Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Pozíciu Roberta Fica ako najvyššie postaveného bieleho koňa po politickej línii v službách gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, v rámci Európskej únie, prebral Igor Matovič

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  
          V zločineckom, mafiánsko-gaunerskom, skorumpovanom a stokovom tzv. svojbytnom Slovensku, riadenom od Novembra 1989 génmi toho najsmradľavejšieho ľudského odpadu z vojnového obdobia na Slovensku, ktorí sedeli a sedia vo vládach, parlamentoch, ktorí  v zločinoch proti ľudskosti voči vlastným spoluobčanom predbehli napríklad cez vykrádanie zdravotníctva, v počte predčasne zomrelých nevinných ľudí, v období rokov 1990 do roku 2019 o viac, ako, cca 80 tisíc, ako v období rokov 1939 do roku 1989. Keďže mnohým sa to môže zdať ako blud či fantasmagória, treba si zadefinovať, čo je to zločin proti ľudskosti. Základná pointa je, keď nevinný človek je PREDČASNE pripravený o život v mene štátnej moci, ktorú ale reprezentujú a v jej mene konajú konkrétni zločinci. Pričom ale, spôsobov zločinov proti ľudskosti môže byť niekoľko, desať, alebo dvadsať. Možno taktiež konštatovať, že viacerí historici, ktorí sa zaoberajú zločinmi proti ľudskosti cez holokaust prišli k záveru, ŽE ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI CEZ HOLOKAUST NIE JE LEN SAMOTNÉ USMRTENIE V PLYNOVEJ KOMORE, ALE AJ VŠETKO, ČO TOMU PREDCHÁDZALO. To znamená, že už v prvopočiatkoch, ktoré začína porušovaním a obmedzovaním ich ľudských práv. Súčasne ako spolupáchateľov týchto zločinov proti ľudskosti v ponovembrovom Slovensku, možno zaradiť aj GP SR, MV SR, MS SR, ktorí neplnením si povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, sa zaradili do tejto kategórie.

Matovič v pozícii bieleho koňa pomáha jednej mafii k likvidácii konkurenčnej mafie

          Pred pár dňami sa udialo niečo, čo nemá obdobu v celej Európskej únii, keď boli pozatýkané policajné, prokurátorské a sudcovské špičky, pričom súčasťou dobre pripravenej spravodajskej hry je hlavne to, že hlavný hrdina tohto všetkého, premiér Matovič, plní svoje predvolebné sľuby a rozviazal ruky čestným policajtom, prokurátorom a sudcom. Lenže je tu jeden zásadný problém, že Matovič nielen ako opozičný politik, ale aj premiér, za hlavného vinníka označuje Smer, ktorý tu vládol posledných 12 rokov. Tu chcem ale pripomenúť, že ja vcelku SÚHLASÍM s terajším zatýkaním skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov z riadiacej sféry, ktorí boli súčasťou gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, zakrývali nielen ich závažnú trestnú činnosť, ale sa aj na nej spolupodielali. Ale zároveň s tým, že Matovič MLČÍ o obdobných zločinoch, v niektorých prípadoch dokonca ešte väčších, ktoré sa diali počas vlád Mečiara a Dzurindu len dokazuje, že je len jedno zbabelé a predajné lajno, ktorého si ako bieleho koňa na premiérskej funkcii osedlalo mafiánske zoskupenie, mimoriadne silné, ktoré sa dostalo na vrchol pyramídy a nemieni sa s nikým deliť o milióny a miliardy. Mám dosť dôvodov si myslieť, že nemalé sumy skončia aj v jeho vreckách.

Keď ešte nevládol Smer, alebo ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti v mene Mečiarovej a Dzurindovej vlády, z ktorých Matovič je pochcaný a posraný
 
          Presne tak, ako bol pochcaný a posraný z Danky Bobekovej, keď ako opozičného poslanca, a nielen jeho, ho bola požiadať o pomoc ohľadom závažných ekonomických zločinov, ktoré siahali do najväčších poschodí politickej a ekonomickej sféry. Preto som sa rozhodol, že budem postupne publikovať viaceré závažné dokumenty, v období vlád Mečiara a Dzurindu. Nie preto, že by som chcel obhajovať Smer, ktorý po týchto dvoch zločineckých vládach prebral len to, čo Mečiar začal, Dzurinda to rozšíril a zosofistikoval, no a Smer to nielen dostal na tácke, ale to dotiahol až na samotný vrchol. Ako prvý predkladám dokument, vo forme doporučeného listu, ktorý som začiatkom apríla 2004 adresoval Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj odpoveď od Mgr. Petra Húsku, z 22. 4. 2004.

Vladimír Pavlík


  

Otvorený list Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2004, ktorý je aj teraz vysoko aktuálny

http://www.necenzurovane.net/listy/listy.html

Vladimír Pavlík, Orlové 75,017 01 Považská Bystrica

Orlové 8. 4. 2004


Vážení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska4
816 43 BRATISLAVA


podľa článku 112 Ústavy Slovenskej republiky členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Tento sľub skladal a podpísal aj terajší minister Ľudovít Kaník. Miesto toho, aby sa podľa neho riadil, dodržiaval ústavu a pracoval pre blaho slovenských občanov, v skutočnosti sa správa ako politicko-ekonomický zločinec. Z dotyčného ministerstva urobil zločinecko-zlodejskú organizáciu s prvkami komunisticko-fašistického cynizmu. V tejto činnosti mu úspešne sekundujú ďalší jeho súkmeňovci Beblavý, Danko, Húska a ďalší. Budem dokumentovať:

V  mene mečiarovských, miklošovských, dzurindovských či ďalších zločincov a zlodejov z ponovembrových vlád. parlamentov a legislatívy, sa tu za posledných 14 rokov rozkradlo, vytunelovalo, alebo zdevastovalo minimálne 900 miliárd korún. Tieto peniaze, či už v hotovosti, alebo v hnuteľnom či nehnuteľnom majetku majú konkrétni zločinci a zlodeji. Získali ich v legálnej rabovačke, ktorej sa hovorí - privatizácia, alebo v rámci politickej korupcie pri tvorbe zákonov.

Keďže drvivá väčšina zločincov, zlodejov a sabotérov z ponovembrových vlád, parlamentov a legislatívy je označkovaná kadejakými skratkami (značkami) typu - prof., doc, JUDr., Ing., MUDr., možno jednoznačne povedať, že ich zločinecko-zlodejská činnosť nebola náhodná, ale dlhodobo a cieľavedome pripravovaná a páchaná. Vrcholom ich komunisticko-fašistického cynizmu bolo, že ťarchu za tieto zločiny vo forme kolektívneho dopadu (viny) hodili na plecia radových občanov. V tomto vynikli hlavne zločinci mečiarovskí, dzurindovskí, miklošovskí a kaníkovskí.

V  roku 1998 zločinecko-zlodejská a štátno-teroristická organizácia HZDS navrhla a schválila zákon č. 195/1998 Zb., podľa ktorého všetci dlhodobo nezamestnaní nad dva roky boli hodení do jedného vreca spolu s kadejakými darebákmi vyhýbajúcimi sa práci. Čiže, kolektívna vina, nemajúca oporu ani v ústave, ani v zákone. Pritom to neboli dlhodobo nezamestnaní, ktorí rozkradli, vytunelovali a zdevastovali fabriky, alebo iné podniky. Inšpirátormi tohto zločineckého zákona boli mečiarovské monštrá Keltošová a Tkáč, ktorí sa toho času vydávajú za spolucítiacich s najslabšími sociálnymi vrstvami, dokatovanými dzurindovskými, miklošovskými a kaníkovskými politicko-zločineckými gaunermi.          

Máme ešte v živej pamäti ako za vlády zločinca a štátneho teroristu Vladimíra Mečiara sa šafárilo v slovenských bankách, napr. vo VÚB, IRB, či Slovenskej sporiteľni. Po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu, miesto toho, aby boli potrestaní konkrétni vinníci a peniaze vrátené tam kam patria, tak tento podvodník a tlčhuba spolu s ekonomickým Mengelem a súhrnom treťotriedneho ekonomického diletanta a špičkového ekonomického zločinca Ivana Mikloša, okradli nás všetkých o vyše 100 miliárd korún, ktoré vrazili do tzv. ozdravenia týchto bánk. Urobili tak napriek tomu, že toto nemalo oporu ani v ústave, ani v zákone. Ťarchu preniesli na tých, ktorí si nikdy žiadne peniaze z týchto bánk nepožičali, zatiaľ čo dlžníci si - pod inými obchodnými menami majetok naďalej užívali a užívajú. Zločinci mečiarovskí a zločinci dzurindovskí sa pri okrádaní vlastných občanov zachovali ako jedna rodina.

Zaujímavý názor na nízku kultúru elity slovenských politikov vyslovil 18. 11. 2000 na prednáške pre poslucháčov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici britský politológ českého pôvodu J. Bradley, člen britských a medzinárodných vládnych výskumných tímov pre otázky strednej a východnej Európy. Mimo iného povedal, že politológovia pracujúci pre mocenské špičky západných veľmocí predpovedali pád prednovembrového režimu v ČSSR, no nečakali takú nízku morálku a politickú kultúru novej politickej elity. O politikoch ČSFR, resp. ČR a SR poznamenal, že aj keď nemajú vedomosti a schopnosti sú namyslení a zaujímajú sa len o udržanie postov.

Je len logické, že takto rozkradnuté miliardy chýbajú v štátnej pokladni. Ale aj v zdravotníctve, školstve a iných odvetviach. Je to daň, ktorú musíme všetci zaplatiť, pretože rozkradnutý štát v mene zločincov mečiarovských, dzurindovských, miklošovských a kaníkovských zdiera peniaze tam, kde to ide najľahšie - od daňových poplatníkov, ako aj od tých najslabších vrstiev obyvateľstva.

V galérii súčasných politických zločincov, ktorých plným právom možno označiť za odpad slovenského národa, možno zaradiť Ivana Mikloša a Ľudovíta Kaníka. Ten prvý na funkcii ministra financií nám tu neustále tára o nejakých reformách, uťahovaní opaskov a kadejakých iných bludoch. Zaujímavé ale je, že ešte nikdy nepovedal o tom, aká by v skutočnosti bola na Slovensku životná úroveň, pokiaľ by v štátnej pokladni boli tie stovky a stovky miliárd, o ktoré sme boli okradnutí v mene zločineckých gaunerov z ponovembrových vlád a parlamentov.

Ten druhý na funkcii ministra práce sociálnych vecí a rodiny predstavuje to najhoršie zlo za posledných 15 rokov. Na základe všetkého toho, čo som tu uverejnil, kladiem Ľudovítovi Kaníkovi zatiaľ štyri otázky:

1)  Žiadny zákon ani ústava nepozná systém kolektívnej viny. Akým právom sú všetci sociálne odkázaní hodení do jedného vreca, keď drvivá väčšina z nich by chcela pracovať, no o pracovné miesta ich pripravili zločinci a tupci z ponovembrových vlád a parlamentov?

2) Prečo majú za výčiny zločincov a tupcov z ponovembrových vlád a parlamentov trpieť dôchodcovia, telesne postihnutí, nezamestnaní a sociálne odkázaní? Ale aj lekári, učitelia, či iné profesie?

3)  Nie je to náhodou sabotáž a vlastizrada, keď Slovenská republika čerpá pôžičky od Svetovej banky či iných zahraničných finančných inštitúcii na tzv. reformy, pričom v mene zločincov, zlodejov a sabotérov z ponovembrových vlád, parlamentov a legislatívy tu boli rozkradnuté stovky miliárd korún, ktoré naďalej vlastnia konkrétni zločinci a zlodeji?

4)  Či takéto vedomé zadlžovanie Slovenska na úkor nás všetkých nepáchajú zločinci, zlodeji a sabotéri z ponovembrových vlád, parlamentov a legislatívy v spolupráci s cudzou štátnou mocou?

Tento list považujte za otvorený.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS

Hlavná stránka