Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Kto je sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Robert Jankovský, ktorý sa podpísal pod uznesenie, ktoré je prílohou tohto článku      

         

          Kauza Osrman vstúpila do ďalšieho kola. Najskôr som bol predvolaný na Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici, kde bolo požadované, aby som za dotyčný článok bol riešený priestupkovou komisiou na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, ktorému šéfuje známy konšpirátor Smatana. S týmto som nesúhlasil a vyšetrovateľovi som navrhol, aby dotyčný článok bol odstúpený kriminálnemu oddeleniu OR PZ v Považskej Bystrici, keďže som sa domnieval, že to čo bolo o Osrmanovi napísané, malo by byť záležitosťou polície. Po predvolaní na OR PZ v Považskej Bystrici som vyšetrovateľovi navrhol, aby sa menovaného Osrmana opýtal, či hodlá podstúpiť konfrontáciu s človekom, ktorý mi dotyčné informácie dal.

          Dnes, v pondelok 4. 5. 2015, som dostal doporučene obálku z Okresného súdu v Považskej Bystrici  v ktorej boli nasledovné dokumenty, ktoré ako prílohu uverejňujem. Keďže pod uznesením je podpísaný JUDr. Robert Jankovský, zatiaľ len tak okrajovo, kto v skutočnosti tento človiečik je. Takže dotyčný sudca spolu so svojimi súrodencom Tiborom  vyrastali v Detskom mestečku Zlatovce pri Trenčíne. Od troch do osemnástich rokov vyrastali spolu so súrodencami Čongrádyovcami, neskoršími mafiánmi, z ktorých jeden bol zavraždený a druhý mal spáchať samovraždu v Thajsku, Petrom, Ľubom a Evou v rodine Jankovských. Zatiaľ len toľko, ďalšie prepojenia Roberta Jankovského a jeho následná činnosť budú neskôr podrobne uverejnené, keďže, ako vidieť, už si brúsi na mňa zuby, ako aj jeho priateľ Ing. Miroslav Stacho, ktorému sa tiež venujeme na necenzurovaných stránkach.

 Toto uznesenie je evidentne  vypracované na objednávku a v hrubom rozpore so zákonom. (O.S.P.) Keďže som ako odporca v civilnom súdnom konaní pred rozhodnutím Okresného súdu v Považskej Bystrici neobdržal návrh na vydanie predbežného opatrenia a nemal možnosť sa k nemu vyjadriť a rovnako som nemal možnosť vyjadriť sa k osobe samosudcu, čo považujem za hrubé porušenie mojich procesných práv, z dôvodu porušenia práva na spravodlivé súdne konanie, využívam svoje procesné právo garantované Ústavou Slovenskej republiky a dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd a podávam námietku predpojatosti samosudcu JUDr. R. Jankovského, Krajskému súdu v Trenčíne, prostredníctvom Okresného súdu v Považskej Bystrici s tým, že ku konkrétnym dôvodom uznesenia sa vyjadrím až po rozhodnutí Krajského súdu o podanej námietke. V prípade, že Krajský súd o námietke rozhodne v môj neprospech, využijem všetky zákonné prostriedky vrátane sťažnosti podanej na Ústavný súd Slovenskej republiky s prípadným pokračovaním na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a všetky tieto inštitúcie vrátane Rady Európy budem podrobne informovať o zneužívaní justície na zastrašovanie kritikov zo strany politickej mafie v Slovenskej republike.

Vladimír Pavlík.   

Návrh na vydanie predbežného opatrenia
Uznesenie OS v Považskej Bystrici


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka