Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Prečo nemáte odvahu hovoriť o masových vrahoch, skutočnej príčine, ktorí cez vykrádanie zdravotníctva zabili Vášho kamaráta, pán Chmelár?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            

          PRÁVO NA ŽIVOT ZARUČUJE KAŽDÉMU ČLOVEKU AJ PRÁVO NA STRACH. NEODSUDZUJEM TAKÝCHTO ĽUDÍ, REŠPEKTUJEM ICH, POKIAĽ AKO ZBABELÝ SMRADĽAVÝ ĽUDSKÝ ODPAD V ANONYMITE, S GÉNMI NACISTICKÝCH ZLOČINCOV, MASOVÝCH VRAHOV Z POHG, NEOĽUDÁCKEJ, NEOBOĽŠEVICKEJ A EŠTEBÁCKEJ ZBERBY, SA MENIA NA SMRADĽAVÝ ANONYMNE UDÁVAJÚCI ĽUDSKÝ ODPAD – SLOVENSKÝ ĽUDSKÝ ODPAD. INTERNETOVÝ A FACEBOOKOVÝ ZVRHLÝ SLOVENSKÝ ĽUDSKÝ ODPAD–A PORIADNE SMRADĽAVÝ.

          Snažím sa pochopiť rozhorčenie Eduarda Chmelára, ako je to v obsahu ním napísaného článku, ktorý je pod mojím vyjadrením, ale zneužiť túto smutnú udalosť, kde, taktiež si myslím, že predčasne prišiel o život jeho priateľ, s ktorým sedel v spoločnej kancelárii Literárneho týždenníka, ako aj to, že za jeho smrť viní Matoviča a ministra zdravotníctva, je totálny blud, ktorý pramení buď z jeho neznalosti, alebo zbabelosti.Chmelár tvrdí, že počúva len odhady odborníkov, odvoláva sa na oficiálne štatistiky, tvrdiac, že od začiatku roka 2020 zomrelo na Slovensku viac ako 21 450 ľudí, pričom sa pýta, koľko z nich má na svedomí premiér Matovič a minister zdravotníctva Krajčí? Dokonca kladie aj ďalšiu otázku – koľkí z nich zomreli ich vinou na rakovinu či srdcovocievne choroby?

          Mne nerobí problém napísať, že Matoviča, nielen ako človeka, ale aj ako politika, považujem za kreténa, ale dávať mu za vinu Chmelárove tvrdenia, napríklad ohľadom rakoviny a srdcovocievnych chorôb, to mám tomu rozumieť tak, aspoň to tak vyznieva, že všetci tí, čo v roku 2020 zomreli na túto chorobu, boli dovtedy zdraví? Že tieto dve diagnózy nemajú žiadne časové obdobie? Pokiaľ sa Chmelár odvoláva či vyhovára na odborníkov ohľadom svojich tvrdení, to mi chce tvrdiť, že doteraz nevedel, ako drasticky sa tu od roku 1993 vykráda zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí? Ako aj to, že týmto masovým vrahom to vôbec neprekáža, a každý rok sa to pravidelne opakuje? Prečo mlčí, že najviac sa zdravotníctvo rozkrádalo za vlády gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, ako aj to, akú úlohu tu hral vyvrheľ a netvor v ľudskej podobe Pavol Paška, ktorého plným právom možno považovať za masového vraha?
http://www.idemvolit.sk/1399-kauza/pavol-paska/?fbclid=IwAR1M4aQi785mF-bp8baXV4NyeRKexSsbzmtL1EnciSLfM_2GeyRcqsN7LtE
7 dedičov Pavla Pašku si rozdelilo 2.4 miliardy EUR 340 000 000 na hlavu. Samozrejme nikto na Slovensku si nevšimol, že tie peniaze chýbajú v podvyživenom zdravotníctve.

Ako aj počas vlád ostatných premiérov sa zdravotníctvo vykrádalo? Koľko ľudí muselo predčasne zomrieť len preto, že tento vyvrheľ a gauner, netvor v ľudskej podobe, možno aj hlava tohto vykrádania z čeľade gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, rozkradol z nášho zdravotníctva toľko, že to dospelo až do takej situácie, ako boli údaje Eurostatu za rok 2013, ohľadom Slovenska? Citujem:

Až 45 percent ľudí, ktorí na Slovensku umierajú, by MOHLO ŽIŤ, KEBY DOSTALI PRIMERANÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. Vyplýva to z údajov Eurostatu, ktoré zdokumentoval Andrej Králik, zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pričom doplnil konkrétny údaj, ŽE UMRIEŤ NEMUSELO AŽ 11 087 SLOVÁKOV.

          Alebo aj toto má na svedomí Matovič a terajší minister zdravotníctva Krajčí? Alebo zločineckí vyvrheli a gauneri zo zločineckej smeráckej mafie, ktorí toto všetko majú na svedomí počas ich vládnutia, tých Chmelár doteraz považuje za svojich? Ďalšia otázka, prečo Chmelár ako kandidát na prezidenta neotvoril tieto zločiny proti ľudskosti, prečo neorganizoval protesty, veď takáto stupidita sa nerobila ani za prezidentovania Jozefa Tisa vo vojnovom období? A pokiaľ by sa takýto vyvrheli našli, dovolím si tvrdiť, že potom by vyleteli hore komínom. Zaujímavé, ako ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti si v MLČANÍ A ZBABELOSTI Chmelár porozumel s pravicou, liberálmi, Kotlebom? Nepatrí náhodou do podobnej čeľade ako tzv. kresťania, riadiaci sa krédom – naoko sa k Bohu hlásme, v skutočnosti Antikristovi slúžme.Prečo o týchto zločinoch proti ľudskosti od roku 1993 mlčalo vedenie polície, prokuratúry, SIS, pričom zo zákona im vyplývalo, čo je ich povinnosťou. Preto boli a sú v pozíciách spolupáchateľov a za nečinnosť riešiť tieto zločiny proti ľudskosti a zabraňovať im, nesú aj trestno-právnu zodpovednosť.

          Alebo Chmelár prišiel k záveru, že koronavírus, ktorý zasiahol aj Slovensko,  je niečo podobné, ako napísať príspevok do Literárneho týždenníka?

Vladimír Pavlík


https://www.facebook.com/ChmelarEduard/
Eduard Chmelár

ZABILI STE MI KAMARÁTA

Vo veku 65 rokov zomrel spisovateľ, literárny kritik, scenárista a novinár Bohuš Bodacz. Môj vzácny kamarát, s ktorým som sedel v jednej kancelárii v Literárnom týždenníku, no ešte viac času sme trávili v Klube slovenských spisovateľov. Bobo bol už dlhší čas chorý, ale do nemocnice ho odmietli vziať kvôli koronakríze. A tak zomrel doma, bez pomoci. A ja z toho viním túto nekompetentnú vládu.
Viním z toho vás, premiér Matovič, že vypisujete infantilné statusy, hoci sa tvárite zaneprázdnene a problémy vám unikajú cez prsty. Viním z toho vás a toho vášho neschopného miništranta (nie ministra, to nie je preklep - miništranta), ktorý chce riešiť problémy v zdravotníctve duchom svätým. Hrali ste sa na záchrancov národa, pateticky ste nás balamutili, že nechcete byť premiérom v krajine, v ktorej zomierajú ľudia, ale oni umierali! Vo veľkom, hoci sa o nich mlčalo, hoci ich nikto nepočítal, vašou vinou! Počúvam len odhady odborníkov, že v dôsledku zanedbania lekárskej starostlivosti, odkladania operácií a odmietania ordinovať zomreli zbytočne tisíce ľudí. Oficiálne štatistiky hovoria, že od začiatku roka zomrelo na Slovensku viac ako 21 450 ľudí. Koľko z nich máte na svedomí vy, páni Matovič a Krajčí? Koľkí z nich zomreli vašou vinou na rakovinu či srdcovocievne choroby? Český premiér upozornil na nevyhnutnosť zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa všetkých vážnych chorôb už začiatkom marca, čo ste robili vy? Kydali na minulú vládu, strašili ľudí a odsúdili tisíce pacientov na smrť v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti.
Bobo bol skvelý, dobrý a láskavý človek, jeden z najlepších, akých som poznal. Zabili ste ho vy. A volám vás na zodpovednosť, volám na zodpovednosť všetkých tých prašivých politikov, ktorí pred kamerami hrali divadlo, ale v skutočnosti opustili tých, ktorí najviac potrebovali pomoc. Mala to byť doba, na ktorú sa malo spomínať ako na "Matovičove deti". Ostali z toho len "Matovičovi mŕtvi". A ja len dúfam, že vás rodiny zosnulých budú za to všetko, čo ste napáchali, žalovať.
Česť Tvojej pamiatke, Bobo, a česť pamiatke všetkých, ktorí zomreli na ľudskú ľahostajnosť.

Na obrázku může být: 5 people, sedící lidé

3,3 tis.HelenVajglova, Ivan Mirga a 3,3 tis. dalším
625 komentářů2,1 tis. sdílení


   PRINT RSS

Hlavná stránka