Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Heš, Antikristove plody a služobníci Satana, ktorí sa samopovýšili za najkresťanskejších kresťanov, z interrupcií si urobili ideologickú živnosť, v skutočnosti hanobiaci kresťanstvo, z ktorého chcú urobiť inkvizíciu, heš....

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            


          Miesto úvodu – Prečo pedofilní kňazi a cirkevní hodnostári v rámci celého sveta neprosia Nebeského Otca, aby im pomohol vyliečiť sa z pedofílie a homosexuality? Alebo popierajú jeho existenciu a stratu rešpektu pred ním? Prečo plody Antikrista a služobníci Satana národnosti slovenskej, ktorí si z interrupcií urobili ideologickú živnosť, prečo neorganizujú pochody, spojené s modlitbami, prosiac Nebeského Otca, aby pomohol kňazom a cirkevným hodnostárom na Slovensku vyliečiť sa z pedofílie a homosexuality?

Nedá mi nemlčať, keď som si dnes, 6. 7. 2020, na internete prečítal zaujímavý dokument denníka Pravda, ohľadom interrupcií, novodobých inkvizičných tmárov, a nielen tých, ktorí sa tu spomínajú, pričom ja tu pridávam meno Kotlebu a jemu podobných farizejov a tmárov z ĽS NS,OĽaNO, a z ktorého som vybral tie najzákladnejšie pasáže. Keďže sú na vysokej vedomostnej a argumentačnej úrovni, nebudem ich dopĺňať, hoci by mi to nerobilo žiadny problém, ale pri tejto vete, sa musím vyjadriť, citujem: - „Namiesto jalových diskusií, kedy sa začína život, by svoju pozornosť mohli sústrediť na to, aby každý narodený človek MOHOL PREŽIŤ svoj život čo najdôstojnejšie. Možno potom by sa začalo detí rodiť trochu viac....“

Pýtam sa, kde boli všetci tí bojovníci proti interrupciám, ktorí v roku 1996 boli v produktívnom veku, Záborská, Vašečka, Kuffa a im podobní, keď arcizločinci v mečiarovsko-slotovskej koalícii drasticky vykrádali zo štátneho rozpočtu aj to, čo bolo určené pre rodinu, demografiu, podporu pre čo najvyššie rodenie detí, keď to došlo až tak ďaleko, že Konferencia biskupov Slovenska musela vydať 3. 7. 1996 výzvu, kde bolo aj toto –„...že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k DOTERAZ NEVÍDANÉMU POKLESU pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia, ako v roku 1995, (OZAJ, NEBOLI VTEDY PRI MOCI ZLOČINECKÍ A PROTISLOVENSKÍ GAUNERI Z HZDS A SNS, hrajúci sa na Slovákov, národovcov a kresťanov) počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20 až 25 percent a počas troch generácii o viac než polovicu.“

A ďalší príklad, keď od roku 1993 sa tu tak drasticky vykráda zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska, pričom tieto protikresťanské a protislovenské zberby poctivo mlčia, pričom vo svojom cynizme idú až tak ďaleko, ŽE IM ZRAZU ZÁLEŽÍ NA ŽIVOTE EŠTE NENARODENÝCH DETÍ? Ako aj ich „bojom“ proti interrupciám? Tých dôvodov by som mohol uviesť niekoľko, pričom sa jedná o mimoriadne závažné dôvody.

Vladimír Pavlík


https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/556484-najzasadnejsi-problem-slovenska/

Najzásadnejší problém Slovenska

Marián Repa,

Slovensko čelí najväčšej hospodárskej kríze od konca druhej svetovej vojny, no a čo riešia naši politici? Už od volieb interrupcie a posledné dva týždne diplomovú prácu Borisa Kollára.

Ak by v dôsledku koronakrízy každý deň nepribúdalo nezamestnaných a vyhliadky našej ekonomiky by sa nezhoršovali, tak čert to ber. Zvykli sme si, že politici z času na čas namiesto podstatných vecí riešia rôzne zástupné problémy. Lenže teraz, keď slovenská ekonomika zaznamenala rekordný pokles výkonnosti, by sa mali sústrediť na záchranu hospodárstva a všetky taľafatky nechať bokom.

Niektorým však daný stav zjavne vyhovuje, a preto na pozadí ekonomickej krízy rozpútali kultúrno-etickú vojnu. V parlamente leží nie jeden, ale hneď štyri návrhy zákonov o umelom prerušenítehotenstva.

 Ak v roku 1990 podstúpilo interrupciu takmer 56-tisíc žien s trvalým pobytom na Slovensku, tak minulý rok ich bolo len 5 824. Čo môže byť lepší dôkaz, že ľudia sa správajú oveľa zodpovednejšie, ak nie desaťnásobný pokles počtu potratov? Samozrejme, zarytým konzervatívcom to nestačí. Títo ľudia s čierno-bielym videním sveta, ktorí uznávajú len absolútne dobro, chcú v štatistike vidieť nulu a urobia preto čokoľvek. 

Posadnutosť konzervatívcov sexuálnym životom je známa, čo nám stále dokazujú ľudia ako Richard Vašečka. Všetci by chceli, aby sa rodilo čo najviac detí, no nik z nich nerieši druhú stranu mince. Pretože ak v spomínanom roku 1990 podstúpilo interrupciu takmer 56-tisíc žien, a napriek tomu sa narodilo až 79-tisíc detí, tak pri 5 824 potratoch v roku 2019 stúpol počet živonarodených len o 57-tisíc.

Je zjavné, že medzi týmito dvomi údajmi neexistuje nepriama úmera. Namiesto jalových diskusií, kedy sa začína život, by svoju pozornosť mohli sústrediť na to, aby každý narodený človek mohol prežiť svoj život čo najdôstojnejšie. Možno potom by sa začalo detí rodiť trochu viac… Paradoxne popri zákaze interrupcií však niektorým konzervatívcom prekáža aj umelé oplodnenie. Kriticky sa o ňom vyjadruje napríklad poslankyňa Anna Záborská. Prikazovať ženám, aby mali deti, ktoré nechcú, a na druhej strane im zakazovať, aby nemohli mať deti, po ktorých túžia, je vrchol konzervatívneho cynizmu. Títo ľudia však dnes vládnu našej krajine, a preto sa nemôžeme diviť, čo považujú za najzásadnejší problém Slovenska.


   PRINT RSS

Hlavná stránka