Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Gardisti, ľudáci a arizátori v Slovenskom štáte prenasledovali, ponižovali, šikanovali a týrali Židov. Dnes toto prebrali ponovembrové vlády a parlamenty s génmi tohto ľudského odpadu, ale to realizujú na vlastnom národe.  

A realizujú aj niečo, omnoho závažnejšie. Je to predčasná strata ľudského života. Vo vojnovom období, v období nacistickej krutovlády, sa to robilo zväčša cez koncentračné tábory a plynové komory. Po skončení vojny porážkou nacistického Nemecka v roku 1945, až do novembra 1989, samozrejme, že TAKÉTO zločiny proti ľudskosti sa stali minulosťou. Nielen pre Židov, ako nevinné obete, ale aj pre občanov nežidovskej národnosti. Zločiny proti ľudskosti ALE dostali nové podoby.
Prišiel November 1989 a éra mocenského nástupu ľudského odpadu s génmi gardistických, arizátorských a ľudáckych zločincov, masových vrahov z POHG z vojnového obdobia, majúcich prevahu v ponovembrových vládach a parlamentoch

          A nielen ekonomické zločiny, ale aj zločiny proti ľudskosti, dostali novú, mimoriadne sofistikovanú podobu. Z arizácie sa stala privatizácia, ale s tým rozdielom, že to už nebola obdoba arizácie židovského majetku, ale privatizácia štátneho majetku, majetku nás všetkých, pričom, paradoxne, na vybudovaní tohto majetku sa nepodieľali nielen tí, ktorí ho sprivatizovali - rozkradli, ale ani tí, sediaci vo vláde a parlamente, ktorí ho umožnili nielen sprivatizovať – rozkradnúť, ale aj vo veľkom množstve sa dostali do pozície – privatizér, no v drvivej väčšine, zlodej.

Že éra fašizmu a nacizmu z vojnového obdobia bola a je tomuto ľudskému odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov mimoriadne blízka, dokazuje aj ten fakt, že tu opätovne zaviedli systém kolektívnej viny na nevinných, kde následky za ekonomické zločiny politikov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, boli prenesené na nevinných občanov, drastickým zníženým ich životnej úrovne, čo niektorí z nich neuniesli a siahli si na život, tzv. sociálnou samovraždou, pričom vinníci si užívali nakradnuté. Dokonca vo svojom zvrhlom cynizme, tieto sociálne samovraždy dali, obrazne povedané, do kolóniek nevyhnutných ekonomických reforiem.

Existuje dostatok svedectiev, ako boli vo vojnovom období na Slovensku tí Židia, ktorí momentálne neboli deportovaní do koncentračných táborov šikanovaní, ponižovaní, dokonca mali len jednu hodinu povolenú na to, aby si mohli na tržnici kúpiť zeleninu. Dopredu sa ospravedlňujem za to, čo napíšem teraz, že nepíšem to preto, aby som toto vtedajšie šikanovanie a ponižovanie Židov spochybňoval. PRETO CHCEM VEĽMI NAHLAS HOVORIŤ A PÍSAŤ O NEUVERITEĽNOM TÝRANÍ, PONIŽOVANÍ, UŽ NIE ŽIDOV, ALE OBČANOV SLOVENSKA ZO STRANY VYVRHEĽOV Z VYSOKEJ POLITIKY, V ZLOČINNOM SPOLČENÍ S EXEKÚTORSKÝMI SMRADĽAVÝM ĽUDSKÝM ODPADOM, AKO AJ SO SUDCOVSKOU PRAŠIVINOU PO ROKU 1993, KDE V POROVNANÍ S TÝM ŽIDOVSKÝM, VO VOJNOVOM OBDOBÍ, BOL LEN TAKÝ SLABUČKÝ ODVAR.  

Ponovembrový smradľavý ľudský odpad s génmi nacistických, gardistických, arizátorských, masových vrahov z POHG či doktora Mengeleho, bola a je zasmradená drvivá väčšina ľudského odpadu z vysokej politiky a vysokých štátnych orgánov      

Začnem definíciou zločinu proti ľudskosti, ktorého základná podstata spočíva v tom, keď človek pripraví v mene štátneho systému predčasne o život nevinného človeka, alebo sa jedná napríklad o skupinu masových vrahov, za ktorých možno považovať aj smradľavý ľudský odpad po Novembri 1989 z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, vykrádajúcich zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov. V tomto článku sa chcem ale zamerať na mimoriadne smradľavý a bezcitný ľudský odpad, v zložení politici, sudcovia, exekútori. Neuveriteľne drsnú pravdu na Rádiu Expres povedal novozvolený predseda Najvyššieho súdu SR, že zo 100 opýtaných občanov LEN ŠTYRIA VERIA SLOVENSKEJ JUSTÍCII.  

Túto organizovanú zločineckú skupinu, politici, sudcovia exekútori, možno považovať za jeden z vrcholov bezcitnosti, šikanovania, tyranie, doháňania k predčasnej smrti voči vlastným spoluobčanom. Tento ľudský odpad z ponovembrových vlád a parlamentov ako prvý krok týmto zločineckým vyvrheľom z justície a exekútorskej čeľade, dovolím si tvrdiť, že vedome a cieľavedome, pripravil také zákony, aby spoločne mohli pokračovať v tom, čo tu zaviedli vo vojnovom období nacistickí zločinci s domácimi kolaborantmi, neoľudákmi a gardistami, pri týraní a fyzickej likvidácii vlastného národa, nepotrebujúc k tomu ani koncentračné tábory, ani plynové komory či aj iné metódy, vtedy používané.

          Uvediem tu jeden z množstva príkladov cynizmu, spojeného so zločinmi proti ľudskosti voči ľuďom, ktorí sú postihnutí exekúciou. Ani v týchto prípadoch nemožno všetkých hádzať do jedného vreca, pričom istá časť takto postihnutých sa do tohto stavu dostala protizákonne, v zločinnom spolčení sudcovskej a exekútorskej zberby a ľudského odpadu. To ale neznamená, aby aj na tej skupine ľudí, voči ktorým je exekúcia oprávnená, sa voči ním používali protizákonné, protiľudské a zločinecké metódy.

Drvivá väčšina takýchto ľudí, hlavne dôchodcov, má svoj účet v bankách, kde sa im z tohto účtu automaticky strhnú sumy za nájom, plyn, elektrinu či ďalšie položky. Zvyšok sumy im potom osobne donesie poštárka. Lenže dôjde k situácii, že voči dotyčným je uplatnená exekúcia. Prvé čo nasleduje, že dostanú úradný oznam, že poštová doručovateľka im z tohto dôvodu už nebude doručovať nielen dôchodok, ale dotyčné banky nebudú realizovať ani ich platby, ktoré dovtedy realizovali. AKÝM PRÁVOM, VY SMRADĽAVÝ ĽUDSKÝ ODPAD, EXEKÚTORSKI HAJZLI A FĽANDRY? To čo má znamenať, Vy smradľavý psychopaticko-sadistický odpad z ponovembrových vlád a parlamentov?

          To je ale len úvod. Máte napríklad účet v Poštovej banke, pobočka Považská Bystrica, prídete si vybrať sumu, na ktorú máte zo zákona nárok, no tam Vám oznámia, že to si musíte ísť vybrať do pobočky v Žiline. To čo má znamenať, Vy smradľaví psychopaticko-sadistickí hajzli, alebo ste prišli k záveru, že v ponižovaní, šikanovaní a týraniu chcete predbehnúť ten systém, KTORÝ SA TU POUŽÍVAL VOČI  ŽIDOM VO VOJNOVOM OBDOBÍ NA SLOVENSKU?

          A pokračujeme ďalej, ako realizovať dotyčné platby za plyn, elektrinu či ostatné položky? Veď nie každý je na takej úrovni, aby to uhrádzal jedným z týchto modernejších systémov, pričom buď niekoho požiada o pomoc, aby to v jeho mene realizoval, alebo to robiť osobne návštevou banky. Medzi tým Vám Sociálna poisťovňa oznámi, že na základe oznámenia exekútorky sa vám bude z dôchodku mesačne zrážať určitá suma, a o tú sumu menej vám sa bude posielať dôchodok. Lenže, smradľavý exekútorský odpad Vám zablokuje NAVYŠE aj sumu na ktorú nemá nárok. V dokumente, ktorý je súčasťou tohto článku sa dozviete, že mi bolo podvodne a protiprávne zablokované aj tie dve zvyšné tretiny, pričom tá tretia tretina je súčasťou zrážky. Týmto chcem verejne poďakovať Poštovej banke v Žiline, ktorá mi doporučila, aby som zrušil účet a požiadal Sociálnu poisťovňu, aby mi ona cez poštovú doručovateľku posiela tú sumu, kde mi už exekútorská hyena nemôže blokovať 2x146 eur, ako to robila, pokiaľ som bol klientom Poštovej banky, kde Sociálna poisťovňa mojej žiadosti vyhovela, pričom mi ona bude z dôchodku realizovať všetky platby strhávaním dotyčnej sumy za plyn, elektrinu a ďalšie položky.

Usiluje exekútorská hyena o predčasné ukončenie môjho života?

Takže vychádzajme z oznámenia Sociálnej poisťovne, z 20. januára 2020. Lebo to, čo budem teraz písať, sa nevzťahuje len na moju osobu, ale na všetkých, takto postihnutých, ktorých chce smradľavý exekútorský ľudský odpad dohnať k predčasnému ukončeniu života či dostať do beznádejnej situácie. Je tu vyčíslená zákonná suma, ktorú musíte dostať. Keď z tejto sumy zaplatíte mesačne všetky položky, mimo vody, čo platím osobitne, tak mne osobne ostane cca 40 euro. Mesačne doplácam za lieky 20-25 eur. Je tu ešte strava, hygiena, ako aj ďalšie položky, na ktoré ale nemám, lebo mi smradľavá exekútorská hyena, v snahe, predčasne ma pripraviť o život a dostať ma do neriešiteľnej situácie, za pomoci zločineckých zákonov vyvrheľov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, mi PROTIPRÁVNE ZABLOKUJE KAŽDÝ MESIAC 146 eur, ktoré mi chýbajú aspoň k minimu ľudskej dôstojnosti.

Čo to v globále dokazuje?

          Že ponovembrové Slovensko ovláda garnitúra s génmi fašistických a nacistických zločincov, gardistických a neoľudáckych zločincov, masových vrahov z POHG, ktorí pokračujú v zločinoch proti ľudskosti voči vlastnému národu, ako sa to začalo vo vojnovom období, len s tým rozdielom, že metódy a spôsoby sú diametrálne odlišné. Zatiaľ čo vo vojnovom období toto v drvivej väčšine realizovali na Židoch, dnes to realizujú na vlastnom národe. Čo pre týchto zločineckých vyvrheľov a masových vrahov znamená predčasne ukončený ľudský život, keď len cez vykrádanie zdravotníctva každoročne pripravia o život niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska.

Vladimír Pavlík    

Oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonaní zrážok z dôchodku zo dňa 20.1.2020

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka