zariadeniach a hospicoch sa podpísal pod to, že zdravotnícke štandardy v nich sú na nízkej úrovni, hoci v nich žijú práve tí, ktorí sú najzraniteľnejší – naši seniori.


   PRINT RSS

Hlavná stránka