Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SLOVENSKÁ JUSTIČNÁ A EXEKÚTORSKÁ MAFIA, PREPOJENÁ S EKONOMICKO - POLITICKÝMI ZLOČINCAMI, V AROGANCII A HYENIZME NEMÁ VO SVETE KONKURENCIU!      

Komunisti si urobili náboženstvo zo svojej ideológie, ktorá bola posvätná a nedotknuteľná. Kto ju spochybnil bol nepriateľ socializmu.  Ich geneticky zbastardení potomkovi si po prevrate v novembri 1989 urobili komunistický kapitalizmus na svoj obraz a za náboženstvo už namiesto politickej ideológie označili ochranu ich majetku a tzv. vlastnícke právo z ktorého si urobili posvätnú kravu. Dokonca si to zabezpečili aj ústavou, ktorá ochranu majetku nadraďuje nad právo na dôstojný život, či právo k prístupu na  zdravotnú starostlivosť. Tisíce slovenských občanov, ktorých dohnali k sociálnej samovražde zo zúfalstva sú nemým výkričníkom ich ponovembrových zločinov.

Každý zločinec, ktorý sa vždy považuje za bezúhonného a slušného občana,  je mimoriadny citlivý ak mu niekto pripomína jeho zločiny.  Práve preto všetci spoločne nenávidia Vladimíra Pavlíka, ktorí im pripomína nepríjemnú pravdu ako kedysi Kristus   farizejom z radov niektorých Židov, zo čo ho títo zavraždili potupnou smrťou na kríži.

Ak by Vladimír Pavlík žil pred 2000 rokmi, bez pochýb by skončil na kríži. Dnešní slovenskí farizeji ho už ukrižovať nemôžu a tak sa ho rozhodli naháňať po súdoch a  likvidovať a týrať upovedomeniami o exekúcii.  Robil to pred tým  „otec národa“ Vladimír Mečiar a robí to dnes aj Osrman pravá ruka  neúspešného kandidáta na primátora v Považskej Bystrici Smatanu, ktorý sa tlačí do análneho otvoru USA rovnako, ako sa kedysi tlačili do análneho otvoru Sovietskeho zväzu pred rokom 1989 súkmeňovci z KSČ a ŠtB, ktorí si túto lásku chceli uchovať na večné veky a nikdy inak.

Údajne tri milióny exekúcií na Slovensku, vo veľkej miere dôchodcov, sú obrazom biedy tohto národa. Ak  však už exekútorské hyeny chcú exekvovať aj články na internete tak to sme už pekne  v riti.  Presne to sa totiž Vladimír Pavlík dozvedel od pani exekútorky Hlavňovej z Košíc, ktorá mu chce zakázať nakladať s majetkom, kým neodstráni z tejto internetovej stránky článok o Osrmanovi.  Je podozrivé, že táto pani nepokladala za potrebné ani zistiť, či je rozhodnutie súdu v Považskej  Bystrici vôbec právoplatné ako to káže zákon. To že si robia zo zákona hajzľový papier už ani neprekvapuje. Paradoxne si to nedovili ani komunisti.  Táto pani exekútorka sa určite zapíše do análov nielen u nás ale aj vo svete. Nebolo by vôbec prekvapením, keby sa sexuálne nespokojný manžel domáhal na súde, aby súd jeho manželke prikázal sex s ním 2x týždenne a pokiaľ by to nerešpektovala tak by podal do Košíc návrh na exekúciu nepeňažného plnenia. Táto pani exekútorka by potom začala exekučné konanie a zablokovala majetok dotyčnej manželky dovtedy, kým ho sexuálne neuspokojí podľa nariadenia súdu. No a ako zlatý klinec tejto exekúcie by jej zakázala nakladať so svojou vagínou aj s príslušenstvom mimo manželskej spálne, v opačnom prípade by jej tento orgán exekuovala.  Praktiky tejto exekúcie v ničom nezaostávajú za vydieračskými praktikami výpalníkov či úžerníkov z rómskych osád.

Najzaujímavejšie na tomto hone na Vladimíra Pavlíka je, že odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 20. 4. 2015 sa podivne na Krajský súd v Trenčíne nedostalo ako potvrdil samotný Krajský súd elektronickou poštou, hoci bolo osobne podané za prítomnosti svedka a orazítkovaná aj jeho kópia 15. 5. 2015. Exekúcia je v tomto prípade preto nezákonná čo by pochopil aj ten čo žerie seno. To, že to nechce pochopiť niekto na Okresnom súde v Považskej Bystrici, svedčí len o tom aká žumpa sa tam nachádza. Skorumpovaná sudcovská hyena Jankovský si myslí, keďže je švagriná Jankovská štátnou tajomníčkou ministra Boreca, dosadená do funkcie zločineckou smeráckou mafiou, že si môže dovoliť hocijakú nezákonnosť a všetko mu prejde.

Bude tiež zaujímavé sledovať ako má dôchodca, ktorý je technickým diletantom a nevie poslať ani SMS z mobilu, odstrániť z podľa súdu jeho webovej stránky príspevky. Stránka necenzurovane totiž od roku 2003, kedy ju založil istý čsl. emigrant v Austrálii, nikdy nebola jeho a v súčasnosti je tzv. „anonymuse“.

Som presvedčený, že za to, že Vladimír Pavlík namiesto všeobecného alibistického tárania má ako jeden z mála na Slovensku odvahu písať priamo o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa konkrétnych ponovembrových zločincov a mafii, by mu mal prezident republiky Kiska udeliť najvyššie štátne vyznamenanie, pretože v Izraeli by bol určite medzi spravodlivými medzi národmi a MV SR by mu malo poskytnúť špeciálnu ochranu a zamestnať ho ako analytika. Ale to by musela byť Slovenská republika právnym a nie mafiánskym štátom.

                                                                       V.K.


Upovedomenie o začatí exekučného konanie JUDr. Márie Hlavňovej z Košíc

     

Námietka proti nezákonnosti exekučného konania sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015


V zákonnej lehote podávam námietku proti nezákonnosti a neprípustnosti začatia exekučného konania nepeňažného plnenia vyššie uvedenej spisovej značky zo dňa 11. 6. 2015 na základe neprávoplatného uznesenia Okresného súdu v Považskej Bystrici č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015 o predbežnom opatrení, proti ktorému bolo riadne a v zákonnej lehote podané odvolanie a súčasne aj námietka  zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu o ktorej k dnešnému dňu Krajský súd v Trenčíne nerozhodol.

Napriek tomu, navrhovateľ v konaní vedenom na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 7C/138/2015, podal dňa 7. 5. 2015 návrh na exekúciu nepeňažného plnenia, ktorým sa  domáha, aby som odstránil z internetových stránok www.necenzurovane.net a www. necenzurovane.ueuo.com príspevok (článok) s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“ zo dňa 26. 3. 2015 a aby som sa zdržal publikovania na údajne podľa jeho názoru mojej  internetovej stránke registrovanej pod domenou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com akéhokoľvek príspevku, ktorý nadväzuje na tento príspevok.

 Na základe návrhu na začatie exekúcie Okresný súd v Považskej Bystrici vydal nezákonné poverenie na vykonanie exekúcie č. 5306 090 499 zo dňa 27. 5. 2015, v doposiaľ právoplatne neukončenej veci podania odvolanie proti uzneseniu o predbežnom opatrení  č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015.

Z uvedených dôvodov je začatie exekúcie sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 nezákonné a neprípustné.

Keďže Krajský súd v Trenčíne elektronickou poštou potvrdil, že k 18. 6. 2015 nebolo Okresným súdom Považská Bystrica doručené moje odvolanie a podanie námietky   zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu, ktoré som osobne dňa 15. 5. 2015 osobne doniesol na OS v Považskej Bystrici za prítomnosti svedka, ktoré bolo orazítkované, ako aj kópia pre mňa, podávam sťažnosť Krajskému súdu v Trenčíne na postup Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorú dávam na vedomie Ministrovi spravodlivosti SR a zároveň podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa na neznámeho páchateľa, ktorým je s najväčšou pravdepodobnosťou Robert Jankovský. O praktikách slovenskej justície a zastrašovaniu a ekonomickej likvidácii  občanov, ktorí našli odvahu informovať o zakrývaní trestnej činnosti ponovembrových zbohatlíkov a zločincov, ktorí si svoj blahobyt vybudovali na  úkor biedy ostatných občanov,   aké si nedovili ani komunisti, informujem Veľvyslanectvo USA, Nemecka, Ruskej federácie, Amnesty International a ďalšie inštitúcie.

Povinnosťou exekútora je preveriť právoplatnosť súdnych rozhodnutí, ktoré majú byť  dôvodom začatia exekučného konania, keďže sa tak v tomto prípade nestalo a v upovedomení o začatí exekúcie sp.zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 sa zámerne neuvádza dátum právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Považská Bystrica č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, považujem exekúciu za nezákonnú o čom informujem Ministerstvo spravodlivosti a Slovenskú komoru exekútorov a zároveň budem dávať trestné oznámenie na exekútorku nielen za zneužitie právomoci verejného činiteľa, ale aj za zločinné spolčenie voči mojej osobe s Robertom Jankovským, podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorý vedome a cieľavedome mi bráni, aby som na základe nezvratných dôkazov preukázal, že mám dôkazy na všetko, čo som v dotyčnom článku napísal. Taktiež od dotyčnej exekútorskej hyeny budem žiadať vrátenie peňažnej sumy ktorú som poslal 18. 6. 2015, na čo ju vyzvem osobným doporučeným listom, ktorý bude uverejnený na dotyčnej stránke, plus 200 eur za psychickú ujmu a traumu, ktorú mi týmto protiprávnym jednaním spôsobila.  

Príloha:

  1. Odvolanie proti uzneseniu č. k. 7C/138/2015-11   3715203085 zo dňa 20. 4. 2015

Námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu, ktorá bola poslaná internetom.

 

Vladimír Pavlík.   


Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie Vám oznamujem, že ku dnešnému dňu nebol tunajšiemu súdu predložený spis Okresného súdu v Považskej Bystrici z dôvodu podaného odvolania a námietok.

S pozdravom

Alena Vasková
Informačné centrum
Krajský súd v Trenčíne
t.č. 032/6545860

From: ePodKSTN [mailto:ePodKSTN@justice.sk]
Sent: Friday, June 19, 2015 6:55 AM
To: _SEKRETARIAT_KS_TN
Subject: FW: Dotaz

 

From: pavlik.vladimir@zoznam.sk [mailto:pavlik.vladimir@zoznam.sk]
Sent: Thursday, June 18, 2015 4:49 PM
To: PodatelnaKSTN
Cc: PodatelnaKSTN
Subject: Dotaz

Dobrý deň,
keďže mám dôvodné podozrenie na nekalé praktiky sudcu Roberta Jankovského, hlavne na jeho kladný vzťah aj s terajšou štátnou tajomníčkou Jankovskou k zavraždenému mafiánskemu zločincovi Petrovi Čongrádymu, prosil by som o nasledovnú informáciu - Bolo doručené na Váš súd námietka a odvolanie k č. k. 7C/138/2015, ktoré som osobne podal na Okresný súd v Považskej Bystrici dňa 15. 5. 2015 spolu s článkom - Štátna tajomníčka Jankovská a mafia ako jedna rodina, ako aj odpoveď z OR PZ Považská Bystrica? Ďakujem za odpoveď.

Vladimír Pavlík


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka