Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Oznámenie o podozrení z trestného činu krivého obvinenie podľa § 345 ods. (1) a nepravdivej výpovede na Ľubomíra Osrmana      

                                   Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                                                                                Orlové 30. 6. 2015

 

OR PZ v Považskej Bystrici
Odbor kriminálnej polície
Kukučínova 186/1
017 23 Považská Bystrica

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu krivého obvinenie podľa § 345 ods. (1) a nepravdivej výpovede na Ľubomíra Osrmana, Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica

 

          Podávam trestné oznámenie na Ľubomíra Osrmana, bytom, Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica, ktorý polícii v Považskej Bystrici podal na mňa trestné oznámenie za ohováranie v ktorom uviedol nepravdivé skutočnosti s úmyslom ma týmto poškodiť a privodiť mi trestné stíhanie, čím sa dopustil trestného činu nepravdivej výpovede pred policajtom. 
Potom čo OR PZ v Považskej Bystrici trestné oznámenie odmietlo,  v návrhu na vydanie predbežného opatrenia, na základe ktorého vydal 20. 4. 2015 Okresný súd v Považskej Bystrici  uznesenie sp. zn. 7C 138/2015 o predbežnom opatrení ma krivo obvinil, že som majiteľom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.necenzurovane.netwww.necenzurovane.ueuo.com, kde bol 26. 3. 2015 uverejnený článok – Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha. Uvedením nepravdivých skutočností na základe ktorých súd rozhodol bez vykonania dokazovania a vypočutia svedka k obsahu článku mi vznikla závažná ujma spôsobená nezákonnou exekúciou č. EX406/2015  bez vykonateľného exekučného titulu, čím mi bola spôsobená jednak majetková ujma trovami exekúcie ako aj možná ujma na zdraví nakoľko som v minulosti prekonal  mozgovú príhodu.

Dôkaz:
Uznesenie Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 7C 138/2015 zo dňa 20. 4. 2015
Dve prílohy - vyjadrenie Advokátskej kancelárie Vladimíra Karáska

          Pokiaľ ma Osrman považuje za majiteľa a prevádzkovateľa tejto stránky a nepredložil o tom žiadny právne relevantný dôkaz, je to nepravdivé tvrdenie a krivé obvinenie, preto mi súd nemôže nariadiť, aby som inkriminovaný článok odstránil. Takýto výkon rozhodnutia môže smerovať len proti majiteľovi či prevádzkovateľovi, pričom na stránke je emailová adresa pre prispievateľov a nebol problém sa takto na skutočného majiteľa a prevádzkovateľa obrátiť. Poukazujem  tiež na to, že doposiaľ neboli vykonané políciou a ani súdom žiadne dôkazy  na preverenie faktov uvedených v  dotyčnom článku, ktoré mi poskytol svedok, KTORÝ TO DOKÁŽE VŠETKO PREUKÁZAŤ. Z tohto dôvodu som navrhoval  JEHO konfrontáciu  z očí do očí s Ľubomírom Osrmanom.  Hoci sudca Jankovský a Osrman o tomto vedeli, týmto spôsobom  sa rozhodli zmariť spravodlivé vyšetrovanie o predloženie  dôkazov ohľadom dotyčného článku, čím porušili moje najzákladnejšie občianske práva vyplývajúce mi zo zákona, Ústavy SR a  medzinárodného dohovoru, ktorým je viazaná aj Slovenská republika, ABY MOHLO BYŤ PREUKÁZANÉ ŽE TO ČO SOM NAPÍSAL, SA ZAKLADÁ NA PRAVDE.

          Na základe týchto Osrmanových nepravdivých tvrdení spojených s marením spravodlivosti bola voči mne zahájená exekúcia, vyplývajúca zo zločinného spolčenia sudcu Jankovského s košickou exekútorkou Hlavňovou a zločinného spolčenia Jankovského s Osrmanom. Jankovský vychádzal jednostranne len z návrhu Osrmana, čo bude súčasťou ďalšieho trestného oznámenia na tohto skorumpovaného sudcu na Generálnu prokuratúru SR, v rozpore z O.S.P. vydal uznesenie bez toho, aby som sa v stanovenej lehote vyjadril k tomuto návrhu. Protiprávnou exekúciou mi bola spôsobená vážna ujma.

Vladimír Pavlík

                                                                                                                   


  
    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka