d e
Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Text v anglickom jazyku odoslaný všetkým ministerstvám spravodlivosti Európskej únie, Činy, USA, Ruska a Bieloruska      

                     

          Vážení ministri a Vaši zástupcovia krajín Európskej únie, Ruska a Bieloruska, ktorí riadite súdnictvo,

          dovoľujem si Vám adresovať tento text aj s otázkami na Vaše emailové adresy, keďže ako dôchodca si to z finančných dôvodov nemôžem dovoliť adresovať formou doporučených listov.

          Prekážalo by Vám to, alebo neprekážalo, keby Váš zástupca keď bol vo funkcii sudkyne, mal priateľské styky so zločineckým mafiánskym bossom, vedel o ňom ako aj jeho gangu že pácha závažnú trestnú činnosť či iné zavrhnutia hodné zločiny – a z titulu svojej funkcie si nesplnil povinnosť, ktorá jej vyplývala zo zákona? Jedná sa o štátnu tajomníčku na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Moniku Jankovskú, ohľadom mafiánskeho gangu Petra Čongrádyho, zavraždeného v septembri roku 2004, kde je ministrom mafiozo Tomáš Borec, dosadený do tejto funkcie zločineckou mafiou zo súčasnej koaličnej strany Smer-SD.

          Prekážalo by Vám to, alebo neprekážalo, že to isté sa vzťahuje aj na dnešného podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Roberta Jankovského, švagra JUDr. Moniky Jankovskej, ktorý tiež z titulu svojej funkcie napomáhal zločineckému gangu Petra Čongrádyho k ekonomickej likvidácii pána Janíčka, miesto toho, aby naplnil to, čo mu vyplývalo zo zákona? Len zavraždenie tohto mafiánskeho bossa zachránilo život pánu Janíčkovi, ktorý mal byť jeho gangom zavraždený – popravený. Praktiky tohto sudcu išli až do takej stupidity, že mi bráni v predložení dôkazov ohľadom konkrétneho článku, ktoré by  jednoznačne potvrdili jeho pravdivosť. Pýtam sa, akým prínosom a zárukou zákonnosti, nestrannosti a objektivity môžu byť takýto jedinci v slovenskej justícii, ktorá patrí medzi najnedôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku?

Vladimír Pavlík  


Dear Ministers and deputy chiefs of European Union, Russia and Belarus who are in charge of justice, let me address this text with following questions to your e-mail addresses hence as a pensioner I can't afford to send it via postal recorded delivery from financial reasons.

 Would it bother you or wouldn't it bother you if your deputy was in position of judge and had friendly relations with criminal mafia boss knowing of him as well as of his gang that he commits serious crimes and/or other crimes worthy of condemnation - but from the title of his function your deputy as a judge didn't fulfil his obligation which emerges from the law? This current issue is exactly directly involving the state secretary at Ministry of Justice of Slovak Republic JUDr. Monika Jankovska, regarding mafia gang of Peter Congrady, murdered in September 2004. Current Slovak Minister of Justice is Tomas Borec, installed on this position by criminal mafia from present government coalition part SMER-SD. Would it bother you or wouldn't it bother you that the same applies to current vice-chairman of Regional Judicial Court in Povazska Bystrica JUDr. Robert Jankovsky, brother-in-law of JUDr. Monika Jankovska who also from the title of his position assisted the criminal gang of Peter Congrady to economical elimination of Mr. Janicek, instead of fulfilling an obligation which emerges for him by the law? Only murder of this mafia boss saved life of Mr. Janicek who was supposed to be murdered by execution by this gang. Acts of this judge have carried on going to reach such level of stupidity that he interferes with my will to put forward the proofs regarding one particular article in order to confirm its truthfulness.

 I am asking what for any positive contribution and warranty of lawfulness, impartiality, objectiveness can these individuals bring into Slovak justice which is one of the most unreliable and untrustworthy institutions in Slovakia?

 Vladimir Pavlik

Orlove 75,
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic
pavlik@necenzurovane.sk

http://www.necenzurovane.net/stacho/osrman6.html

Dodatok – list bude poslaný všetkým poslancom Európskeho parlamentu

Veľmi pekne Vám ďakujem, vážený pán dánsky minister spravodlivosti      

          Pred nejakým časom som upozornil ministerstvá spravodlivosti Európskej únie, ako aj dotyčné ministerstvá Ruska, Bieloruska a Číny o pomeroch slovenského ministerstva spravodlivosti pod dohľadom zločineckej smeráckej mafie ako aj o zločineckých praktikách niektorých sudcov pod jeho vedením. Chcem sa Vám poďakovať vážený pán dánsky minister spravodlivosti za Vašu snahu o pochopenie toho čo som napísal a píšem aj na stránke www.necenzurovane.net. Lebo zločinecké, mafiánsko-gaunerské a skorumpované Slovensko je hanbou civilizovanej Európy.

Vladimír Pavlík


zdravim srdecne, pan Pavlík

pani Lisbeth Gro Nielsen, osobna sekretarka ministra spravodlivosti, Vas informuje, ze dansky minister spravodlivosti Mr. Soren Pind ju instruoval zaregistrovat a mat na pamati Vas e-mail z 3. septembra 2015 plus upozornit Vas, ze minister rozoznal Vasu pointu odkazu a oznacil ju za dolezitu.

Date: Wed, 7 Oct 2015 09:35:43 +0200
From: pavlik@necenzurovane.sk
To: michalthelion@hotmail.com
Subject: Fwd: SV: SV: Dear Ministers and deputy chiefs

 
--Forwarded Message Attachment--
From: jm@jm.dk
To: pavlik@necenzurovane.sk
Subject: SV: SV: Dear Ministers and deputy chiefs
Date: Tue, 6 Oct 2015 12:46:56 +0000

Dear Vladimír Pavlík

The Danish Minister for Justice, Mr. Soren Pind, has asked me to acknowledge the receipt of your e-mail of 3 September 2015.

Furthermore, the Minister has asked me to inform you that he has made a note of your points.

Sincerely,

Lisbeth Gro Nielsen
Personal Secretary to the Minister of Justice


The Danish Ministry of Justice
Secretariat to the Minister
Slotsholmsgade 10
DK-1216 Copenhagen K
Phone.: +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: pavlik@necenzurovane.sk [mailto:pavlik@necenzurovane.sk]
Sendt: 3. september 2015 14:39
Til: Justitsministeriet
Emne: Re: SV: Dear Ministers and deputy chiefs

Dear Lisbeth Gro Nielsen,

  First of all I would like to thank you for your quick response. I think we have misunderstood each other. I am not asking for help, I was writing to all Ministers of Justice in European Union to ask If it would be possible in other countries that a person with Judicial profession did not acted by the law but instead kept silent and was helping people from criminal syndicate. By this mail I want to inform myself if this is happening only in Slovakia, or if there are also some similar cases elsewhere in EU. I am an investigate internet publicist. I write about many cases and problems in my country which other journalists and publicists refuse. All of it can be found on www.necenzurované.net


  Yours sincerely

  Vladimír Pavlík
Citát Justitsministeriet <jm@jm.dk>:

> Dear Vladimir Pavlik,
>
> The Danish Minister for Justice, Mr. Soren Pind, has asked me to
> acknowledge the receipt of your e-mail of 11 July 2015.
>
> The Minister has asked me to inform you that he has difficulties
> understanding how he can be of assistance to you. Therefore, I kindly
> ask you to clarify your inquiry to the Minister and, if possible,
> further specify how the Minister within his field of competence can be
> of assistance.
>
>
> Sincerely,
>
> Lisbeth Gro Nielsen
> Personal Secretary to the Minister of Justice
>
>
> The Danish Ministry of Justice
> Secretariat to the Minister
> Slotsholmsgade 10
> DK-1216 Copenhagen K
> Phone.: +45 7226 8400
> www.justitsministeriet.dk
> jm@jm.dk
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: pavlik@necenzurovane.sk [mailto:pavlik@necenzurovane.sk]
> Sendt: 11. juli 2015 14:32
> Til: Justitsministeriet
> Emne: Dear Ministers and deputy chiefs
    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka