Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Usvedčujem z klamstva plk. PaedDr. Pavla Slivku, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred, Banská Bystrica. Súhrn klamstva a arogancie nech skúša na premiérovi a ministrovi vnútra, nie na mne  

          V predošlom článku pod nadpisom – Moja odpoveď plk. PaedDr. Pavlovi Slivkovi – riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred, Banská Bystrica, kde mi napísal vyrozumenie ohľadom mojej žiadosti, ktorú som adresoval Prezidentovi PZ Petrovi Kovaříkovi ohľadom umožnenia konfrontácie pred vyšetrovateľom PZ s Osrmanom o závažnej trestnej činnosti jeho osoby, kde ho chcel usvedčiť. Lenže dotyčný pán plukovník mi napísal aj toto – Vo Vašich podaniach uvádzate, že existuje „svedok, ktorý by mohol uviesť podstatné skutočnosti v danej veci“ avšak jeho totožnosť či už vo Vašich podaniach alebo vyšetrovateľovi pri Vašom výsluchu ste odmietli uviesť a teda túto osobu nebolo možné vypočuť v rámci konania.
Usvedčujem pána plukovníka z klamstva

 Priamo GP SR som žiadal pred uvedením mena svedka a jeho vypočutím o jeho ochranu čo potvrdzujú autentické dokumenty, o ktorých musel dobre vedieť, dokonca predkladám list, ktorý bol  poslaný rakúskej prokuratúre, ktorá taktiež riešila túto trestnú činnosť, ktorej súčasťou bol aj samotný Osrman, kde môj svedok mal o tomto dôležité poznatky a dôkazy, a vo vzájomnej konfrontácii chcel Osrmana usvedčiť, čo mu doteraz nebolo umožnené.

  Pokiaľ by Slovenská republika nebola zločineckým štátom, neprehadzovali by si kompetentné orgány žiadosť o ochranu svedka a jeho následné vypočutie ako horúci gaštan  a podnikla by všetky kroky k ochrane tohto svedka tak ako je to samozrejmosťou v každom právnom a civilizovanom štáte. Namiesto toho však  zo mňa zastupujúci policajný prezident, ktorý mal a má s bojom proti korupcii  asi to spoločné ako ja s kvantovou fyzikou,  robí  hlupáka a je v hlbokom predklone pred ekonomickými zločincami, ktorých záujmy sú pre neho posvätné. 

Zverejňujem dokumenty, ktoré  bez akýchkoľvek pochybností preukazujú, že vypočutie svedka nebolo pre políciu a prokuratúru žiaduce a tvrdenie plk. PaedDr. Pavla  Slivku, že som neuviedol meno svedka a preto nemohol byť vypočutý len zámienkou a výhovorkou pre  účelové odmietnutie mojej sťažnosti a pokračujúce zakrývanie nezákonného  postupu polície a prokuratúry.

Vladimír Pavlík

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                      
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2,
812 85 Bratislava                                                                              Orlové 19. 7. 2016

VEC: OZNÁMENIE O NOVÝCH SKUTOČNOSTIACH TRESTNEJ ČINNOSTI
 – ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ŠTATÚTU CHRÁNENÉHO SVEDKA

Hore menovaný podávam Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky oznámenie o nových skutočnostiach  týkajúcich sa vyšetrovania trestnej činnosti, pokusu o podvodný predaj falošných obrazov v Rakúsku a inej trestnej činnosti v hodnote 16 mil. eur, ktorá bola v roku 2007 rakúskou prokuratúrou zastavená na základe tvrdenia podozrivého dekana z Bytče Pavla Trnku, ktorý bol zatknutý špeciálnym komandom rakúskej polície vo Schwechate pri Viedni a po prepustení uviedol, že nevedel, že sa jedná o falzifikáty a obrazy viezol na expertízu. Podrobnosti o tejto trestnej činnosti boli uvedené vo viacerých médiách v Slovenskej republike:
http://www.topky.sk/cl/10/161026/Kostolnik-bytcianskeho-farara-napadol-reportera-Noveho-Casu
Kostolník bytčianskeho farára napadol reportéra Nového Času
http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=29141&showRate=true
Farár kšeftár bol eštebák
BYTČA/ČADCA – Po afére s triptychom Klaňanie troch kráľov otriasa cirkvou ďalší škandál. Farára, ktorý z kazateľnice hlása 10 Božích prikázaní, zatkli pre miliónový podvod! Bytčianskeho dekana Pavla Trnku rakúska polícia už obvinila z pokusu predaja falzifikátov impresionistov v hodnote 540 miliónov! Podľa našich informácií tento muž je evidovaný ako agent ŠtB a jeho podnikateľské aktivity neunikli ani farníkom v Bytči!
http://www.pluska.sk/old/2007/10/20/slovensko/zastavili-stihanie-farara-trnku.html
Zastavili stíhanie farára Trnku

V roku  2015 som sa od istého občana z Považskej Bystrice získal závažné informácie potvrdzujúce, že tvrdenie dekana Pavla Trnku, že nevedel o tom, že sa jedná o falzifikáty je nepravdivé, navyše som sa dozvedel, že na tejto trestnej činnosti  sa ako spolupáchateľ podieľal aj Ľubomír Osrman, nar. 15.1. 1968, bytom, Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica. 
Tento svedok je ochotný v prípade, že mu bude poskytnutý štatút chráneného svedka vypovedať a zúčastniť sa na konfrontácii s Ľubomírom Osrmanom.
Keďže sa jedná o nové skutočnosti doposiaľ neznáme Rakúskej prokuratúre ako aj prokuratúre v Slovenskej republike, v zmysle oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo Zákona o prokuratúre, ich dávam na vedomie priamo Generálnej prokuratúre SR s tým, aby bola vec postúpená  Úradu špeciálnej prokuratúry nakoľko sa jedná o vysokú sumu a existuje dôvodné podozrenie zo zasahovania do nezávislosti  orgánov činných v trestnom konaní, čo sa potvrdilo pri intervencii predstaviteľov cirkvi a údajne aj advokáta JUDr. Jána Čarnogurského, ktorí  intervenovali za prepustenie bytčianskeho dekan Trnku z väzby v Rakúsku.
 V prípade záruky poskytnutia štatútu chráneného svedka  tejto osobe, oznámim Generálnej prokuratúre jeho meno a adresu bydliska. Z tohto dôvodu dávam na vedomie Generálnej prokuratúre, že existuje dôvodná hrozba ohrozenia tohto svedka, čo mi odkázala osoba prichádzajúca do styku s Pavlom Trnkom,  ktorý sa mal vyjadriť v tom zmysle, že je potrebné zistiť meno tohto svedka ktorý mi tieto informácie dal, že to musí byť človek z ich okruhu, keďže sa jedná o hodnoverné informácie.
K tomu, aby meno tohto svedka zistili,  im má poslúžiť účelová žaloba na ochranu osobnosti, ktorú na mňa podal práve spolupáchateľ Pavla Trnku, Ľubomír Osrman. Žalobu prejednáva JUDr. Ladislav Vašut a napriek začatiu konania na Ústavnom súde SR vo veci sťažnosti  pre porušenie základného práva na súdnu ochranu  pokračuje v konaní a odmietol jeho odročenie.
Uvedenú sťažnosť pripájam v prílohe vrátane sťažnosti podanej ministerke spravodlivosti SR.

Podaniu žaloby predchádzalo podanie trestného  oznámenia Osrmana za ohováranie, ktorú riešilo Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici. Po predvolaní mi bolo povedané že sa to odstúpi na priestupkovú komisiu Mestského úradu v Považskej Bystrici. Ja som ale žiadal, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, a navrhol konfrontáciu môjho svedka s Ľubomírom Osrmanom,  ktorý by ho usvedčil z toho, čo mi nadiktoval do článku. Osrman zo strachu túto konfrontáciu odmietol a následne sa obrátil na Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou o ochranu osobnosti s náhradou 50 000 eur.  Ešte pred podaním žaloby Okresný súd v Považskej Bystrici rozhodol  o predbežnom opatrení a následnej exekúcii, čím chceli dosiahnuť, aby bol z internetovej stránky www.necenzurovane.net, ktorej som prispievateľom, odstránený článok v ktorom som v príspevku s názvom „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“ uverejnenom na stránke  http://necenzurovane.net/stacho/osrman.html, vo verejnom záujme informoval o skutočnostiach týkajúcich sa tejto trestnej činnosti. Krajský súd v Trenčíne predbežné opatrenie zrušil, čo ale sudca Jankovský nerešpektoval, dokonca nečakal ani na výsledok môjho odvolania a začal ma sakcionovať, že som nesplnil jeho nevykonateľné a zmätočné predbežné opatrenie.

Na vedomie:
Staatsanwaltschaft Wien
1080 Wien
Landesgerichtsstr. 11
Österreich

Prílohy:

  1. Sťažnosť podaná Ústavnému súdu SR dňa 22. 6. 2016
  2. Sťažnosť podaná Ministerke spravodlivosti SR dňa 18. 7. 2016   PRINT RSS

             
Hlavná stránka