Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Židovská hrdosť versus zbabelosť a plebejstvo Slovákov – alebo, spoločné znaky nacizmu, ponovembrových vlád a parlamentov, v zločinnom spolčenís exekútorskou prašivinou pri ponižovaní ľudskej dôstojnosti starých ľudí a detí

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            


Holokaust je téma, ktorá dokáže ľudí aj rozdeliť, aj spojiť. Medzi najviac kontroverzné témy patria počty obetí holokaustu. Židia udávajú 6 miliónov obetí, oponenti ten počet obetí spochybňujú, existuje niekoľko jedincov, ktorý holokaust popierajú. Keďže už nejaký ten rok sa nielen touto témou zaoberám, ako aj rôznymi dodatkovými témami, ktoré k tomu patria, či s tým súvisia, nezdieľam názor, že Židia to prezentujú tendenčne, nemyslím počet obetí holokaustu, alebo spôsobom, ktorý im vyhovuje. Mimoriadne svetlým príkladom je napr. článok historičky Hany Klamkovej v denníku SME 26. 1. 2010, pod nadpisom –Holokaust nebol len o fyzickej likvidácii Židov. Začal sa omnoho skôr.Vďaka tomuto názoru historikov, to možno použiť aj na nežidovské národy.

          Židovská hrdosť na rozdiel od slovenskej zbabelosti a sluhovstva spočíva aj v tom, že pokiaľ by tých obetí holokaustu bolo len niekoľko tisíc či desaťtisíc, oni budú stále o tom hovoriť a uctievať si to, buď cez pamätné tabule, pomníky či spomienkové akcie. Aký to paradox s poslaneckou čeľaďou ktorá je a bola v slovenskom parlamente, že doteraz sa nenašiel ani jeden jediný kus, z tohto politického a ľudského odpadu, ktorý by dal návrh, ABY V SLOVENSKOM PARLAMENTE BOLA OSADENÁ pamätná tabuľa, na pamiatku predčasne usmrtených obetí zo strany zločincov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov.

          Citujem: - Inými slovami, holokaust nie sú „len“ dejiny koncentračných a vyhladzovacích táborov, pretože HOLOKAUST NEBOL „LEN“ o FYZICKEJ LIKVIDÁCII ŽIDOV. Jedna z najväčších tragédií minulého storočia bola tiež o hľadaní obetného baránka, o túžbe po cudzom majetku a postavení, o bezbrehej poslušnosti autorít a mlčaní tých, ktorí si navrávali, že sa ich to netýka. HOLOKAUST NIE JE „LEN“ AUSCHWITZ TIEŽ PRETO, ŽE TAM SA NEZAČAL. Začal sa už vtedy, keď boli Židia definovaní ako menejcenná rasa a keď boli postupne vylúčení zo všetkých sfér hospodárskeho či sociálneho života.(A teraz to porovnajme so zločineckým, mafiánsko-gaunerským a psychopaticko-sadistickým ponovembrovým Slovenskom – pozn. autora V.P.)

          Nacistický režim a ponovembrový režim na Slovensku SPOLOČNE nenávidia napríklad starých a nevládnych ľudí. Zatiaľ čo nacistický režim ich likvidoval v koncentračných táboroch a plynových komorách, lebo už z nich nebol ekonomický prospech, zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov, v zločinnom spolčení s exekútorskou prašivinou takýchto ľudí likvidujú cez ekonomiku, ako aj rôzne ponižovania a hanobenia ich ľudskej dôstojnosti. Vždy mám mimoriadne smutný pocit a pichnutie pri srdci, keď napríklad vidím fotografie z koncentračných táborov, kde po príchode nových transportov, na ceste obohnanej ostnatým drôtom, osem až dvanásťročné detičky, majúce ruky nad hlavou, na ktorých mieria nabitými samopalmi 180-190 cm vysokí a dobre stavaní esesáci, a ja si kladiem otázku, čo vám tie deťúrence urobili, a nielen oni, ale aj tí ostatní, obyčajní ľudia?

Samozrejme že v zločineckom, skorumpovanom, psychopaticko-sadistickom a mafiánsko-gaunerskom ponovembrovom Slovensku nie sú ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ale s nemeckým nacizmom majú SPOLOČNÚ nenávisť a pohŕdanie k starým ľuďom, ako aj OKRÁDANIE DETÍ O DETSTVO, sa taktiež môžeme pýtať, „vy smradľaví zločineckí psychopaticko-sadistickí vyvrheli a masoví vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov, v zločinnom spolčení s exekútorskou prašivinou, čo vám tí starí ľudia a deti urobili?“

Hyenizmus ohľadom vykrádania zdravotníctva, aký si nedovolil ani nemecký nacizmus vo vlastnej krajine či na Slovensku za vlády prezidenta Tisa, lebo aktéri už v prvopočiatkoch by vyleteli hore komínom, jeden z dôsledkov je aj ten, že napríklad Liga proti rakovine z toho čo vyzbierala, DALA NAPRÍKLAD STOTISÍC EUR KLINIKE V BRATISLAVE, KTORÁ DEŤOM PODÁVA CHEMOTERAPIU!!! NIE JE TO ÚBOHÉ, AK CHARITA DOTUJE NEMOCNICE?!?! Chcete k tomu niečo povedať, masoví vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí vykrádate zdravotníctvo, alebo ktorí to mlčaním podporujú. A ČO VY, ZBABELCI, PLEBEJCI A SLUHOVIA,  HRAJÚCI SA NA SLOVENSKÝ NÁROD, TVORIACI MINIMÁLNE 70 % DOSPELEJ POPULÁCIE, ANI TIE DETI NEDOKÁŽETE UŠETRIŤ!?!? VEĎ TO SÚ PREDSA SLOVENSKÉ DETI!!! Drastickým vykrádaním ekonomiky STE ZNÍŽILIpôrodnosť, pričom viacerí odborníci upozorňujú, že aj kvôli tomu Slovensko pomaly a postupne vymiera. S najväčšou pravdepodobnosťou už v roku 2025 bude na Slovensku viac dôchodcov ako detí, pričom v roku 2060 majú byť Slováci menšinou vo vlastnej krajine.

Vladimír Pavlík.


   PRINT RSS

Hlavná stránka