Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

A viete Vy vôbec, Vaše prezidentské Blahorodie...?      

 KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
info@prezident.gov.sk         

Počúvam Vaše vystúpenia, vrátane toho v Národnej rade SR, a nestačím sa diviť Vášmu pokrytectvu. Nabádate ľudí aby sa nebáli, pričom v protiklade cynicky tvrdíte že Slovensko je štandardná ba až nadštandardná demokratická krajina. Mimochodom, veľmi by ma zaujímalo, ako ste za bývalého režimu Vy osobne prejavoval svoju občiansku statočnosť či česť voči negatívnym javom? Ak mám na to odpovedať, tak musím konštatovať, že Vy ste ani občiansku statočnosť ani česť nepotrebovali, lebo v tom období Vy ste napr. problémy  nepoznali. Prečo tomu tak bolo, tak sa radšej tomu vyhnem a odvolám sa na frázu, „že deti nemôžu za rodičov“, aj keď v mnohých prípadoch to neplatí. Napr. keby som pátral v rodokmeňoch ponovembrových zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí cez ekonomiku dohnali tisíce ľudí k sociálnym samovraždám, ekonomicky, politicky či morálne zničili túto republiku, tak v ich rodokmeňoch sa nachádzajú konfidenti fašizmu či gestapa, arizátori, gardisti, komunistickí a eštebácki zločinci z 50. rokov, normalizátori, takže ich deti či vnuci dobre vedeli ako sa prezliekajú kabáty, čo aj po novembri 1989 úspešne zrealizovali.

          Chválite sa, ako bojujete proti negatívnym javom v justícii, no doteraz ste sa ani slovkom nezmienil o zločineckej konkurznej sudcovskej mafii, ktorá vygenerovala konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, cez ktorých vznikol inštitút bieleho koňa, s rozkradnutými miliardami za dobu trvania a obeťami zo strany bielych koní, z ktorých sa po čase stali nepohodlné osoby. Tvrdíte že nemáte právomoci, pričom ich ani podľa mňa nepotrebujete. Na to, aby ste tieto javy dokázal pomenovať, stačia dve veci – občianska statočnosť a česť. Podľa môjho názoru Vy nemáte ani jedno ani druhé. Dokonca ste zbabelý využiť aj svoju doživotnú imunitu na to, aby ste tieto problémy nielen pomenoval, ale aj mať snahu robiť nápravu. Pokiaľ by ste sa správal ako statočný a hrdý občan, ako aj hrdá hlava štátu, ktorému záleží na stave tejto krajiny, za krátku dobu by ste si získal neuveriteľnú podporu občanov – a cez ich tlak by prichádzali aj zmeny k lepšiemu.

          Na rozdiel od Vás nemám ani tie Vaše „úbohé“ právomoci ani doživotnú imunitu spojenú s beztrestnosťou. Ale na základe získaných dôkazov na skorumpovanú sudcovskú žumpu dokážem o tom verejne hovoriť a publikovať. A potom príde k situácii, že konkrétny sudca, podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici Robert Jankovský, Vám verejne bráni nielen v predkladaní dôkazov na jeho zmätočné uznesenie, ale dokonca ani NEODOŠLE na nadriadený Krajský súd do Trenčína moju námietku a odvolanie, čo zistím po vyše mesiaci, keď sa osobne informujem. Prečo si takéto niečo môže dovoliť a správať sa ako sudcovská kreatúra v 50. rokoch minulého storočia?   

          Robert Jankovský je totiž švagrom štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej – a majú jedno spoločné. Ako sudcovia boli v priateľskom vzťahu s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym počas jeho života. Hoci vedeli o jeho zločineckej a protispoločenskej činnosti, tak mlčali, hoci zo zákona, z titulu ich funkcií im vyplývali isté povinnosti. Ba dokonca, pri okradnutí jeho gangom pána Janíčka, ešte im k tomu z titulu svojich funkcií napomáhali. Možno si položiť otázku, ako je to možné, že obaja majú bezpečnostnú previerku a naďalej pôsobia tam kde pôsobia? Keďže Slovensko je štátom zločineckým, skorumpovaným, mafiánsko-gaunerským a fašistickým, tak je to realitou.

          A teraz podrobnejšie. Napísal som článok o dotyčnej osobe, ktorá reagovala trestným oznámením na moju osobu. Bol som predvolaný na Obvodné oddelenie do Považskej Bystrice kde mi bolo povedané, že to pôjde na prejednanie na priestupkovú komisiu. Oponoval som s tým, že v článku som uverejnil závažnú trestnú činnosť a malo by sa to postúpiť kriminálnemu oddeleniu Okresného riaditeľstva PZ v Považskej Bystrici, čo sa aj stalo. Tam som taktiež oznámil, že zdroj, ktorý mi tieto informácie dal, je ochotný systémom z očí do očí podstúpiť konfrontáciu s podávateľom trestného oznámenia.

          Potom začal úradovať skorumpovaný sudca Robert Jankovský. Poslal mi uznesenie, kde ma krivo obvinil že som majiteľ stránky a žiadal vymazanie dotyčného článku. Napísal som námietku a odvolanie a v prítomnosti svedka som to odniesol na podateľňu na dotyčný súd a nechal som to orazítkovať, ako aj kópiu pre moju potrebu. Tento skorumpovaný sudca, krytý svojou švagrinou – štátnou tajomníčkou Jankovskou na ministerstve spravodlivosti nielen že to neodoslal na Krajský súd do Trenčína, ale na jeho žiadosť sa začala voči mne konať exekúcia, keď sa zločinne spolčil s exekútorkou z Košíc Hlavňovou na základe nimi vykonštruovaných protizákonných bludov!!! Na tretí a štvrtý deň po tomto podaní, čo bolo uverejnené na www.necenzurovane.net mi dvaja ľudia nezávisle na sebe povedali, že sudca Jankovský to do Trenčína nepošle, čo sa aj potvrdilo. Asi s ním mali svoje skúsenosti.

          Takže, Vaše prezidentské Blahorodie, aj takáto je vizitka skorumpovanej sudcovskej žumpy v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a fašistickom Slovensku pod dohľadom zločineckej smeráckej mafie, najzločineckejšej organizácie, obrazne povedané, v tisícročnej histórii Slovenska.

          .     Dňa 15. 7. 2004 som doporučeným listom aj s konkrétnymi dôvodmi a dôkazmi dal na vedomie NR SR, Úradu vlády SR, GP SR, MV SR, MS SR a ÚS SR, že začínam využívať Čl. 32 Ústavy SR – právo postaviť sa na odpor. Realita mi naďalej dokazuje, že Slovensko je zločineckým a fašistickým štátom – a Vy, Vaše prezidentské Blahorodie, ste toho času jeho prezidentom. Vás osobne to ale netrápi, keďže ste produktom teroristicko-zločineckej americkej administratívy a zločineckého fašistického kapitalizmu. Záverom Vás chcem požiadať, aby ste sa nehrali na niečo, na čo nemáte ani charakter, ani odvahu, ani občiansku statočnosť a česť. Vy ste v skutočnosti len poníženým sluhom zla.

Vladimír Pavlík
pavlik.vladimir@zoznam.sk
pavlik@necenzurovane.sk


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka