Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na exekútorku Hlavňovú a sudcu Jankovského      

          Zločinci ktorí riadili a riadia mafiánsko-gaunerskú, údajne zvrchovanú a svojprávnu Slovenskú republiku, spoločne s americkou administratívou a kadejakými mimovládkami neustále poučujú a obviňujú Rusko a Bielorusko z potláčania demokracie a ľudských práv. Pričom to, čo na Vladimírovi Pavlíkovi zrealizovali  cez zločinné spolčenie sudca Jankovský a exekútorka Hlavňová, by si sotva mohli dovoliť v Rusku alebo Bielorusku.


                                      Vladimír Pavlík, Orlove 75, 017 01 Považská Bystrica

Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2,
812 85 Bratislava

Považská Bystrica 28. 6. 2015

Doporučene

Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania tr. činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 2 písm. c.,  a  ods.   3.písm. a,  a písm. c.

Podávam Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 2 písm. c.,  a  ods.   3. písm. a,  a písm. c.,  exekútorkou  JUDr. Máriou Hlavňovoú, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice, ktorá vo veci návrhu na exekúciu sp. zn. 406/2015  svojvoľne a úmyselne  začala exekúciu v rozpore  s Exekučným poriadkom, hoci si bola vedomá, že pre exekúciu neexistuje vykonateľný exekučný titul. Konala tak vedome, zrejme po dohode so sudcom Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbertom Jankovským, ktorý vydal doposiaľ neprávoplatné uznesenie o predbežnom opatrení č.k. 7C/138/2015, zo dňa 20. 4. 2015, ktorým mi prikázal odstrániť z internetovej stránky www.necenzurované.netwww.necenzurovane.ueuro.com článok týkajúci sa majetkovej trestnej činnosti a okolností súvisiacimi s touto trestnou činnosťou a osobou Ľubomíra Osrmana, navrhovateľa vo veci č.k. 7C/138/2015.  Keďže bolo všeobecne známe, že som mal pred niekoľkými rokmi závažnú mozgovú príhodu, existuje dôvodné podozrenie, že nezákonnou exekúciou  mi mala byť spôsobená závažná ujma na zdraví s následkom smrti, čím došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa aj z osobitného motívu a tiež preto, aby inému zmarili alebo sťažili uplatnenie jeho základných práv a slobôd, v tomto prípade  ústavného práva na spravodlivé súdne konanie a práva na opravný prostriedok.
Odôvodnenie:
I.

Ako potvrdzujem v prílohe, v marci 2015 som odoslal na e-mailovú adresu uverejnenú na internetovej stránke www.necenzurovane.net,  na ktorú sporadický prispievam,  článok s názvom „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“. Ktorý bol 26. 3. 2015 na tejto stránke aj publikovaný.
Keďže sa ako bývalý investigatívny novinár - samouk, v minulosti redaktor Necenzurovaných novín, zaoberám viacerými podnetmi občanov týkajúcich sa trestnej činnosti a jej merania zo strany  vplyvných páchateľov s konexiami, v zmysle svoje občianskej povinnosti a zákona som reagoval na podozrenia zo zasahovania do vyšetrovania a súdneho konania vo veci závažnej majetkovej trestnej činnosti ktorá v minulosti súvisela s Ľubomírom Osrmanom, človekom spriazneným s neúspešným kandidátom na primátora v Považskej Bystrici  Jurajom Smatanom a miestnym oligarchom Miroslavom Stachom, ktorý sa ho pokúšal dostať na primátora. V tejto súvislosti som v  článku pripomenul, že v máji 2007 bola v médiách prezentovaná kauza bytčianskeho dekana Pavla Trnku, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili  z podvodu predaja falzifikátov obrazov za čo mu hrozil trest väzenia do desiatich rokov. Rakúska polícia ho podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.
Tento dekan mal informácie, že niektorí občanov majú doma mimoriadne vzácne obrazy, pričom ich majitelia nemali ani tušenie, aká je ich skutočná hodnota. Dekan rozumel hodnote  obrazov, preto ponúkol týmto občanom  reparáciu – rekonštrukciu obrazov aby sa dostal k originálom.  Inou  možnosťou bolo, že na odporúčanie dekana navštívil majiteľov v pozícii odborníka Ľubomír Osrman, ktorý im sprostredkoval  „odhad“ ceny obrazu   po zapožičaní za účelom expertízy  na náklady „znalca.“ Údajne sa  obraz po „zapožičaní“ ocitol v rukách dokonalého falzifikátora z Piešťan a ten v priebehu 48 hodín vytvoril dokonalú a nerozoznateľnú kópiu. A nakoniec sa k majiteľovi vrátil falzifikát s tým, že nejde o hodnotný obraz, že „znalec“ sa mýlil, pričom originál ostal v správnych rukách. Údajne tak to malo byť aj s obrazmi ktoré dekan viezol do Rakúska, ktoré boli falzifikátmi.
Podľa výpovede dôveryhodného svedka a organizátora vyslobodzovania farára z rakúskeho väzenia mal údajne Ľubomír Osrman cestovať spolu s farárom do Rakúska s dvanástimi obrazmi za účelom predaja.  Dekan   Osrmanovi údajne neveril a preto cestoval s obrazmi do Rakúska o deň skôr. Po ceste sa stavil v Bratislave pre spoločníka, netušiac, že ide o dlžníka známeho mafiána Piťa. Ten dlžník, svoj dlh voči Piťovi prisľúbil vrátiť práve z peňazí z predaja dvanástich obrazov. Po príchode do Schwechatu sa avšak po policajnej akcii dostal do  väzby. Po medializovaní o zatknutia dekana Trnku,  Osrman,  začal údajne sťahovať a skrývať ostatné obrazy. Podľa informácii dôveryhodného svedka  vo veci prepustenia dekana údajne intervenoval a finančne pomohol v tom čase úradujúci biskup Nitrianskej diecézy a u veľvyslanca SR vo Viedni údajne loboval, JUDr. Ján Čarnogurský. 
Keďže ako sa vyjadril predseda vlády SR, Slovenská republika nie je právnym štátom, pretože tí čo majú peniaze si to vedia zariadiť,  aj v tomto prípade keďže sa jednalo o dekana RKC a bývalého spolupracovníka ŠtB, trestné  stíhanie bolo zastavené. Podobne sa dialo aj v prípade zločinov komunizmu, či už usmrtených na hraniciach alebo vraždy kňaza Přemysla Coufala, ktorého spis nechala prokuratúra súdom zablokovať bez možnosti nahliadnutia na dvadsať rokov. Keďže marenie spravodlivosti a vyšetrovania sú na Slovensku bežnou praxou, čo potvrdzuje skutočnosť, že doposiaľ prokurátor Špeciálnej prokuratúry Kováčik odmietol zbaviť mlčanlivosti príslušníka SIS v korupčnej kauze Gorila, zastavenie stíhanie v kauze dekana Trnku odôvodnene vyvoláva pochybnosti.
Dôkaz: článok „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“

                                                           II.
Na základe uvedeného článku Ľubomír Osrman podal podnet na Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici a žiadal, aby to bolo dané na priestupkovú komisiu ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Po predvolaní som navrhol, keďže uvedené  skutočnosti môžem dokázať svedeckou výpoveďou môjho svedka, aby bola vec odstúpená OR PZ v Považskej Bystrici a nech Osrmanovi oznámia, či chce konfrontáciu z očí do očí s človekom, ktorý mi uvedené informácie poskytol. Na OR PZ v Považskej Bystrici som vo svojej výpovedi dal taktiež tento návrh.
Dôkaz: Predvolanie OR PZ v Považskej Bystrici
Potom, čo sa polícia vecou nechcela zaoberať podal Ľubomír Osrman návrh Okresnému súdu v Považskej Bystricu, aby tento predbežným opatrením ešte pred podaním návrhu na ochranu osobnosti  mi prikázal, aby som podľa  tvrdenia Ľubomára Osrmana, odstránil z mojich internetových stránok www.necenzurovane.net a www.necenzurovane.ueuo.com   predmetný článok a zdržal sa publikovanie o tejto veci.
Okresný súd v Považskej Bystrici vydal dňa 20. 4. 2015 uznesenie o predbežnom opatrení č. k. 7C/138/2015, ktorým v celom rozsahu návrhu vyhovel. Nakoľko nikdy som nebol a ani nie som vlastníkom, registrátorom alebo prevádzkovateľom uvedených  internetových stránok, nemôžem preto nariadenie súdu dodržať. Mohol by som len požiadať o odstránenie  predmetného  článku, čo mi však súd nenariadil. Aj z tohto dôvodu som proti uzneseniu  dňa 15. 5. 2015, v zákonnej lehote podal odvolanie a z dôvodu prepojenia sudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Roberta Jankovskeho a jeho švagrinej, ktorá je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR, Jankovskej, ktorá mala spolu s menovaným sudcom blízky vzťah s nebohým mafiánom Čongrádym, som podal súčasne aj  námietku zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu, keďže menovaný sudca toho nie je zárukou, nakoľko údajne zariadil, aby sa sudkyňou stala dcéra vyššie spomínaného oligarchu Juraja Stacha  spriazneného s Ľubomírom Osrmanom.

Dôkaz: 1. Uznesenie OS Považská Bystrica sp. Zn. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015
            2. Odvolanie proti uzneseniu námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva
    na nestranný súd a nestranného sudcu.

                                               III.

Dňa 17. 6. 2015 som dostal upovedomenie o začatí exekúcie sp.zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 od exekútorky JUDr. Márie Hlavňovej, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice, ktorá vo veci návrhu na exekúciu Ľubomíra Osrmana  vedeného pod. sp. zn. EX 406/2015  svojvoľne a úmyselne  začala exekúciu v rozpore  s Exekučným poriadkom, hoci si bola vedomá, že pre exekúciu neexistuje vykonateľný exekučný titul a čom som ju  elektronickou poštou ihneď  upovedomil a zároveň som jej oznámil, že Krajskému súde v Trenčíne k 18. 6. 2015 nebol doručený spis č. k. 7C/138/2015, vrátane odvolania proti uznesenia a námietka zaujatosti sudcu.  Keďže v exekúcii pokračovala blokovaním môjho účtu v banke, mám za to, že tak konala  vedome zrejme po dohode so sudcom Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbertom Jankovským, ktorý vydal doposiaľ neprávoplatné uznesenie o predbežnom opatrení č.k. 7C/138/2015, zo dňa 20. 4. 2015. ktorým mi prikázal odstrániť zo internetových stránok článok týkajúci sa majetkovej trestnej činnosti a okolností súvisiacimi s touto trestnou činnosťou a osobou Ľubomíra Osrmana, navrhovateľa vo veci č.k. 7C/138/2015. 
Keďže bolo všeobecne známe, že som mal v októbri 2010 mozgovú príhodu, čo potvrdzujem v prílohe lekárskym potvrdením, existuje dôvodné podozrenie, že nezákonnou exekúciou  mi mala byť spôsobená závažná ujma na zdraví s následkom smrti, keďže predpokladali, že začatie nezákonnej exekúcie a blokovanie účtu mi spôsobí opäť mozgovú príhodu alebo infarkt, čím  došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa § 326 ods. 2 písm. c., z osobitného motívu  a podľa  ods.   3. písm. a,  a písm. c.,  tiež aj preto, aby inému zmarili alebo sťažili uplatnenie jeho základných práv a slobôd, v tomto prípade  ústavného práva na spravodlivé súdne konanie a práva na opravný prostriedok.
Svojvoľný postup exekútorky v rozpore s Exekučný poriadkom, je preukázateľné nezákonný pretože  pre exekúciu  neexistuje doposiaľ vykonateľný a právoplatný exekučný titul. Z tohto dôvodu je   exekúcia  neprípustná a v rozpore s exekučným poriadkom a ustanovením § 41 ods. 1 a § 42 ods. 1 exekučného poriadku. Nakoľko som  z nevedomosti zákona trovy exekúcie dňa 22. 6. 2015 uhradil, čím došlo k bezdôvodnému obohateniu exekútorky, požiadal som dňa 23. 6. 2015  o vrátenie sumy vo výške 177, 90 eur.
Exekučný titul
§ 41
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
§ 42
(1) Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul podľa § 41 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa.

Postupom exekútorky bolo porušené aj  ustanovenia § 44 ods. 1 exekučného poriadku, čím došlo k zákazu s nakladaním môjho majetku a obmedzeniu s čerpaním finančných prostriedkov z môjho bankového účtu.
§ 44
(1) Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Spôsob vykonania exekúcie je v hrubom rozpore s ustanovením § 62 a § 63 ods.  4 exekučného poriadku.

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE
§ 62
Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.
§ 63
 (4) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.
§ 64
Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.

Dôkaz: 1. Upovedomenie o začatí exekúcie EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015
            2. Námietka proti exekúcii zo dňa 22. 6. 2015
            3. Oznámenie Poštovej banky o blokovaní účtu
            3. Námietka proti trovám exekúcie zo dňa 23. 6. 2015
            4.  Lekárske potvrdenie o mozgovej príhode

Na základe uvedených dôvodov som presvedčený, že sa exekútorka JUDr. Mária Hlavňová po dohode so sudcom Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Robertom Jankovským dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Prílohy:

  • Článok „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“   
  •  Predvolanie OR PZ v Považskej Bystrici
  • Uznesenie OS Považská Bystrica sp. Zn. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015
  •  Odvolanie proti uzneseniu námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na  nestranný súd a nestranného sudcu.
  • Upovedomenie o začatí exekúcie EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015
  • Námietka proti exekúcii zo dňa 22. 6. 2015
  • Oznámenie Poštovej banky o blokovaní účtu
  • Námietka proti trovám exekúcie zo dňa 23. 6. 2015
  • Lekárske potvrdenie o mozgovej príhode

Vladimír Pavlík


  

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka